Agendamall för styrelsemöte

Dåliga möten kan drabba vem som helst, även styrelsen. Med vår agendamall för styrelsemöten kan ni driva möten (och uppdrag) framåt.

Använd mall

Registrera dig för att använda den är mallen.

INTEGRERADE FUNKTIONER

goal iconMålproject-view iconProjektvyerfield-add iconAnpassade fältmobile iconSkrivbordsversionen och mobilappen

Recommended apps

Clockwise ikon
Clockwise
Zoom-ikon
Zoom
Okta ikon
Okta
PowerBI logotyp
PowerBI

Dela
facebookx-twitterlinkedin
[Mallar] Agenda för styrelsemöte (kort)

Tips för att planera ditt nästa möte med vår agendamall för styrelsemöten

Styrelseledamöter arbetar ofta i styrelsen vid sidan av sina heltidsjobb. Det innebär att all extra tid de ägnar åt att organisera styrelsemötena, samordna via e-post eller leta efter kalkylblad ger dem mindre tid över till att diskutera viktiga frågor. Med vår agendamall för styrelsemöten kan de planera effektivare möten och göra handlingsplanerna tydliga. Organisera styrelsen, så att de kan göra det arbete som verkligen är viktigt med de resurser de redan har.

Med vår agendamall för styrelsemöten kan du:

  • Dela agendan i förväg. Ett misslyckat möte är ofta resultatet av otydliga agendor och outtalade syften. Vår agendamall för styrelsemöten ger en organiserad struktur som gör det lätt för er att dela och lägga till agendapunkter.

  • Spåra att göra-uppgifter. Att diskutera åtgärder under ett möte för att sedan glömma dem direkt när ni lämnar lokalen är bad for business. Asana kan hjälpa styrelsen att hålla reda på vem som måste göra vad och när.

  • Lagra viktig information. Använd en agendamall för styrelsemöten för att lagra viktig information, t.ex. referensdokument, protokoll från tidigare möten, stadgar och kommittérapporter på ett och samma ställe. Inga fler borttappade e-postbilagor!

Exempel på styrelsemöten som du kan planera med Asana:

  • Styrelsemötesagenda för en ideell organisation

  • Styrelsemöte

  • Protokoll för mötesagenda

Är du nybörjare när det kommer till styrelsemöten i Asana?

Alla dina frågor, besvarade:

  • Hur skapar jag en agenda för ett styrelsemöte? Vår agendamall för styrelsemöten innehåller alla avsnitt som du borde ta med i styrelsemötesagendan. Före mötet kan du skapa ett avsnitt med förslag på mötesämnen. Sätt sedan upp en agenda och se till att du tar med agendapunkter, bland andra introduktioner och åtgärdspunkter. Slutligen kan ni spåra referensdokumentation eller kommande möten på ett och samma ställe, så att styrelsen kan få tillgång till all information de behöver från agendan för styrelsemötet.

  • Vem förbereder agendan för ett styrelsemöte? Vem som ansvarar för att förbereda agendan för ett styrelsemöte varierar från företag till företag. Genom att dela agendamallen för styrelsemötet i förväg kan alla i styrelsen lägga till föreslagna ämnen, förbereda sig inför mötet i förväg och spåra åtgärder, oavsett vem som är ansvarig.

  • Hur för man protokoll under ett styrelsemöte? Protokoll är en skriftlig redogörelse för allt som händer under ett styrelsemöte. De fungerar ofta som referens och utgör underlag för eventuella styrelseledamöter som inte kunde närvara. Färdigställ agendan innan styrelsemötet, så att du kan skapa en mall för protokollet och få en översikt i förväg. Anteckna sedan allt som händer under mötet. Med vår agendamall för styrelsemöten kan du omvandla protokoll till handlingsprogram, så att inget arbete stannar upp eller blir bortglömt.

Hjälp styrelsen att påverka mer med ett litet steg. Kom igång med vår agendamall för styrelsemöten i dag.

Använd mall

Planera de bästa mötena

Mallar är det första steget mot att planera bättre möten, och med Asana kan du planera dina bästa möten hittills.

Registrera dig