Mall för produktutveckling

Standardisera produktutvecklingsprocessen – från idéskapande till produktutveckling och lansering – med hjälp av en anpassad mall. Samarbeta med tvärfunktionella team, spåra utvecklingsprocessen och kommunicera med intressenter på ett och samma ställe.

Skapa din mall

Registrera dig för att skapa en egen mall.

INTEGRATED FEATURES

project-view iconProjektvyerproject iconProjekt

Recommended apps

Jira Cloud ikon
JIRA Cloud
Miro ikon
Miro
Figma ikon
Figma
Loom ikon
Loom

Dela
facebooktwitterlinkedin

Produktutveckling är en komplex process som kräver många olika team och åtskilliga intressenter. Men komplexitet behöver inte vara komplicerat. Effektivisera produktutvecklingen med hjälp av en anpassad mall för produktutveckling för att få en konsekventare process.

Vad är en mall för produktutveckling?

En mall för produktutveckling är en återanvändbar resurs som beskriver strukturen för produktutvecklingsprocessen. Det är ofta produktchefen, som leder utvecklingsprocessen, som använder och skapar mallen.

Mallar hjälper produktutvecklingsteam att undvika oklarheter och misstag. De effektiviserar processen och ser till att du som produktchef kan skapa standardiserade steg som alla kan följa, oavsett vilket team de tillhör. Det här främjar inte bara tvärfunktionellt samarbete, utan ser också till att teammedlemmarna inte glömmer att utföra viktiga uppgifter. Du kan till exempel förhindra att någon glömmer att fråga om godkännande av en prototyp genom att lägga till godkännande av prototyper som ett steg i produktutvecklingsmallen.

Kort och gott är din mall för produktutveckling ett sätt att standardisera produktöversikten när du arbetar med att utveckla en produkt, för att se till att leveranserna är konsekventa i alla projekt och produktteam.

Vad är produktutveckling? 

Produktutveckling är processen för att utveckla en ny produkt. Hela livscykeln omfattas, från det första brainstormingmötet fram till lanseringen på marknaden. Vanligtvis följer processen sex steg:

 1. idéutveckling

 2. produktdefinition

 3. prototypframställning

 4. design

 5. testning

 6. produktlansering.

Varför du bör använda en mall för produktutveckling

Att lansera en produkt är en komplex och tidskrävande process – särskilt för stora företag. Om du använder en digital mall för produktutveckling kan du hjälpa teamet att fokusera på varje uppgift i varje steg, så att de inte blir överväldigade eller tappar slutmålet ur sikte. 

I Asana kan du skapa en digital mall för att åstadkomma följande.

 • Samordna tvärfunktionella insatser: Digitala mallar säkerställer att alla uppgifter – även tvärfunktionella uppgifter –kommer med. På så sätt missar ingen av intressenterna som är involverade i produktutvecklingsprocessen (inte heller de som saknar erfarenhet av produktutveckling) några viktiga steg. 

 • Öka effektiviteten: Om du standardiserar produktutvecklingsprocessen med en mall effektiviserar du arbetet och ser till att allt viktigt arbete blir gjort, även om det är en ny person som utför uppgifterna varje gång. Det här minskar jobb om jobb – så att du kan ägna mindre tid på att skapa nya prioriteringslistor och mer tid på på utveckling.

 • Modernisera processen: Dina arbetsprocesser är vanligtvis lika bra som de verktyg du använder för att utföra dem. Genom att skapa en mall för produktutveckling i ett arbetshanteringsverktyg kan du centralisera integreringar och arbetsflöden på ett ställe som alla intressenter har tillgång till. I stället för att ägna tid åt att leta efter och ladda ned den senaste versionen av din Figma-fil kan du integrera den direkt i produktutvecklingsprojektet.

 • Anpassa ditt arbetsflöde: Skapa din mall i ett projekthanteringsverktyg för kunna anpassa den efter hur teamet arbetar. Växla mellan olika vyer (t.ex. Kanban-tavlor, Gantt-diagram och listor), ha med de avsnitt i mallen som är mest relevanta för dig och hoppa över onödiga steg som inte fungerar i ditt företag eller din bransch.

6 avsnitt som din mall för produktutveckling bör innehålla

Mallen bör återspegla hur ditt team och företag genomgår produktutvecklingsprocessen. Den kommer troligen att länkas till andra arbetsflöden för att hålla alla relaterade projekt sammankopplade. Om ni är en nystartad verksamhet eller om ni inte har definierat er process ännu kan ni strukturera mallen efter produktutvecklingens sex faser.

De sex faserna i produktutvecklingsprocessen

Avsnitt 1: Idéutveckling 

Det här är fasen i produktutvecklingen då ni brainstormar, är kreativa och ser möjligheter. Du kan lägga till brainstorming-möten, user stories eller en produktbacklogg i det här avsnittet av mallen för att samla in idéer och utveckla produktstrategin. Du bör också ta hänsyn till produkt- och marknadsundersökningar för att avgöra vilka produkter du bör fokusera på. 

Avsnitt 2: Produktdefinition

I det är här avsnittet ska allt relaterat till projektplaneringen finnas med. När du använder mallen kan du lägga till en affärsanalys, en definition av projektets omfattning och en marknadsföringsstrategi för när produkten är redo att lanseras på marknaden.

Avsnitt 3: Prototypframställning

Det här avsnittet bör innehålla arbetsflödet för framtagning av prototyper. Du bör ha extra utrymme i din mall för att bifoga en genomförbarhetsstudie, exempel på användningsfall samt produktkrav, så att utvecklarna snabbt och enkelt kan börja arbeta.

Avsnitt 4: Design

Det här är fasen då produktidén blir till verklighet. Se till att den här delen av mallen är inkluderande, så att intressenterna alltid har koll på uppdateringar och beslut kring designen. När det är lämpligt kan du markera vilka uppgifter som är beroende av andra initiativ för att hjälpa teammedlemmar att inte missa någon deadline.

Avsnitt 5: Testning

Testning är en rigorös process. Ofta är speciella team och uppgifter avsedda för testningen. Men syftet att lägga till det här avsnittet i mallen är för att säkerställa att alla produktintressenter har åtkomst till de data som samlas in från testningen.

Avsnitt 6: Produktlansering

Det sista avsnittet av mallen ska handla om lanseringen. Här kan du lägga till strategier inför lanseringen och återblickar efter lanseringen.

Integrerade funktioner

 • Listvy. Listvyn är en rutnätsvy som gör det enkelt att se all information om ett projekt på ett ögonblick. Precis som en att göra-lista eller ett kalkylark visar listvyn alla uppgifter samtidigt, så att du kan se uppgifternas titlar och förfallodatum samt alla relevanta anpassade fält såsom prioritet, status med mera. Möjliggör enkelt samarbete genom att ge hela teamet insyn i vem som gör vad och när.

 • Tavelvy. Tavelvyn är en Kanban-tavelvy som visar ditt projekts information i kolumner. Kolumnerna är vanligtvis organiserade efter arbetsstatus (t.ex. Att göra, Gör och Gjort), men du kan justera kolumntitlarna efter olika projektbehov. Inom varje kolumn visas uppgifter som kort med en mängd information, t.ex. uppgiftstitel, slutdatum och anpassade fält. Sedan kan ni spåra arbetet när det rör sig genom faserna och få en bra överblick över hur det går med projektet.

 • Tidslinevy. Tidslinjevyn är en Gantt-liknande projektvy som visar alla dina uppgifter i ett horisontellt stapeldiagram. Du kan inte bara se uppgifternas start- och slutdatum, utan också beroenden mellan uppgifter. Med tidslinjevyn kan du enkelt hålla koll på hur bitarna i din plan passar ihop. När du kan se allt arbete på ett och samma ställe är det dessutom lätt att identifiera och åtgärda beroendekonflikter innan de uppstår, så att ni kan nå alla mål i tid.

 • Milstolpar. Milstolpar representerar viktiga projektkontrollpunkter. Genom att sätta upp milstolpar i hela projektet gör du det möjligt för teammedlemmar och projektintressenter att se hur du närmar dig ditt mål. Använd milstolpar för att fira små framgångar på vägen mot det stora projektmålet.. 

Rekommenderade appar

 • Jira. Skapa interaktiva, uppkopplade arbetsflöden mellan tekniska team och affärsteam för att ge alla bättre insyn i produktutvecklingsprocessen i realtid – allt utan att behöva lämna Asana. Effektivisera projektsamarbete och överlämningar. Skapa snabbt Jira-frågor från Asana så att arbete kan överföras sömlöst mellan affärs- och teknikteamen vid rätt tidpunkt.

 • Miro. Anslut Miro och Asana för att effektivisera arbetsflöden och få en helhetsbild av varje projekt, allt på ett och samma ställe. Bädda in Miro-tavlor i projektsammanfattningar i Asana så att teammedlemmar kan interagera, visa, kommentera eller redigera direkt från Asana. Bifoga en befintlig eller ny Miro-tavla till vilken Asana-uppgift som helst och bjud automatiskt in medarbetare för att visa, kommentera eller redigera tavlan. 

 • Figma. Team använder Figma för att skapa användarflöden, trådblock, simuleringar av användargränssnitt, prototyper och mycket mer. Du kan nu bädda in de olika designarbetena i Asana, så att ditt team kan referera till den senaste designen i rätt kontext, med tillhörande projektdokument. Till skillnad från skärmbilder visar live-inbäddningar i realtid de ändringar du gör i en designfil, vilket innebär att du inte behöver slösa tid på att hitta rätt filer och uppdatera bilder.

 • Loom. Loom-videor hjälper dig att ge dina projektöversikter personlighet, sammanhang och tydlighet. Du kan enkelt bädda in Loom-videor för att förklara dina projekt, skapa förväntningar och lyfta fram viktiga milstolpar. Ett videomeddelande från Loom tillför nyanser och sammanhang för att få teamet att komma igång snabbare med projektet. Det bästa är att ditt team kan titta på videorna utan att lämna Asana.

Vanliga frågor

Hur skapar man en mall för produktutveckling?

Du bör skapa din digitala mall så att den innehåller de sex avsnitten från produktutvecklingens arbetsflöde. Bland annat bör det finnas avsnitt för idéskapande, produktdesign och lansering. Om du använder en programvara för projekthantering kan du automatisera arbetsflödet genom att lägga till beroenden och viktiga milstolpar samt involvera teamet direkt via mallen. 

Behöver jag en mall för produktutveckling?

Absolut! Det blir mycket enklare att komma igång med produktutvecklingen om man använder en mall. Börja med att skapa en mall som passar ditt arbetsflöde. Om ditt produktteam är nytt eller ännu inte har standardiserade arbetsflöden rekommenderar vi att du använder de sex avsnitten som nämndes tidigare för att utforma din mall. När det sedan är dags att skapa nästa produkt behöver du inte göra om planeringen igen utan kan börja utveckla produkten direkt. 

När bör man använda en mall för produktutveckling?

En mall för produktutveckling är särskilt lämplig för repetitiva arbetsflöden. Om du genomför en rad identiska steg och processer varje gång du utvecklar en ny produkt kan du göra det snabbare med hjälp av en mall. Det innebär att du lägger mindre tid på planeringen av arbetsflödet eftersom en mall enkelt kan kopieras och anpassas efter dina behov.

Gör produktutveckling enklare med Asana

Skapa nya produkter med en mall för produktdesign. Organisera arbetet för en snabbare och bättre utvecklingsprocess.

Skapa din mall