Mall för strategisk planering

Målsättning definierar din vision, strategisk planering gör den möjlig. Använd en anpassad mall för strategisk planering för att beskriva viktiga mål som, när de är slutförda, kommer att göra din vision till verklighet.

Skapa din mall

Registrera dig för att skapa en egen mall.

INTEGRERADE FUNKTIONER

project-view iconProjektvyergoal iconMålfield-add iconAnpassade fältcheck-circle iconUppgifter

Recommended apps

Google Workspace-logotyp
Google Workspace
Dropbox
Dropbox
Slack-logotyp
Slack
Microsoft ikon
OneDrive

Dela
facebookx-twitterlinkedin
[Produkt-användargränssnitt] Projekt för strategisk planering i Asana, kalkylarksliknande projektvy (lista)

Hur vet du vad du ska prioritera när du börjar kartlägga din verksamhetsstrategi? Mallar för strategisk planering beskriver dina viktigaste initiativ och uppgifter som hjälper dig att uppnå dem. Genom att koppla ditt arbete till företagets övergripande uppdrags- och visionsbeskrivning kan du tydligt se hur teamets arbete bidrar till affärsmålen. Låt oss visa hur du skapar din egen anpassade mall för strategisk planering så att du alltid är förberedd.

Vad är en mall för strategisk planering?

En mall för strategisk planering är ett mätbart verktyg som är utformat för att kartlägga hur du ska uppnå storskaliga verksamhetsstrategier och mål. Den fungerar som en översikt mellan var du befinner och dit du vill komma. Vanligtvis innehåller din mall för strategisk planering företagets uppdragsbeskrivning, långsiktiga mål och kortsiktiga genomförbara uppgifter som hjälper dig att uppnå dessa mål. Din strategiska plan är den primära planeringsmallen från vilken du utgår för att skapa dina handlingsplaner, marknadsföringsplaner och andra verksamhetsstrategier.

Din strategiska plan beskriver långsiktiga mål och ambitioner, men du kommer sannolikt att behöva ändra dem regelbundet. Genom att skapa en mall för strategisk planering kan du snabbt och enkelt göra ändringar i din plan, utan att behöva börja om från början. För större organisationer, som behöver använda flera strategiska planer samtidigt, kan en mall som även fungerar tvärfunktionellt göra samarbetet mellan team effektivare, så att alla projekt är relevanta för de största företagsmålen.

Fördelar med att använda en mall för strategisk planering

När du använder en mall för strategisk planering får du en struktur för din strategi. När du har skapat din mall kan du:

 • snabbt hänvisa till och dela viktiga initiativ med intressenter

 • mäta arbetsbelastning och resurser proaktivt innan du startar nya projekt

 • minska tiden som teamen ägnar åt att vänta på instruktioner, eftersom alla vet vad som behöver göras och vilka prioriteringar som kommer först.

Så här skapar man en mall för strategisk planering

Med en mall för strategisk planerings finns det inget utrymme för tvivel. När mallen är skapad vet du exakt vad du behöver göra, in i minsta detalj, för att nå de högsta strategiska målen.

1. Skapa en uppdragsbeskrivning och en visionsbeskrivning

Ett uppdrag är företagets övergripande syfte och anledningen till att din produkt eller tjänst finns. På ett liknande sätt är visionen den riktning du vill att företaget tar. Att beskriva dem är det första steget i att definiera företaget och de mål du vill uppnå. Inkludera dem sedan i mallen för att säkerställa att varje nya strategisk plan är i linje med företags uppdrag eller vision.

2. Ta reda på vilken marknadsposition företaget har

När du har fastställt ditt uppdrag (det problem du vill lösa) är det dags att ta en titt på hur du kan använda dina unika erbjudanden för att uppnå det. Använd en konkurrensanalys eller SWOT-analys för att utvärdera din marknadsposition och leta efter luckor (möjligheter) där ditt företag kan överträffa andra. Granska alla data du har om ditt företag, inklusive marknadsinsikter, kundfeedback och medarbetarinsikter, innan du skapar din mall för strategisk planering.

Skapa en mall för konkurrensanalys

3. Skapa en mall

Då en mall för strategisk planering fungerar som en central referenskälla för en stor del av din verksamhets- eller teamplanering och strategi, bör du koppla företagets stora initiativ till din projektplanering. Det effektivaste sättet att göra det är med en projekthanteringsprogramvara där du kan samla all relevant information på samma plats som din plan. Du kan bifoga viktiga delar till din mall såsom mål, milstolpar och att göra-listor för att se hur varje åtgärd direkt bidrar till företagets övergripande vision.

När skapar en mall bör du skapa följande avsnitt:

 • Din visionsbeskrivning och uppdragsbeskrivning: för att alltid kunna koppla strategier till företags huvudsyfte.

 • Konkurrentinformation: lägg till information från din konkurrensanalys som visar viktiga aspekter av din nuvarande affärsmodell, inklusive prissättning, marknadsföringsstrategi och resultat.

 • Nyckeltal för verksamheten (KPI:er): använd KPI:er (mätvärden för att spåra målförlopp) för att säkerställa att din strategiska plan håller sig i fas.

 • Saker som inte ingår i arbetet: för att hålla fokus och undvika omfattningskrypning är det viktigt att veta vilka delar som inte ingår. Om du till exempel har ett nystartat företag som behöver fördela resurser sparsamt, kan du bestämma att planering av sociala medier inte är högprioriterat för tillfället.

När ska man använda en mall för strategisk planering?

Vanligtvis kan du använda en mall för strategisk planering för alla stora strategiska mål eller affärsmål. Strategiska planer används både av nystartade företag och vid långsiktig planering. Om du till exempel har ett nystartat företag kan du använda en strategisk plan för att tydliggöra företagets riktning och definiera vilka åtgärder som ska vidtas. Eller om du har ett väletablerat företag kan du använda en 10-årig strategisk plan för att utvärdera vad som är nästa steg för företaget. Ideella organisationer använder också strategisk planering för att ge bidragsgivare insyn i hur de använder bidragen.

Integrerade funktioner

 • Listvy. Listvyn är en rutnätsvy som gör det enkelt att se all information om ett projekt på ett ögonblick. Precis som en att göra-lista eller ett kalkylark visar listvyn alla uppgifter samtidigt, så att du kan se uppgifternas titlar och förfallodatum samt alla relevanta anpassade fält såsom prioritet, status med mera. Möjliggör enkelt samarbete genom att ge hela teamet insyn i vem som gör vad och när.

 • Mål. Mål i Asana kopplas direkt till det arbete du utför för att nå dem, vilket gör det enkelt för teammedlemmar att se vad de arbetar för. Mål är ofta separerade från arbetet som görs för att uppnå dem. Genom att koppla teamet och företagets mål till arbetet som krävs för att uppnå dem, får teammedlemmarna i realtid en inblick i hur deras arbete direkt bidrar till teamets och företagets framgång. På så sätt kan teammedlemmarna fatta bättre beslut. De kan vid behov identifiera de projekt som stödjer företagets strategi och prioritera de uppgifter som ger mätbara resultat.

 • Anpassade fält. Anpassade fält är det bästa sättet att tagga, sortera och filtrera arbete. Skapa unika anpassade fält för all information du behöver spåra, från prioritet och status till e-post eller telefonnummer. Använd anpassade fält för att sortera och schemalägga dina uppgifter så att du vet vad du ska arbeta med först. Dessutom kan du dela anpassade fält mellan olika uppgifter och projekt för att säkerställa enhetlighet i hela organisationen. 

 • Beroenden. Markera en uppgift som väntande på en annan uppgift med hjälp av beroenden. Få reda på när ditt arbete blockerar någon annans arbete, så att du kan prioritera därefter. Team med gemensamma arbetsflöden kan enkelt se vilka uppgifter de väntar på och veta när de ska börja med sin del av arbetet. När den första uppgiften är slutförd kommer den tilldelade personen att få ett meddelande om att arbetet med den beroende uppgiften kan påbörjas. Om uppgiften som ditt arbete är beroende av omplanteras kommer Asana att meddela dig så att du även du kan ändra slutdatumet för din beroende uppgift.

Rekommenderade appar

 • Google Workplace. Bifoga filer direkt till uppgifter i Asana med Google Workplace-filväljaren, som är inbyggd i uppgiftsfönstret i Asana. Bifoga enkelt My Drive-filer med bara några få klick.

 • Dropbox. Bifoga filer direkt till uppgifter i Asana med Dropbox-filväljaren, som är inbyggd i uppgiftsfönstret i Asana.

 • Slack. Omvandla idéer, arbetsförfrågningar och åtgärdspunkter från Slack till spårbara uppgifter och kommentarer i Asana. Gå från snabba frågor och åtgärdspunkter till uppgifter med tilldelade personer och slutdatum. Fånga enkelt upp arbete så att förfrågningar och att göra-punkter inte försvinner i Slack. 

 • OneDrive. Bifoga filer direkt till uppgifter i Asana med Microsoft OneDrive-filväljaren, som är inbyggd i uppgiftsfönstret i Asana. Bifoga enkelt filer från Word, Excel, PowerPoint och mycket mer.

Vanliga frågor

Vilka är de olika stegen i den strategiska planeringsprocessen?

Följ de här fyra stegen för att använda din mall för strategisk planering: utvärdera din nuvarande situation, utveckla en strategi, skapa en plan och dela den med andra.

Hur skapar man en mall för strategisk planering?

Skapa en uppdrags- och visionsbeskrivning som ska ligga till grund för din mall. Skapa sedan mallen med utrymme för information om företaget (inklusive en konkurrentanalys för att visa företagets marknadsmässiga lämplighet), viktiga avsikter, mål och mätvärden som låter dig veta när du har uppnått framgång.

Varför är det viktigt att ha en mall för strategisk planering?

Mallar för strategisk planering beskriver de viktigaste delarna som du behöver för att strukturera överordnade mål och företagets övergripande uppdrag – inklusive kortsiktiga mål, KPI:er och konkurrensanalyser.

Jag arbetar för ett nystartat företag, behöver jag en mall för strategisk planering?

Ja, nystartade företag och småföretag kan dra nytta av mallar för strategisk planering. De är helt anpassningsbara vilket innebär att du kan skapa en mall som passar exakta dina behov, och sedan ändra den i takt med att företaget utvecklas.

Skapa mallar med Asana

Lär dig hur man skapar en anpassningsbar mall i Asana. Kom igång i dag.

Kom igång