Proces rozwoju nowego produktu: 6 etapów z przykładami

Zdjęcie współautora – Alicia RaeburnAlicia Raeburn
4 lutego 2024
7 min czytania
facebookx-twitterlinkedin
Obraz na baner artykułu o procesie rozwoju nowych produktów
Szablony

Streszczenie

Proces rozwoju nowego produktu składa się z sześciu kroków, podczas których produkt przechodzi przez kolejne etapy, od konceptualizacji aż po wprowadzenie go na rynek. Proces ten umożliwia rozłożenie zadań na mniejsze części i koordynację współpracy międzyfunkcyjnej. Dowiedz się, w jaki sposób wykorzystać go podczas pracy nad Twoimi produktami.

Praca nad nowym produktem jest ekscytująca, ale może również stanowić spore wyzwanie. Rozwój każdego nowego produktu jest inny, nawet jeśli każdy z nich musi przejść przez te same etapy, od pomysłu, przez badania rynkowe i tworzenie prototypu. Istnieje jednak kilka wskazówek, które pomogą Ci utworzyć własny proces rozwoju nowego produktu. 

Proces rozwoju nowego produktu składa się z sześciu kroków, podczas których pomysł staje się konkretnym produktem. Obejmuje on określenie potrzeby biznesowej, przeprowadzenie badań rynkowych, konceptualizację rozwiązania, przygotowanie mapy drogowej oraz stworzenie minimalnego rentownego produktu.

W ciągu kilku ostatnich lat proces rozwoju nowych produktów ewoluował. Dzisiaj zazwyczaj rozplanowuje się go, dzieląc każdy krok na sześć osobnych etapów. Umożliwia to łatwiejsze uporządkowanie procesu i rozłożenie produktów końcowych projektu na mniejsze zadania.  

Czym jest proces rozwoju nowego produktu?

Odpowiednio wdrożony proces rozwoju produktu pomaga nie tylko uprościć wprowadzenie na rynek nowych produktów. Wspomaga on również współpracę międzyfunkcyjną oraz ułatwia komunikację. 

Przyjrzyjmy się teraz cyklowi życia i zdefiniujmy sześć faz produktu. Pomoże Ci to z powodzeniem dodać do swojej oferty nowe produkty.

1. Zbieranie pomysłów

Pierwszy etap procesu rozwoju produktu polega na zbieraniu pomysłów. Na tym etapie organizuje się burze mózgów na temat konceptów wygenerowanych na podstawie potrzeb klientów, cen i badań rynkowych. 

Sześć etapów procesu tworzenia nowego produktu

Podczas wprowadzania w życie pomysłu na nowy produkt warto rozważyć następujące czynniki:

 • Rynek docelowy: rynek docelowy to profil klienta, dla którego tworzysz dany produkt. Należy określić go przed rozpoczęciem pracy, aby odpowiednio dopasować produkt już od początku.  

 • Istniejące produkty: podczas tworzenia nowych produktów dobrze jest przyjrzeć się bieżącemu portfolio. Czy istnieją już produkty, które spełniają podobną potrzebę biznesową? Jeśli tak, czy nowy koncept różni się od nich na tyle, aby zagwarantować rentowność? Odpowiadając na te pytania odpowiednio wcześnie zwiększasz szanse, że Twój nowy pomysł odniesie sukces. 

 • Funkcje: chociaż nie jest jeszcze konieczne utworzenie dokładnego raportu na temat funkcji nowego produktu, warto w sposób ogólny omówić, do czego ma on służyć. Zastanów się, jak powinien wyglądać dany produkt i czym zainteresuje on potencjalnych klientów.

 • Analiza SWOT: wczesna identyfikacja mocnych i słabych stron produktu oraz szans i zagrożeń umożliwi zbudowanie jak najlepszej wersji nowego produktu, gwarantując równocześnie, że różni się on od oferty konkurencji i odpowiada na zapotrzebowanie rynkowe. 

 • Metoda SCAMPER: aby skonkretyzować pomysł używaj różnych strategii przeprowadzania burzy mózgów, na przykład metody SCAMPER. Polega ona na zastępowaniu, łączeniu, dostosowywaniu, modyfikacji, wykorzystywaniu w innym celu, eliminowaniu lub całkowitemu odwróceniu konceptu produktu.   

Aby zweryfikować koncept produktu dobrze jest prowadzić dokumentację pomysłów w formie uzasadnienia biznesowego. Pozwoli to wszystkim członkom zespołu jasno zrozumieć początkowe funkcje produktu oraz cele premiery. 

2. Definiowanie produktu

Po napisaniu uzasadnienia biznesowego i określeniu rynku docelowego oraz funkcji pora zdefiniować produkt. Etap ten nazywany jest również określaniem zakresu lub opracowywaniem pomysłu i całkowicie koncentruje się on na dopracowywaniu strategii produktowej. 

Na tym etapie należy szczegółowo określić produkt poprzez:

 • Analizę biznesową: analiza biznesowa polega na przygotowaniu strategii dystrybucji, strategii dotyczącej e-commerce oraz szczegółowej analizy rynkowej. Celem tego kroku jest stworzenie podstawy do zbudowania mapy drogowej produktu.

 • Propozycję wartości: to potrzeby klientów, które spełnia dany produkt. Zastanów się, co wyróżnia go wśród podobnych produktów na rynku. Ten dokument może być przydatny w celach badań rynkowych oraz podczas określania strategii marketingowej.

 • Wskaźniki sukcesu: ważne jest, aby już od początku jasno określić wskaźniki sukcesu, aby po wprowadzeniu produktu na rynek można było łatwo sprawdzić, czy odniósł on sukces. Czy istnieją kluczowe wskaźniki, które chcesz śledzić? Mogą być nimi na przykład kluczowe wskaźniki efektywności, takie jak średnia wartość zamówienia lub konkretne dane, na przykład realizacja celów Twojej organizacji. 

 • Strategia rynkowa: po określeniu propozycji wartości i wskaźników sukcesu, zacznij zastanawiać się nad właściwą strategią marketingową. Weź pod uwagę w jaki sposób chcesz promować swój produkt, na przykład w mediach społecznościowych lub na blogu. Chociaż ta strategia może ulec zmianie w zależności od ostatecznej wersji produktu, dobrze jest zacząć planowanie jej już na etapie definiowania. 

Po skonkretyzowaniu powyższych pomysłów czas zbudować minimalny rentowny produkt przechodząc do etapu tworzenia prototypu.

3. Tworzenie prototypu

Na tym etapie Twój zespół będzie prowadził badania i tworzył dokumentację, pisząc biznesplan oraz budując produkt.

Pierwsze prototypy mogą być prostym rysunkiem lub bardziej złożoną symulacją pierwotnego projektu. Takie prototypy pomagają określić potencjalne zagrożenia jeszcze przed stworzeniem produktu.

Na etapie tworzenia prototypu należy określić szczegóły, takie jak:

 • Analiza zagrożeń: przed zbudowaniem fizycznego prototypu produktu bardzo ważne jest przeanalizowanie potencjalnych zagrożeń związanych z jego produkcją i stworzenie rejestru zagrożeń, aby powiadomić o nich członków Twojego zespołu. W ten sposób zapobiegniesz potencjalnym opóźnieniom związanym z wprowadzeniem produktu na rynek. 

 • Strategia rozwoju: kolejnym krokiem jest opracowanie planu rozwoju, czyli zrozumienie w jaki sposób będziesz przypisywać zadania oraz ustalenie ich osi czasu. Jednym ze sposobów planowania zadań i szacowania czasu potrzebnego na ich wykonanie jest metoda ścieżki krytycznej

 • Analiza wykonalności: następnie pora na ocenę strategii produktowej pod względem wykonalności. Określ, czy terminy wykonania są realistyczne z wykorzystaniem dostępnych zasobów. W przeciwnym przypadku dostosuj odpowiednio daty zadań i poproś dodatkowych interesariuszy o wsparcie.

 • Minimalny rentowny produkt: końcowym rezultatem etapu tworzenia prototypu jest minimalny rentowny produkt. Jest to podstawowa wersja produktu wyposażona wyłącznie w funkcje, które umożliwiają wprowadzenie jej na rynek, ale nic poza tym. Na przykład dla roweru, minimalny rentowny produkt to rama, koła i siedzenie, ale nie dodatki takie jak koszyk czy dzwonek. Zbudowanie minimalnego rentownego produktu pozwoli Twojemu zespołowi szybciej wprowadzić produkt na rynek, a dodatkowe funkcje można dodać później, w miarę dostępności.

Teraz czas na rozpoczęcie projektowania produktu na potrzeby wprowadzenia go na rynek. 

Wypróbuj oprogramowanie Asany do zarządzania przepływami pracy

4. Wstępne projektowanie

Na etapie wstępnego projektowania interesariusze współpracują ze sobą, aby w oparciu o prototyp stworzyć szkic produktu. Projekt powinien brać pod uwagę potrzeby odbiorcy docelowego i uzupełniać kluczowe funkcje produktu. 

Stworzenie idealnego designu produktu może wymagać kilku iteracji oraz zamówienia wymaganych materiałów od dystrybutorów. 

Aby przygotować wstępny projekt: 

 • Zamów materiały: jest to bardzo ważna część procesu projektowania wstępnej wersji produktu. Może ona wymagać współpracy z wieloma dostawcami i zamówienia właściwych materiałów lub stworzenia własnych. Materiały będą dostarczane z różnych miejsc, więc dobrze jest udokumentować to w dokumencie, do którego inni członkowie zespołu będą mogli odwołać się później w razie potrzeby.  

 • Komunikuj się z interesariuszami: na etapie planowania dobrze jest systematycznie komunikować się z członkami zespołu, aby upewnić się, że prace są na właściwych torach. Udostępniaj tygodniowe lub codzienne raporty dotyczące postępów, aby na bieżąco informować współpracowników o statusie projektu i otrzymywać zatwierdzenia w razie potrzeby. 

 • Odbierz wstępne informacje zwrotne: po stworzeniu projektu sprawdź, co sądzą o nim menedżerowie wyższego szczebla i interesariusze. Dostosuj ostateczny design projektu na podstawie otrzymanych od nich informacji zwrotnych, aż będzie on gotowy do rozwoju i implementacji. 

Po zatwierdzeniu projektu i przygotowaniu go do dalszych działań, przejdź do etapu weryfikacji, aby wykonać ostateczne testy przed wprowadzeniem produktu na rynek. 

5. Weryfikacja i testowanie

Przed wydaniem produktu należy go zweryfikować i dokładnie przetestować. Proces ten gwarantuje, że produkt jest pod każdym względem funkcjonalny, zanim zostanie udostępniony publicznie.

Aby sprawdzić jakość produktu, wykonaj następujące kroki:

 • Rozwój pomysłu i testowanie: chociaż prototyp został już pomyślnie ukończony, w miarę rozwoju pomysłu wciąż mogą pojawić się problemy. Mogą one dotyczyć na przykład projektowania oprogramowania lub produkcji fizycznego produktu na podstawie prototypu. Poproś członków zespołu oraz beta testerów o sprawdzenie różnych funkcji, aby zapewnić płynne przejście do kolejnego etapu. 

 • Testowanie funkcji widocznych dla klienta: na tym etapie należy sprawdzić, czy funkcje dostępne dla końcowych użytkowników działają poprawnie, bez błędów kodu czy interfejsu. Obejmuje to również kontrolę funkcji z zakresu e-commerce oraz potwierdzenie ich stabilności.

 • Testowanie w zakresie marketingu: przed rozpoczęciem produkcji ostatecznej wersji produktu, przetestuj swój plan marketingowy, aby sprawdzić czy działa on poprawnie i nie zawiera błędów. Jest to również właściwy moment na upewnienie się, że wszystkie kampanie są poprawnie skonfigurowane i gotowe do uruchomienia. 

Po zakończeniu początkowej fazy testowania czas przejść do budowania ostatecznej wersji produktu i wprowadzenia jej na rynek. 

6. Komercjalizacja

Nadszedł czas, aby skomercjalizować koncept. Obejmuje to wprowadzenie produktu na rynek oraz umieszczenie go na Twojej stronie internetowej. 

Na tym etapie design został już sfinalizowany, a rozwój funkcji i strategia marketingowe sprawdzone pod względem jakości. W obliczu ostatniej iteracji możesz czuć się pewnie i przygotować się na wydanie wersji ostatecznej produktu. 

Na tym etapie należy skoncentrować się na następujących działaniach:

 • Rozwój produktu: jest to zbudowanie fizycznej wersji produktu, który zostanie udostępniony klientom. Ten krok może wymagać zaangażowania produkcji, a w przypadku oprogramowania – dodatkowych działań inżynieryjnych. Udostępnij finalną wersję prototypu i wszystkie iteracje minimalnego rentownego produktu członkom swojego zespołu, umożliwiając im wyprodukowanie ostatecznej wersji zgodnej z wszystkimi wymaganiami. 

 • Wdrożenie e-commerce: w momencie zakończenia prac rozwojowych związanych z projektem, zespół programistów opublikuje odpowiednie materiały e-commerce. Może to wymagać przeprowadzenia dodatkowych testów, aby upewnić się, że wdrożony produkt funkcjonuje zgodnie z założeniami określonymi na etapie testowania funkcji widocznych dla klienta. 

Ostateczna wersja produktu została opublikowana. Teraz musisz tylko sprawdzić, czy zakończył się on sukcesem na podstawie ustalonych wcześniej wskaźników. 

Przykłady procesu rozwoju nowego produktu

Powyżej omówiliśmy sześć etapów cyklu życia produktu. Teraz przyjrzymy się przykładom zawierającym najlepsze strategie rozwoju nowych produktów stosowane przez kultowe startupy.

Przykład 1: jak Figma rozwinęła swoje portfolio funkcji

 • Stworzona w 2012 roku Figma była pierwszym profesjonalnym narzędziem do projektowania interfejsu użytkownika dostępnym wyłącznie w wersji przeglądarkowej. Dziś Figma stała się liderem w branży aplikacji internetowych do projektowania.

Celem firmy jest umożliwienie projektowania jak największej liczbie użytkowników, aby każdy mógł łatwo wprowadzić w życie swoje kreatywne pomysły. Dlatego właśnie stale wprowadza do swojego produktu nowe funkcje, na przykład możliwość tworzenia wielu przepływów na raz, czasomierz do burzy mózgów czy interaktywną tablicę, z powodzeniem koordynując wdrażanie oprogramowania i budując zaufanie poprzez przejrzystość.

Przeczytaj nasze studium przypadku, aby dowiedzieć się, jak Figma używa Asany do zarządzania backlogami produktów. 

Przykład 2: w jaki sposób Uber wypełnił lukę rynkową

 • Chociaż dzisiaj Uber jest najbardziej popularną usługą do wspólnego podróżowania, rozpoczął działalność od określenia interesującej strategii produktowej, która przekształciła go w innowacyjną firmę, jaką znamy obecnie. 

Strategia firmy Uber polegała na wypełnieniu luki w branży taksówkarskiej, poprzez usprawnienie procesu wzywania taksówek oraz uproszczone przetwarzanie płatności. Ale to nie wszystko. Stopniowo, Uber zaczął dodawać do swojego portfolio nowe produkty, wprowadzając różne poziomy przejazdów, od luksusowych po ekonomiczne. 

Chociaż każdy przypadek jest trochę inny, korzystając z właściwej strategii produktowej każdy może utworzyć innowacyjne portfolio.

Jaki jest skład zespołu ds. rozwoju produktów?

Istnieje wielu interesariuszy i zespołów, które przyczyniają się do rozwoju nowego produktu. Głównym liderem jest menedżer produktu, który odpowiada za nadzorowanie wszystkich zadań związanych z gromadzeniem pomysłów, prowadzeniem badań rynkowych, rozwojem produktu i wprowadzeniem go na rynek. 

Jaki jest skład zespołu ds. rozwoju produktów?

Wśród innych ważnych interesariuszy mogą znajdować się osoby z następujących zespołów:

 • Zarządzanie produktem: menedżer produktu nadzoruje wszystkie etapy cyklu życia projektu i dba o sprawną komunikację pomiędzy zespołami wewnętrznymi oraz zewnętrznymi. Do jego obowiązków należy również inicjowanie premier nowych produktów, zbieranie pomysłów i organizowanie badań rynkowych.

 • Zarządzanie projektem: kierownik projektu może brać udział w procesie rozwoju nowego produktu w zakresie koordynacji działań międzyfunkcyjnych. Do jego obowiązków może należeć również przypisywanie zadań i monitorowanie postępów w realizacji celów.

 • Design: zespół projektowy wspomaga wizualne przedstawienie konceptu na etapie tworzenia prototypów i projektowania. Ważne jest, by design projektu był zgodny z wytycznymi dotyczącymi marki i najlepszymi praktykami dotyczącymi interfejsu użytkownika. 

 • Programowanie: programiści pomagają dodać produkt na stronę internetową. W zależności od tego, jak złożony jest dany koncept, zespół programistów może współpracować ze sobą podczas tworzenia nowego produktu.

 • Marketing: do obowiązków tego zespołu należy przygotowanie strategii marketingowej i przetestowanie jej przed wprowadzeniem produktu na rynek, a także monitorowanie wyników inicjatyw marketingowych.

 • Sprzedaż: menedżer produktu współpracuje z zespołem ds. sprzedaży, aby przygotować skuteczną strategię i stworzyć raport dotyczący wskaźników sukcesu po wprowadzeniu produktu na rynek. 

 • Menedżerowie wyższego szczebla: przed wprowadzeniem produktu na rynek najczęściej wymagane jest jego zatwierdzenie przez menedżerów wyższego szczebla. 

Poza rolami opisanymi powyżej wprowadzenie produktu na rynek może wymagać również zaangażowania zespołu finansowego, inżynieryjnego lub innych. Wszystko zależy od tego, na ile złożony jest dany koncept. 

[Przeczytaj] Menedżer produktu a kierownik projektu – jaka jest różnica?

Rozwiń swoje portfolio tworząc nowe produkty

Właściwy proces rozwoju nowych produktów pozwoli Ci usprawnić każdy krok poprzez organizację zadań i łatwiejszą współpracę. Sześć etapów opisanych powyżej obejmuje wszystkie fazy wprowadzania produktu, od zgłoszenia pomysłu, aż po wprowadzenie go w życie. 

Koordynuj wykonywanie zadań i uporządkuj proces rozwoju nowych produktów dzięki Asanie. Asana pomoże Ci szybciej wprowadzać produkty na rynek poprzez monitorowanie obciążenia pracą i ułatwienie planowania.

Wypróbuj Asanę dla menedżerów produktu

Powiązane zasoby

Szablon

Scrumban template