Underuppgifter

Använd underuppgifter för att dela upp arbetet i mindre delar eller för att dela upp arbetet mellan flera personer. Underuppgifter fungerar på samma sätt som självständiga uppgifter och har samma fält som en överordnad uppgift. Skillnaden är att de är inbäddade i en överordnad uppgift.

Skapa en underuppgift

För att skapa en underuppgift:

 • Klicka på knappen Underuppgifter i uppgiftsdetaljfönstret.
 • Eller tryck på Tab+S på tangentbordet efter att ha valt en överordnad uppgift.
 • När du har skapat en underuppgift är det bara att välja den och trycka på Retur på tangentbordet för att skapa ännu en.

Skapa underuppgift

Underuppgiftsdetaljer

För att få åtkomst till och ändra underuppgiftsdetaljerna:

Klicka på pratbubblan intill namnet på underuppgiften.

underuppgiftsdetaljer

Det är möjligt att skapa underuppgifter i underuppgifter, med en högsta gräns på fem nivåer av underuppgifter

I underuppgiftsdetaljerna har du tillgång till samma alternativ som för en överordnad uppgift, vilket även inbegriper möjligheten att skapa fler underuppgifter.

överordnad uppgift

När du tar del av en underuppgifts detaljer ser du namnet på den överordnade uppgiften ovanför namnet på underuppgiften. För att gå tillbaka till den överordnade uppgiftens detaljer klickar du på namnet på den överordnade uppgiften i den övre delen av uppgiftsdetaljfönstret.

Slutförandet av en överordnad uppgift kommer inte att slutföra de associerade underuppgifterna. De måste slutföras separat och kommer att förbli gråmarkerade i den överordnade uppgiften när de har slutförts.

Visa antalet underuppgifter i ett projekt

Skärmbild av en tavelvy med fokus på ikonen för underuppgifter

Med de olika vyerna och funktionerna i Asana såsom tavlor, kalender eller arbetsbelastning är det enkelt att se om en uppgift har underuppgifter. Du hittar ikonen för underuppgifter och antalet intill uppgiftsnamnet.

Underuppgifter i listvy

Genom att använda listvyn kan projektteam visa sina projekt i en layout som gör det lätt att snabbt se vad som återstår att göra i projektet. Team kan få en överblick över tidslinjer, kritiska linjer, godkännandestatus, uppgifters varaktighet, milstolpar, beroenden, underuppgifter och mer.

Även underuppgifter visas i listan vilket är en bra lösning för projekt som rör sig på olika nivåer.

underuppgifter i listvy

Asana-användare kan ställa in fältvärden, och även anpassade fält, i underuppgifter. Det går även att minimera och expandera underuppgifter för att få en överblick eller se detaljerna.

Genom att dela upp ett stort projekt i mer lätthanterliga delar känner användarna sig säkra på att projektet kommer att slutföras på ett framgångsrikt sätt.

Den här visuella listan visar underuppgifter och gör det lättare att identifiera flaskhalsar, potentiella problem och ineffektivitet.

Underuppgifter i tidslinjevy

Underuppgifter visas i tidslinjevyn, vilket ger en övergripande bild av dina projekt. Läs mer om hur underuppgifter fungerar i tidslinjevyn i vår artikel om tidslinjen.

Underuppgifter och projekttillhörighet

Om du vill att en underuppgift ska vara synlig i projektets uppgiftslista, projektkalender och projekttidslinje tillsammans med dina andra uppgifter är det möjligt att lägga till den manuellt i projektet. Du kan också ange en tilldelad person eftersom underuppgifter inte automatiskt övertar den från sina överordnade uppgifter.

underuppgifter och projekttillhörighet

Följ de här stegen för att länka ett projekt till en underuppgift:

 • Klicka på pratbubblan för att öppna underuppgiftens detaljer.
 • Klicka på knappen Uppgiftsåtgärder.
 • Välj Lägg till projekt i den nedrullningsbara menyn.
 • Ange vilket projekt du vill lägga till underuppgiften i.

Tryck på Tab+P på tangentbordet för att rikta in dig på underuppgiftens projektfält.

underuppgiftens projekt

När underuppgiften har länkats till projektet:

 1. Blir underuppgiften synlig i aktivitetslistan för det valda projektet.
 2. Blir projektnamnet synligt i underuppgiftens detaljer.

Underuppgiften kommer också att vara synlig i projektets vyer för filer, förlopp och kalender

Underuppgiftsbehörigheter

Underuppgifter är synliga för alla som kan se den överordnade uppgiften. Läs mer om behörigheter.

Om du vill lägga till anpassade fält i en underuppgift måste underuppgiften först läggas till manuellt i ett projekt.

Omvandla uppgifter till underuppgifter

omvandla uppgifter till underuppgifter

För att omvandla en uppgift till en underuppgift:

 • Klicka på uppgiften du vill definiera som den nya överordnade uppgiften för att läsa in detaljerna i uppgiftsdetaljfönstret.
 • Klicka på den uppgift du vill omvandla och dra den till avsnittet för underuppgifter i det öppna uppgiftsdetaljfönstret för den nya överordnade uppgiften.

För att kunna omvandla en uppgift till en underuppgift måste båda uppgifterna finnas i samma lista i huvudfönstret (ett projekt, en tagg eller en Mina uppgifter-lista).

Det går även att göra det åt andra hållet om du vill omvandla en underuppgift till en uppgift.

Det går inte att dra en överordnad uppgift till dess egna underuppgifter.

Ta bort underuppgifter

ta bort_underuppgift

För att ta bort en underuppgift:

 1. Klicka på underuppgiften du vill ta bort.
 2. Klicka på trepunktsikonen.
 3. Välj Ta bort vald underuppgift.

Kapslade underuppgifter

Om du vill se vilka underuppgifter som är kopplade till dina överordnade uppgifter klickar du på den svarta triangelikonen i projektets listvy.

kapslade underuppgifter

För att se kapslade underuppgifter måste projekt sorteras efter inga.

Letar du efter ett bättre sätt att hantera ditt arbete? Börja med en 30-dagars gratis Asana-provperiod. Prova gratis

Vi stöder tyvärr inte den här webbläsaren

Asana fungerar tyvärr inte med webbläsaren du använder. Använd i stället en av följande stödda webbläsare för att registrera dig.

Välj språk

När du väljer ett språk ändras språket och/eller innehållet på asana.com