Plan för verksamhetskontinuitet

Oavsett om ditt team håller på att ställa om till distansarbete eller genomför en annan förändring i verksamheten hjälper den här mallen dig att definiera, registrera och dela verksamhetsprocessen.

Tips för att hjälpa ditt team att upprätta en kontinuitetsplan för distansarbete med hjälp av vår mall

En plan för verksamhetskontinuitet hjälper ditt team att hålla kontakten och synkronisera i händelse av en oväntad förändring i verksamheten, som till exempel en övergång till distansarbete. Den här mallen hjälper dig att skapa en plan för att hålla ditt team väl koordinerat. Uppgifterna i den kommer att skapa tydlighet kring företagets kommunikationspolicy, täckningsplaner, verksamhetsförväntningar med mera. Varje företags kontinuitetsplan kommer att vara unik, men vår mall hjälper dig att komma i gång och ge tydlig vägledning åt ditt team.

 • Förtydliga riktlinjer. Håll ditt team på rätt spår, anslutet och uppdaterat om förväntningar under stora förändringar. Uppdatera dem om eventuella ändrade prioriteringar eller nya initiativ när verksamheten anpassar sig till den nya förändringen.
 • Samla viktig information på ett ställe. Skapa en enda samling av alla dokument, riktlinjer och vanliga frågor som ditt team behöver för att lyckas under verksamhetsförändringar genom att spåra dem i uppgifter och konversationer.
 • Tillhandahåll uppdaterade resurser. Upprätthåll kontakten och stärk teamkulturen, även om ni arbetar på distans. Använd statusuppdateringar för att dela framsteg och hålla kontakten med ditt team.
 • Håll kontakten när ni arbetar på distans. Ge stöd och anslut till ditt team under verksamhetsförändringar. Använd den här mallen för att skapa en sanningskälla och klarhet som alla kan få tillgång till.

Relaterade resurser

 • Tips för distansarbete

  3 tips för att hjälpa ditt team att arbeta på distans varifrån som helst via Asana.

  Se video
 • Håll i bättre möten

  Använd Asana för att samla in, förbereda och genomföra mötespunkter så att alla är koordinerade.

  Läs blogg
 • Balansera teamets arbetsbelastningar

  Ta pulsen på hur stor arbetsbelastning ditt team har så att ni kan förebygga utbrändhet – även på distans.

  Läs artikel
 • Uppdatera dina profilinställningar

  Informera ditt team på din Asana-profil om hur de kan kontakta dig, vilka dina arbetstider är och när du är ledig.

  Läs blogg

Håll ditt team anslutet

Ta reda på hur man skapar en mall för verksamhetskontinuitet i Asana med en gratis Premium-provperiod i dag.