5 filarów skutecznego zarządzania wydaniami

Obraz współautora – zespół AsanyTeam Asana
17 stycznia 2024
5 min czytania
facebookx-twitterlinkedin
Artykuł na temat 5 filarów skutecznego zarządzania wydaniami – obraz baneru
Szablony

Jeśli zdarzyło Ci się nadzorować wdrażanie oprogramowania, wiesz, jak bardzo może się to skomplikować. Od zarządzania osiami czasu projektów po monitorowanie dat wykonania i zakresu – to sporo pracy dla jednej osoby. Pomocne może okazać się zarządzanie wydaniami. Mając wdrożony odpowiedni proces, będziesz w stanie poradzić sobie nawet z najtrudniejszymi zadaniami.

Zarządzanie wydaniami to proces polegający na planowaniu i kontrolowaniu aktualizacji oprogramowania oraz zarządzaniu nimi za pośrednictwem różnych etapów w celu poprawy jakości, szybkości i wydajności. 

W tym artykule przyglądamy się bliżej procesowi zarządzania wydaniami i przedstawiamy listę kontrolną, która pomoże Ci rozpocząć tworzenie własnego planu wydań. 

Czym jest zarządzanie wydaniami?

Zarządzanie wydaniami to proces polegający na planowaniu i kontrolowaniu aktualizacji oprogramowania oraz zarządzaniu nimi za pośrednictwem różnych etapów w celu poprawy jakości, szybkości i wydajności. Pozwala zapewnić, że Twój zespół posiada odpowiednie informacje w odpowiednim czasie, zwiększając prawdopodobieństwo pomyślnego wydania. 

Czym jest zarządzanie wydaniami?

Cykl zarządzania wydaniami składa się z pięciu etapów: planowanie, budowanie, testowanie, przygotowywanie i wdrożenie aktualizacji oprogramowania. Każdy z tych kroków ma kluczowe znaczenie dla właściwej organizacji i pomyślnego wydania. 

1. Planowanie wydania

Pierwszym etapem procesu wydania oprogramowania jest rozpoczęcie planowania z interesariuszami z zespołu programistów. Chociaż istnieje kilka sposobów, aby to zrobić, oto kilka typowych inicjatyw: zorganizowanie pierwszego spotkania, napisanie uzasadnienia biznesowego i stworzenie struktury podziału pracy w celu nakreślenia zależności w projekcie.

Cykl procesu zarządzania wydaniami

Każde z tych zadań pomoże Tobie, menedżerowi wydania, opracować cykl życia rozwoju systemu. Podczas fazy planowania ważna jest również współpraca z zespołami operacyjnymi i zespołem kierowniczym, aby uzyskać zatwierdzenie kompilacji oprogramowania i mieć wszystko gotowe do fazy rozwoju. 

Oto lista kontrolna, której możesz użyć na początku etapu planowania:

 1. Komunikacja z interesariuszami: utwórz raport podsumowujący projekt do przedstawienia interesariuszom przed pierwszym spotkaniem.

 2. Zorganizowanie spotkania inaugurującego projekt: przedstaw kluczowe szczegóły dotyczące projektu, w tym cele i wskaźniki sukcesu. 

 3. Napisanie uzasadnienia biznesowego: wyjaśnij wartość projektu i jego wpływ na organizację, a także długofalowe korzyści. 

 4. Stworzenie struktury podziału pracy: zwizualizuj projekt, dzieląc zależności na małe, łatwe do zrozumienia zadania. 

 5. Przesłanie oprogramowania do zatwierdzenia: uzyskaj zatwierdzenie od interesariuszy i wprowadź niezbędne zmiany w projekcie, zanim Twój zespół przystąpi do pracy. 

 6. Zaplanowanie harmonogramu wydania: planuj, przypisuj i śledź zadania projektowe, aby utrzymać tempo prac nad wydaniem oprogramowania. 

Po wykonaniu tych zadań możesz przejść do następnego etapu: tworzenia oprogramowania.

2. Budowanie wydania

Na drugim, najbardziej czasochłonnym etapie procesu wydania członkowie zespołu rozpoczynają tworzenie oprogramowania. Na tym etapie zadania powinny zostać przypisane interesariuszom, a informacje o projekcie powinny już być udostępnione. 

Po wyjaśnieniu wszystkich szczegółów członkowie zespołu mogą rozpocząć tworzenie oprogramowania, jednocześnie testując je w celu poprawy funkcjonalności. Warto zidentyfikować potencjalne zagrożenia lub błędy w środowisku produkcyjnym, aby przygotować się do fazy testowania. 

Oto lista kontrolna, której możesz użyć na początku etapu budowania:

 1. Przypisanie zadań interesariuszom

 2. Nakreślenie zależności w projekcie

 3. Udokumentowanie zagrożeń związanych z oprogramowaniem przy użyciu rejestru zagrożeń

 4. Zespołowe rozwiązywanie problemów

 5. Wdrożenie nowych funkcji w środowisku produkcyjnym

 6. Automatyzacja testów wstępnych

Chociaż praca zespołowa i testowanie są niezbędne podczas tworzenia oprogramowania, faktyczne testowanie jest przeprowadzane dopiero na następnym etapie. 

Automatyzuj pracę z Asaną

3. Testowanie wydania

Faza testowania jest być może nawet ważniejsza niż faza budowania, ponieważ zapewnia, że ​​oprogramowanie działa poprawnie i jest gotowe do wydania. 

Warto poprosić członków zespołu o pomoc w zidentyfikowaniu i naprawieniu wszelkich błędów, które mogą się pojawić, ale ważne jest również, aby na tym etapie rozpocząć testy z udziałem użytkowników. Konfiguracja testów z udziałem użytkowników będzie zależeć od złożoności wydania, ale jest to idealna okazja, aby konsumenci wypróbowali oprogramowanie w zamian za jakąś nagrodę. 

Możesz również przeprowadzić testy regresyjne, których celem jest ponowne sprawdzenie już zatwierdzonych funkcji, aby upewnić się, że działają poprawnie. 

Oto lista kontrolna, której możesz użyć na początku etapu testowania:

 1. Rozpoczęcie testów akceptacyjnych przez użytkowników (UAT)

 2. Rozwiązanie lub ograniczenie zagrożeń związanych z oprogramowaniem

 3. Zidentyfikowanie błędów w oprogramowaniu

 4. Przeprowadzenie testów regresyjnych

Faza testowania stanowi dużą część każdego planu wydania i może zająć sporo czasu w przypadku wielu zmian. 

4. Przygotowywanie wydania

W fazie przygotowywania wydania oprogramowania Twój zespół musi wprowadzić niezbędne zmiany i zoptymalizować funkcjonalność produktu w środowisku symulacyjnym. Gwarantuje to, że oprogramowanie działa poprawnie i jest gotowe do wydania. 

Dobrym pomysłem jest przeprowadzenie jednej końcowej kontroli jakości lub więcej, aby upewnić się, że wszystkie funkcje działają poprawnie. Możesz to zrobić wraz z osobami zaangażowanymi w projekt. Warto jednak skorzystać z pomocy członków zespołu, którzy nie pracują nad wydaniem i mogą dzięki temu wnieść świeże spojrzenie na oprogramowanie.

Oto lista kontrolna, której możesz użyć na początku etapu przygotowywania:

 1. Odtworzenie scenariuszy testowych

 2. Optymalizacja integracji oprogramowania

 3. Rozwiązanie błędów w oprogramowaniu

 4. Końcowa kontrola jakości

Po ostatecznym przeglądzie i zatwierdzeniu oprogramowania, czas na wdrożenie go w środowisku produkcyjnym. 

5. Wdrożenie wydania

Zarządzanie wdrażaniem odbywa się na ostatnim etapie procesu wydania oprogramowania. Jest to proces realizacji pierwotnego pomysłu na oprogramowanie i przeniesienia funkcjonalności do środowiska produkcyjnego. 

Przed wdrożeniem konieczne jest przeprowadzenie większej liczby testów, aby upewnić się, że oprogramowanie działa w środowisku produkcyjnym. Po ich zakończeniu dobrym pomysłem ciągłe przeglądanie integracji oprogramowania i wprowadzanie niezbędnych zmian w celu poprawy funkcjonalności. 

Oto lista kontrolna, której możesz użyć na początku etapu wdrożenia:

 1. Wdrożenie w środowisku produkcyjnym

 2. Przeprowadzenie testów w środowisku produkcyjnym

 3. Analiza kluczowych wskaźników efektywności (KPI)

 4. Wdrożenie integracji

Ponadto dobrym pomysłem jest oznaczenie zadań projektowych jako ukończonych po uruchomieniu oprogramowania i wprowadzeniu wymaganych zmian w integracjach. 

Zarządzanie wydaniami a zarządzanie zmianą

Zarządzanie wydaniami i zarządzanie zmianą mają pewne podobieństwa, ale są to dwie bardzo różne koncepcje: pierwsza to proces wdrażania oprogramowania, podczas gdy druga to proces koordynowania zmian w projekcie lub firmie za pomocą procesu kontroli zmian

Oto kilka innych kluczowych różnic:

 • Zarządzanie wydaniami koncentruje się na konfigurowaniu, planowaniu, wydawaniu i testowaniu projektu. 

 • Zarządzanie zmianą koncentruje się na ocenie i zatwierdzaniu zmian, a także na wnioskowaniu o zmiany i ich przeglądzie. 

Tak więc, podczas gdy zarządzanie wydaniami koncentruje się głównie na zadaniach związanych z planowaniem i harmonogramowaniem projektów, zarządzanie zmianą koncentruje się na koordynowaniu zmian w trakcie realizacji planu. 

Skoro już wiesz, czym jest zarządzanie wydaniami i czym różni się od zarządzania zmianami, przyjrzyjmy się różnym metodologiom, aby ułatwić Ci wybór.

[Przeczytaj] Czym jest zarządzanie zmianą? 6 kroków do stworzenia pomyślnego procesu zarządzania zmianą

Metodologie zarządzania wydaniami

Pięć opisanych powyżej etapów jest niezbędnych w przypadku każdego wydania, niezależnie od tego, czy stosujesz np. metodykę zwinną czy kaskadową. 

Metodologie zarządzania wydaniami

Chociaż obie metodyki różnią się od siebie, zapewnią Ci podobny wynik. Wybór zależy od złożoności oprogramowania i wielkości zespołu. Przyjrzyjmy się teraz ich cechom. 

Metodyka zwinna

W zwinnej metodyce zarządzania projektami wydanie planowane jest w małych krokach, zwanych również sprintami lub iteracjami. Następujące działania mają fundamentalne znaczenie w zwinnym zarządzaniu:

 • Utworzenie mapy drogowej

 • Priorytetyzacja backlogu produktu

 • Wyznaczenie osiągalnych celów

 • Podzielenie zadań na mniejsze sprinty

Metodyka zwinna pomaga zespołom realizować złożone projekty – takie jak wydanie oprogramowania – oraz nimi zarządzać. Najlepiej sprawdza się w przypadku zespołów, które muszą podzielić swoją pracę na mniejsze zadania – np. małych zespołów pracujących nad dużymi projektami. 

Metodyka kaskadowa

Chociaż metodyka kaskadowa jest podobna do metodyki zwinnej w tym sensie, że zadania są podzielone, są one wykonywane kolejno po sobie. Oznacza to, że każde zadanie ma zależność, a kolejne zadania nie mogą się rozpocząć, dopóki poprzednia zależność nie zostanie zakończona. Oto inne elementy tej metodyki:

 • Zgromadzenie wymagań

 • Zaplanowanie i harmonogramowanie kamieni milowych

 • Wdrożenie planu

 • Weryfikacja i testowanie

 • Utrzymanie i ulepszanie planu

Metodyka kaskadowa jest najbardziej odpowiednia w przypadku dużych, złożonych projektów, jednak obydwie metody powinny zapewnić pomyślne wydanie oprogramowania, jeśli zostaną prawidłowo zastosowane. Ta metodyka najlepiej nadaje się dla zespołów, które wolą pracować nad zadaniami etapowo, na przykład dużych zespołów, które dysponują zasobami, ale potrzebują zorganizowanej metody realizacji projektów. 

To, która metoda jest odpowiednia dla Twojego zespołu, zależy od jego wielkości oraz preferowanego stylu organizacyjnego. W razie wątpliwości wypróbuj obie metodyki, aby zobaczyć, która najlepiej odpowiada potrzebom Twojego zespołu. 

Narzędzia do zarządzania wydaniami

Zarządzanie wydaniami jest ważne z wielu powodów. Podstawowym jest to, że ułatwia zarządzanie poszczególnymi etapami wydania i znacznie upraszcza cały proces. Dlatego tak ważne jest używanie odpowiedniego oprogramowania do zarządzania pracą

Oprogramowanie do zarządzania pracą zapewnia przydatne funkcje do organizowania zadań, automatyzacji lub śledzenia raportów o błędach. To, które z nich będzie odpowiednie dla Twojej firmy zależy od rodzaju usług IT.

Odpowiednie narzędzie zapewni Twojemu zespołowi następujące korzyści:

 • Zwiększona widoczność

 • Struktura podziału pracy

 • Jasno określone oczekiwania

 • Możliwość zgłaszania i śledzenia raportów o błędach

 • Priorytetyzacja zmian w projekcie

 • Usprawniona komunikacja

 • Dotrzymywanie terminów

Wszystko to może nie tylko przyczynić się do pomyślnego wydania oprogramowania, ale także poprawić ogólną dynamikę w Twoim zespole. 

[Przeczytaj] Wskazówki, jak wzmocnić dynamikę zespołu

Wprowadź zarządzanie wydaniami w swoich przyszłych projektach

Zarządzanie wydaniami to wydajny proces dla programistów i zespołów DevOps, który można wykorzystać podczas wydawania nowego oprogramowania. Pozwala wykrywać błędy w wydaniu w czasie rzeczywistym, a także zapewnia gotowość infrastruktury IT na nadchodzące aktualizacje. 

Usprawnij swoje działania z zakresu IT dzięki naszym szablonom do planowania projektów IT. 

Darmowe szablony dla zespołów IT

Powiązane zasoby

Artykuł

6 ways to develop adaptability in the workplace and embrace change