ServiceNowAsana Integration

ServiceNow + Asana

Minska det manuella arbetet för IT-team som arbetar i ServiceNow genom att automatisera skapandet av uppgifter i Asana och tillhandahålla insyn över olika plattformar med status och sammanhang i realtid.

PremiumpartnerSkapad av Asana

Ingår i

Installera ServiceNow för Asana

Vad är ServiceNow?

ServiceNow skapar digitala arbetsflöden som gör det möjligt för anställda att arbeta på ett sätt som passar dem, utan att begränsas av programvaran. Och kunderna kan få det de behöver, när de behöver det.

Varför ServiceNow + Asana?

Samarbeta mellan olika verktyg

Team som använder ServiceNow för att automatisera incidenthantering kan lägga till ett flöde för att automatiskt skapa en uppgift i Asana när ett visst villkor uppfylls. Om ett IT-team till exempel loggar en incident i ServiceNow som uppfyller en viss allvarlighetsgrad, kan integreringen automatiskt utlösa att en Asana-uppgift skapas för kundkontaktsteamen så att de kan övervaka kundernas uppfattning och förbereda reaktiva kommunikationsplaner.

Automatisera interna arbetsflöden

Interna serviceteam som använder ServiceNow för att spåra och hantera frågor från anställda får ofta förfrågningar som kräver åtgärder utanför ServiceNow, till exempel att uppfylla hårdvaruförfrågningar eller svara på en fråga om löneadministration. Den här integreringen kopplar ServiceNow till åtgärder och uppdateringar som görs i Asana.

Ansluta ServiceNow + Asana

Så här installerar du integreringen:

  1. Logga in på ditt ServiceNow-konto och gå till ServiceNow Store.
  2. Sök efter ”Asana” och klicka på ”Get” på namnet i listan.
  3. Följ instruktionerna här.
  4. Gå till Flow Designer för att börja använda Asana-åtgärder.

Ta reda på mer och få support

Ta reda på mer om hur man använder ServiceNow + Asana-integreringen i Asana-guiden.

Kontakta Asana-supportteamet om du har frågor, feedback eller behöver hjälp.

Det är enkelt att samarbeta med Asana

Från den lilla detaljen till den stora helheten hjälper Asana till att organisera teamarbetet för att alla ska veta vad, varför och hur. Det är gratis att komma igång med Asana. Plattformen är enkel att använda och tillräckligt kraftfull för att styra hela ditt företag. Läs mer om Asana i dag.

Asana fungerar med verktygen du redan använder