Mall för marknadsföringsstrategi

Det är mycket lättare att skapa en marknadsföringsstrategi när du har vägledning av en mall för marknadsföringsstrategi. Lär dig hur Asanas mall för marknadsföringsstrategi hjälper ditt team att utveckla en stark och grundläggande strategi.

Använd mall

Registrera dig för att skapa en egen mall.

INTEGRERADE FUNKTIONER

goal iconMålproject iconProjektfield-add iconAnpassade fältcheck-circle iconUppgifter

Recommended apps

Microsoft Teams ikon
Microsoft Teams
hubspot-logotyp
Hubspot
Google Workspace-logotyp
Google Workspace
Salesforce ikon
Salesforce

Dela
facebookx-twitterlinkedin
[Produkt-användargränssnitt] Marknadsföringsstrategi

Din marknadsföringsstrategi är ledstjärnan för ditt team. Att skapa en bra marknadsföringsstrategi hjälper till att hålla ditt team på rätt spår och undvika missade beroenden. En mall för marknadsföringsstrategi förhindrar att viktig verksamhet glöms bort samtidigt som planeringstiden minskas. 

Vad är en mall för marknadsföringsstrategi?

En mall för marknadsföringsstrategi är ett återanvändbart verktyg som du skapar för att hjälpa ditt team att följa en plan för marknadsföringstaktik under hela året. Mallar för marknadsföringsstrategi inkluderar vanligtvis teamets verksamhetsmål, budgetfördelning och den taktik de har planerat att använda för att nå sina verksamhetsmål. 

Den här mallen är ramverket som hjälper dig att utveckla en stark plan för en marknadsföringsstrategi. Asanas marknadsföringsmall ger ledare en grund att utgå ifrån när de ska utforma sin marknadsföringsstrategi.

Vad är skillnaden mellan en marknadsföringsplan och en marknadsföringsstrategi?

En marknadsföringsplan är ett allmänt dokument som lyfter fram de övergripande mål som ditt marknadsföringsteam vill uppnå. Det är en plan som täcker in grunderna – vem som arbetar med projektet, vad de försöker uppnå och varför dessa mål gynnar företaget. 

En marknadsföringsstrategi beskriver hur de mål som anges i marknadsföringsplanen ska uppnås. Dessa är de specifika taktiker som ditt team använder och det dagliga arbete som hjälper er att uppnå de mål som anges i marknadsföringsplanen. 

Vilka delar ingår i en mall för marknadsföringsstrategi?

Att uppdatera din marknadsföringsstrategi en eller två gånger per år hjälper marknadsföringsteamet att hålla sig på rätt spår. Att använda en bra mall säkerställer att marknadsföringsteamet får all viktig information som behövs för att slutföra ett initiativ. I den informationen ingår bland annat följande:

 • Sammanfattning: Det här är översikten över din marknadsföringsstrategi. Sammanfattningen ska summera allt som finns i din marknadsföringsplan på en till två sidor.

 • Verksamhetsmål: Ett verksamhetsmål är det mål som ställts upp av ditt marknadsföringsteam och som gynnar den övergripande verksamheten. Dina verksamhetsmål bör kopplas till det arbete som beskrivs i marknadsföringsstrategin. Verksamhetsmålen ändras vanligtvis årligen, så det är viktigt att ha det i åtanke när du utformar mallen för marknadsföringsstrategin.

 • Mål och mätvärden för marknadsföring: Medan verksamhetsmålen belyser företagets övergripande mål, ringar detta avsnitt in de specifika mål som marknadsföringsteamet försöker uppnå. Här ingår alla större KPI:er eller SMART-mål som ditt team fastställer. Dessutom ingår viktiga milstolpar och stora deadliner.

 • Marknadsföringsinitiativ: Alla större marknadsföringsinitiativ du har kommer att finnas i det här avsnittet. Det innefattar teamets positioneringsstrategi, vilka marknadsföringskanaler du planerar att använda, hur budgeten ska fördelas, varumärkesstrategin och strategin för marknadsföringsflödet. 

 • Marknadsundersökning: I det här avsnittet beskrivs det aktuella läget för din branschs externa marknad. Här ingår din kundanalys, konkurrensanalys, och teamets SWOT-analys. Här kan också hitta demografisk information om din målgrupp, konkurrensinformation, jämförelsetabeller och meddelandedokument.

Använda vår mall för marknadsföringsstrategi

Med vår mall för marknadsföringsstrategi tillhandahåller du ett ramverk för marknadsföringsledare på hela din avdelning. På så sätt kan du börja upprätta en grundläggande marknadsföringsstrategi som hjälper dem att uppnå sina mål. 

Bästa sättet att börja? Använd Asanas mall för marknadsföringsstrategi. Med Asana får alla i teamet den flexibilitet som behövs för att utveckla och anpassa mallen så att den bättre passar deras teams unika behov. Du kan till exempel använda din mall för marknadsföringsstrategi för att skapa en strategi för sociala medier eller innehållsmarknadsföring. 

När ditt team har fyllt i mallen har du en solid marknadsföringsstrategi att bygga vidare på. 

Integrerade funktioner 

 • Mål. Mål i Asana kopplas direkt till det arbete du utför för att nå dem, vilket gör det enkelt för teammedlemmar att se vad de arbetar för. Mål är ofta separerade från arbetet som görs för att uppnå dem. Genom att koppla teamet och företagets mål till arbetet som krävs för att uppnå dem, får teammedlemmarna i realtid en inblick i hur deras arbete direkt bidrar till teamets och företagets framgång. På så sätt kan teammedlemmarna fatta bättre beslut. De kan vid behov identifiera de projekt som stödjer företagets strategi och prioritera de uppgifter som ger mätbara resultat. 

 • Milstolpar. Milstolpar representerar viktiga projektkontrollpunkter. Genom att sätta upp milstolpar i hela projektet gör du det möjligt för teammedlemmar och projektintressenter att se hur du närmar dig ditt mål. Använd milstolpar för att fira små framgångar på vägen mot det stora projektmålet.. 

 • Anpassade fält. Anpassade fält är det bästa sättet att tagga, sortera och filtrera arbete. Skapa unika anpassade fält för all information du behöver spåra, från prioritet och status till e-post eller telefonnummer. Använd anpassade fält för att sortera och schemalägga dina uppgifter så att du vet vad du ska arbeta med först. Dessutom kan du dela anpassade fält mellan olika uppgifter och projekt för att säkerställa enhetlighet i hela organisationen. 

 • Godkännanden. Ibland behöver du inte bara slutföra en uppgift – du behöver veta om en leverans är godkänd eller inte. Godkännanden är en speciell typ av uppgift i Asana i vilken man kan välja ”Godkänn”, ”Begär ändringar” eller ”Avvisa” för uppgiften. På så sätt får uppgiftsägarna tydliga instruktioner om vilka åtgärder de ska vidta och om deras arbete har godkänts eller inte. 

Rekommenderade appar

 • Microsoft Teams. Med Microsoft Teams + Asana-integreringen kan du söka efter och dela informationen du behöver utan att lämna Teams. Koppla enkelt dina Teams-konversationer till genomförbara åtgärder i Asana. Dessutom kan du skapa, tilldela och visa uppgifter under ett Teams-möte utan att behöva byta till webbläsaren.

 • Hubspot. Skapa Asana-uppgifter automatiskt med hjälp av HubSpot Workflows. Med HubSpot Workflows kan du använda alla kunddata i HubSpot CRM för att skapa automatiserade processer. Med den här integreringen kan du smidigt föra över arbete mellan team, till exempel när affärer eller ärenden avslutas i HubSpot.

 • Google Workplace. Bifoga filer direkt till uppgifter i Asana med Google Workplace-filväljaren, som är inbyggd i uppgiftsfönstret i Asana. Bifoga enkelt My Drive-filer med bara några få klick.

 • Salesforce. Ta bort flaskhalsar genom att göra det möjligt för försäljnings-, användarframgångs- och serviceteam att kommunicera direkt med supportteamen i Asana. Dela bilagor och skapa genomförbara, spårbara uppgifter för allt som har med förförsäljning att göra. Med Service Cloud kan du ansluta dina implementerings- och serviceteam till supportteam i Asana och erbjuda en fantastisk användarupplevelse.

Vanliga frågor

Hur skriver man en marknadsföringsstrategi?

Börja med att använda vår mall för marknadsföringsstrategi. Med vår mall kommer ditt team att få den grundläggande strukturen och förståelsen för vad de behöver slutföra för att skapa en stark, genomgripande marknadsföringsstrategi som kommer att uppnå era KPI:er och affärsmål.

Vad utgör en bra mall för marknadsföringsstrategi?

En bra mall för marknadsföringsstrategi bör vara lättillgänglig för hela ditt marknadsföringsteam, enkel att använda och anpassningsbar. Den bör beskriva information på ett tydligt och kortfattat sätt, så att alla marknadsföringsstrategier som skapas med mallen lätt kan förstås av alla i teamet.

Varför borde jag använda en mall för marknadsföringsstrategi?

En mall för marknadsföringsstrategi säkerställer att alla marknadsföringsstrategier du skapar framöver kommer att ha all nödvändig information som krävs för att ditt team ska kunna implementera strategin. Det påskyndar planeringsprocessen genom att beskriva viktig information som ditt team behöver för att genomföra marknadsföringskampanjer snabbt. Mallen hjälper också till att spara tid för marknadsprojektledare och strateger eftersom de inte behöver skapa en hel marknadsföringsstrategi från grunden.

Framstående marknadsföringsteam förlitar sig på Asana

Ta reda på hur man skapar en mall för marknadsföringsstrategi i Asana i dag.

Skapa din mall