Tavelvy

Med tavelvyn kan du organisera arbetet på samma sätt som med post it-lappar som du flyttar mellan olika avsnitt. Den ger en tydlig, visuell överblick och är lika effektiv för ett projekt som listvyn. Lägg till objekt i tavlan och dra och släpp dem sedan för att flytta dem eller följ arbetet genom flera faser.

tavlor

Skapa ett tavelprojekt

Skapa en tavelvy för ditt projekt 1

Skapa ett nytt projekt genom att klicka på snabbinfoga-knappen i det övre fältet. Välj Projekt i den nedrullningsbara menyn. Klicka på +Tomt projekt.

Ett popup-fönster visas och gör det möjligt för dig att lägga till dina projektdetaljer. Här kan du välja Tavla som din projektlayout och standardvy. Klicka sedan på Skapa projekt.

Skapa en tavelvy för ditt projekt 2

Skapa ett avsnitt

Lägga till avsnitt för att komma igång

Klicka på + Lägg till avsnitt. Ett nytt avsnitt visas så snart du namnger det i rubrikfältet.

Använd avsnitten som kategorier för att gruppera relaterat arbete eller som olika faser såsom Klar, Pågående och Slutfört för att spåra specifika arbetsflöden.

Lägga till uppgifter

Lägga till uppgifter i ett tavelprojekt i Asana

Använd +-knappen intill avsnittsnamnet för att lägga till uppgifter i avsnitten. Du kan klicka på en uppgift i ett avsnitt för att expandera den och få mer information.

Lägga till en omslagsbild och fler alternativ

Klicka på trepunktsikonen intill uppgiftsnamnet för att lägga till en omslagsbild till uppgiften. Välj Lägg till omslagsbild i menyn och välj från vilken plats du vill ladda upp bilden.

omslagsbild 1

omslagsbild 2

Efter att ha laddat upp en bild kan du välja att:

 1. Visa de senaste bilderna.
 2. Visa ingen bild.
 3. Lägga till omslagsbild.

Massåtgärder för uppgifter

Du kan tillämpa massåtgärder för uppgifter genom att hålla ned kommandotangenten på enheten och välja de önskade uppgifterna.

Ett verktygsfält visas när du har markerat dina valda uppgifter.

massåtgärder 1

I verktygsfältet kan du:

 1. redigera projekt eller avsnitt
 2. kopiera uppgiftslänkar
 3. ta bort uppgifter
 4. klicka för att visa fler alternativ.

Fler alternativ

Klicka på trepunktsikonen i verktygsfältet för massåtgärder för att visa fler alternativ.

massåtgärder 2

Dra och släpp

Du kan dra och släppa uppgifter och avsnitt för att omorganisera ditt arbete eller flytta det genom olika faser. Projektmedlemmar kan omorganisera uppgifter efter behov och medarbetarna kommer att få uppdateringar när uppgifter flyttar mellan avsnitt. På så att är alla informerade.

Skapa nya uppgifter med +-knappen. Dra och släpp dem sedan till lämpliga avsnitt, tilldela dem och och ge dem ett slutdatum

Du kan dra flera uppgifter till ett annat avsnitt samtidigt med hjälp av kommandot Ctrl/Cmd + klick.

Hantera avsnitt

Byt namn på och ta bort avsnitt

Hantera avsnitt i tavelprojekt i Asana

Redigera eller ta bort namnet på ett avsnitt:

 1. Klicka på trepunktsikonen till höger om avsnittstiteln.
 2. Du kan välja att byta namn på avsnittet.
 3. Du kan välja att ta bort avsnittet.

Avsnitt måste vara tomma för att de ska kunna raderas. Flytta uppgifter till andra avsnitt eller radera dem för att rensa ett avsnitt.

Filtrera uppgifter

Klicka på ikonen Filtrera i projektets verktygsfält för att filtrera dina uppgifter.

Filtrera uppgifter i tavelprojekt

Härifrån kan du använda följande filter:

 1. Bara mina uppgifter.
 2. Förfaller den här veckan.
 3. Förfaller nästa vecka.
 4. Lägga till ett Anpassat filter.

Uppgifter måste öppnas i tavelvyn för att kunna märkas som slutförda.

Sortera uppgifter

Du kan sortera dina uppgifter på många olika sätt.

sortera uppgifter i tavelprojekt

Sortera uppgifter:

 • Klicka på ikonen Sortera. En lista med olika alternativ visas i den nedrullningsbara menyn.
 • Välj det alternativ som passar dina uppgiftsmål bäst.

Anpassade fält

Anpassade fält är det första steget för att spåra alla typer av arbete i Asana. Du kan ge ännu mer information om varje uppgift och spåra dem på det sätt som passar teamet bäst.

Hantera anpassade fält

anpassade fält

Få åtkomst till och hantera de anpassade fälten i ett tavelprojekt:

 1. Klicka på knappen Anpassa.
 2. Klicka på *+ Lägg till anpassat fält eller ställ in växlingsikonen till höger för att aktivera ett anpassat fält. Blå innebär att fältet är aktiverat.

Visa anpassade fält i ett tavelprojekt

visa fält

Klicka på en uppgift i ditt tavelprojekt för att visa uppgiftsdetaljerna och de anpassade fälten.

Anpassade fält är det bästa sättet att tagga, sortera och filtrera arbete. Se hur det fungerar i praktiken med en 30-dagars gratis Asana-provperiod. Prova gratis.

Du kan söka efter uppgifter i specifika avsnitt i tavelprojekt med avancerad sökning.

avsnittssökning

När du har öppnat avancerad sökning och valt ett eller flera projekt:

 1. Klicka på pilikonen intill tavelprojektet och välj ett avsnitt.
 2. Klicka på Sök.

Antal underuppgifter i tavlor

Du kan också se antalet underuppgifter i en uppgift direkt i tavelprojektet.

underuppgiftstavla

Antalet underuppgifter visas intill uppgiftsnamnet i ditt tavelprojekt.

Expandera underuppgifter

Klicka på pilen intill underuppgifterna i tavelvyn för att expandera och visa dem.

expandera underuppgifter

Vi stöder tyvärr inte den här webbläsaren

Asana fungerar tyvärr inte med webbläsaren du använder. Använd i stället en av följande stödda webbläsare för att registrera dig.

Välj språk

När du väljer ett språk ändras språket och/eller innehållet på asana.com