ClockwiseAsana Integration

Clockwise + Asana

Lägg till uppgifter i din kalender och skapa tid för arbete

Vad är Clockwise?

Clockwise är en smart kalenderassistent som revolutionerar hur team planerar sin tid. Clockwise skapar Focus Time™ – långa oavbrutna tidsblock – för att minska distraktioner och förbättra produktiviteten.

Lägg till Asana-uppgifter i din kalender

Med integreringen mellan Clockwise och Asana kan du lägga till uppgifter i form av tidsblock i din Google Calendar.

Skapa tid för arbete

Clockwise optimerar automatiskt ditt schema genom att skapa Focus Time™ för att ge dig mer tid att slutföra dina uppgifter.

Flexibla tidsblock

Integreringen mellan Clockwise och Asana gör det möjligt att ange uppgifternas varaktighet och när de ska slutföras, och om Clockwise automatiskt kan omplanera dem.

Skaffa Clockwise + Asana

Den här integreringen är tillgänglig för Asana-användare som också använder Google Calendar. Så här installerar du integreringen:

  1. Gå till Asana-projektet för vilket du vill aktivera Clockwise-integreringen.
  2. Klicka på Anpassa längst upp till höger i projektet.
  3. Bläddra ned till slutet av menyn Anpassa och välj +Lägg till app.
  4. Välj Clockwise-integreringen i menyn Lägg till appar för att lägga till den i projektet. Om du inte redan har auktoriserat Clockwise-appen i din domän kommer du att uppmanas att göra det.
  5. Logga in när du blir uppmanad att göra det, eller välj det Google-konto som är kopplat till ditt Clockwise-konto. Om du inte redan har ett Clockwise-konto loggar du in eller väljer det Google-konto som du vill länka till ditt Clockwise-konto. Personliga Gmail-adresser stöds för närvarande inte av Clockwise.
  6. Om du redan har ett Clockwise-konto kommer du att bli ombedd att auktorisera Clockwise ←→ Asana-anslutningen. När det är gjort kommer ett meddelande att visas som berättar att du kan återvända till Asana och använda Clockwise för att schemalägga tiden för dina uppgifter.

Ta reda på mer och få support

Om du vill lära dig mer om hur du kan använda Clockwise och Asana-integreringen kan du besöka supportsidan eller skicka ett e-postmeddelande till support@getclockwise.com

Den här appintegreringen är skapad av en tredjepartsutvecklare. Asana garanterar och stöder inte den här integreringen och tar inte heller ansvar för den. Kontakta apputvecklaren för mer information och support.

Asana fungerar med verktygen du redan använder