Ett bättre sätt att hantera teamets arbetsbelastning

Få koll på hur mycket ditt team har att göra. Samarbeta, kommunicera och omfördela arbetet om det behövs.

Asana Product Screenshot

Håll koll på allt

Asana hjälper ledare att hålla teamets projekt och uppgifter i fas, från att hantera arbetsbelastningen för anställda till att skapa agendor för individuella möten.

Läs mer

Asana hjälper ledare och deras team att ...

Samarbeta

Genom att hantera arbetet i Asana vet de anställda vem som gör vad och när.

Hålla arbetet i fas

Se till att alla vet vad de har för ansvarsområden och att allt blir gjort – utan att detaljstyra.

Bli lyckligare på jobbet

När alla är överens kan dina anställda ägna mer tid åt sådant arbete som de älskar.

Varför Asana
Företagsmål och milstolpar

Anslut arbetet till mål och milstolpar på ett ställe så att alla vet vilket arbete som är viktigast och kan se hur allt bidrar till att nå dit.

Jobbförfrågningar

Centralisera jobbförfrågningar, standardisera leveransprocessen och organisera arbetet för att hjälpa teamet att fokusera på det jobb som är viktigt.

Introduktion av ny medarbetare

Skapa en introduktionsprocess för nya medarbetare för att få dem att känna sig välkomna och ge dem den information de behöver för att bli framgångsrika.

Mötesagendor

Håll ordning på dina möten och se till att alla är överens om vad som ska diskuteras och vad nästa steg är.

Individuella möten

Fokusera på att ha givande samtal med dina medarbetare och bevaka åtgärdspunkter för att få bra arbete gjort på ett enkelt sätt.

De bästa teamen i världen har förtroende för oss

Danone logo
Deloitte logo
Nasa logo
United Way of Salt Lake logo
General Electric logo
Us Aid logo
New York Times logo
Spotify logo
Asana Product Screenshot

Vi använder Asana för att öka effektiviteten för vårt team och spåra våra projekt i varje steg av marknadsföringsflödet. Det har varit ovärderligt för oss att kunna spåra allt vårt arbete och alla våra konversationer på en och samma plats.

Ryan Bonicci, Direktör för global marknadsföring på Hubspot

Hantera dina team mer effektivt med Asana redan i dag

Se varför miljoner av människor använder Asana för att förbättra sitt arbete och sin arbetsprocess.