29 szablonów do zarządzania czasem i przykładów na poprawę wydajności

Obraz współautora – zespół AsanyTeam Asana
19 lutego 2024
10 min czytania
facebookx-twitterlinkedin
Artykuł na temat szablonów zarządzania czasem – obraz baneru
Szablony

Streszczenie

Od codziennych list zadań po miesięcznie kalendarze publikacji: zebraliśmy 29 szablonów do zarządzania czasem oraz przykładów, dzięki którym zaczniesz wydajnie zarządzać czasem. Sprawdź, jak każdy szablon może ułatwić ukończenie Twojej listy zadań.

Zrównoważenie napiętego harmonogramu pracy i ukończenie listy zadań do wykonania jest trudne, gdy ciągle dostajesz nowe zadania. Jeśli znasz ten problem, to ucieszy Cię wiadomość, że dostępne są dziesiątki szablonów do zarządzania czasem, które ułatwią Ci wyznaczenie priorytetów w pracy. 

Zapoznaj się z 29 szablonami do zarządzania czasem i przykładami, aby znaleźć najlepiej pasujące do Twojego napiętego harmonogramu. Od codziennych agend po miesięczne cele, te szablony pasują praktycznie do każdej sytuacji. 

Chcesz zacząć? Poniżej przedstawiamy 29 najbardziej przydatnych arkuszy do zarządzania czasem. 

Osobiste harmonogramy i listy

Zachowaj kontrolę nad codziennymi i cotygodniowymi zadaniami, korzystając z poniższych strategii zarządzania czasem.

1. Przykładowa lista codziennych zadań

Najlepsza do: wyznaczanie codziennych celów i priorytetów małych zadań.

Codzienne listy zadań to listy działań zapisywane na początku każdego dnia w notatniku lub dodawane w programie do tworzenia list zadań. Śledzenie listy zadań daje pewność, że danego dnia wykonano całą ważną pracę i nic nie zostało pominięte. 

Szablon codziennej listy kontrolnej

Zapisanie codziennych produktów końcowych ułatwia zwizualizowanie pracy czekającej na wykonanie. Ponieważ wszystko zostało spisane, można łatwiej zrozumieć priorytet każdego zadania i określić moment, w którym należy się nim zająć. Pod koniec dnia sprawdź swoją listę zadań na następny dzień, aby zacząć go ze wstępnym planem gry. 

Twórz listy zadań z Asaną

2. Przykładowa lista kontrolna

Najlepsza do: porządkowanie codziennych produktów końcowych w kolejności sekwencyjnej. 

Sposób zorganizowania listy zadań do wykonania może wpłynąć na sposób i czas realizacji zadań. Dzięki utworzeniu listy kontrolnej możesz jasno określić produkty końcowe oraz ustalić ich kolejność według priorytetu.

[Widok listy] Zorganizowana metoda GTD w projekcie „Moje zadania” w Asanie z priorytetem, datą i informacjami na poziomie projektu (krok 3)

Szablon zarządzania czasem w formie listy kontrolnej można podzielić na kategorie od najbardziej do najmniej istotnych zadań, aby w pierwszej kolejności zapewnić wykonanie zadań o najwyższym priorytecie. Ponadto odznaczenie wykonanego zadania na liście daje poczucie ulgi i zmniejszającej się stopniowo pracy.

Twórz listy zadań z Asaną

3. Przykładowy plan dnia

Najlepszy do: planowanie codziennych aktywności dla uniknięcia niezrealizowanych celów. 

Plan dnia to przydatne narzędzie, jeśli często zdarza Ci się konfrontować z natłokiem codziennych zadań i chcesz skorzystać z planu działania. Plan dzienny lub tygodniowy różni się od listy zadań, ponieważ obejmuje więcej niż produkty końcowe. Zawiera wszystkie zmienne elementy dnia, w tym spotkania, przerwy, produkty końcowe i wszystko inne, co zajmuje czas w pracy.

Badanie z roku 2011 wykazało, że stworzenie planu pomaga zmniejszyć mentalne obciążenie związane z niezrealizowanymi celami. Zaplanowanie dnia wokół spotkań, zadań i produktów końcowych projektu tworzy mapę drogową dnia, która ułatwia blokowanie czasu i wykonanie zaplanowanych działań.

Organizuj pracę z Asaną

4. Przykładowy harmonogram tygodnia

Najlepszy do: planowanie obciążenia pracą z tygodniowym wyprzedzeniem dla dotrzymania terminów.

Poza codziennymi listami zadań może być przydatne zaplanowanie pracy z tygodniowym wyprzedzeniem. Obejmuje to stworzenie harmonogramu dla krótkich terminów, takich jak codzienne zadania, otwartych terminów, jak większe projekty oraz wszystkich innych elementów mieszczących się między tymi dwiema kategoriami. 

Następnie należy określić priorytet tych zadań na podstawie terminów i wagi związanej z celami zespołu. Dzięki temu zestawisz cele z pracą potrzebną do ich realizacji.

5. Przykładowy arkusz prosty

Najlepszy do: pilnowanie wykonania małych zadań.

Jeśli chodzi o zarządzanie czasem, prostsze często oznacza lepsze. Jeśli masz już wdrożoną strategię, ale potrzebujesz większego ustrukturyzowania, dobrym rozwiązaniem może być arkusz zarządzania czasem.

Prosty szablon może obejmować krótki przegląd list zadań i terminów tygodnia. Również format listy kontrolnej jest wystarczający dla tej opcji, ale osoby preferujące wizualną reprezentację ich pracy mogą skorzystać z kalendarza w formacie tablicy. Różnica jest taka, że prosty szablon zawiera tylko kilka kolejnych zadań agendy, dzięki czemu jego format jest przejrzysty.

Darmowy szablon projektu międzyfunkcyjnego

Narzędzia do mierzenia czasu

Przed rozpoczęciem zarządzania czasem należy dowiedzieć się, na co jest on poświęcany. Poniższe strategie umożliwią odzyskanie każdej minuty dnia.

6. Przykładowy dziennik czasu

Najlepszy do: śledzenie czasu trwania zadań i przydziału obciążenia pracą.

Mierzenie czasu jest jedną z najtrudniejszych części zarządzania ustrukturyzowanym planem. Gdzie podział się czas między pracą nad ważnymi zadaniami a odpowiadaniem na pytania członków zespołu? 

Prowadzenie szablonu dziennika czasu może ułatwić mierzenie czasu poświęcanego na wykonanie pracy i umożliwić analizę dziennego, tygodniowego i miesięcznego przydziału czasu. Szablony dziennika czasu są przydatne do mierzenia czasu poświęconego na ukończoną pracę, a także do tworzenia przyszłych planów. Po sprawdzeniu czasu potrzebnego na wykonanie każdego zadania możesz zaplanować przyszłe projekty na podstawie szacowanego czasu potrzebnego na ukończenie każdego zadania.

7. Przykładowy dziennik aktywności

Najlepszy dla: zespoły pracujące jednocześnie nad kilkoma projektami.

W idealnym świecie czas w całości byłby poświęcany wykonywaniu przypisanych zadań. Niestety, rzeczywistość często wygląda inaczej i wiele zespołów mierzy się z bezproduktywnymi zajęciami, które zmniejszają ich ogólną wydajność. W rzeczywistości pracownik umysłowy poświęca średnio 60% czasu czynnościom okołozadaniowym, takim jak wyszukiwanie dokumentów, uzyskiwanie zatwierdzeń lub uczestnictwo w spotkaniach statusowych. 

Szablon dziennika aktywności

Szablon aktywności ułatwia śledzenie wszystkich działań wykonywanych w ciągu dnia, co umożliwia zidentyfikowanie i ograniczenie czynności okołozadaniowych. Możesz na przykład mieć tylko dwa zadania do wykonania danego dnia, ale ponadto dwa spotkania, sytuację kryzysową dotyczącą wcześniejszego projektu lub nieporozumienie do wyjaśnienia z członkiem zespołu. Zapisanie tych działań może pokazać, na co poświęcany jest czas i umożliwić ulepszenie bieżących procesów.

8. Przykładowy budżet czasu

Najlepszy do: analizowanie przydziału czasu i informacji dotyczących budżetu.  

Zapewne znasz powiedzenie „czas to pieniądz”, ale czy wiesz, jak zapewnić wydajne wykorzystanie czasu? Chociaż nie ma jednego podejścia pasującego do każdej sytuacji, śledzenie czasu w odniesieniu do budżetu może nadać odpowiednią perspektywę alokacji czasu. 

Możesz zacząć od zmierzenia czasu wykonania każdego zadania w projekcie. Następnie przypisz wartość budżetową do każdego wpisu, dzieląc budżet projektu przez czas potrzebny na ukończenie każdego zadania. Chociaż metoda ta może nie być zawsze w 100% dokładna, zapewnia ogólny obraz wykorzystania czasu, który można udostępnić interesariuszom dla większej widoczności. 

[Przeczytaj] Zarządzanie kosztami to dla Ciebie nowość? Rozpocznij tutaj.

9. Przykład techniki Pomodoro

Najlepsza dla: osób borykających się z prokrastynacją i łatwo się rozpraszających.

Jeśli tworzenie list codziennych lub tygodniowych zadań jest dla Ciebie przytłaczające, możesz wypróbować technikę Pomodoro. Technika ta obejmuje mieszanie sesji skoncentrowanej pracy z częstymi i krótkimi przerwami, co ma na celu zwiększenie produktywności i zmniejszenie zmęczenia umysłowego.

Często stosowaną proporcją jest 25 minut pracy do 5 minut przerwy. Możesz zacząć korzystanie z tej techniki od rozplanowania codziennych zadań w 25-minutowych blokach pracy, dzięki czemu będziesz mieć pewność, że Twoja lista zadań do wykonania zostanie ukończona do końca dnia.

[Przeczytaj] Technika Pomodoro: jak pomaga zwiększyć wydajność zespołu

Techniki priorytetyzacji zadań

Priorytetyzacja jest kluczem w przypadku produktywności. Poniżej znajdziesz narzędzia ułatwiające określenie, które zadania są pilne, a które mogą jeszcze poczekać.

10. Przykładowy szablon priorytetów

Najlepszy do: tworzenie kategorii zadań na podstawie ich wagi dla zwiększenia wydajności.

Gdy masz długą listę zadań do wykonania oraz zaplanowane spotkanie za spotkaniem, wydajne zarządzanie czasem i jednoczesne wykonywanie zadań mogą wydawać się niemożliwe. W takim przypadku pomocne jest planowanie priorytetów. 

Szablon priorytetów ułatwia przypisanie wagi do każdego zadania na liście, dzięki czemu najpierw zostaną wykonane najważniejsze zadania. Ułatwi to zorganizowanie listy zadań nawet najbardziej zajętych dni. Spróbuj nadać każdemu projektowi rangę z zakresu od jednego do trzech albo przypisz im kolory na podstawie najwyższego priorytetu. 

Twórz listy zadań z Asaną

11. Przykładowy szablon prokrastynacji

Najlepszy dla: zespoły borykające się z prokrastynacją i problemami wydajności.

Wszyscy to dobrze znamy – masz długą listę zadań do wykonania, ale odkładasz je do ostatniej chwili. Wiele osób boryka się z prokrastynacją, ale istnieje sposób ograniczenia jej negatywnego wpływu. 

Utworzenie szablonu prokrastynacji może ułatwić nadanie priorytetu najważniejszym zadaniom do wykonania dzień po dniu. Dzięki temu nie przytłoczą Cię dłuższe listy tygodniowych zadań do wykonania. Możesz także wypróbować strategię zarządzania czasem, taką jak technika Pomodoro, w której dzielisz pracę na krótsze przedziały czasu, aby zmniejszyć ogólny stres. Kluczowe jest wypróbowanie różnych metod w celu znalezienia najlepiej się sprawdzającej. Zacznij od nadania priorytetu najważniejszym zadaniom, a następnie w miarę potrzeb rób sobie krótkie przerwy.

[Przeczytaj] Jak pokonać prokrastynację w pracy

12. Przykładowy szablon przyszłego dnia

Najlepszy do: planowanie przyszłych, mniej priorytetowych, ale nadal ważnych projektów.

Wszystkim nam zdarza się skupiać uwagę głównie na krótkoterminowych zadaniach – przecież mamy terminy do dotrzymania. Jednak równe przydatne może być poświęcenie czasu zadaniom o bardziej odległych terminach, którymi będzie trzeba się zająć w przyszłości. 

Możesz skorzystać z szablonu zarządzania czasu przyszłego dnia, aby przygotować listę przyszłych projektów do realizacji osobistej lub w zespole. Dzięki temu następnym razem, gdy będziesz mieć trochę wolnego czasu, możesz zacząć pracę nad zadaniami przyszłego dnia. Zacznij od stworzenia listy opisów projektów, a następnie przypisz zespoły, które zostaną zaangażowane w ich realizację.

[Przeczytaj] Jak osiągać ważne rzeczy z długoterminowymi celami

13. Przykład szablonu wolnego czasu

Najlepszy do: proaktywne określanie priorytetów długoterminowych projektów. 

Jeśli zdarza Ci się mieć mniejsze obciążenie pracą i chcesz wykorzystać ten czas na pracę nad przyszłymi zadaniami, wypróbuj szablon wolnego czasu, wymieniając zadania na liście dnia przyszłego. Możesz zacząć od podzielenia przyszłych zadań według ich struktury podziału pracy, w której zaczniesz planować mniejsze produkty końcowe. 

Zadania te mogą być większymi potrzebami biznesowymi, jak ulepszenie procesu albo potrzebami zespołu, jak zorganizowanie aktywności zacieśniającej więzi w zespole. Zachowaj te zadania czasu wolnego na koniec tygodnia, aby po wykonaniu priorytetowych zadań poświęcić uwagę dodatkowym projektom. 

Szablony planowania zespołowego

Zarządzanie zespołem wymaga organizacji. Za pomocą poniższych szablonów możesz zadbać o koordynację działań członków zespołu i maksymalnie wykorzystać ich czas.

14. Szablon celów zespołowych

Najlepszy do: skojarzenie mniejszych zadań z większymi celami projektu.

Jednym z największych wyzwań związanych z zarządzaniem czasem jest łączenie zadań z większymi celami projektu. Dotyczy to zwłaszcza zespołów, w których praca odbywa się zazwyczaj w silosach i które nie korzystają ze wspólnej platformy do zarządzania czasem. 

Aby temu przeciwdziałać, spróbuj skorzystać z szablonów celów zespołowych, aby przedstawić wszystkim interesariuszom niezbędne cele projektu oraz pokazać, jak ich praca przekłada się na realizację ogólnych celów.

Darmowy szablon celów firmy

15. Przykładowe cele SMART

Najlepszy do: wyznaczanie celów i mapy drogowej zadań.

Jeśli wyznaczanie celów i śledzenie postępów wspiera Twoją produktywność, to szablon celów SMART może być w sam raz dla Ciebie. SMART to skrót pochodzący od angielskich słów Specific (skonkretyzowany), Measurable (mierzalny), Achievable (osiągalny), Realistic (realistyczny) oraz Time-Bound (określony w czasie). Cele SMART ułatwiają osiąganie ambitnych celów dzięki koordynacji i czytelnej komunikacji.

Komunikowanie celów zwiększa czytelność podczas przypisywania zadań do założeń. Dodatkowo możesz zacząć każdy dzień z czytelną mapą drogową i wymiernymi wskaźnikami.

[Przeczytaj] Twórz lepsze cele SMART korzystając z tych wskazówek i przykładów

16. Przykłady list działań

Najlepsze do: organizacja codziennych i tygodniowych działań według priorytetu.

Innym sposobem zorganizowania pracy jest skupienie się na najważniejszych działaniach dnia i wykonanie tych zadań w pierwszej kolejności. Jest to nazywane szablonem listy działań.

Zaplanowanie dnia wokół działań sprawi, że najważniejsze zadania zostaną wykonane do końca dnia. Umożliwi także pracowanie nad ważnymi zadaniami przez pozostałą część tygodnia. 

[Przeczytaj] Jak stworzyć czytelną listę działańTwórz listy zadań z Asaną

17. Szablon zespołowej burzy mózgów

Najlepszy dla: zespołów kreatywnych potrzebujących pomocy w zbieraniu pomysłów. 

Zespołowa burza mózgów to kreatywny sposób zebrania nowych okazji biznesowych. Jednak bez odpowiednich umiejętności zarządzania czasem, spotkanie burzy mózgów może okazać się nieproduktywne. Pomocny w tej sytuacji jest szablon zespołowej burzy mózgów.

Z gotowym planem wszyscy mogą wspólnie dodać swoje pomysły w jednym, współdzielonym dokumencie. Następnie możesz spotkać się z członkami zespołu, aby omówić najlepsze pomysły i główne działania. Możesz także wypróbować inne techniki burzy mózgów, aby znaleźć format spotkania najlepiej pasujący do dynamiki zespołu. 

Darmowy szablon zespołowej burzy mózgów

18. Przykładowe obciążenie pracą

Najlepszy do: dopracowanie wewnętrznych procesów i procedur.

Przepływ pracy to kompleksowy proces łączący odpowiednie osoby z odpowiednimi danymi w odpowiednim czasie. Przepływy pracy są niesamowicie wartościowe, ale ich stworzenie wymaga czasu i wysiłku.

Przykładowy szablon przepływu pracy

Nawet z odpowiednim oprogramowaniem do zarządzania przepływami pracy zdobycie dobrych umiejętności zarządzania czasem może być czasochłonnym i trudnym przedsięwzięciem. Jednak z dobrym szablonem możesz łatwo zaplanować, dostosować i śledzić przepływy pracy. 

Wypróbuj oprogramowanie Asany do zarządzania przepływami pracy

19. Szablon wprowadzenia nowego pracownika do zespołu

Najlepszy do: organizacja dokumentów i materiałów szkoleniowych dla nowych pracowników.

Proces rekrutacji to ważny element tworzenia norm grupy, wyznaczania kultury organizacyjnej oraz optymalizacji wewnętrznej wydajności. Może to być jednak czasochłonne zadanie wiążące się z ciągłym wprowadzaniem nowych członków do zespołu. Bez odpowiednich procedur nowi członkowie zespołu mogą zostać bez zasobów potrzebnych do efektywnego wykonywania ich pracy. 

Szablon wprowadzenia nowego pracownika do zespołu tworzy standard procesów, koordynuje działania interesariuszy i od samego początku tworzy inkluzywną społeczność. Wspierając zespół HR i menedżerów ds. rekrutacji możesz upewnić się, że Twój zespół ma wszystkie niezbędne elementy związane z pierwszym dniem w pracy nowego członka zespołu. Następnie możesz połączyć szablon wprowadzenia nowego pracownika do zespołu z planem na 30–60–90 dni oraz listą kontrolną przyjęcia nowego pracownika, aby dodatkowo uprościć ten proces.

Darmowy szablon do wdrażania nowych pracowników

20. Szablon agendy spotkania

Najlepszy dla: zespoły mające trudność z przeprowadzaniem wydajnych spotkań.

Większości z nas zdarzyło się uczestniczyć w spotkaniu bez żadnej agendy. Bez odpowiedniej agendy spotkania członkowie zespołu mogą zastanawiać się nad jego celem i ostatecznie spotkanie może okazać się stratą czasu. 

Z szablonem agendy spotkania możesz utrzymać spotkania na odpowiednim torze dzięki czytelnym celom, listom działań i zadaniom po spotkaniu. 

Darmowy szablon agendy spotkania

21. Szablon planowania sprintów

Najlepszy dla: zespoły programistyczne i produktowe działające pod presją czasu.

Planowanie sprintów to metodologia zarządzania projektami dla zespołów produktowych i inżynieryjnych dzieląca pracę na mniejsze części. Ułatwia to priorytetyzację pracy i planowanie pod kątem wydajności zespołu.

Aby wydajnie zaplanować sprinty, użyj szablonu planowania sprintów, który pomoże Ci lepiej zarządzać projektami Agile przez utworzenie struktury, przypisanie właścicieli zadań oraz zaplanowanie spotkań dotyczących sprintów.

Darmowy szablon planowania w Scrum

Szablony planowania projektu

Projekty obejmują wiele ruchomych elementów. Te szablony i przykłady ułatwią Ci bycie na bieżąco z osobami, działaniami i terminami.

22. Przykładowy wykres Gantta

Najlepszy do: śledzenie postępu projektu i kamieni milowych zadań. 

Wykresy Gantta to poziome wykresy słupkowe służące do przedstawienia osi czasu projektu, programu lub zadania. Oferują lepszy sposób śledzenia postępu zadania, zależności i kamieni milowych

Szablon wykresu Gantta może znacznie zmniejszyć czas poświęcany na codzienne planowanie zadań. Dzięki przedstawieniu całej pracy na osi czasu będziesz mieć lepszy ogląd zbliżających się zadań i czasu potrzebnego na ich realizację. Pomyśl sobie o wykresie Gantta jako o interaktywnym podejściu do zarządzania czasem. 

Mapuj osie czasu projektów z Asaną

23. Szablon planowania wydarzenia

Najlepszy do: wizualizowanie terminów wydarzeń i zarządzania komunikacją.

Planowanie wydarzeń może być stresującym przedsięwzięciem. Prawdopodobnie w każdej chwili przed wydarzeniem musisz śledzić dziesiątki terminów i informacji. Może to wprowadzać chaos w Twojej typowej strategii zarządzania czasem.

Szablon planowania wydarzenia ułatwi przygotowanie budżetu, wizualizację, komunikację i zarządzanie prośbami dostawców – wszystko to w jednym miejscu. Może także ułatwić osiągnięcie celów i przekształcanie wiadomości e-mail w zadania do wykonania.

Darmowy szablon planowania wydarzenia

24. Szablon planu projektowego

Najlepszy do: łączenie produktów końcowych etapu projektowego z większymi kamieniami milowymi projektu.

Projektanci mają różnorodne narzędzia ułatwiające im tworzenie projektów, ale co z narzędziem, które ułatwia faktyczne wykonanie planu? Obejmuje on wiele zmiennych: od początkowego pomysłu przez komunikację międzyfunkcyjną aż po uzyskanie zgody.

Z szablonem planu projektowego możesz zapewnić organizację i terminowe wykonywanie zadań oraz zbierać zatwierdzenia – wszystko to w jednym miejscu. Ułatwi to dotrzymywanie terminów i monitorowanie kamieni milowych dla materiałów kreatywnych.

Darmowy szablon procesu projektowania stron internetowych

25. Szablon kalendarza publikacji

Najlepszy dla: zespoły ze złożonymi harmonogramami treści i problemami komunikacyjnymi.

Jeśli pracujesz w zespole kreatywnym tworzącym treści, takie jak wpisy na bloga czy notatki prasowe, na pewno masz plan publikacji nadchodzących treści. Może to być kalendarz lub lista podzielona na tygodnie lub miesiące.

[Interfejs użytkownika produktu] Projekt harmonogramu publikacji w Asanie (widok kalendarza)

Wizualizowanie nadchodzącej pracy w kalendarzu publikacji to wspaniały sposób uzyskania ogólnego przeglądu opracowywanych treści i terminów ich publikacji. Nie tylko umożliwia to planowanie z wyprzedzeniem, ale również stworzenie harmonogramu publikacji dotyczącego ważnych wydarzeń firmowych lub sezonowych zmian. 

Darmowy szablon kalendarza publikacji

26. Szablon dla mediów społecznościowych

Najlepszy do: organizowanie treści społecznościowych wokół wydarzeń i trendów.

Zaplanowanie treści dla mediów społecznościowych może być skomplikowane. Od zarządzania kilkoma profilami po bycie na bieżąco z nowymi trendami, kluczem jest opracowanie odpowiedniej strategii. Kalendarz treści dla mediów społecznościowych to połączenie planu publikacji i przyszłych wpisów w mediach społecznościowych – a wszystko to w prosty, wizualny sposób dostępny szybko dla interesariuszy międzyfunkcyjnych.

Używanie szablonu dla mediów społecznościowych ułatwia zarządzanie harmonogramem publikacji, planowanie wpisów i komunikowanie się z członkami zespołu we wspólnym obszarze. Zapobiega to nieporozumieniom i zapewnia wszystkim członkom zespołu aktualne informacje.

Darmowy szablon kalendarza dla mediów społecznościowych

27. Szablon wprowadzania produktu na rynek

Najlepszy dla: zespoły produktowe potrzebujące pomocy podczas wprowadzania kilku produktów na rynek.

Pomyślne wprowadzenie produktu na rynek wymaga ostrożnego planowania i staranności. Od wyznaczenia celów przez komunikację aż po wdrożenie – na wielu etapach coś może się nie udać. Na szczęście szablon wprowadzania produktu na rynek ułatwi Ci organizację oraz rozszerzenie portfolio produktów. 

[Interfejs użytkownika produktu] Projekt wprowadzenia nowego produktu na rynek w Asanie (widok osi czasu)

Jeśli przeprowadzasz proces rozwoju nowego produktu lub potrzebujesz czytelnych wytycznych szablon wprowadzania produktu na rynek ułatwi Ci zwizualizowanie osi czasu, udostępnienie celów i prowadzenie komunikacji – wszystko to w jednym miejscu. 

Darmowy szablon wprowadzania produktu na rynek

Szablony planowania biznesowego

Organizacja jest kluczem do planowania biznesowego. Sprawdź poniższe szablony, aby planować z wyprzedzeniem i maksymalizować wydajność.

28. Szablon strategii biznesowej

Najlepszy do: łączenie osób z celami działalności i zapobieganie powstawaniu silosów.

Biznesplan to mapa drogowa opowiadającą historię o tym, kim i czym jest Twoja działalność. Często jest udostępniany kadrze kierowniczej, członkom zespołu, a nawet inwestorom. Dlatego warto jest mieć profesjonalnie wyglądający dokument, który ułatwi szybkie przedstawienie Twojej strategii.

Do wyboru jest wiele różnych elementów do zawarcia w szablonie strategii biznesowej, takich jak procesy, wydatki i ogólne programy – zebranie tych elementów bez odpowiedniego szablonu może może być czasochłonne. Aby przyspieszyć rozpoczęcie tego procesu, poszukaj dobrego szablonu strategii biznesowej, który ułatwi zebranie pomysłów zespołu oraz przedstawienie strategii biznesowej od najlepszej strony. 

Darmowy szablon planu strategii biznesowej

29. Szablon procesu sprzedaży

Najlepszy do: organizacja szans sprzedaży i ich udostępnianie między zespołami.

Zarządzanie procesem sprzedaży to podchwytliwe zadanie obejmujące zarządzanie i monitorowanie potencjalnych szans przez zespół sprzedaży. Chociaż brzmi to łatwo, monitorowanie procesu sprzedaży obejmuje wiele zmiennych elementów, takich jak szanse, status potencjalnego klienta, priorytet, etap, szacowana wartość i wiele innych. 

Z szablonem procesu sprzedaży Twój zespół sprzedaży może łatwo śledzić dane klientów i działania do wykonania, jednocześnie określając priorytet każdej szansy i udostępniając proces innym członkom zespołu. Ponadto możesz stworzyć swój proces, skupiając się na potencjalnych klientach, najlepszych klientach i zagrożonych szansach.

[Interfejs użytkownika produktu] Szablon procesu sprzedaży w Asanie, widok w stylu arkusza kalkulacyjnego (listy)
Darmowy szablon procesu sprzedaży

Zarządzaj czasem z szablonami

Zarządzanie czasem może być skomplikowanym zadaniem, ale z odpowiednim szablonem zarządzania czasem możesz lepiej zorganizować cele dzienne, tygodniowe i miesięczne. 

Jeśli chcesz wdrożyć lepsze rozwiązanie do zarządzania czasem dla całego zespołu, wypróbuj oprogramowanie do zarządzania zadaniami, aby monitorować zadania w jednym, wspólnym miejscu.

Priorytetyzuj zadania i zarządzaj nimi z Asaną

Powiązane zasoby

Artykuł

Czy używasz blokowania czasu w swoim kalendarzu? Oto, dlaczego warto zacząć to robić