Jak wyznaczać cele typu BHAG, aby dokonać niemożliwego

Zdjęcie współautora – Julia MartinsJulia Martins
3 lutego 2024
7 min czytania
facebookx-twitterlinkedin
Jak wyznaczać cele typu BHAG, aby dokonać niemożliwego – obraz na baner artykułu
Szablony

Dokonanie niemożliwego często zależy od wiary w to, że uda się to zrobić.

Taki sposób myślenia przyświeca celom typu BHAG. Można zaliczyć do nich lądowanie na księżycu czy wynalezienie Internetu, czyli cele, które początkowo wydawały się niemożliwe do osiągnięcia.

Wyznaczanie długoterminowych, prawie niemożliwych do osiągnięcia celów na początku może onieśmielać, ale jeśli chcesz zrealizować swoje główne założenia, cele typu BHAG mogą w tym pomóc.

Czym jest cel typu Big Hairy Audacious Goal (BHAG)?

Cel typu Big Hairy Audacious Goal (BHAG) to inspirujący, długoterminowy cel, którego osiągnięcie pomoże przenieść Twoją firmę na wyższy poziom. Cele BHAG to zadania, których realizacja może zająć nawet 10-25 lat. Wymagają one czegoś więcej niż ciężka praca i wiedza. Osiągnięcie tych celów często zależy od przekonania, że jest to możliwe. Ambitne cele wymagają wyznaczenia nowych granic możliwości Twojej firmy i stawiania jej pracownikom wyzwań, które umożliwią osiągnięcie olbrzymich postępów.

Co oznacza skrót BHAG?

Skrót BHAG (czytany jak bee-hag) pochodzi od angielskiego określenia Big Hairy Audacious Goals, co w tłumaczeniu oznacza wielkie, zuchwałe i włochate cele. Termin ten został po raz pierwszy użyty przez Jima Collinsa i Jerry'ego Porrasa w ich wydanej w 1994 roku książce „Zbudowany, by trwać: udane nawyki wizjonerskich firm”.

Pierwsze cele typu BHAG często przypominały obejmujące całą firmę cele-wyzwania, których osiągnięcie wydawało się prawie niemożliwe. Przypomnij sobie deklarację prezydenta Johna F. Kennedy'ego z 1961 roku, w której stwierdził on, że w ciągu dekady Stany Zjednoczone wygrają jeden z najważniejszych wyścigów – lądowanie człowieka na księżycu. W roku 1961 takie stwierdzenie bardziej przypominało marzenia, niż rzeczywistość, ale dzięki niemu prezydent Kennedy zainspirował Stany Zjednoczone do osiągnięcia tego, co wydawało się niemożliwe.

Wyznaczaj i osiągaj cele w Asanie

Cztery rodzaje celów typu BHAG

Wszystkie cele typu BHAG łączy jedno: są one ambitne i długoterminowe. Istnieją jednak cztery różne rodzaje tych celów:

1. Cele typu BHAG zorientowane na rezultaty

Jest to najbardziej tradycyjny rodzaj celu typu BHAG, a co za tym idzie, najpopularniejszy. Rezultat reprezentuje coś, co Twoja firma chce osiągnąć w danym przedziale czasowym. Cele typu BHAG zorientowane na rezultaty są często wymierne, na przykład osiągnięcie dochodów w określonej wysokości do konkretnego roku. Mogą one być także jakościowe, jak na przykład lądowanie na księżycu.

Jak wyznaczać cele typu BHAG zorientowane na rezultaty: 

 • Upewnij się, że cel jest wystarczająco ambitny, aby zainspirować członków Twojej organizacji i na tyle odległy w czasie, aby osiągnięcie go zajęło co najmniej 10 lat. 

 • Cele typu BHAG zorientowane na rezultaty nie są celami krótkoterminowymi, więc nie powinny dotyczyć one jednego działu organizacji lub pojedynczego aspektu celów biznesowych. Zamiast tego określ rezultat, który obejmuje ogólne cele Twojej organizacji.

Przykłady celów BHAG zorientowanych na rezultaty:

 • Słynny cel firmy Microsoft: „komputer na każdym biurku i w każdym domu”. 

 • Cel firmy Walmart z 1990 roku, dotyczący osiągnięcia przychodów ze sprzedaży na poziomie 125 mld dolarów do roku 2000.

Potencjalne pułapki i jak ich unikać: 

 • Ponieważ określasz tylko jeden rezultat, upewnij się, że jest to coś inspirującego. Nie martw się, jeśli wydaje się on prawie niemożliwy do osiągnięcia – to właśnie dlatego taki cel nazywa się BHAG.

 • Cele typu BHAG, ktorych rezultaty dotyczą przychodów są ekscytujące dla niektórych członków zespołu, ale lepiej upewnić się, że wyznaczysz cel, który zainspiruje każdego.

 • Jeśli oczekiwany rezultat jest jakościowy upewnij się, że istnieje przejrzysty sposób na zmierzenie, czy został on pomyślnie zrealizowany. 

2. Cele typu BHAG związane z konkurencyjnością

Cele typu BHAG związane z konkurencyjnością to sposób na połączenie sił zespołu, aby stawić czoła dużemu konkurentowi. Każdy przecież lubi dopingować niepozornym zawodnikom. Wykorzystanie faktu, że istnieje możliwość zwycięstwa nawet, jeśli obecnie nie jesteście na prowadzeniu może poważnie zmotywować Twój zespół. Cele typu BHAG związane z konkurencyjnością to świetny sposób na zwiększenie motywacji zespołu i stworzenie poczucia pilności, które potrzebne jest, aby pokonać konkurencję. Jeśli właściwie je wykorzystasz, te cele mogą stać się punktem koncentracji wszystkich wysiłków pracowników, co sprawi, że Twoja firma osiągnie nowy poziom.

Jak wyznaczać cele typu BHAG związane z konkurencyjnością: 

 • Określ firmę lub osobę będącą głównym konkurentem dla Twojego zespołu i z którym prawdopodobnie będziecie musieli konkurować przez dłuższy czas. 

 • Ustal, czy chcesz pokonać ich w jednej lub wielu kategoriach. 

 • Udostępnij cel członkom swojego zespołu, aby zmotywować ich do współzawodnictwa. 

Przykłady celów BHAG zorientowanych na rezultaty:

 • Cel NASA dotyczący lądowania człowieka na księżycu przed rokiem 1970 był celem związanym z konkurencyjnością, ponieważ Stany Zjednoczone ścigały się w tym zakresie ze Związkiem Radzieckim.

 • W latach sześćdziesiątych ubiegłego wieku, kiedy Nike było młodą firmą, jej pierwotnym celem było pokonanie firmy Adidas.

Potencjalne pułapki i jak ich unikać: 

 • Upewnij się, że istnieje wyraźny lider danej kategorii lub konkurent. Brak przejrzystości może sprawić, że cel typu BHAG stanie się niejasny. 

 • Stosuj cele typu BHAG tej kategorii wyłącznie, jeśli Twoja firma jest jeszcze niewielka i unikaj wybierania konkurentów, od których niewiele was dzieli, ponieważ taki cel nie jest wystarczająco inspirujący.

 • Pamiętaj, że nie musisz dokładnie przestrzegać podanego tu formatu. Nie zawsze musisz pokonać bezpośredniego konkurenta. Zamiast tego, spróbuj podejść do tej kategorii bardziej kreatywnie. Przykładowo, jeśli Twoja firma nie jest niewielka, możesz wyznaczyć cel wysunięcia się na prowadzenie w swojej kategorii lub przejęcia konkretnego procentu rynku.

3. Cele typu BHAG oparte na wzorach do naśladowania

Nie musisz być innowatorem, aby wyznaczyć dobry cel typu BHAG. Przecież już osiągnięcie doskonałości we własnej kategorii jest nie lada wyzwaniem. Na tym właśnie polegają cele typu BHAG oparte na wzorach do naśladowania. Po prostu znajdź coś, co odnosi sukces i wyznacz cel, który będzie to naśladował. Użyj tego rodzaju celów BHAG, aby naśladować sukces konkurenta lub osoby czy strategii stosowanej w innej branży.

Jak wyznaczać cele typu BHAG oparte na wzorach do naśladowania: 

 • Znajdź coś, co podziwiasz lub cel typu BHAG osiągnięty przez kogoś innego.

 • Ten rodzaj celów typu BHAG najlepiej sprawdza się w młodych firmach.

Przykłady celów typu BHAG opartych na wzorach do naśladowania:

 • Uniwersytet Stanforda, założony 249 lat później niż Harvard, pierwotnie nadał sobie nieformalny przydomek „Harvardu zachodu”.

Potencjalne pułapki i jak ich unikać: 

 • Zanim wyznaczysz ten rodzaj celu typu BHAG określ, co przyczynia się do sukcesu osoby lub instytucji, którą chcesz naśladować. Pamiętaj, że nie chodzi o dokładne duplikowanie działań wzorca, ale określenie aspektów, które przyczyniły się do ich sukcesu i dopasowanie ich do Twojej sytuacji.

 • Ten rodzaj celów typu BHAG może nie być odpowiedni dla bardziej dojrzałych organizacji. 

4. Cele typu BHAG dotyczące transformacji procesów wewnętrznych

Cele typu BHAG dotyczące transformacji procesów wewnętrznych różnią się tym, że ta kategoria wymaga dokonania dużych zmian modelu biznesowego. Jeśli zmieniasz swoją strategię biznesową możesz użyć celu typu BHAG, aby wprowadzić to w życie i określić, co masz nadzieję dzięki temu osiągnąć.

Jak wyznaczać cele typu BHAG dotyczące transformacji procesów wewnętrznych: 

 • Określ jaką dużą zmianę musisz wprowadzić w całej swojej organizacji. Może to obejmować zmianę rynku docelowego, strategii biznesowej lub struktury organizacji. 

 • Użyj celu typu BHAG, aby przedstawić swoje nowe cele biznesowe i wyjaśnić, dlaczego chcesz wprowadzić dane zmiany.

Przykłady celów BHAG dotyczących transformacji procesów wewnętrznych:

 • Przekształcenie strategii firmy Netflix z modelu obejmującego wysyłanie klientom filmów na DVD w pierwszą na świecie usługę do strumieniowania treści wideo.

 • Przekształcenie firmy Best Buy ze sklepów fizycznych w cyfrowego lidera w zakresie technologii. 

Potencjalne pułapki i jak ich unikać: 

 • Transformacja procesów wewnętrznych jest dużym wyzwaniem. Zanim się na to zdecydujesz upewnij się, że znacznie przysłuży się to Twojej firmie, ponieważ częste zmiany mogą mieć negatywny wpływ na morale zespołu

 • Jeśli Twoja firma jest gotowa na transformację, wprowadź w życie proces zarządzania zmianami, aby przeprowadzić ją tak sprawnie, jak to możliwe.

[Przeczytaj] Czym jest zarządzanie zmianą? 6 kroków do stworzenia pomyślnego procesu zarządzania zmianą

Przykładowe cele typu BHAG

Zanim zaczniesz tworzyć własne cele typu BHAG przyjrzyj się poniższym przykładom. Niektóre z nich są równocześnie oświadczeniem o misji firmy, ponieważ opisują główny cel, który stara się ona osiągnąć. Często zdarza się, że organizacja tworzy oświadczenie o swojej misji lub deklarację wizji nie zdając sobie nawet sprawy, że wyznacza tym samym cel typu BHAG.

Google: uporządkować informacje z całego świata

NPR: wykształcić dobrze poinformowanych odbiorców

Facebook: zbliżyć ludzi do siebie

Airbnb: stworzyć świat, w którym każdy może w dowolnym miejscu czuć się jak u siebie

Feeding America: zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości żywności dla wszystkich osób

SpaceX: umożliwić ludzkości życie na innych planetach

Khan Academy: zapewnić każdemu bezpłatną edukację na wysokim poziomie z dowolnego miejsca

Spotify: wyzwolić twórczy potencjał ludzkości

Michael J. Fox Foundation: wynaleźć lekarstwo na chorobę Parkinsona

[Przeczytaj] Jak fundacja Michael J. Fox Foundation for Parkinson’s Research zbliża się do wynalezienia leku na parkinsona wykorzystując przy tym Asanę

Jak wyglądają cele typu BHAG w porównaniu z innymi metodologiami wyznaczania celów

Cele typu BHAG to ambitne cele długoterminowe, ale nie każdy cel musi taki być. Poniżej przedstawiamy porównanie celów typu BHAG z innymi metodologiami wyznaczania celów:

Cele typu BHAG a kluczowe wskaźniki efektywności (KPI)

Kluczowe wskaźniki efektywności (KPI) to wymierny wskaźnik ilustrujący postępy Twojego zespołu lub organizacji w realizacji ważnych celów biznesowych. Należy je określać co kwartał lub co rok, aby monitorować status ważnych celów strategicznych

Cele typu BHAG to znacznie więcej niż kluczowe wskaźniki efektywności. Kluczowe wskaźniki efektywności mierzą sukces w skali trzech, sześciu lub dwunastu miesięcy, natomiast realizacja celu typu BHAG zajmie co najmniej 10 lat (a niektóre z nich nawet 25).

[Przeczytaj] Czym jest kluczowy wskaźnik efektywności (KPI)?

Cele typu BHAG a OKR-y

Cele i kluczowe rezultaty (OKR-y) to metodologia, która pozwala zespołom wyznaczać wymierne cele. Szablon OKR-u wygląda następująco: Osiągnę [cel], a wskaźnikiem sukcesu będzie [kluczowy rezultat]. W tym przypadku cele trwają około rok i są wyznaczane na poziomie działu lub organizacji. Kluczowe rezultaty natomiast używane są do monitorowania postępów w realizacji celów i ustalane są na poziomie działu, zespołu lub indywidualnych pracowników. Czas trwania może wynosić od miesiąca do roku.

Postępy w realizacji rocznych OKR-ów mogą pomóc Ci w osiągnięciu celów typu BHAG, ale podobnie jak kluczowe wskaźniki efektywności, zakres OKR-ów jest znacznie mniejszy niż BHAG-ów. Pomyślna realizacja OKR-ów przez dziesięć lub dwadzieścia lat może przyczynić się do osiągnięcia celu typu BHAG.

[Przeczytaj] Czym są cele i kluczowe rezultaty (OKR-y)?

Cele typu BHAG a cele SMART

SMART to skrót pochodzący od angielskich słów Specific (skonkretyzowany), Measurable (wymierny), Achievable (osiągalny), Realistic (realistyczny) oraz Time-Bound (określony w czasie). Ta metodologia wyznaczania celów gwarantuje, że cele będą wykonalne. Możesz uwzględnić metodologię SMART w dowolnym procesie wyznaczania celów.

Przykładowo, używając metody SMART do wyznaczania celów typu BHAG musisz po prostu upewnić się, że Twoje cele spełniają wszystkie kryteria celu SMART.

[Przeczytaj] Twórz lepsze cele SMART korzystając z tych wskazówek i przykładów

Cele typu BHAG a planowanie strategiczne

Strategia to działania, jakie Twoja organizacja podejmie w ciągu kolejnych trzech do pięciu lat. Jest to forma długoterminowego planowania, która umożliwia osiąganie ambitnych celów w jasny i sprecyzowany sposób.

Choć zakres strategii jest szerszy niż w przypadku OKR-ów, jest on mniejszy niż w celach typu BHAG. Strategia może stanowić część procesu realizacji celu typu BHAG. Podczas kolejnej aktualizacji strategii, trzy lub pięć lat później, możesz utworzyć nowy, który pozwoli Ci jeszcze bardziej zbliżyć się do osiągnięcia celu typu BHAG.

[Przeczytaj] Dopiero zaczynasz planowanie strategiczne? Rozpocznij tutaj.

Cele typu BHAG a deklaracja wizji

W praktyce, cele typu BHAG są bardzo podobne do deklaracji wizji. Każdy z nich opisuje inspirujący cel, który ma na celu osiągnięcie długoterminowego sukcesu firmy.

Główna różnica pomiędzy celem typu BHAG a deklaracją wizji polega na tym, jak ambitny jest postawiony sobie w nich cel. Niektóre deklaracje wizji są odważne i ekscytujące, ale nie wydają się nieprawdopodobne, w przeciwieństwie do celów BHAG. Czasami wystarczy dobrze wykonywać swoją pracę i dbać o zadowolenie klientów.

Jako przykładu możemy użyć tu platformy TED, na której znajdują się krótkie wykłady znane jako TED Talks. W tym przypadku deklaracja wizji dotyczy rozpowszechniania idei. Nie jest to cel typu BHAG, ponieważ nie jest to pomysł rewolucyjny, ale treści dostępne na tej platformie są bardzo wartościowe i codziennie inspirują osoby na całym świecie.

[Przeczytaj] 7 kroków do napisania idealnej deklaracji wizji

Śledź i realizuj swoje cele typu BHAG

Po wyznaczeniu celu typu BHAG należy zadbać o jego wykonanie. Aby sukcesywnie realizować cele użyj jednego z narzędzi do wyznaczania celów. Umożliwiają one połączenie celów biznesowych z codziennymi działaniami, które przyczyniają się do ich osiągnięcia, a wszystko to w jednym miejscu. W ten sposób możesz inspirować zespół i koordynować jego działania.

Wyznaczaj i osiągaj cele w Asanie

Powiązane zasoby

Artykuł

Czym są cele i kluczowe rezultaty (OKR-y)?