Oprogramowanie do zarządzania przepływami pracy dla zespołów

Na bieżąco śledź kto, co i na kiedy musi wykonać.

Wypróbuj za darmo

Czym jest zarządzanie przepływami pracy?

Przepływ pracy to proces, który wykorzystujesz do realizacji swoich zadań. Jest to system, który pomaga zwiększyć efektywność działań i zapewnić, że każdy członek zespołu jest o wszystkim poinformowany. Zarządzanie przepływami pracy polega na tworzeniu i śledzeniu wszystkich tych procesów. Asana jest centralą wszystkich przepływów pracy: używaj jej jako narzędzia do ich tworzenia i śledzenia pracy zespołu. Oto kilka przykładów popularnych przepływów pracy:

Przykłady przepływów pracy

Kampania promująca markę interfejsu użytkownika produktu w Asanie
Kampanie marketingowe

Zarządzaj przychodzącymi prośbami każdego rodzaju, od zleceń kreatywnych po zgłoszenia dotyczące błędów technicznych i przypisuj je do członków Twojego zespołu.

Mapa drogowa produktu w interfejsie użytkownika Asany
Mapy drogowe produktu

Z łatwością twórz mapy drogowe produktu, wyznaczaj priorytety, twórz rejestry zadań i nie tylko.

Interfejs użytkownika produktu w Asanie – proces sprzedaży
Proces sprzedaży

Dzięki integracjom takim jak Salesforce możesz połączyć ze sobą swoje ulubione narzędzia biznesowe i wyświetlać proces sprzedaży w formie listy, kalendarza lub osi czasu.

Interfejs użytkownika produktu w Asanie – planowanie sprintu
Planowanie sprintów

Pomóż zespołom produktowym oraz inżynieryjnym określać priorytety i zarządzać wydajnością podczas planowania sprintów, korzystając z tablicy Kanban, na którą można przeciągać i upuszczać zadania.

Wdrażanie interfejsu użytkownika produktu w Asanie dla nowych pracowników
Wprowadzanie nowych pracowników do firmy

Oszczędzaj czas ujednolicając często stosowane procesy zarządzania, takie jak wdrażanie nowych pracowników, dzięki szablonom przepływu pracy.

Kampania promująca markę interfejsu użytkownika produktu w Asanie

Używanie Asany w roli oprogramowania do zarządzania przepływami pracy

Personalizuj przepływy pracy, aby dostosować je do potrzeb swojego zespołu i firmy, a także mieć pewność, że właściwe zadania są realizowane we właściwym czasie.

Wskazówki, jak stworzyć skuteczny przepływ pracy

Określ sposób i częstotliwość komunikacji

Aby upewnić się, że każdy członek zespołu jest o wszystkim poinformowany, udostępnij zespołowi wytyczne dotyczące komunikacji oraz cele swojej organizacji i zachęć go do współpracy.

Usprawnij regularne działania

Od codziennego zarządzania zadaniami aż po procesy zatwierdzania: pomyśl o wszystkich zadaniach, przy wykonywaniu których zaoszczędzisz czas, unikając powielania wysiłków i powtarzających się zadań dzięki automatyzacji przepływu pracy.

Stwórz wewnętrzną bazę wiedzy dostosowaną do swoich potrzeb

Ułatw współpracownikom dostęp do informacji i zarządzanie dokumentacją, tworząc centralną i przyjazną dla użytkowników bazę zasobów.

Określ obowiązki i oczekiwania już na samym starcie

Aby uniknąć tworzenia się wąskich gardeł, odpowiedz sobie na następujące pytania: jakie są produkty końcowe? Kto jest odpowiedzialny za każdy element pracy? Na kiedy należy wykonać konkretne zadanie?

Uprość i udoskonalaj swój przepływ pracy w czasie rzeczywistym

Staraj się nie tworzyć zbyt skomplikowanego przepływu pracy. Zacznij od prostego procesu i regularnie poddawaj go weryfikacji, wprowadzając niezbędne zmiany.

Uwzględnij etap służący do wyznaczania celów

Wyznaczając cele, pomagasz członkom zespołu zrozumieć, w jaki sposób ich praca przekłada się na realizację założeń i procesów biznesowych.

Wskazówki, jak stworzyć skuteczny przepływ pracy

Zadania – ikona

Zadania

Z łatwością twórz zadania dla siebie lub przypisuj je członkom zespołu.

Sekcje – ikona

Sekcje

Dzięki sekcjom możesz dostosować Asanę do swoich przepływów pracy i ustrukturyzować każdy projekt.

Ikona widoków projektu

Widoki projektu

Wyświetl swoje zadania w formie Listy, Tablicy, Kalendarza lub Osi czasu.

Daty rozpoczęcia i wykonania – ikona

Daty rozpoczęcia i wykonania

Ustawiaj daty wykonania, aby zapewnić terminowe wykonanie każdego zadania.

Wiadomości – ikona

Wiadomości

Dyskutuj o postępach projektów, aby mieć pewność, że każdy jest na bieżąco i utrzymywać dynamikę prac.

Osoby odpowiedzialne za zadanie – ikona

Osoby odpowiedzialne

Przypisuj zadania do odpowiednich właścicieli, aby było jasne, kto odpowiada za ich wykonanie.

Zespoły ufają Asanie do osiągania swoich celów

Logo Deloitte
Logo NASA
Logo Spotify
Logo The New York Times
Logo USAID
Logo General Electric
Asana to narzędzie dynamiczne. Znacznie poprawiła ona nie tylko sposób, w jaki pracownicy wyświetlają, zarządzają i śledzą swoją pracę, ale także sposób współpracy.
Casey JamesDyrektor ds. operacji kreatywnych, Jones Knowles Ritchie
Logo JKR

Zacznij zarządzać przepływami pracy w Asanie już dziś

Zobacz, dlaczego miliony osób korzystają z Asany do zarządzania przepływami pracy, aby osiągać lepsze wyniki.

Wypróbuj za darmo