Skapa och hantera Kanban-tavlor online med det här verktyget

Visualisera dina framsteg på digitala Kanban-tavlor och se ditt team flytta uppgifter från ”Att göra” till ”Slutförda”.

Asana Product Screenshot

Vad är Kanban-programvara?

Du vet den där ”att göra, gör, gjort”-tavlan med alla klisterlappar? Tro det eller ej, men din kollega kom inte på den på egen hand. Det är Kanban-metoden och används ofta av team för programvaruutveckling för att visualisera det arbete som måste göras med teamets tillgängliga kapacitet. En Kanban-tavla är ett visuellt sätt att planera projekt och arbetsflöden med hjälp av kolumner och kort. Kanban-programvara används ofta tillsammans med Scrum och agil hantering och är perfekt för agila team som vill visualisera projektets förlopp, prioritera uppgifter och upptäcka hinder. Skapa dem online med Asanas verktyg för projekthantering.

Varför Asana

Varför använda Asanas Kanban-programvara?

Planera arbetsflöden och gynna teamsamarbetet

Uppgiftshantering har aldrig varit effektivare – eller snyggare – än nu. Med alla projektuppgifter på ett och samma ställe kan projektledare skapa tydliga processer och se till att uppgifterna går igenom varje steg i arbetsflödet.

Håll reda på hur det går med arbetet i realtid

Märk kolumnerna för att återspegla arbetsflödets faser. Dra och släpp Kanban-kort från en fas till en annan för att hjälpa teammedlemmarna att visualisera var varje uppgift befinner sig. Varje kort innehåller slutdatum, tilldelad person och underuppgifter så att tavlan blir informationskällan för projektstatus i realtid.

Upptäck flaskhalsar och kvarvarande uppgifter enkelt

Anpassa kolumnerna för pågående arbete så att de stämmer överens med dina specifika arbetsflöden och visar rätt informationsnivå så att du enkelt kan se var uppgifterna hopar sig. Genom att veta var flaskhalsarna finns kan du optimera arbetsflödeshanteringen och förhindra framtida eftersläpningar.

Växla mellan olika vyer för ökad flexibilitet

Medan vissa Kanban-programvaror begränsar dig till en tavelvy, låter Asana dig snabbt växla från en Kanban-tavelvy till en lista, Gantt-diagramtidslinje eller kalendervy så att teammedelmmarna kan visualisera arbetet på det sätt de vill.

Ställ in regler för att automatisera arbetsflöden

Med Asanas Premium-abonnemang kan du effektivisera rutinmässig uppgiftshantering med anpassningsbara regler. Ställ in utlösare för att automatiskt flytta Kanban-kort till olika kolumner eller tilldela uppgifter till en specifik teammedlem.

Skapa en onlinetavla
Hantera jobbförfrågningar

Hantera och granska alla inkommande förfrågningar, från kreativa tillgångar till buggåtgärder, och tilldela dem till teammedlemmarna.

Organisera anpassningsbara arbetsflöden

För arbetsflöden med ett tydligt, linjärt flöde kan du skapa en kolumn för varje steg och flytta uppgifter mellan dem.

Produktstrategi

Planera produktstrategin och placera varje initiativ i en kolumn, så att alla i teamet vet när de ska jobba med vad.

Spåra produkt- och designsprintar

Med hjälp av tavelvyn kan du enkelt följa förloppen genom varje milstolpe i en designsprint.

InVision levererar framgångsrika marknadsföringskampanjer med tavlor

Marknadsföringsteamet på InVision förlitar sig på Asanas Kanban-tavlor för sina framgångsrika kampanjer. Tavelvyn håller inte bara alla på rätt spår, utan gör det också enklare för teamet att fortsätta att utvecklas och förbättras genom en planerings- och produktionsprocess som är skräddarsydd för deras behov.

Läs mer om hur InVision använder tavlor.

Team använder Asana för att bättre kunna uppnå sina mål

Danone logo
Deloitte logo
Nasa logo
United Way of Salt Lake logo
General Electric logo
Us Aid logo
New York Times logo
Spotify logo

Skapa din första Kanban-tavla med Asana i dag

Se varför miljoner av människor använder Asana för att förbättra sitt arbete och sin arbetsprocess.