ClockwiseAsana Integration

Clockwise + Asana

Lägg till uppgifter i din kalender och organisera automatiskt ditt schema för att skapa tid för arbete.

Vad är Clockwise?

Clockwise är en smart kalenderassistent som revolutionerar hur team planerar sin tid. Clockwise skapar Focus Time™ – långa oavbrutna tidsblock – för att minska distraktioner och förbättra produktiviteten.

Lägg till Asana-uppgifter i din kalender

Installera appen Clockwise om du vill lägga till uppgifter som tidsblock i din Google Kalender.

Skapa tid för arbete

Clockwise optimerar automatiskt ditt schema för att skapa Focus Time som hjälper dig att använda just den tiden till att slutföra dina uppgifter.

Flexibla tidsblock

Ange hur länge uppgifterna ska pågå, när de ska utföras och om Clockwise automatiskt ska kunna planera om dem.

Appintegreringar är inte bara för projekt. Lägg till appar i dina Mina uppgifter för att integrera dem med de verktyg som ditt team använder mest.

Skaffa Clockwise + Asana

Den här integreringen är tillgänglig för Asana-användare som också använder Google Kalender. Så här installerar du integreringen:

  1. Gå till det valda Asana-projektet eller till Mina uppgifter för att aktivera Clokwise-integreringen.
  2. Klicka på Anpassa längst upp till höger.
  3. Bläddra ned till slutet av menyn Anpassa och välj +Lägg till app.
  4. Välj Clockwise-integreringen i menyn Lägg till appar för att lägga till den. Om du inte redan har auktoriserat Clockwise-appen i din domän kommer du att uppmanas att göra det.
  5. Logga in när du blir uppmanad att göra det, eller välj det Google-konto som är kopplat till ditt Clockwise-konto. Om du inte redan har ett Clockwise-konto loggar du in eller väljer det Google-konto som du vill länka till ditt Clockwise-konto. Personliga Gmail-adresser stöds för närvarande inte av Clockwise.
  6. Om du redan har ett Clockwise-konto kommer du att bli ombedd att auktorisera Clockwise ←→ Asana-anslutningen. När det är gjort kommer ett meddelande att visas som berättar att du kan återvända till Asana och använda Clockwise för att schemalägga tiden för dina uppgifter.

Ta reda på mer och få support

Om du vill lära dig mer om hur du kan använda Clockwise och Asana-integreringen kan du besöka supportsidan eller skicka ett e-postmeddelande till support@getclockwise.com

Den här appintegreringen är skapad av en tredjepartsutvecklare. Asana garanterar och stöder inte den här integreringen och tar inte heller ansvar för den. Kontakta apputvecklaren för mer information och support.

Asana fungerar med verktygen du redan använder