ClockwiseAsana Integration

Clockwise + Asana

Dodaj zadania do kalendarza i automatycznie zorganizuj swój harmonogram, aby znaleźć czas na ich wykonanie.

Czym jest Clockwise?

Clockwise to inteligentny asystent kalendarza, który rewolucjonizuje sposób, w jaki zespoły organizują czas pracy. Clockwise tworzy tzw Focus TimeTM, czyli długie, nieprzerwane bloki czasu, aby ograniczyć liczbę rozpraszaczy i zwiększyć produktywność.

Dodawaj zadania z Asany do swojego kalendarza

Zainstaluj aplikację Clockwise, aby dodawać zadania w formie bloku czasu do swojego kalendarza Google.

Znajdź czas na wykonywanie swojej pracy

Clockwise automatycznie optymalizuje Twój harmonogram tworząc bloki skupienia i pomaga wykorzystać ten czas na wykonanie zadań.

Elastyczne blokowanie czasu

Określ czas trwania zadań, datę ich wykonania oraz to, czy Clockwise może automatycznie zmieniać ich termin.

Integracji nie trzeba używać wyłącznie w projektach. Dodaj aplikacje do listy Moje zadania, aby zintegrować najczęściej używane przez zespół narzędzia.

Połącz Clockwise z Asaną

Ta integracja jest dostępna dla użytkowników Asany, którzy korzystają również z kalendarza Google. Oto, jak skonfigurować integrację:

  1. Przejdź do projektu w Asanie lub do listy „Moje zadania”, w której chcesz włączyć integrację Clockwise.
  2. Kliknij pole „Dostosuj”, znajdujące się w prawym górnym rogu.
  3. Przewiń w dół menu „Dostosuj” i wybierz „+Dodaj aplikację”.
  4. Spośród aplikacji wybierz integrację z Clockwise i dodaj ją. Jeśli aplikacja Clockwise nie została wcześniej autoryzowana dla Twojej domeny, nastąpi przekierowanie do autoryzacji aplikacji.
  5. Po pojawieniu się monitu zaloguj się lub wybierz konto Google powiązane z Twoim kontem Clockwise. Jeśli nie masz jeszcze konta Clockwise, zaloguj się lub wybierz konto Google, które chcesz powiązać z kontem Clockwise. W chwili obecnej nie jest możliwe połączenie z Clockwise osobistych adresów e-mail w Gmailu.
  6. Jeśli masz już konto Clockwise pojawi się monit o autoryzację połączenia Clockwise ←→ Asana. Po nawiązaniu połączenia pojawi się wiadomość dotycząca tego, że można już korzystać z Clockwise, aby zaplanować czas na zadania w Asanie.

Więcej informacji oraz pomoc

Aby dowiedzieć się więcej na temat używania integracji Clockwise + Asana, odwiedź stronę pomocy lub skontaktuj się z zespołem Clockwise pod adresem support@getclockwise.com

Ta integracja została zbudowana przez firmę zewnętrzną. Asana nie zapewnia gwarancji ani nie ponosi odpowiedzialności za tę integrację. Aby dowiedzieć się więcej lub uzyskać pomoc, skontaktuj się z twórcą aplikacji.

Asana współpracuje z narzędziami, których już używasz