Mall för mötesagenda

En tydlig agenda är ett måste för alla möten. Använd och anpassa den här mallen för att skapa en agenda för ett möte.

Använd mall

INTEGRATED FEATURES

list iconListvyfield-add iconAnpassade fältsubtask iconUnderuppgiftermultihome iconMulti-homing

Recommended apps

Zoom ikon
Zoom
Clockwise ikon
Clockwise
Microsoft Teams ikon
Microsoft Teams
Vimeo ikon
Vimeo

Dela
facebooktwitterlinkedin
[Mallar] Mötesagenda (kort)

Planera och hantera dina möten med vår mötesagendamall

Starta dina möten på rätt sätt med vår mötesagendamall. Håll mötena fokuserade och produktiva, registrera åtgärdsposter och samordna ”offlinearbete” – allt på ett och samma ställe. Starta ett projekt med vår mötesagendamall i dag.

För att skapa din nästa mötesagenda kan du utgå ifrån den här mallen och anpassa den efter dina behov:

  • Lista diskussionsämnen och samtalspunkter. Skapa en uppgift (eller flera uppgifter) för att fånga upp vad du ska ta upp under mötet. Du kan skapa nya uppgifter i mötesagendaprojektet eller lägga till befintliga uppgifter från andra projekt för att diskutera och dela. Oavsett vilket bör du se till att inkludera detaljer i beskrivningen så att alla kommer förberedda till mötet.

  • Tilldela samtalsämnen till deltagarna. Även om du leder mötet kanske du vill att andra ska ta upp vissa samtalsämnen. Identifiera vem som kommer att tala om vad, och ge dem en förvarning i mötesagendan om de behöver förbereda sig i förväg.

  • Inkludera syftet med mötet. Få dina mötesdeltagare i rätt sinnesstämning genom att fastställa och tydligt kommunicera vad du vill få ut av mötet. Vad vill du diskutera? Vilka resultat vill du att diskussionen ska ge? Varför är just den här gruppen av personer närvarande?

  • Dela agendan med deltagarna i förväg. Innan mötet bör du dela din agenda med deltagarna så att de vet vad ni planerar att diskutera och så att ni kan komma igång direkt.

Exempel på mötesagendor som du kan planera med Asana

Har du just börjat använda mötesagendor i Asana?

Alla dina frågor, besvarade:

  • Vad är syftet med en mötesagenda? En mötesagenda innehåller teamets mål, diskussionsämnen och åtgärder för ett enskilt eller återkommande möte. För bästa resultat bör du dela din mötesagenda med ditt team så att de kan förbereda sig inför mötet och arbeta vidare med åtgärdspunkterna när mötet är över.

  • Vad bör ingå i en mötesagenda? Mötesagendan bör innehålla avsnitt för de olika punkterna på agendan. Du kan till exempel skapa avsnitt såsom ”Att diskutera”, ”Att göra” och ”Referenser”. Med en mötesagendamall från Asana kan du också dra och släppa uppgifter för att sätta dem i rätt ordning.

  • Hur skriver jag en mötesagenda? När du planerar mötesagendor i Asana kan alla i teamet lägga till diskussionsämnen. Baserat på dessa uppgifter kan du enkelt prioritera ämnena efter behov och sedan dela agendan i förväg så att alla i teamet kan förbereda sig inför mötet. Du kan också skapa ett avsnitt för åtgärdspunkter som du kan utföra efter mötet.

  • Hur skapar jag en relevant agenda för ett effektivt möte? Gör din mötesagenda genomförbar genom att skapa den som ett projekt i Asana. På så sätt blir varje punkt en uppgift med ett slutdatum och en tilldelad person. Se till att arbete inte glöms bort genom att skapa tydlighet om vem som gör vad och när.

Tänk också på var du sparar din mötesagenda. Om du lägger in den i ett verktyg för samarbetshantering som Asana, kan du bjuda in teamkollegor som kan se och bidra till mötesagendan på förhand och lägga till åtgärdspunkter som kan följas upp senare. Kom igång med en mötesagendamall i dag.

Använd mall

Gör dina möten mer produktiva

Team som planerar sina möten med Asana Premium sparar tid och håller reda på viktiga detaljer. Se själv med en gratis provperiod.

Registrera dig