Szablon metody ścieżki krytycznej

Spowalniają Cię opóźnienia projektów? Stwórz szablon metody ścieżki krytycznej, aby zwizualizować wszystkie działania, które należy wykonać, aby osiągnąć cel: zarówno te krytyczne, jak i zadania z elastycznymi datami wykonania.

Utwórz własny szablon

Załóż konto, aby utworzyć własny szablon.

ZINTEGROWANE FUNKCJE

project-view iconWidoki projektucheck-circle iconZadaniafield-add iconPola niestandardowetime-tracking iconŚledzenie czasu

Recommended apps

Ikona Clockwise
Clockwise
Ikona Loom
Loom
Ikona Salesforce
Salesforce
Ikona GitHub
GitHub

Udostępnij
facebookx-twitterlinkedin

Projekty rzadko są proste. Zamiast zajmować się kolejno jednym zadaniem za drugim, zespoły często pracują nad kilkoma produktami końcowymi równocześnie, aby terminowo przygotować różne elementy projektu. Z drugiej strony, pracy nad niektórymi zadaniami nie można rozpocząć bez ukończenia innych, więc jedno opóźnienie może stworzyć wąskie gardło i spowolnić cały projekt. Bez systemu służącego do organizacji i wizualizacji zależności trudno jest przewidzieć, ile czasu zajmie wykonanie wszystkiego. 

Gdy oś czasu projektu jest złożona, z pomocą przychodzi szablon metody ścieżki krytycznej. Szablon ten ułatwia zwizualizowanie najdłuższego łańcucha najważniejszych wydarzeń, które muszą zostać wykonane, aby pomyślnie zrealizować projekt. Dzięki temu możesz skoncentrować się na priorytetach i wiesz ile czasu zajmie terminowa realizacja projektu. 

[Interfejs użytkownika produktu] Projekt kampanii brandingowej w Asanie, widok w stylu wykresu Gantta (oś czasu)

Czym jest szablon metody ścieżki krytycznej?

Szablon metody ścieżki krytycznej to przewodnik do wielokrotnego użytku ułatwiający wyznaczenie ścieżki krytycznej projektu. W zarządzaniu projektami ścieżka ta jest najdłuższą sekwencją zadań, które należy wykonać w celu ukończenia przedsięwzięcia, dlatego jakiekolwiek opóźnienia zadań krytycznych opóźnią cały projekt. Wyznaczenie ścieżki krytycznej ułatwia priorytetyzowanie i przydzielanie zasobów do zadań o największym wpływie na oś czasu projektu, dzięki czemu możesz uniknąć wąskich gardeł i zapewnić płynność pracy. 

Szablon metody ścieżki krytycznej upraszcza ten proces, wyznaczając kroki potrzebne do wyznaczenia ścieżki krytycznej projektu. Przedstawia on wszystkie konieczne do zgromadzenia informacje oraz sposób ich połączenia. Dzięki szablonowi nie musisz zaczynać tego procesu od początku dla każdego nowego przedsięwzięcia. Zamiast tego możesz skopiować szablon, wypełnić wymagane pola i rozpocząć planowanie. 

Korzyści z cyfrowego szablonu metody ścieżki krytycznej

Projekty mają wiele ruchomych części. Zmieniają się priorytety, dostępne zasoby, a dodatkowe żądania mogą wpłynąć na zakres projektu. Cyfrowy szablon metody ścieżki krytycznej nie tylko pomaga zaplanować oś czasu na początku projektu, ale również w razie potrzeby ułatwia dostosowanie i zwizualizowanie ścieżki krytycznej. 

Zamiast polegać na statycznych arkuszach kalkulacyjnych Excela lub drukowanych tabelach, możesz w czasie rzeczywistym wyświetlić wszelkie zmiany w cyfrowym szablonie metody ścieżki krytycznej, w miarę jak zespół będzie kończył lub zmieniał zadania projektu. Oznacza to, że zawsze masz aktualny ogląd osiągnięć postępów zespołu, następnych zadań oraz elementów, które należy zmienić, aby uniknąć opóźnień.

Utworzenie szablonu metody ścieżki krytycznej w narzędziu do zarządzania projektami, umożliwi Ci:

 • Zwizualizowanie zadań o największym wpływie na oś czasu projektu. 

 • Wyświetlenie produktów końcowych projektu w formie listy lub obrazu w stylu wykresu Gantta bez konieczności wykonywania dodatkowej pracy. 

 • Identyfikowanie i śledzenie zależności projektu – zadań, których realizacja zależy od ukończenia innego zadania.

 • Wyświetlanie aktualizacji w czasie rzeczywistym w miarę realizacji lub aktualizowania zadań. 

 • Aktualizowanie osi czasu projektu po zmianie okoliczności. 

 • Zapewnienie interesariuszom wglądu w oś czasu projektu i priorytety. 

 • Dodawanie informacji kontekstowych przez dołączanie dokumentów, obrazów i klipów wideo do każdego zadania. 

Co powinien zawierać szablon metody ścieżki krytycznej?

Szablon metody ścieżki krytycznej powinien zawierać wszystkie informacje potrzebne do wyznaczenia ścieżki krytycznej projektu. Obejmuje to: 

 • Listę wszystkich produktów końcowych i pośrednich: wszystko, czego potrzebujesz do pomyślnej realizacji projektu. Lista ta przypomina strukturę podziału pracy. W Asanie możesz dodać te elementy jako zadania i podzadania. 

 • Zależności zadania: zadania, które blokują lub są blokowane przez inne zadania. 

 • Czas trwania zadania: szacowany czas wytworzenia każdego produktu końcowego oparty na wcześniejszym doświadczeniu, poprzednich projektach lub standardach branży. 

 • Łączną rezerwę czasową: ilość czasu, o którą może opóźnić się zadanie bez wpływu na oś czasu projektu. Jest to liczba dni pomiędzy najwcześniejszą a najpóźniejszą możliwą datą rozpoczęcia zadania. 

 • Wolną rezerwę czasową: ilość czasu, o którą może opóźnić się wykonane danego zadania bez wpływu na następne zadanie na osi czasu. Jest to liczba dni pomiędzy najwcześniejszym momentem rozpoczęcia następnego zadania a najwcześniejszą możliwą datą zakończenia aktualnego zadania.

 • Etykietę identyfikującą zadania krytyczne i niekrytyczne: zadania ścieżki krytycznej mają zerową rezerwę czasową, co oznacza, że nie możesz zmienić ich terminów wykonania bez jednoczesnej zmiany całej osi czasu projektu. Zadania ścieżki niekrytycznej są bardziej elastyczne i możesz zmienić daty ich wykonania bez opóźnień całego projektu. Aby jeszcze wyraźniej oddzielić ścieżkę krytyczną od niekrytycznej, utwórz w szablonie osobne sekcje. 

 • Zakres dat każdego zadania: przedział czasu, w którym musisz ukończyć każdy produkt końcowy, oparty na zależnościach i czasie trwania zadań. Korzystając z szablonu metody ścieżki krytycznej, jest to jedno z ostatnich pól, które należy wypełnić podczas planowania osi czasu projektu. 

Zintegrowane funkcje

 • Widok osi czasu. Widok osi czasu to widok projektu w stylu wykresu Gantta, który wyświetla wszystkie zadania na poziomym wykresie słupkowym. Możesz nie tylko sprawdzić daty rozpoczęcia i zakończenia zadań, ale również zależności między nimi. Dzięki widokowi osi czasu możesz łatwo sprawdzić, jak wszystkie elementy Twojego planu łączą się ze sobą. Dodatkowo dzięki możliwości zobaczenia całej pracy w jednym miejscu możesz łatwo określić i rozwiązać konflikty zależności zanim zaistnieją, aby zapewnić terminową realizację celów.

 • Zależności. Korzystając z zależności, oznaczaj zadania jako oczekujące na wykonanie innych. Nadawaj zadaniom odpowiednie priorytety, aby Twoja część pracy nie blokowała pracy kogoś innego. Zespoły korzystające z przepływów pracy opartych na współpracy mogą w łatwy sposób zobaczyć, które zadania oczekują na wykonanie innych i dowiedzieć się, kiedy mogą rozpocząć swoją część pracy. Po ukończeniu pierwszego zadania osoba odpowiedzialna zostanie poinformowana o możliwości rozpoczęcia pracy nad jej zadaniem zależnym. Asana powiadomi Cię także, jeśli zmieni się termin wykonania zadania, od którego zależy Twoja praca, aby umożliwić Ci także zmianę daty wykonania zadania zależnego.

 • Pola niestandardowe. Są one najlepszym sposobem na tagowanie, sortowanie i filtrowanie zadań. Twórz unikalne pola niestandardowe dla dowolnej informacji, którą chcesz śledzić – od priorytetów i statusów po adresy e-mail i numery telefonów. Używaj ich do sortowania oraz planowania pracy. Dodatkowo pola niestandardowe mogą być używane w wielu zadaniach i projektach, zapewniając spójność w całej organizacji. 

 • Daty rozpoczęcia. Czasami oprócz daty wykonania zadania, chcesz również znać datę rozpoczęcia pracy nad nim. Godziny i daty rozpoczęcia dają członkom zespołu jasne wyobrażenie o tym, ile czasu powinno zająć wykonanie każdego zadania. Używając dat rozpoczęcia możesz skuteczniej zarządzać pracą, aby skoordynować działania zespołu i zapobiec wymykaniu się zależności spod kontroli.

Polecane aplikacje

 • Clockwise. Dzięki integracji Clockwise + Asana możesz dodawać zadania w formie bloku czasu do swojego kalendarza Google. Integracja Clockwise + Asana umożliwia określenie czasu trwania zadań, terminu ich wykonania oraz tego, czy Clockwise może automatycznie zmienić ich termin. Dodaj zadania do kalendarza i znajdź czas na ich wykonanie.

 • Loom. Dzięki filmom Loom możesz nadać swoim projektem bardziej osobisty charakter, a także zapewnić zespołowi przejrzystość i dodatkowy kontekst. Możesz z łatwością osadzić filmy Loom, aby wyjaśnić swój projekt, określić oczekiwania i podkreślić kluczowe kamienie milowe. Za pośrednictwem wiadomości wideo Loom możesz omówić niuanse i przedstawić kontekst, umożliwiając zespołowi szybsze przystąpienie do pracy. I najlepsza część: Twój zespół może oglądać filmy bez wychodzenia z Asany.

 • Salesforce. Usuń wąskie gardła, umożliwiając zespołom sprzedaży, sukcesu i obsługi klienta bezpośrednią komunikację z zespołami wsparcia w Asanie. Udostępniaj załączniki i twórz wykonalne, możliwe do śledzenia zadania w zakresie działań przedsprzedażowych. Połącz swoje zespoły wdrożeniowe i serwisowe z zespołami wsparcia w Asanie korzystając z usługi Service Cloud, aby zapewnić klientom najlepsze doświadczenia.

 • GitHub. Automatycznie synchronizuj aktualizacje statusu pull requestów z GitHub z zadaniami w Asanie. Śledź postęp pull requestów i usprawniaj współpracę międzyfunkcyjną pomiędzy zespołami technicznymi i nietechnicznymi, a wszystko to z poziomu Asany.

Często zadawane pytania

Komu należy udostępnić szablon metody ścieżki krytycznej?

Jako menedżer możesz udostępnić swój szablon metody ścieżki krytycznej członkom zespołu, aby pomóc im w określaniu priorytetu zadań i oraz rozplanowaniu ich w każdym projekcie. Po utworzeniu i wypełnieniu szablonu możesz także udostępnić go interesariuszom projektu, aby wyjaśnić im, dlaczego poszczególne terminy są ważne oraz dlaczego niektóre zadania w osi czasu projektu są traktowane priorytetowo.

Tworzenie szablonów w Asanie

Dowiedz się, jak w Asanie utworzyć szablon z możliwością personalizacji. Rozpocznij już dziś.

Rozpocznij