RAID-loggmall

Att proaktivt identifiera och minska projektrisker bidrar till att hålla projektet i fas. Lär dig hur skapandet av en RAID-loggmall i Asana kan vara till hjälp.

Skapa din mall

Registrera dig för att skapa en egen mall.

INTEGRATED FEATURES

field-add iconAnpassade fältproject-view iconProjektvyercheck-circle iconUppgifterproject iconProjekt

Recommended apps

Microsoft Teams ikon
Microsoft Teams
Salesforce ikon
Salesforce
Google Workspace logotyp
Google Workspace
Jira Cloud ikon
JIRA Cloud

Dela
facebooktwitterlinkedin

Tänk tillbaka på när du senast deltog i ett projekt. Gick allt som planerat? Med all sannolikhet är svaret nej. Från sinande resurser till missade deadliner och omfattningskrypning – alla projekt har risker och problem, även med perfekt planering. 

Det låter kanske stressigt, men det behöver inte vara det. Genom att implementera riskhanteringsstrategier kan du förbereda teamet för alla projektrisker som kan dyka upp. 

Det är här RAID-loggmallar kommer in i bilden.

[Produkt-användargränssnitt] RAID-loggprojekt i Asana, kalkylarksliknande projektvy (lista)

Vad är en RAID-logg?

En RAID-logg är ett verktyg som används för att organisera eller reducera projektrisker genom att dokumentera alla potentiella risker som kan uppstå i början av ett projekt, och sedan spåra problem som dyker upp efter att projektet startat. 

RAID är en akronym som står för Risks (risker), Assumptions (antaganden), Issues (problem) och Dependencies (beroenden). Beroende på hur ditt team ställer in RAID-loggen kan den också hänvisa till risker, åtgärder, problem och beslut. 

För att lära dig mer om vad RAID-loggar spårar – och varför de är användbara – kan du kolla in vår artikel: Allt du behöver veta om att skapa en RAID-logg.

Om allt detta låter överväldigande behöver du inte oroa dig. En RAID-loggmall kan effektivisera din RAID-analys och RAID-loggskapande, så att du kan fokusera på att spåra – och minska – projektriskerna. 

Vad är en RAID-loggmall? 

En RAID-loggmall är en återanvändbar och kopierbar version av en RAID-logg som hjälper dig att snabbt spåra alla risker och problem som ditt projekt står inför. 

Det är enkelt att använda en RAID-loggmall. I början av varje nytt projekt kopierar du helt enkelt mallen och använder den som utgångspunkt för att dokumentera projektets RAID-element. På så sätt behöver du inte oroa dig för att viktig information utelämnas. Dessutom standardiserar RAID-loggmallar RAID-analysen och RAID-loggningsprocessen, så att du kan vara säker på att alla i teamet övervakar projektrisker på samma sätt. 

Fördelar med en digital RAID-loggmall

Det är många rörliga delar att hålla reda på när man organiserar, övervakar och reducerar projektrisker. Allt från att identifiera potentiella hot i början av ett projekt till att noga övervaka projektets förlopp för att se var problem uppstår och ta itu med dem. Projektriskhantering kan vara en krävande uppgift, därför behöver du ett verktyg som låter dig spåra risker och koordinera åtgärder i realtid, på ett och samma ställe. 

Genom att skapa RAID-loggmallen i ett projekthanteringsverktyg är det lättare att samordna teamets arbeta kring projektrisker och riskreducerande åtgärder. Och eftersom din digitala RAID-loggmall finns på samma ställe där arbetet sker kan den enkelt kontrolleras och uppdateras varje dag, så att alla vet hur det går med projektet. 

Med en digital RAID-loggmall kan du göra följande: 

 • Identifiera potentiella risker i början av ett projekt för att säkerställa att alla nödvändiga resurser och beredskapsplaner finns på plats. 

 • Dokumentera alla problem som uppstår när ditt projekt fortskrider och spåra riskreducerande åtgärder på en central plats.

 • Varna teammedlemmar om viktiga problem och lösa dem i realtid.

 • Tilldela åtgärdspunkter till ägare så att alla förväntningar och ansvarsområden är tydliga för ditt team.

 • Se snabbt potentiell negativ inverkan av en risk, ett antagande, en fråga eller ett beroende och vidta åtgärder därefter.

 • Kommunicera viktig projektinformation smidigt med projektintressenter.

Vad en RAID-loggmall bör innehålla

RAID-loggmallen blir en central informationskälla som samlar alla risker, antaganden (eller åtgärder), problem och beroenden (eller beslut) som ditt projekt står inför.

Börja att skapa din RAID-loggmall genom att dela upp mallen i två avsnitt: ett för risker, antaganden och beroenden som har identifierats under projektplaneringsfasen, och ett för problem, åtgärder, beroenden och beslut som har identifierats och fattats efter projektstarten. Utforma sedan mallen med alla detaljer du behöver för att framgångsrikt spåra och övervaka projektrisker, exempelvis:

 • RAID-kategorin (risk, antagande/åtgärd, problem eller beroende/beslut)

 • en beskrivning av RAID-elementet (t.ex. en beskrivning av projektrisken)

 • RAID-elementets potentiella inverkan på projektet

 • RAID-elementstatus

 • alla kommande steg eller riskreducerande åtgärder

 • uppgiftens ägare och deadline, om tillämpligt.

Integrerade funktioner

 • Anpassade fält. Anpassade fält är det bästa sättet att tagga, sortera och filtrera arbete. Skapa unika anpassade fält för all information du behöver spåra, från prioritet och status till e-post eller telefonnummer. Använd anpassade fält för att sortera och schemalägga dina uppgifter så att du vet vad du ska arbeta med först. Dessutom kan du dela anpassade fält mellan olika uppgifter och projekt för att säkerställa enhetlighet i hela organisationen. 

 • Listvy. Listvyn är en rutnätsvy som gör det enkelt att se all information om ett projekt på ett ögonblick. Precis som en att göra-lista eller ett kalkylark visar listvyn alla uppgifter samtidigt, så att du kan se uppgifternas titlar och förfallodatum samt alla relevanta anpassade fält såsom prioritet, status med mera. Möjliggör enkelt samarbete genom att ge hela teamet insyn i vem som gör vad och när.

 • Beroenden. Markera en uppgift som väntande på en annan uppgift med hjälp av beroenden. Få reda på när ditt arbete blockerar någon annans arbete, så att du kan prioritera därefter. Team med gemensamma arbetsflöden kan enkelt se vilka uppgifter de väntar på och veta när de ska börja med sin del av arbetet. När den första uppgiften är slutförd kommer den tilldelade personen att få ett meddelande om att arbetet med den beroende uppgiften kan påbörjas. Om uppgiften som ditt arbete är beroende av omplaneras kommer Asana att meddela dig så att du även du kan ändra slutdatumet för din beroende uppgift.

 • Lägga till uppgifter i flera projekt. Det ligger i arbetets natur att vara tvärfunktionellt, och team i olika avdelningar måste kunna samarbeta effektivt. Men om varje avdelning har sitt eget arkiveringssystem stannar arbetet av och isoleras. Asana gör det enkelt att spåra och hantera uppgifter i flera projekt. Det minskar inte bara dubbelarbete och ökar synligheten mellan team, det hjälper också ditt team att se uppgifter i ett sammanhang, visa vem som arbetar med vad och att hålla teamet och dina uppgifter anslutna.

Rekommenderade appar 

 • Microsoft Teams. Med Microsoft Teams + Asana-integreringen kan du söka efter och dela informationen du behöver utan att lämna Teams. Koppla enkelt dina Teams-konversationer till genomförbara åtgärder i Asana. Dessutom kan du skapa, tilldela och visa uppgifter under ett Teams-möte utan att behöva byta till webbläsaren.

 • Salesforce. Ta bort flaskhalsar genom att göra det möjligt för försäljnings-, användarframgångs- och serviceteam att kommunicera direkt med supportteamen i Asana. Dela bilagor och skapa genomförbara, spårbara uppgifter för allt som har med förförsäljning att göra. Med Service Cloud kan du ansluta dina implementerings- och serviceteam till supportteam i Asana och erbjuda en fantastisk användarupplevelse.

 • Google Workplace. Bifoga filer direkt till uppgifter i Asana med Google Workplace-filväljaren, som är inbyggd i uppgiftsfönstret i Asana. Bifoga enkelt My Drive-filer med bara några få klick.

 • Jira. Skapa interaktiva, uppkopplade arbetsflöden mellan tekniska team och affärsteam för att ge alla bättre insyn i produktutvecklingsprocessen i realtid – allt utan att behöva lämna Asana. Effektivisera projektsamarbete och överlämningar. Skapa snabbt Jira-frågor från Asana så att arbete kan överföras sömlöst mellan affärs- och teknikteamen vid rätt tidpunkt. 

Använda en RAID-loggmall

När du väl har skapat din RAID-loggmall är det enkelt att använda den. Följ bara dessa fem enkla steg:

 1. Gör en kopia av RAID-loggmallen när du börjar ett nytt projekt.

 2. Diskutera initiala risker, antaganden och beroenden under projektplaneringsfasen och logga dem. 

 3. Uppdatera RAID-loggen med nya problem som uppstår allt eftersom projektet fortskrider. Spåra eventuella riskreducerande åtgärder som ditt team behöver vidta. 

 4. Samarbeta med teammedlemmar i den digitala loggmallen genom att tilldela slutdatum och uppgiftsägare efter behov.

 5. Använd RAID-loggmallen som en utgångspunkt för projektutvärderingen när projektet har slutförts. 

Vanliga frågor

Vem bör använda en RAID-loggmall?

RAID-loggmallar är användbara för alla som är involverade i ett projekt, allt från projektledaren och projektintressenter till enskilda medarbetare. Börja med att bjuda in ditt huvudsakliga projektteam att delta i projektets RAID-analys – detta säkerställer att olika åsikter och perspektiv tas i beaktande när potentiella projektrisker ska identifieras. Använd sedan RAID-loggmallen som ett levande dokument för att hålla ditt team uppdaterat om projektfrågor och koordinera riskreducerande åtgärder. Du kan också dela RAID-loggmallen med projektintressenter och projektsponsorer för att hålla dem uppdaterade i takt med att projektet utvecklas.  

När bör man skapa en RAID-loggmall?

Skapa RAID-loggmallen under projektplaneringsfasen, innan du officiellt har startat projektet. För att effektivt identifiera projektrisker kan du genomföra en RAID-analys – ett möte som planeras i början av ett projekt för att identifiera potentiella projektrisker. Övervaka sedan de risker som tidigare identifierats (och andra oförutsedda händelser som kan uppstå) med din RAID-logg i takt med att projektet fortskrider.

Vad står RAID för?

RAID är en akronym som beroende på hur ditt team ställer in sin RAID-logg kan hänvisa till risker, antaganden, problem och beroenden eller riskåtgärder, problem och beslut.

Vad är skillnaden mellan en RAID-loggmall och ett riskregister?

En RAID-loggmall liknar ett riskregister, men är mer omfattande. Eftersom huvudmålet med ett riskregister är att proaktivt identifiera och minska projektrisker, kan du se ett riskregister som R:et i din RAID-loggmall. RAID-loggmallar tar riskövervakningen ett steg längre än riskregistrering eftersom de också identifierar antaganden/åtgärder, problem och beroenden/beslut för ett visst projekt. Om teamet använder ett riskregister kan du lägga till riskerna som har identifierats i registret i avsnittet ”risker” i ditt projekts RAID-loggmall och sedan skapa loggen därifrån. 

Hur kan man använda en RAID-loggmall för att förbättra projekt framöver?

RAID-loggmallar gör mer än att effekivisera hantering och reducering av projektrisker – de kan också hjälpa dig att förbättra projekt framöver. När projektet har slutförts kan du använda din RAID-loggmall som utgångspunkt under ert utvärderingsmöte då ni diskuterar vad som gick bra och vad som kunde ha gjorts bättre, t.ex. vilka projektproblem som dök upp och som man borde ha planerat mer proaktivt för.

Skapa en RAID-loggmall med Asana

Se hur en RAID-loggmall kan hjälpa dig att proaktivt identifiera och minimera projektrisker.

Skapa din mall