Mall för möte med hela företaget

Se till att du är väl förberedd inför din presentation med den här mallen för organisationsomfattande möten. Den täcker allt från att sätta agendan till att samarbeta kring presentationen.

Använd mall

Registrera dig för att använda den är mallen.

INTEGRATED FEATURES

check-circle iconUppgiftermessage-group iconMeddelandenproject-view iconProjektvyermail iconInkorg

Recommended apps

Gmail-ikon
Gmail
Clockwise ikon
Clockwise
Microsoft Outlook ikon
Outlook
Slack-logotyp
Slack

Dela
facebooktwitterlinkedin
[Gammalt produkt-användargränssnitt] Alla mallar för mötesagenda för planering i Asana, kalkylarksliknande projektvy (lista)

Hur du planerar och leder ett organisationsomfattande möte med hjälp av vår mall

Personalmöten är viktiga för att stärka kommunikationen i företaget och se till att alla är underrättade om målen. Här kan du dela med dig av allt från uppdateringar av HR-handboken till information om lansering av en ny produkt, men det är också ett sätt att främja samarbete, transparens och anpassning. Därför är det viktigt att planera mötena väl. Använd mallen för organisationsomfattande möten ovan och de följande rekommendationerna för att se till att ert nästa möte går så smidigt som möjligt:

  • Strukturera mötet kring vissa nyckelteman. Se till att mötet har en tydlig agenda genom att dela upp det i kategorier såsom resultat och strategier, höjdpunkter från det senaste kvartalet, projektuppdateringar eller nya initiativ. Avsätt även tid för att fira framgångar.

  • Utse en moderator och talare för varje tema. Låt dem sedan få veta innan mötet vad de är ansvariga för och hur lång tid de har på sig att tala.

  • Sätt upp en tidslinje för mötesförberedelserna. Du har bokat in mötet, men har du även satt ett slutdatum för när du ska vara klar med agendan? Eller ha färdigställt bildspelet? Se till att alla som deltar i planeringen vet vilka förberedelser de ansvarar för och när de ska vara klara.

  • Dela agendan och be om frågor i förväg. Dela en översikt över agendan och be dina anställda att ställa frågor innan mötet, så att alla har koll på vad mötet går ut på.

När du har tagit fram en mall för att planera organisationsomfattande möten kan du återanvända den varje gång för att snabbt komma igång med processen och se till att ni inte glömmer något. Gå steget längre genom att lägga in allt i Asana och göra mötesplaneringen till en gemensam insats.

Förbered dig inför ditt nästa stora möte i Asana

Hantera organisationsomfattande möten i Asana och hjälp din organisation att planera sitt bästa arbete hittills med en gratis Premium-provperiod.

Kom igång