Mall för dagliga standup-möten

Använd vår mall för att effektivisera dagliga standup-möten och registrera vad ni diskuterade.

Använd mall

Registrera dig för att använda den är mallen.

INTEGRERADE FUNKTIONER

field-add iconAnpassade fälttime-tracking iconTidsspårningproject iconProjektproject-view iconProjektvyer

Recommended apps

Jira Cloud ikon
JIRA Cloud
GitHub-ikon
GitHub
Clockwise ikon
Clockwise
GitLab
GitLab

Dela
facebookx-twitterlinkedin
[Produkt-användargränssnitt] Exempel på ett projekt för standup-möten (Tavlor)

Standup-möten bidrar till en inblick i vad teamkollegorna arbetar med och var de har stött på hinder. Men allteftersom ett projekt fortlöper är det lätt att glida in i en rutin där man inte listar uppgifter eller glömmer bort att förbereda sig ordentligt. Genom att utgå från vår mall får teamet en enkel struktur för att organisera möten och tilldela uppgifter till teamkollegor. Om du använder Asana kan du enkelt förbereda dig inför standup-möten och upptäcka hinder, tack vare att du kan spåra allt arbete och alla projektplaner på ett och samma ställe.

Tips för att planera dagliga standup-möten med vår mall

  • Ställ in en daglig påminnelse före mötet. Att förbereda sig inför standup-möten behöver inte ta lång tid, och om du tänker igenom samtalsämnena i förväg blir mötena effektivare. Det är enkelt att ställa in återkommande påminnelser i Asana.

  • Hänvisa till befintligt arbete. Om du använder ett jobbhanteringsverktyg som Asana är det enkelt att hänvisa till befintliga uppgifter och projekt, så att du får det sammanhang du behöver och tillgänglig dokumentation för ditt arbete.

  • Spåra anteckningar över tid. Med en förteckning över standup-anteckningar blir det lättare att urskilja mönster över tid, göra förbättringar inför framtiden, samt hålla koll på vad ni har uppnått. Lämna helt enkelt en kommentar i standup-uppgiften.

  • Skapa genomförbara uppföljningsuppgifter. I Asana är det enkelt att ta del av information om eventuella hinder och tilldela uppföljningsuppgifter med intressenter för att övervinna dem och leverera i tid.

Oavsett om ni är ett agilt team som går igenom en sprint, eller ett team som försöker hålla koll på arbetet, är vår mall för dagliga standup-möten ett enkelt sätt för er att bli effektivare och mer ändamålsenliga.

Team blir snabbare med Asana

Från dagliga standup-möten till årliga målsättningar kan team planera vad som helst i Asana.

Registrera dig