Asana Business

En kontrollstation för allt som händer i projekten, teamen och hela företaget.

Prova BusinessSkaffa BusinessProva Business

De bästa teamen i världen har förtroende för oss

Definiera och nå strategiska mål

Knyt arbetsuppgifter till företagets mål på ett och samma ställe. Du får en klar bild av det som behöver göras och kan styra arbetet därefter.

Läs om Mål
Portfolior

Se förlopp för alla initiativ i realtid

Använd portfolior för att organisera strategiska initiativ och bevaka statusen för alla dina viktiga projekt, på ett och samma ställe.

Läs om portfolior
Arbetsbelastning

Hantera arbetsbelastningen för ditt team

Se hur arbetsbördan ser ut för dina teammedlemmar – allt i en vy. Se vem som har för mycket eller för lite att göra och fördela uppdrag och uppgifter enligt arbetsbelastningen.

Läs om arbetsbelastning
UNIVERSELL RAPPORTERING

Se och spåra ert arbete från alla vinklar

Få inblick i realtid om hur det går med teamets arbete. Mät förloppen i olika projekt och team. Lös problem direkt. Och håll arbetet i fas – allt på samma ställe.

Läs om rapportering
Funktioner

Optimera arbete

Hantera och följ upp allt ditt arbete i Asana och eliminera röriga processer som styr initiativen åt fel håll.

Reducera manuellt arbete

Använd regler för att automatisera tråkiga dagliga uppgifter, så att ditt team inte behöver tänka på dem.

Läs om automatisering
Starta upp projekt snabbare

Skapa formulär som är lätta att fylla i, för att centralisera arbetet och säkerställa att teamen får den information de behöver för en snabb uppstart.

Läs om formulär
Ge tydlig feedback

Använd kvalitetskontroll för att kommentera bilder i Asana och automatiskt omvandla feedback till konkreta uppgifter.

Läs om kvalitetskontroll
Förenkla godkännanden

Förtydliga stegen i godkännandeprocessen för att säkerställa att alla vet vad som behöver godkännas, när och hur.

Reducera manuellt arbete

Använd regler för att automatisera tråkiga dagliga uppgifter, så att ditt team inte behöver tänka på dem.

Läs om automatisering
Starta upp projekt snabbare

Skapa formulär som är lätta att fylla i, för att centralisera arbetet och säkerställa att teamen får den information de behöver för en snabb uppstart.

Läs om formulär
Ge tydlig feedback

Använd kvalitetskontroll för att kommentera bilder i Asana och automatiskt omvandla feedback till konkreta uppgifter.

Läs om kvalitetskontroll
Förenkla godkännanden

Förtydliga stegen i godkännandeprocessen för att säkerställa att alla vet vad som behöver godkännas, när och hur.

Integreringar

Anslut dig till de verktyg du använder dagligen

Använder du Slack, Zoom, Outlook eller något annat verktyg? Inga problem. Anslut dem till Asana och hantera all viktig information och relevanta projekt på ett och samma ställe.

Jira cloudslackzoomgmaildropboxoutlookpowerbitableau
Se fler integreringar

Kom igång med Asana Business i dag.

Asana Business hjälper dig med att följa upp och hantera arbetet i ditt företag – så att ni kan nå era mål.

Prova BusinessSkaffa BusinessProva Business