Daty i czas rozpoczęcia

Daty i czas rozpoczęcia to funkcje dostępne w ramach planu Asana Premium, które umożliwiają zespołom o złożonych przepływach pracy skuteczne planowanie zadań na przestrzeni kilku dni, a nawet co do minuty.

Określanie dokładnego czasu trwania zadań i projektów nie tylko umożliwia uzgodnienie kluczowych celów, ale także pomaga określić zależności oraz zapobiega przeoczeniu ważnych zadań. Godziny i daty rozpoczęcia umożliwiają również zespołom sprawdzenie, ile czasu zajmie im wykonanie danego zadania.

ustawienie daty i czasu rozpoczęcia jest możliwe wyłącznie dla zadań. W przypadku projektów można określić tylko datę rozpoczęcia.

Daty rozpoczęcia zadań

data rozpoczęcia

Aby dodać datę rozpoczęcia:

 1. Kliknij pole Data wykonania w zadaniu.
 2. Wybierz lub wpisz datę wykonania.
 3. Po lewej stronie daty wykonania wybierz lub wpisz żądaną datę rozpoczęcia.

Po wybraniu zarówno daty rozpoczęcia, jak i wykonania, do zadania zostanie dodany zakres dat.

domyślnie najpierw pojawi się opcja wyboru daty wykonania. Jeśli najpierw ustawisz datę rozpoczęcia, to automatycznie stanie się ona również datą wykonania.

zakres dat

Czas rozpoczęcia zadań

Ustawienie godziny rozpoczęcia i wykonania zadania to wyjątkowo skuteczny sposób informowania zespołu, na kiedy dokładnie należy wykonać zadanie.

Po wybraniu obu dat, kliknij ikonę Dodaj czas, znajdującą się w lewym dolnym rogu ekranu wyboru daty. Automatycznie pojawi się monit o wybranie czasu wykonania i rozpoczęcia.

zakres dat

Dodatkowe opcje czasu rozpoczęcia

dodatkowe opcje

Z poziomu selektora daty, możesz również:

 1. Usunąć czas
 2. Ustawić powtarzanie zadania
 3. Wyczyścić wszystko

Domyślną datą zadania będzie dzisiejsza data jeśli:

 1. Ustawiono czas rozpoczęcia bez uprzedniego określenia daty lub czasu wykonania
 2. Ustawiono czas rozpoczęcia i zakończenia bez daty
 3. Usunięto datę wykonania po ustawieniu zakresu czasu
 4. Ustawiono tylko czas rozpoczęcia lub datę rozpoczęcia

Daty rozpoczęcia projektów

Daty rozpoczęcia projektów również są funkcją planu Asana Premium i można rozplanować je na przestrzeni kilku dni.

Data rozpoczęcia projektu

Aby dodać zakres dat do projektu

 1. Kliknij strzałkę rozwijaną, znajdującą się po prawej stronie danego projektu.
 2. Wybierz opcję Edytuj szczegóły projektu.

Zakres dat rozpoczęcia projektu

Po przejściu do sekcji Szczegóły projektu możesz wybrać datę rozpoczęcia i datę wykonania danego projektu.

Przepraszamy, ale ta przeglądarka nie jest obsługiwana

Asana nie obsługuje aktualnie używanej przez Ciebie przeglądarki. Zarejestruj się, używając jednej z tych przeglądarek.

Wybierz język

Wybór języka spowoduje zmianę języka i/lub treści na stronie asana.com