Jak osiągać wielkie rzeczy dzięki celom długoterminowym

Zdjęcie współautora – Caeleigh MacNeilCaeleigh MacNeil
29 kwietnia 2024
7 min czytania
facebookx-twitterlinkedin
Jak osiągać wielkie rzeczy dzięki celom długoterminowym – obraz baneru
Szablony

Streszczenie

Cele długoterminowe to cele, które chcesz zrealizować na przestrzeni kilku miesięcy lub lat. Ich wyznaczenie nadaje sens pracy, ułatwia podejmowanie decyzji i stanowi źródło codziennej motywacji. W tym artykule wyjaśniamy na przykładach, jak wykorzystać cele długoterminowe do realizacji najśmielszych projektów.

Jak wyobrażasz sobie idealny przebieg swojej kariery? Jakie są Twoje aspiracje? Być może jest to wprowadzenie nowego produktu na rynek globalny, osiągnięcie rekordowych wyników sprzedaży lub zatrudnienie najlepszych talentów w branży… wszystko jest możliwe. Jednak urzeczywistnienie swoich zamysłów jest czasami trudniejsze, niż się wydaje. Tu pomocne mogą okazać się cele długoterminowe.

Wyznaczenie celów długoterminowych pozwala przekształcić zamysły w konkretne cele, nad osiągnięciem których możesz świadomie pracować. Jest to przydatne narzędzie, które pomoże Ci osiągnąć ambitne zamiary, ale także ustalić priorytety pracy i wyznaczyć osobiste wskaźniki sukcesu.

Czym są cele długoterminowe?

Cele długoterminowe to cele, które chcesz zrealizować na przestrzeni kilku miesięcy lub lat. Ich osiągnięcie nie jest jednak łatwym zadaniem: konieczne będzie planowanie z wyprzedzeniem i konsekwentne podejmowanie wysiłków przez krótszy lub dłuższy okres, niezależnie od tego, czy chodzi o przekształcenie startupu w dochodowy biznes, zmianę kultury organizacyjnej czy zostanie liderem zespołu.

Wyznaczaj i osiągaj cele w Asanie

Cele długoterminowe a cele krótkoterminowe

Cele długoterminowe nadają pracy kierunek i sens. Często są one podzielone na kilka mniejszych celów krótkoterminowych, które stanowią niejako kamienie milowe na drodze do osiągnięcia większych celów. Zatem Twój cel długoterminowy reprezentuje Twój ostateczny cel, Twoją gwiazdę przewodnią; natomiast cele krótkoterminowe skupiają się na prostszych zadaniach, które można łatwo zrealizować.

Załóżmy, że Twój zespół opracował nową aplikację i wyznacza cel długoterminowy, jakim jest osiągnięcie miliona pobrań w ciągu dwóch lat. Ten cel wpłynie na Twój proces decyzyjny i wyznaczy kryteria oceny sukcesu Twojej aplikacji. Teraz pomyśl o mniejszych działaniach, które musisz podjąć, aby osiągnąć swój ostateczny cel – to są Twoje cele krótkoterminowe. Dobrym przykładem jest uruchomienie kampanii mailingowej odnośnie programu poleceń w ciągu miesiąca.

[Przeczytaj] Waga wyznaczania celów krótko- i długoterminowych

Dlaczego warto wyznaczać cele długoterminowe 

Postawienie sobie celów długoterminowych może pomóc Ci w realizacji ambitnych projektów w życiu zawodowym i osobistym. Oto, jak to osiągnąć:

Pracuj koncentrując się na celu

Według raportu z 2020 r. blisko 86% liderów twierdzi, że skuteczna strategia rozwoju opiera się na wyznaczeniu konkretnego celu. Rzeczywiście, znacznie łatwiej jest osiągnąć swoje cele, gdy dokładnie wiesz, do czego dążysz.

To właśnie cele długoterminowe zapewniają przejrzystość, ponieważ ich wyznaczanie zachęca do podejmowania świadomych decyzji dotyczących przyszłości. Zamiast pracować bez celu, wyznacz sobie długoterminowe cele, na których będziesz się koncentrować i upewnij się, że Twoja codzienna praca jest ukierunkowana na to, co naprawdę ważne.

Zdefiniuj sukces

Kiedy wyznaczasz cele długoterminowe, decydujesz, co oznacza dla Ciebie sukces. Twój cel zapewnia Ci punkt odniesienia, dzięki któremu możesz zmierzyć swoje postępy i określić, czy został on osiągnięty.

Jeśli postawisz sobie zbyt niejasny cel, na przykład „zwiększenie przychodów ze sprzedaży”, nie będziesz w stanie zmierzyć swoich postępów, nie mówiąc już o sukcesie. Jasno określając, że Twoim celem długoterminowym jest osiągnięcie przychodów ze sprzedaży w wysokości 2 milionów dolarów w ciągu najbliższych pięciu lat, Twój zespół nie będzie miał wątpliwości, do czego dążysz.

Podejmuj lepsze decyzje

Wyobraź sobie, że wędrujesz bez celu po mieście i dochodzisz do skrzyżowania. Skręcasz w lewo czy w prawo? Bez konkretnego celu podróży ta decyzja jest dużo trudniejsza. Z drugiej strony, jeśli chcesz udać się w określone miejsce, wybór jest prosty – wybierasz drogę, która zaprowadzi Cię tam, gdzie chcesz.

Oczywiście często decyzje nie są tak łatwe do podejmowania, jednak cele długoterminowe mogą służyć jako kompas. W obliczu decyzji można będzie ocenić, w jaki sposób każda opcja może pomóc w osiągnięciu celu. Na przykład, jeśli długoterminowym celem Twojego zespołu jest podwojenie liczby odwiedzin Twojej strony internetowej z urządzeń mobilnych, możesz odnieść się do niego, jeśli chcesz uzasadnić odroczenie optymalizacji wersji desktopowej strony.

Utrzymaj motywację

Cele długoterminowe są również silnymi motywatorami. Według badań przeprowadzonych przez psychologów wyznaczanie celów wydaje się być jedną z najlepszych technik motywacyjnych wpływających na wyniki grupy. Wyznaczenie kilku konkretnych i ambitnych celów zwiększyło wyniki uczestników do 80. percentyla.

Mówiąc dokładniej, cele długoterminowe rozbudzają wewnętrzną motywację – wewnętrzne dążenie do sukcesu, a nie wynikające z czynników zewnętrznych, takich jak pochwała czy nagroda. Rzeczywiście, ta determinacja w osiąganiu długoterminowych celów nadaje sens naszym codziennym działaniom.

[Przeczytaj] Co kryje się za brakiem motywacji do pracy

Jak wyznaczyć i osiągnąć cele długoterminowe w 6 krokach

Osiągnięcie celów długoterminowych wymaga pewnego przygotowania. Oto wskazówki, jak tworzyć cele i je osiągać.

1. Zwizualizuj swoją idealną przyszłość

Zanim zaczniesz, przeanalizuj swoje zamierzenia i aspiracje. Pamiętaj, że długoterminowe cele to znaczące zobowiązanie. Aby wyznaczać osiągalne i realistyczne cele, upewnij się, że są dla Ciebie odpowiednio ważne oraz że są zgodne z Twoimi wartościami. To najlepszy sposób, aby utrzymać motywację i zapobiec wypaleniu.

Wyznaczenie długoterminowych celów firmy oznacza dostosowanie ich do misji, deklaracji wizji i wartości firmy. Wyznaczając swoje cele zawodowe, zacznij od określenia przyświecających Ci wartości. Zadaj sobie pytanie, co jest dla Ciebie najważniejsze i co przyniosło Ci największą satysfakcję w przeszłości – może cenisz kreatywność, interakcję z klientami lub organizację.

2. Wyznacz cele SMART

Cele powinny być dokładne i powtarzalne, aby wskazywały konkretną drogę do sukcesu. Na szczęście, dzięki metodzie SMART, wyznaczanie jasnych i mierzalnych celów jest łatwe. SMART to skrót pochodzący od angielskich słów:

 • Skonkretyzowany (Specific)

 • Mierzalny (Measurable)

 • Osiągalny (Achievable)

 • Realistyczny (Realistic)

 • Określony w czasie (Time-bound)

Oto przykład celu SMART: „W tym roku zespół inżynieryjny planuje uruchomić stronę firmową zoptymalizowaną pod kątem urządzeń mobilnych z systemem iOS i Android”. Cel określa typ strony internetowej i jej funkcje, a także pozwala zmierzyć sukces na podstawie tego, czy strona została uruchomiona, czy nie. Co więcej, cel jest osiągalny (zakładając, że masz wystarczające zasoby inżynieryjne) i realistyczny, ponieważ można go osiągnąć w określonym czasie.

[Przeczytaj] Twórz lepsze cele SMART korzystając z tych wskazówek i przykładów

3. Ustal priorytety celów

Gdy masz już wyznaczone cele, czas nadać im priorytet. Zajęcie się wszystkim na raz może być kuszące, ale zwykle nie jest to realistyczne. Musisz wziąć pod uwagę dostępne zasoby, w tym własne możliwości.

Aby ustalić priorytety, zacznij od wypisania wszystkich swoich celów długoterminowych, a następnie jasno określ, które są dla Ciebie najważniejsze. Następnie określ termin realizacji każdego celu i oszacuj ilość wymaganej pracy. Na podstawie tych czynników zdecyduj, na których celach skupisz się od razu, a którymi zajmiesz się później, gdy będziesz mieć większą dyspozycyjność.

[Przeczytaj] Jak wyznaczać priorytety w pracy

4. Podziel cele długoterminowe na cele krótkoterminowe

Osiąganie długoterminowych celów to ciężka praca. Nic więc dziwnego, że na początku mogą wydawać się przytłaczające. Z tego powodu warto wyznaczać cele krótkoterminowe. Pozwalają one podzielić pracę na mniejsze zadania, które można wykonać w krótszym czasie (na przykład w ciągu dnia, tygodnia lub miesiąca).

Wyznaczając cele krótkoterminowe, zacznij od spisania wszystkich zadań, które musisz wykonać, aby osiągnąć swój ostateczny cel. Potraktuj te małe kroki jako zależności – to wykonanie tych zadań umożliwi osiągnięcie długoterminowego celu. Następnie przekształć każdą z tych zależności w cel SMART.

Załóżmy, że Twój zespół postawił sobie za cel długoterminowy wdrożenie nowego procesu obsługi klienta w ciągu najbliższych sześciu miesięcy. Możesz podzielić go na następujące kroki:

 • Zebrać informacje zwrotne i pomysły od zespołu obsługi klienta w tym tygodniu. 

 • Dokonać przeglądu bieżących procesów i zidentyfikować możliwości rozwoju w tym miesiącu.

 • Zebrać informacje zwrotne od klientów i zidentyfikować problematyczne obszary w ciągu dwóch miesięcy. 

 • Przedłożyć członkom kluczowego personelu kierowniczego uzasadnienie biznesowe, które przedstawia proponowane zmiany w ciągu trzech miesięcy. 

 • Sfinalizować plan projektu w ciągu czterech miesięcy.

 • Przeszkolić pracowników działu obsługi klienta z nowego procesu w ciągu pięciu miesięcy. 

 • Wdrożyć nowy proces we wszystkich zespołach obsługi klienta w ciągu sześciu miesięcy. 

5. Stwórz plan śledzenia swoich postępów

Jeśli chcesz, aby Twoje długoterminowe cele były skuteczne, muszą one być powiązane z Twoją codzienną pracą. Zamiast wyznaczyć cele, a potem o nich zapomnieć, regularnie przeglądaj i aktualizuj swoje postępy, na przykład pod koniec każdego dnia lub tygodnia. A jeśli masz cele krótkoterminowe, łatwiej będzie Ci zmierzyć swoje postępy i ocenić, czy jesteś na dobrej drodze do osiągnięcia celów długoterminowych.

Możesz usprawnić ten proces używając narzędzia do zarządzania projektami. Na przykład, gdy tworzysz długoterminowy cel w Asanie, możesz ustawić datę wykonania i utworzyć automatyczne przypomnienia, aby aktualizować postępy. W ramach każdego celu długoterminowego możesz utworzyć cele krótkoterminowe, aby podzielić pracę na łatwiejsze do wykonania zadania – każde z własnym terminem i przypomnieniami.

Wyznaczaj i osiągaj cele w Asanie

6. Zachowaj elastyczność

Zmiany są nieuniknione, ale to zupełnie normalne. Jeśli postawisz sobie cel do osiągnięcia w ciągu kilku miesięcy lub lat, przygotuj się na to, że nieoczekiwane wydarzenia mogą zmienić tor działań, a nawet Twoją perspektywę lub cele. Pamiętaj, że Twoje długoterminowe cele nie są wyryte w kamieniu: ewoluują i mogą się zmieniać wraz z upływem czasu.

Elastyczne podejście do realizacji celów może również pomóc, gdy pojawią się nieoczekiwane okazje. Czasami skupiając się na konkretnym wyniku łatwo przeoczyć obiecujące możliwości rozwoju. Na przykład wyobraź sobie, że Twoja firma wyznaczyła sobie długoterminowy cel wejścia na nowy rynek zagraniczny, ale konkurencja Cię wyprzedza. Zamiast dążyć do tego samego celu, możesz rozważyć jego zmodyfikowanie. Możesz skupić się na wyróżnieniu swojego produktu na tle konkurencji, aby dotrzeć do innej grupy docelowej na tym rynku.

40 przykładów celów długoterminowych

Cele długoterminowe mogą pomóc Ci we wszystkich dziedzinach życia, w tym w rozwoju zawodowym i osobistym. Oto 40 przykładów różnych typów celów.

Długoterminowe cele biznesowe

Długoterminowe cele biznesowe przybierają różne formy. Obejmują one m.in. cele strategiczne lub cele typu Big Hairy Audacios Goal (BHAG). Oto ich przykłady: 

1. Zwiększenie przychodów

2. Osiągnięcie lub utrzymanie rentowności

3. Usprawnienie funkcjonowania konkretnego działu, np. obsługi klienta

4. Powiększenie bazy klientów

5. Wprowadzenie na rynek nowego produktu lub usługi

6. Ekspansja na nowe kraje lub regiony

7. Usprawnienie procesu rekrutacyjnego

8. Rebranding firmy

9. Zwiększenie wydajności operacyjnej

10. Zwiększenie satysfakcji pracowników

[Przeczytaj] Wyznaczanie celów biznesowych: pierwszy krok do udanej działalności

Długoterminowe cele zespołowe

Cele długoterminowe mogą również pomóc w kształtowaniu kultury zespołu, zwiększać produktywność i wspierać lepszą współpracę. Na przykład możesz postawić sobie następujące cele długoterminowe:

11. Przyjęcie nowych, wykwalifikowanych członków do zespołu

12. Opracowanie procesu współpracy międzyfunkcyjnej

13. Osiągnięcie określonego celu zespołowego w zakresie przychodów lub sprzedaży

14. Organizacja regularnych spotkań i wyjazdów integracyjnych

15. Udokumentowanie i udostępnienie kluczowych procesów zespołu

16. Regularne udzielanie informacji zwrotnych bezpośrednim podwładnym

17. Wdrożenie programu mentoringu dla nowych pracowników

18. Organizacja spotkań po zakończeniu projektów

19. Utworzenie nowych obszarów odpowiedzialności w zespole

20. Zidentyfikowanie nowych możliwości rozwoju zawodowego dla bezpośrednich podwładnych

Długoterminowe cele zawodowe

Podczas rozmowy kwalifikacyjnej często pada pytanie: „Gdzie widzisz siebie za pięć lat?”. To nie przypadek. Długoterminowe cele zawodowe pomagają kształtować i rozwijać Twoją karierę. Oto kilka przykładów tych celów:

21. Znalezienie wymarzonej pracy lub kariery

22. Założenie własnej firmy

23. Zostanie menedżerem zespołu

24. Nauka nowej, trudnej umiejętności, takiej jak nowy język programowania

25. Znalezienie satysfakcjonującej pracy dodatkowej

26. Zdobycie dodatkowych kwalifikacji lub podjęcie dodatkowych studiów

27. Osiągnięcie lepszej równowagi między życiem zawodowym a prywatnym

28. Powiększenie swojej sieci zawodowej

29. Zostanie kierownikiem działu

30. Zaproponowanie i poprowadzenie nowego projektu 

Długoterminowe cele osobiste i finansowe

Cele długoterminowe mogą być również przydatne w życiu osobistym, pomagając Ci poprawić Twoje zdrowie, finanse, umiejętności i nie tylko. Oto kilka przykładów:

31. Nauka obcego języka

32. Nauka gry na instrumencie

33. Powiększenie sieci kontaktów osobistych

34. Udział w wymagającym wydarzeniu, np. w maratonie

35. Nauka sportu

36. Urodzenie lub adopcja dziecka

37. Znalezienie partnera

38. Zwiększenie salda konta oszczędnościowego

39. Poprawa zdolności kredytowej

40. Kupno pierwszego domu

Rozwijaj się dzięki celom

Niezależnie od tego, co chcesz osiągnąć, długoterminowe cele przyczyniają się do Twojego sukcesu. Zapewniają one ramy do realizacji zamysłów, które wcześniej wydawały się nieosiągalne, i umożliwiają strategiczną pracę nad nimi w czasie. A dzięki przedstawionym krokom i przykładom możesz przestać marzyć, zacząć planować i wreszcie osiągnąć te wielkie cele.

Bez względu na to, jakie cele sobie postawisz, upewnij się, że możesz śledzić swoje postępy. Jeśli możesz zobaczyć, w jaki sposób Twoje cele krótkoterminowe przyczyniają się do realizacji celów długoterminowych, poczujesz większą motywację i zwiększy się Twoja szansa na sukces. Aby wyznaczyć i osiągnąć swoje cele strategiczne, wypróbuj Cele w Asanie.

Wyznaczaj i osiągaj cele w Asanie

Powiązane zasoby

Artykuł

Czym są cele i kluczowe rezultaty (OKR-y)?