Różnorodność, inkluzywność i przynależność

Nasza firmaRóżnorodność, inkluzywność i przynależność

Dowiedz się więcej
Asana Product ScreenshotTworzenie lepszego sposobu pracy

Różnorodność wpływa na biznes, a inkluzywność na kulturę. Aby nasi pracownicy mogli jak najlepiej wykonywać swoją pracę, a nasza firma mogła wypełniać swoją misję, każda osoba w Asanie musi czuć się szanowana i doceniana. Tworząc kulturę opartą na przejrzystości i zaufaniu, promujemy poczucie psychicznego bezpieczeństwa wśród pracowników oraz inkluzywność, zarówno w obrębie naszej firmy, jak i samego produktu.

Badania wskazują, że istnieje silny związek między innowacyjnością a różnorodnością. Jednak samo docenienie tych ideałów nie wystarczy. Nasza praca wywołuje poczucie odpowiedzialności wśród członków naszego globalnego zespołu w zakresie promowania kultury opartej na inkluzywności i poczuciu przynależności.

Dustin Moskovitz Współzałożyciel i dyrektor generalny

Wszyscy jesteśmy częścią znacznie większej społeczności, a nasza firma musi odzwierciedlać zmiany, do których dążymy. Postęp nie jest możliwy jeśli zarówno jednostki, jak i zespoły nie będą czynić go poprzez codziennie podejmowane decyzje. Mocno wierzę w to, że firma, którą prowadzę przyczynia się do budowania bardziej inkluzywnej przyszłości. Jestem wdzięczny za to, że ten cel współgra z naszymi celami biznesowymi.

Dustin MoskovitzWspółzałożyciel i dyrektor generalny

Nasza strategia

Tworzyć

Aby budować kulturę, która będzie najlepiej służyć naszym pracownikom koncentrujemy się na tworzeniu struktur wsparcia i zapewnianiu zasobów, dzięki którym będą oni mogli odnieść sukces.

 • Kompleksowy program wdrożeniowy dla nowych pracowników ukierunkowany na różnorodność i inkluzywość
 • Gruntowne, spersonalizowane szkolenia: obowiązkowe szkolenie w zakresie przeciwdziałania mobbingowi w miejscu pracy, szkolenie w zakresie uprzedzeń oraz szkolenie w zakresie inkluzywności i umiejętności przywódczych dla menedżerów.
 • Kwartalne sesje pytań i odpowiedzi z naszym kierownikiem ds. różnorodności i inkluzywności oraz gośćmi
 • Zespół ds. badania równości wynagrodzeń: prowadzimy ścisłe badania dotyczące równego wynagradzania pracowników, aby upewnić się, że nasze praktyki w zakresie wynagrodzeń są sprawiedliwe, a zajmujący się tym zespół pracuje w regularnych godzinach pracy.
 • Świadczenia dla rodziców i opiekunów: 16 tygodni płatnego urlopu wychowawczego. Ponadto wszyscy nasi pracownicy mają dostęp do platformy Cleo, aby zapewnić im lepsze wsparcie na każdym etapie rodzicielstwa.
 • Przeciwstawianie się mowie i czynom nienawiści: zgodnie z naszą polityką, grupy nienawiści nie mogą korzystać z Asany.
 • Zobowiązanie dotyczące dostępności: Naszą misją jest wspieranie ludzkości w rozwoju poprzez umożliwienie zespołom na całym świecie skutecznej i bezproblemowej współpracy. Obejmuje to również zapewnienie i ułatwienie dostępu do naszych usług osobom z niepełnosprawnością. Z tego powodu wprowadzamy w życie wieloletni plan, który ma na celu zapewnienie zgodności naszej aplikacji z wytycznymi WCAG 2.1 AA.
  • Rekrutować

   Zatrudnianie i rozwijanie talentów z niedostatecznie reprezentowanych grup oraz środowisk jest wspólnym zadaniem.

   • Partnerstwo z organizacjami związanymi z niewystarczająco reprezentowanymi społecznościami w sektorze technologicznym, jak Techqueria, Afrotech, YearUp i The Marcy Lab School.
   • Programy praktyk: pomaganie osobom z różnych środowisk w rozwijaniu się dzięki AsanaUp.
   • Ukierunkowany zasięg: zaangażowanie w poszukiwanie kandydatów z niedostatecznie reprezentowanych społeczności, ze szczególnym naciskiem na HBCU (uniwersytety, na których w przeszłości mogli studiować tylko czarnoskórzy Amerykanie), uczelnie dla kobiet oraz kluby uniwersyteckie w celu uczestnictwa w programach z zakresu wczesnej kariery.
   • Polityka inkluzywności, różnorodności i równości w zakresie rozmów rekrutacyjnych na stanowiska kierownicze w Asanie: rozmowa kwalifikacyjna z co najmniej jednym kandydatem z niedostatecznie reprezentowanej grupy i jednym kandydatem niebędącym płci męskiej w przypadku stanowisk kierowniczych.
   • Zapewnianie kandydatom doświadczeń opartych na inkluzywności: przejrzyste, otwarte środowisko pozwala kandydatom na jak najlepsze zaprezentowanie swoich umiejętności. Nasz zespół ds. pozyskiwania talentów uczestniczy w szkoleniach z zakresu inkluzywności i integracji.

   Wspierać

   Naszym celem jest stworzenie inkluzywnego środowiska pozwalającego każdemu członkowi zespołu Asany czuć się najlepszą wersją siebie w swojej pracy.

   nasza kulturaCelebrowanie i wspieranie indywidualnych tożsamości

   Celebrowanie i wspieranie indywidualnych tożsamości
   Grupy wspierające pracowników

   Nasze grupy wspierające pracowników to świetnie prosperujące społeczności, które promują tworzenie zaufanych, bezpiecznych przestrzeni dla niedostatecznie reprezentowanych grup i ich sprzymierzeńców: AsanaWomen oraz AsanaWomen EMEA, Team Rainbow dla pracowników Asany identyfikujących się ze środowiskiem LGBTQIA+, a także Gradient dla pracowników o różnych kolorach skóry – Blacsana dla czarnoskórych pracowników i Asanapac dla osób pochodzenia azjatyckiego i pacyficznego.

   Sesje pytań i odpowiedzi

   Nasz zespół kierowniczy i zewnętrzni liderzy organizują otwarte sesje pytań i odpowiedzi, które służą spajaniu więzi i otwieraniu nowych perspektyw.

   Sesje otwartego dialogu

   Członkowie zespołu Asany spotykają się na wspólnych dyskusjach. Szczerze i otwarcie rozmawiają o trudnych, często niekomfortowych tematach, takich jak tożsamość i wyzwania w miejscu pracy.

   Przestrzenie wspierające równość

   Począwszy od neutralnych pod względem płci toalet w prawie każdym biurze, aż po wprowadzenie możliwości dodania zaimków osobowych do naszego produktu, staramy się dostrzegać i wspierać wszystkie typy tożsamości.

   Grupy wspierające pracowników

   Nasze grupy wspierające pracowników to świetnie prosperujące społeczności, które promują tworzenie zaufanych, bezpiecznych przestrzeni dla niedostatecznie reprezentowanych grup i ich sprzymierzeńców: AsanaWomen oraz AsanaWomen EMEA, Team Rainbow dla pracowników Asany identyfikujących się ze środowiskiem LGBTQIA+, a także Gradient dla pracowników o różnych kolorach skóry – Blacsana dla czarnoskórych pracowników i Asanapac dla osób pochodzenia azjatyckiego i pacyficznego.

   Sesje pytań i odpowiedzi

   Nasz zespół kierowniczy i zewnętrzni liderzy organizują otwarte sesje pytań i odpowiedzi, które służą spajaniu więzi i otwieraniu nowych perspektyw.

   Sesje otwartego dialogu

   Członkowie zespołu Asany spotykają się na wspólnych dyskusjach. Szczerze i otwarcie rozmawiają o trudnych, często niekomfortowych tematach, takich jak tożsamość i wyzwania w miejscu pracy.

   Przestrzenie wspierające równość

   Począwszy od neutralnych pod względem płci toalet w prawie każdym biurze, aż po wprowadzenie możliwości dodania zaimków osobowych do naszego produktu, staramy się dostrzegać i wspierać wszystkie typy tożsamości.

   Asana Product Screenshot

   Działania Asany przeciwko rasizmowi

   Kontynuując nasze działania przeciwko rasizmowi uważnie przyglądamy się naszym programom i politykom, aby mieć pewność, że wspierają one różnorodność, równość i inkluzywność. Nasze działania opierają się na następujących założeniach:

   • Opieka: zapewnianie przestrzeni i opieki dla naszych społeczności, w tym rozszerzone świadczenia związane z ochroną zdrowia psychicznego i płatnymi dniami wolnymi.
   • Odpowiedzialność: wspomaganie nauki oraz zachęcanie do udziału w szkoleniu sojuszniczym i innych działaniach, zapraszanie zewnętrznych mówców gościnnych i organizowanie szkoleń, aby wszyscy w Asanie wiedzieli, że edukowanie innych i inicjowanie zmiany zależy od sprzymierzeńców.
   • Działanie: rozwijanie i rozszerzanie wewnętrznych i zewnętrznych programów, zasad i praktyk dotyczących zatrudniania, w tym przyspieszenie badań nad równością wynagrodzeń i poszerzanie programów praktyk.

   Dane dotyczące różnorodności
   według stanu na dzień 31 stycznia 2022 r.
   Od 2020 r., pracownicy mają możliwość wyboru więcej niż jednej rasy/przynależności etnicznej.
   Dane nie zostały zebrane w krajach, w których przepisy prawne zabraniają gromadzenia danych demograficznych.

   AMER - Cała Asana

   Rasa i przynależność etniczna
   • Azjatycka: 38% Azja Centralna: 0%
    Azja Wschodnia: 21%
    Azja Południowa: 10%
    Azja Południowo-Wschodnia: 8%
   • Hiszpańska lub latynoska: 8%
   • Czarna lub afroamerykańska: 6%
   • Inne kategorie: 8% Nie reprezentowane/odmówiono odpowiedzi: 4%
    Bliski Wschód: 2%
    Rdzenni Amerykanie/mieszkańcy Oceanii/rdzenni mieszkańcy Alaski: 2%
   • Kaukazka: 43%
   Płeć
   Kobieta 45%Niebinarność 2%Brak odpowiedzi/Odmowa odpowiedzi 1%Mężczyzna 53%
   Wiek
   18-24 8%25-34 59%35-44 27%45-54 6%powyżej 55 lat 1%
   LGBTQIA
   12% pracowników Asany identyfikuje się ze środowiskiem LGBTQIA
   Niepełnosprawność
   5% pracowników Asany twierdzi, że posiada lub posiadało niepełnosprawność