Mall för sprintplanering

Tänk om dina sprintplaner faktiskt motsvarade teamets arbete? Använd vår mall för att prioritera uppgifter, hantera teamets kapacitet och spåra arbetet från planering till slutförande.

Använd mall

Registrera dig för att använda den är mallen.

INTEGRERADE FUNKTIONER

project-view iconProjektvyerfield-add iconAnpassade fältreporting iconPaneler för rapporteringmail iconInkorg

Recommended apps

Jira Cloud ikon
JIRA Cloud
GitHub-ikon
GitHub
GitLab
GitLab
Zoom-ikon
Zoom

Dela
facebookx-twitterlinkedin

Sprintplanering hjälper agila team att prioritera arbetet och avgöra vilka teammedlemmar som har kapacitet för specifika projekt. Men utan ett tydligt sätt att spåra uppgifter – och teamets arbetskapacitet – är det svårt att veta om du schemalägger rätt mängd arbete vid rätt tidpunkt. 

Det är där mallen för sprintplanering kan vara till hjälp. Den ger dig den struktur du behöver för att effektivt hantera agila projekt och se till att teamet fokuserar på de viktigaste uppgifterna. 

[Produkt-användargränssnitt] Sprintplaneringsprojekt i Asana (Tavlor)

Vad är en mall för sprintplanering? 

En mall för sprintplanering är en färdig struktur som hjälper agila team att planera och genomföra sprintar. Vår mall innehåller allt du behöver för att göra sprintarna så effektiva som möjligt – inklusive hur du prioriterar uppgifter, hanterar teamets kapacitet och spårar arbetet från planering till slutförande. 

Den här mallen är inte ett verktyg som du bara använder en gång och sedan glömmer bort. I stället bör du använda vår mall under hela sprinten, från det första planeringsmötet till det sista återblicksmötet. På så sätt är planeringsprocessen direkt kopplad till teamets arbete. Alla kan se i ett enda dokumenteringssystem vad som är på gång, vad som pågår och vad som har slutförts.

Vad är en sprint?

En sprint är en bestämd tidsperiod under vilken ett team arbetar för att uppnå specifika leveranser. Sprintar varar vanligtvis i två veckor och är en central del i agila projektledningsstrukturer som ofta används av produkt-, teknik-, eller programvaruutvecklingsteam. Genom att arbeta i sprintar kan grupperna iterera och kontinuerligt förbättra sina processer. När en sprint är färdig har man dokumenterat resultaten och kan använda sig av lärdomarna i nästa sprint.

Vilka är fördelarna med att använda en mall för sprintplanering?

En digital mall är användbar under hela sprintcykeln, inte bara under planeringsmöten. Det är en central plats där du kan spåra uppgifter från backloggen, tilldela uppgifter, justera tidsfrister och dela uppdateringar med intressenter. Eftersom allt registreras i ett enda dokumenteringssystem undviker du dubbelarbete och ser till att hela teamet är samordnat. 

Med vår digitala mall för sprintplanering kan du göra följande: 

 • Få en översikt över teamets uppgifter, inklusive statusen för varje leverans. 

 • Spåra uppgifterna genom varje fas, såsom backlogg, prioritering, pågående, utveckling och slutfört. 

 • Använda uppgiftsmallar för att standardisera uppgifterna i backloggen och se till att intressenterna ger rätt information till teamet. 

 • Visualisera sprinten på olika sätt: som en lista, Kanban-tavla, tidslinje eller kalender. 

 • Använda anpassade taggar med färger för att spåra viktig information, till exempel prioritet för uppgifter, produktfas och story points.

 • Bifoga relevanta Google-dokument, bilder, videor och andra filer till uppgifter.

 • Kommunicera med teamet och intressenterna direkt där arbetet sker. 

Så här använder man vår mall för sprintplanering

Effektiv sprintplanering kan se olika ut från team till team. Därför har vi gjort den här mallen anpassningsbar, så att du kan utforma efter ditt teams specifika behov. Om du precis har börjat med sprintplanering hittar du här bästa praxis att tänka på: 

 • Håll sprinten strukturerad. Med bara en att göra-lista är det svårt att förstå om din sprint är i fas. Använd vår mall för sprintplanering i Asanas tavel-vy, som visar ditt sprintprojekt som en Kanban-tavla. Gruppera uppgifterna efter arbetsfaser i kolumner. Sedan är det bara att dra och släppa uppgifter från en kolumn till en annan när de går in i en ny fas.

 • Lägg till en ansvarig person och deadline för varje uppgift. Planeringen av sprintkapacitet handlar om att ta reda på vem i teamet som kan ta itu med ett visst arbete inom en viss tidsram. För att skapa det bästa schemat för en sprint bör du tilldela varje uppgift till en person och fastställa en deadline för att tydliggöra ansvar. Du kan också klargöra ditt sprintmål i uppgiften eller projektet när du är redo för det.

 • Gör det lätt att hitta viktiga detaljer. Få din sprint att lyckas genom att spåra detaljer för varje uppgift med hjälp av anpassade fält, till exempel fält för uppgiftens prioritet och story points. På så sätt kan du se till att ditt team fokuserar på de viktigaste prioriteringarna utan att bli överbelastat.

 • Gör regelbundna uppdateringar. Din agila sprintplan i Asana är till hjälp vid varje möte. Allt från kickoff- och standup-möten till sprintgranskningar och sprintåterblickar fungerar smidigt eftersom alla kan hitta sitt arbete och snabbt redogöra för det utan att behöva leta runt eller glömma något.

Integrerade funktioner

 • Tavelvy. Tavelvyn är en Kanban-tavelvy som visar ditt projekts information i kolumner. Kolumnerna är vanligtvis organiserade efter arbetsstatus (t.ex. Att göra, Pågående och Slutfört), men du kan justera kolumntitlarna efter olika projektbehov. Inom varje kolumn visas uppgifter som kort med en olika information, såsom uppgiftstitel, slutdatum och anpassade fält. Följ arbetet när det rör sig genom faserna och få en snabb överblick över hur det går med projektet.

 • Anpassade fält. Anpassade fält är det bästa sättet att tagga, sortera och filtrera arbete. Skapa unika anpassade fält för all information du behöver spåra, från prioritet och status till e-post eller telefonnummer. Använd anpassade fält för att sortera och schemalägga dina uppgifter så att du vet vad du ska arbeta med först. Dessutom kan du dela anpassade fält mellan olika uppgifter och projekt för att säkerställa enhetlighet i hela organisationen. 

 • Rapportering. Rapportering i Asana översätter projektdata till visuella diagram och lättförståeliga grafer. Genom att rapportera om arbetet där arbetet äger rum kan du minska dubbelarbete och dra ner på onödiga appbyten. Och eftersom allt ditt teams arbete redan finns i Asana, kan du exportera data från alla projekt eller team för att få en korrekt bild av vad som händer på ett och samma ställe.

 • Inkorg. Inkorgen är din kontrollcentral i Asana. Där håller du dig uppdaterad i realtid om viktiga ändringar i projekt och uppgifter. Samordna arbete, kommentera på uppgifter, svara på förfrågningar och se projektuppdateringar – på ett och samma ställe. 

Rekommenderade appar

 • Jira. Skapa interaktiva, uppkopplade arbetsflöden mellan tekniska team och affärsteam för att ge alla bättre insyn i produktutvecklingsprocessen i realtid – allt utan att behöva lämna Asana. Effektivisera projektsamarbete och överlämningar. Skapa snabbt Jira-frågor från Asana så att arbete kan överföras sömlöst mellan affärs- och teknikteamen vid rätt tidpunkt. 

 • GitHub. Synkronisera automatisk statusuppdateringar för GitHub-pull-förfrågningar till Asana-uppgifter. Spåra förlopp för pull-förfrågningar och förbättra tvärfunktionellt samarbete med hjälp av Asana.

 • Zoom. Asana och Zoom samarbetar för att hjälpa teamen att ha mer målinriktade och fokuserade möten. Zoom + Asana-integreringen gör det enklare att förbereda möten, hålla genomförbara konversationer och komma åt information när samtalet är slut. Mötena börjar i Asana där gemensamma mötesagendor ger insyn i och sammanhang om vad som kommer att diskuteras. Under mötet kan teammedlemmarna snabbt skapa uppgifter i Zoom, så att detaljer och åtgärdspunkter inte går förlorade. När mötet är slut hämtar Zoom + Asana-integreringen transkriptioner och inspelningar från mötet till Asana, så att alla medarbetare och intressenter kan se dem vid behov.

 • Slack. Omvandla idéer, arbetsförfrågningar och åtgärdspunkter från Slack till spårbara uppgifter och kommentarer i Asana. Gå från snabba frågor och åtgärdspunkter till uppgifter med tilldelade personer och slutdatum. Fånga enkelt upp arbete så att förfrågningar och att göra-punkter inte försvinner i Slack. 

Grundläggande Sprint-principer som du kan planera med Asana

Vår mall för sprintplanering kan hålla jämna steg med ert agila team – oavsett vilken sprintfas ni befinner er i eller vilken typ av agil metod ni använder. Använd vår mall för att uppnå sprintmål i följande nyckelskeden: 

Vanliga frågor

Vad är sprintplanering?

Sprintplanering, som ibland kallas agil sprintplanering, gör det möjligt för team att agera snabbt, utveckla fort och leverera ofta. Det är en form av projektledning som ofta används av produkt- eller teknikteam, där hela teamet samordnar sitt arbete i sprintar på en eller två veckor. Vår mall för sprintplanering hjälper dig att koppla ihop planeringsprocessen direkt med teamets arbete. På så sätt kan alla få tillgång till ett enda dokumenteringssystem för att se vad som är på gång, vad som pågår och vad som har slutförts.

Förbättra din mall

En mall hjälper dig att komma igång, men en kostnadsfri Asana-provperiod får dig att göra framsteg.

Registrera dig