Oprogramowanie do zarządzania przepływami pracy dla zespołów

Na bieżąco śledź kto, co i na kiedy musi wykonać.

Czym jest zarządzanie przepływami pracy?

Przepływ pracy to proces, który wykorzystujesz do realizacji swoich zadań. Jest to system, który pomaga zwiększyć efektywność działań i zapewnić, że każdy członek zespołu jest o wszystkim poinformowany.

Zarządzanie przepływami pracy polega na tworzeniu i śledzeniu wszystkich tych procesów. Z Asaną możesz tworzyć przepływy pracy i śledzić pracę zespołu. Oto kilka przykładów przepływów pracy, którymi możesz zarządzać w Asanie:

Wykres Gantta w Asanie pomaga zorganizować kampanie marketingowe od planowania do publikacji.

Zespoły marketingowe mogą śledzić każdy krok kampanii – od planowania do premiery – za pomocą widoku podobnego do wykresu Gantta w Asanie.

Widok listy w Asanie umożliwia budowanie map drogowych produktu za pomocą prostych funkcji przeciągania i upuszczania.

Z łatwością twórz mapy drogowe produktu, wyznaczaj priorytety, twórz rejestry zadań i nie tylko.

Widok listy w Asanie pomaga Ci zorganizować i wyświetlać cały proces sprzedaży, aby sprawniej wykorzystywać nowe szanse sprzedażowe.

Dzięki integracjom takim jak Salesforce, możesz połączyć ze sobą swoje ulubione narzędzia biznesowe i wyświetlać proces sprzedaży w formie listy, kalendarza lub osi czasu.

Widok tablicy Kanban w Asanie umożliwia całemu zespołowi Scrum wgląd w rozwiązania gotowe do wdrożenia, w trakcie prac oraz backlog.

Pomóż zespołom produktowym oraz inżynieryjnym określać priorytety i zarządzać wydajnością podczas planowania sprintów, korzystając z tablicy Kanban, na którą można przeciągać i upuszczać zadania.

Widok listy w Asanie sprawia, że proces wdrażania nowych pracowników jest prosty i skalowalny.

Oszczędzaj czas ujednolicając często stosowane procesy zarządzania, takie jak wdrażanie nowych pracowników, dzięki szablonom przepływu pracy.

Asana Product Screenshot

Używanie Asany w roli oprogramowania do zarządzania przepływami pracy

Personalizuj przepływy pracy, aby dostosować je do potrzeb swojego zespołu i firmy, a także mieć pewność, że właściwe zadania są realizowane we właściwym czasie.

Dowiedz się więcej o Asanie

Wskazówki, jak stworzyć skuteczny przepływ pracy

1. Określ sposób i częstotliwość komunikacji

Aby upewnić się, że każdy członek zespołu jest o wszystkim poinformowany, udostępnij zespołowi wytyczne dotyczące komunikacji oraz cele swojej organizacji i zachęć go do współpracy.

2. Usprawnij regularne działania

Od codziennego zarządzania zadaniami, aż po procesy zatwierdzania: pomyśl o wszystkich zadaniach, przy wykonywaniu których zaoszczędzisz czas, unikając powielania wysiłków i powtarzających się zadań dzięki automatyzacji przepływu pracy.

3. Stwórz wewnętrzną bazę wiedzy dostosowaną do swoich potrzeb

Ułatw współpracownikom dostęp do informacji i zarządzanie dokumentacją, tworząc centralną i przyjazną dla użytkowników bazę zasobów.

4. Określ obowiązki i oczekiwania już na starcie

Aby uniknąć tworzenia się wąskich gardeł, niezależnie od przepływu pracy, odpowiedz sobie na następujące pytania: jakie są produkty końcowe, kto i za co jest odpowiedzialny i na kiedy należy wykonać każde zadanie.

5. Uprość i udoskonalaj swój przepływ pracy w czasie rzeczywistym

Staraj się nie tworzyć zbyt skomplikowanego przepływu pracy. Zacznij od prostego procesu i regularnie poddawaj go weryfikacji, wprowadzając niezbędne zmiany.

6. Uwzględnij etap służący do wyznaczania celów

Wyznaczając cele pomagasz członkom zespołu zrozumieć, w jaki sposób ich praca przekłada się na realizację założeń i procesów biznesowych.

Czytaj dalej

Funkcje do zarządzania przepływami pracy w Asanie

Stworzone dla Twoich projektów, przepływów pracy, celów i zadań.

Zadania

Z łatwością twórz zadania dla siebie lub przypisuj je członkom zespołu.

Sekcje

Dzięki sekcjom, możesz dostosować Asanę do swoich przepływów pracy i ustrukturyzować każdy projekt.

Widoki projektu

Wyświetl swoje zadania w formie Listy, Tablicy, Kalendarza lub Osi czasu.

Daty rozpoczęcia i wykonania

Ustawiaj daty wykonania, aby zapewnić terminowe wykonanie każdego zadania.

Wiadomości

Dyskutuj o postępach projektów, aby mieć pewność, że każdy jest na bieżąco i utrzymywać dynamikę prac.

Osoby odpowiedzialne za zadanie

Przypisuj zadania do odpowiednich właścicieli, aby było jasne, kto odpowiada za ich wykonanie.

Zobacz wszystkie funkcje

Zespoły, którym zależy na wynikach, ufają Asanie

Danone logo
Deloitte logo
Nasa logo
United Way of Salt Lake logo
General Electric logo
Us Aid logo
New York Times logo
Spotify logo
Asana Product Screenshot

Asana to narzędzie dynamiczne. Znacznie poprawiła ona nie tylko sposób w jaki pracownicy wyświetlają, zarządzają i śledzą swoją pracę, ale także sposób współpracy.

Casey James, dyretor ds. operacji kreatywnych, Jones Knowles Ritchie

Zacznij zarządzać przepływami pracy w Asanie już dziś

Zobacz, dlaczego miliony osób korzystają z Asany do zarządzania przepływami pracy, aby osiągać lepsze wyniki.