Inkorg

Inkorgen är ditt centrum för aviseringar från Asana. Din inkorg visar uppdateringar från alla projekt som du är medlem i och uppgifter som du samarbetar på eller har tilldelats inom en viss arbetsyta eller organisation. Du kan själv styra från vilka projekt du får inkorgsaviseringar i inställningarna för projektaviseringar.

Lär dig grunderna inom uppgifthantering i vårt Asana Basics-webbinarium. Registrera dig nu

Om du besöker Asana regelbundet och inte vill ta emot e-postaviseringar kan du stänga av dem och kontrollera uppdateringarna i uppgifter och projekt genom att använda inkorgen.

komma åt min inkorg

För att komma åt inkorgen:

Klicka på Inkorg i sidofältet. Aviseringarna för din organisation eller arbetsyta visas i huvudfönstret. Du kommer att se den senaste aviseringen först. Inkorgsaktiviteter visas i uppgiftsdetaljfönstret när du klickar på aviseringen.

Åtgärder i huvudfönstret:

När du klickar på din avisering i huvudfönstret kan du välja mellan alternativen Skapa en uppföljningsuppgift, Märk som oläst eller Arkivera avisering genom att hålla muspekaren över symbolerna som hör ihop med varje åtgärd.

Du kan krympa eller expandera trådar i inkorgen för att få en bättre översikt.

vänster fönster

Märka aviseringar som lästa eller olästa

Om du vill läsa ett meddelande i inkorgen senare kan du märka det som oläst. Du kan också märka meddelanden som lästa utan att öppna dem.

läst/oläst

Klicka här för att komma direkt till din Asana-inkorg.  

ny avisering orange prick

Nya aviseringar:

En orange prick visas bredvid inkorgen i sidofältet när du har olästa aviseringar.

Nya inkorgsaviseringar har en blå prick. Du ser en bubbla om det finns ny aktivitet i en uppgift.

chromeflik

Du kommer även att se en svart prick bredvid Asana-logotypen i fliken i din webbläsare.

Nya aviseringar

Blå punkt betyder nya meddelanden.

Meddelanden med nya kommentarer eller bilagor kommer att ha en bubbla som visar antalet nya kommentarer eller bilagor.

Nya kommentarer

Blå bubbla betyder ny oläst aktivitet.

Arbeta i inkorgen

Det finns två flikar i inkorgen: Aktivitet och Arkiv.

Aktivitetsfliken

Du ser en avisering i inkorgen när:

 • en uppgift har tilldelats till dig
 • tilldelningen tas bort på en av dina uppgifter
 • ett slutdatum närmar sig för en uppgift som du har tilldelats
 • en uppgift som du har tilldelats har passerat sitt slutdatum
 • ett slutdatum ändras för en uppgift som du har tilldelats
 • en ny bilaga laddas upp till en uppgift som du är medarbetare på
 • en ny kommentar läggs till i en uppgift som du är medarbetare på
 • en uppgift som du samarbetar på märks som slutförd
 • en uppgift som du har skapat eller som har tilldelats till dig får en gillning
 • en uppgift som du medarbetar på sammanfogas med en annan uppgift
 • du blir tillagd som medarbetare i en uppgift
 • din kommentar får en gillning
 • din bilaga får en gillning
 • ditt slutförande av en uppgift får en gillning
 • du blir @omnämnd i en uppgiftsbeskrivning
 • ett meddelande skapas i ett team som du är medlem i
 • en kommentar läggs till i ett team- eller projektmeddelande där du är medarbetare
 • nya uppgifter läggs till i ett projekt som du är medlem i, beroende på dina inställningar för projektaviseringar
 • ett meddelande påbörjas i ett projekt som du är medlem i
 • ett projekt där du medlem har fått sin status uppdaterad
 • statusen för en uppgift som du väntar på ändras.

Inkorgen visar enbart aviseringar för åtgärder och ändringar som utförts av andra. Du kommer inte att se inkorgsaviseringar för åtgärder som du själv har utfört.

När du har läst eller utfört en åtgärd som svar på en avisering i fliken Inkorg kan du arkivera den.

arkivera berättelser i inkorgen

Arkivera inkorgsaviseringar:

Håll muspekaren över aviseringssymbolen för inkorgen och klicka på Arkivera avisering. När en avisering arkiveras skickas den till fliken **Arkiv.

Om du vill rensa inkorgen kan du arkivera alla dina aviseringar med en gång. Arkivet i inkorgen rensas av sig självt efter fyra veckor.

arkivera alla berättelser i inkorgen

Arkivera alla inkorgsaviseringar:

 1. Klicka på trepunktsikonen i det övre fältet.
 2. Klicka på Arkivera alla.

Du kan även bläddra ned till botten av inkorgen och klicka på Arkivera alla aviseringar.

Arkivfliken

I den här fliken hittar du alla inkorgsaviseringar som du har arkiverat tidigare.

Om det finns äldre aviseringar som du vill spara kan du skicka tillbaka dem till aktivitetsfliken.

arkivfliken

Skicka tillbaka arkiverade aviseringar till din inkorg:

Håll muspekaren över inkorgsaviseringen och klicka på Flytta till inkorg. Aviseringen kommer då att visas i fliken Aktivitet.

Arkivera aviseringar från inkorgen

Du kan arkivera alla aviseringar som du har läst och hålla din inkorg klar och redo för nya aviseringar.

Vad händer med arkiverade aviseringar?:

Om du arkiverar en viktig avisering från din inkorg inom 30 sekunder kommer du inte att få ett e-postmeddelande. Du kommer inte att få e-postmeddelanden om övriga aviseringar om du arkiverar dem inom 60 minuter.

Batch-aviseringar:

Om du får flera aviseringar inom en timme skapar Asana en så kallad batch av aviseringarna åt dig och skickar batchen i ett e-postmeddelande.

Viktiga aviseringar som tilldelningar av uppgifter och kommentarer på uppgifter kommer alltid att skickas individuellt, men uppdateringar om uppgifter som har skapats eller slutförts kommer att hopas i en batch.

Kommentarer på uppgifter eller tilldelningar av uppgifter sätts aldrig ihop i en batch.

Gränsen på 30 sekunder för att ta emot e-postavisering gäller endast för viktiga aviseringar. Mindre viktiga aviseringar skickas till din e-post efter 60 minuter.

Uppgiftsdetaljfönstret i inkorgen

Du kan vidta åtgärder på uppgifter från alla flikar i din inkorg.

höger fönster från inkorgen

Uppgiftsdetaljfönstret är alltid öppet så att det är lätt att se vad som har förändrats och vad som behöver göras.

Om du vill se en uppgift i sammanhanget av projektet den tillhör kan du klicka på projektnamnet, så kommer projektet att laddas upp i huvudfönstret.

Inkorgens visningsalternativ

Du kan visa inkorgen i en utvidgad eller samlad vy. Klicka på knappen Expandera för att förhandsgranska innehållet i huvudfönstret. För att se mindre av förhandsgranskningen av innehållet i huvudfönstret kan du avmarkera knappen Expandera.

vy

Inkorgens filteralternativ

Genom att använda verktygsfältet i inkorgen kan du filtrera vilka aviseringar du vill ta emot.

filtrering

Du kan filtrera aviseringar efter:

 1. Alla
 2. Tilldelat till mig
 3. @omnämnd
 4. Tilldelat av mig
 5. Endast olästa

Komma åt dina aviseringsinställningar

Du kan enkelt komma åt dina aviseringsinställningar från inkorgen genom att klicka på trepunktsikonen och sedan välja Hantera aviseringar.

e-postaviseringar

Från fliken Aviseringar i Mina inställningar kan du komma åt Aviseringar för e-post, webbläsare och projekt. Här kan du skriva in den e-postadress du vill att aviseringar om aktivitetsuppdateringar och sammanfattningar ska skickas till, med alternativet att aktivera, stänga av eller pausa aviseringar.

Vi stöder tyvärr inte den här webbläsaren

Asana fungerar tyvärr inte med webbläsaren du använder. Använd i stället en av följande stödda webbläsare för att registrera dig.

Välj språk

När du väljer ett språk ändras språket och/eller innehållet på asana.com