Inkorg

Inkorgen är ditt centrum för aviseringar från Asana. Din inkorg visar uppdateringar från alla projektprojektProjekt är listor med uppgifter. som du är medlem i och uppgifteruppgifterUppgifter är den grundläggande arbetsenheten i Asana. Uppgifter kan representera alla typer av arbete, dela upp arbetet i mindre delar eller lagra information. som du samarbetarsamarbetar på eller har tilldelatstilldelats inom en viss arbetsyta eller organisation.

Om du besöker Asana regelbundet och inte vill ta emot aviseringar på e-post kan du stänga av dem och kolla uppdateringarna i uppgifter och projekt genom att använda inkorgen.

komma åt min inkorg

För att komma åt din inkorg:

Klicka på Inkorg från sidofältet. Aviseringarna för din organisation eller arbetsyta visas i huvudfönstret. Du kommer att se den senaste aviseringen först. Inkorgsaktiviteter visas i uppgiftsdetaljfönstret när du klickar på aviseringen.

Åtgärder i huvudfönstret:

När du klickar på din avisering i huvudfönstret kan du välja: Skapa en uppföljningsuppgift, Märk som oläst och/eller Arkivera avisering genom att hålla muspekaren över symbolerna som hör ihop med varje handling.

Du kan krympa eller expandera trådar i inkorgen för att få en bättre översikt.

vänster fönster

Läst/oläst:

Om du vill läsa ett meddelande i inkorgen senare kan du märka det som oläst. Du kan också märka meddelanden som lästa utan att öppna dem.

läst/oläst

Klicka här för att komma direkt till din Asana-inkorg.  

ny avisering orange prick

Nya aviseringar:

En orange prick visas bredvid inkorgen i det övre fältet när du har olästa meddelanden.

Nya meddelanden i inkorgen har en blå prick. Du ser en bubbla om det finns ny aktivitet i en uppgift.

chromeflik

Du kommer även att se en svart prick bredvid Asana-logotypen i fliken i din webbläsare.

Nya aviseringar

Blå punkt betyder nya meddelanden.

Meddelanden med nya kommentarer eller bilagor kommer att ha en bubbla som visar antalet nya kommentarer eller bilagor.

Nya kommentarer

Blå bubbla betyder ny oläst aktivitet.

Arbeta i inkorgen

Det finns två flikar i inkorgen: Aktivitet och Arkiv

Aktivitetsfliken

Du kommer se en avisering i inkorgen när:

 • En uppgift tilldelastilldelas till dig
 • Tilldelningen tas bort på en av dina uppgifter
 • Ett slutdatum närmar sig för en uppgift som du har tilldelats
 • En uppgift som du har tilldelats har passerat sitt slutdatum
 • Ett slutdatumslutdatumDet datum då en uppgift eller underuppgift ska vara klar. ändras för en uppgift som du har tilldelats
 • En ny bilagabilagaEn fil bifogad i en uppgift eller konversation. laddas upp till en uppgift som du är medarbetare på
 • En ny kommentarkommentar läggs upp på en uppgift som du är medarbetare på
 • En uppgift som du medarbetar på märks som slutfördslutförd
 • En uppgift som du har skapat eller som har tilldelats till dig får en gillning
 • En uppgift som du medarbetar på sammanfogas med en annan uppgift
 • Du blir tillagd som medarbetare i en uppgift
 • Din kommentarkommentar får en gillning
 • Din bilagabilagaEn fil bifogad i en uppgift eller konversation. får en gillning
 • Ditt slutförande av en uppgift får en gillning
 • Du blir @omnämnd i en uppgiftsbeskrivning
 • Ett meddelande skapas i ett team som du är medlem i
 • En kommentar läggs till i ett team- eller projektmeddelande där du är medarbetare
 • Nya uppgifter läggs till i ett projekt som du är medlem i
 • Ett meddelande påbörjas i ett projekt som du är medlem i
 • Ett projekt där du medlem har fått sin statusstatusEtt sätt för att uppdatera projektmedlemmar om hur projektet fortskrider. Statusen innehåller en färg (röd, gul, grön) och en kort sammanfattning. uppdaterad
 • Statusen för en uppgift som du väntar på ändras

Inkorgen kommer enbart att visa aviseringar för handlingar och ändringar som utförts av andra. Du kommer inte se berättelser i inkorgen om handlingar som du själv utfört.

När du har läst eller utfört en åtgärd som svar på en avisering i inkorgsfliken kan du arkivera den.

arkivera berättelser i din inkorg

Arkivera aviseringar i inkorgen:

Håll muspekaren över aviseringssymbolen för din inkorg och klicka på Arkivera avisering. När en avisering arkiveras skickas den till fliken Arkiv.

Om du vill rensa din Inkorg kan du arkivera alla dina berättelser med en gång. Arkivet i inkorgen rensas av sig självt efter fyra veckor.

arkivera alla berättelser i din inkorg

Arkivera alla aviseringar i din inkorg:

 1. Klicka på trepunktsikonen i det övre fältet.
 2. Klicka på Arkivera alla.

Du kan även navigera till botten av din inkorg och klicka på Arkivera alla meddelanden

Arkivfliken

Under den här fliken kan du hitta alla inkorgsberättelser som du har arkiverat tidigare.

Om det finns äldre berättelser som du vill spara kan du skicka tillbaka dem till aktivitetsfliken.

arkivfliken

Skicka tillbaka arkiverade aviseringar till din inkorg:

Håll muspekaren över aviseringen i inkorgen och klicka på Flytta till inkorg. Aviseringen kommer då att visas i aktivitetsfliken.

Arkivera aviseringar från inkorgen

Du kan arkivera alla aviseringar som du har läst och hålla din inkorg klar och redo för nya aviseringar.

Vad händer med arkiverade aviseringar?:

Om du arkiverar en viktig avisering från din inkorg inom 30 sekunder kommer du inte att få ett e-postmeddelande. Du kommer inte att få e-postmeddelanden om övriga aviseringar om du arkiverar dem inom 60 minuter.

Batch-aviseringar:

Om du får flera aviseringar inom en timme skapar Asana en så kallad batch av aviseringarna åt dig och skickar batchen i ett e-postmeddelande.

Viktiga aviseringar som tilldelningar av uppgifter och kommentarer på uppgifter kommer alltid att skickas individuellt, men uppdateringar om uppgifter som har skapats eller slutförts kommer att hopas i en batch.

Kommentarer på uppgifter eller tilldelningar av uppgifter sätts aldrig ihop i en batch.

Gränsen på 30 sekunder för att ta emot e-postavisering gäller endast för viktiga aviseringar. Mindre viktiga aviseringar skickas till din e-post efter 60 minuter.

Uppgiftsdetaljfönstret i inkorgen

Du kan vidta åtgärder på uppgifter från alla flikar i din inkorg.

höger fönster från inkorgen

Uppgiftsdetaljfönstret är alltid öppet så att det är lätt att se vad som har förändrats och vad som behöver göras.

Om du vill se en uppgift i sammanhanget av projektet den tillhör kan du klicka på projektnamnet, så kommer projektet att laddas in i ditt huvudfönsterhuvudfönsterNär du väljer ett projekt, en tagg eller en person visas den relevanta listan över uppgifter i huvudfönstret..

Vyer

Du kan visa inkorgen i en utvidgad eller samlad vy. Klicka på knappen Expandera för att förhandsgranska innehållet i huvudfönstret. För att se mindre av förhandsgranskningen av innehållet i huvudfönstret kan du avmarkera knappen Expandera.

vy

Filtrering

Genom att använda verktygsfältet i inkorgen kan du filtrera vilka slags aviseringar du vill ta emot.

filtrering

Du kan filtrera aviseringar efter:

 1. Alla
 2. Tilldelat till mig
 3. @omnämnd
 4. Tilldelat av mig
 5. Endast olästa

Komma åt dina aviseringsinställningar

Du kan enkelt komma åt dina aviseringsinställningar från inkorgen genom att klicka på trepunktsikonen och sedan välja Hantera aviseringar.

e-postaviseringar

Från aviseringsfliken i Mina inställningar kan du komma åt Aviseringar för e-post, webbläsare och projekt. Här kan du skriva in den e-postadress du vill att aviseringar om aktivitetsuppdateringar och sammanfattningar ska skickas till, med ett alternativ att aktivera, stänga av eller pausa aviseringar.

Vi stöder tyvärr inte den här webbläsaren

Asana fungerar tyvärr inte med webbläsaren du använder. Använd i stället en av följande stödda webbläsare för att registrera dig.

Välj språk

När du väljer ett språk ändras språket och/eller innehållet på asana.com