Szablon do planowania strategicznego

Konkretne cele pozwalają spełnić wizję firmy, a planowanie strategiczne znacznie ułatwia ich osiągnięcie. Użyj szablonu do planowania strategicznego, aby określić kluczowe cele, które pozwolą przekształcić wizję w rzeczywistość.

Utwórz własny szablon

Załóż konto, aby utworzyć własny szablon.

ZINTEGROWANE FUNKCJE

project-view iconWidoki projektugoal iconCelefield-add iconPola niestandardowecheck-circle iconZadania

Recommended apps

Logo Google Workspace
Google Workspace
Dropbox
Dropbox
Logo Slack
Slack
Ikona Microsoft
OneDrive

Udostępnij
facebookx-twitterlinkedin
[Interfejs użytkownika produktu] Projekt do planowania strategicznego w Asanie, widok w stylu arkusza kalkulacyjnego (lista)

W jaki sposób sprawdzić, które elementy nowej strategii biznesowej są najważniejsze? Szablony do planowania strategicznego pomagają określić kluczowe inicjatywy i zadania, które umożliwiają ich osiągnięcie. Łącząc konkretne działania z deklaracją o wizji i misji firmy łatwo dowiesz się, w jaki sposób praca zespołu przyczynia się do realizacji ogólnych celów firmy. W tym artykule podpowiemy w jaki sposób utworzyć własny szablon do planowania strategicznego, który pomoże Ci osiągnąć sukces.

Czym jest szablon do planowania strategicznego?

Szablon do planowania strategicznego to narzędzie do mapowania konkretnych działań mających na celu realizację złożonej strategii biznesowej i celów. Stanowi on mapę drogową wytyczającą kierunek rozwoju Twojego przedsiębiorstwa. Szablon do planowania strategicznego zawiera zazwyczaj deklarację misji firmy, cele długoterminowe oraz wykonalne zadania, które przyczyniają się do ich realizacji. Na podstawie planu strategicznego utworzysz plan działań, plan marketingowy oraz inne kluczowe narzędzia i dokumenty biznesowe. 

Plan strategiczny to zarys długoterminowych celów i wizji firmy, ale bardzo prawdopodobne jest, że w miarę rozwoju przedsiębiorstwa będą one ulegać zmianie. Szablon do planowania strategicznego pozwala szybko zmienić plan bez konieczności rozpoczynania wszystkiego od nowa. W większych firmach, w których na raz realizuje się kilka różnych strategii, szablon umożliwi ujednolicenie procesów międzyfunkcyjnych i powiązanie projektów wszystkich zespołów z głównymi celami organizacji. 

Korzyści z szablonu do planowania strategicznego

Szablon do planowania strategicznego nadaje Twojej strategii konkretny kształt. Utworzenie go umożliwia:

 • Szybki dostęp do materiałów referencyjnych i udostępniania kluczowych inicjatyw interesariuszom.

 • Aktywną ocenę bieżącego obciążenia pracą oraz zasobów przed rozpoczęciem nowego projektu.

 • Skrócenie czasu, który zespoły spędzają w oczekiwaniu na szczegółowe wytyczne, ponieważ każdy ma jasny obraz tego, co należy zrobić i co jest najważniejsze.

Jak stworzyć szablon do planowania strategicznego

Szablon do planowania strategicznego jasno wskazuje, w jaki sposób wprowadzić strategię w życie. Po jego utworzeniu każdy dokładnie wie, co należy zrobić, aby osiągnąć nawet najbardziej ambitne cele strategiczne

1. Utwórz deklarację misji i wizji firmy

Misja to główny cel Twojej firmy i wyjaśnienie, dlaczego oferuje ona dany produkt lub usługę. Natomiast wizja firmy wyznacza kierunek jej rozwoju. Te dwa elementy pozwalają zdefiniować charakter Twojego przedsiębiorstwa oraz cel jego istnienia, więc dodaj je do swojego szablonu, aby upewnić się, że plan strategiczny jest z nimi zgodny.

2. Określ swoją pozycję na rynku

Po określeniu misji (czyli globalnego problemu, który chcesz rozwiązać), sprawdź, w jaki sposób Twoja firma może ją spełnić. Użyj analizy konkurencji lub analizy SWOT, aby sprawdzić swoją bieżącą pozycję na rynku i wykryć luki rynkowe, czyli szanse na pokonanie konkurencji. Zanim utworzysz szablon do planowania strategii przeanalizuj wszystkie dane Twojej firmy, włącznie z badaniami rynkowymi, opiniami klientów i pracowników. 

Utwórz szablon analizy konkurencji

3. Stwórz swój szablon

Szablon do planowania strategicznego stanie się jednym źródłem wiedzy na temat planów i strategii firmy oraz zespołów, dlatego też należy upewnić się, że łączy on ważne inicjatywy firmowe z planowaniem projektów. W tym celu najlepiej skorzystać z oprogramowania do zarządzania projektami, które pozwala gromadzić wszystkie najważniejsze informacje, włącznie z planem, w jednym miejscu. Dzięki temu możesz dołączyć do swojego szablonu elementy takie jak cele, kamienie milowe oraz listy zadań i sprawdzić, w jaki sposób przyczyniają się one do realizacji ogólnej wizji firmy.

Tworząc szablon pamiętaj o dodaniu sekcji zawierających:

 • Deklarację misji i wizji firmy: w celu łatwego powiązania strategii z głównymi założeniami firmy.

 • Informacje na temat konkurencji: tutaj wstaw analizę konkurencji, która omawia kluczowe elementy aktualnego modelu biznesowego Twojej firmy włącznie z cennikiem, strategią marketingową oraz cechami wydajności. 

 • Kluczowe wskaźniki efektywności: użyj KPI, czyli mierzalnych wskaźników postępu w realizacji celu, aby upewnić się, że plan strategiczny jest wdrażany prawidłowo.

 • Zagadnienia, które nie stanowią części projektu: opisanie działań czy elementów, które nie będą realizowane w ramach projektu pozwala skoncentrować się na tym, co najważniejsze i zapobiega pełzaniu zakresu. Przykładowo, jeśli pracujesz w startupie o bardzo ograniczonych zasobach, możesz zadecydować, że planowanie promocji w mediach społecznościowych nie jest w danym momencie najważniejsze.

Kiedy warto korzystać z szablonu do planowania strategicznego

Szablon do planowania strategicznego najlepiej wykorzystać podczas realizacji ogólnych założeń firmy lub celów biznesowych. Są one często używane podczas tworzenia planów długoterminowych przez nowe przedsiębiorstwa. Przykładowo, jeśli rozpoczynasz działalność jako startup, możesz wykorzystać plan strategiczny, aby wyznaczyć kierunek rozwoju swojej firmy oraz rozłożyć plany na konkretne działania. W przypadku firm o wieloletnim doświadczeniu, strategiczny plan na dziesięć lat może pomóc w określeniu, jaki będzie kolejny etap w jej historii. Organizacje typu non-profit mogą użyć planowania strategicznego, aby zapewnić darczyńcom wgląd w sposób wykorzystania ich darowizn.

Zintegrowane funkcje

 • Widok listy. Jest to widok w stylu siatki pozwalający uzyskać szybki wgląd we wszystkie informacje o projekcie. Podobnie jak lista rzeczy do zrobienia lub arkusz kalkulacyjny, widok listy wyświetla wszystkie zadania jednocześnie, dzięki czemu możesz nie tylko zobaczyć ich tytuły i daty wykonania, ale także wyświetlić odpowiednie pola niestandardowe, takie jak priorytet, status i inne. Zapewnij bezproblemową współpracę, dając zespołowi wgląd w to, kto zajmuje się jakim zadaniem i do kiedy ma je wykonać.

 • Cele. Cele w Asanie są połączone z pracą przyczyniającą się do ich realizacji, dzięki czemu członkowie zespołu zawsze wiedzą, do czego dążą. Często zdarza się, że cele są całkowicie oderwane od codziennych działań pracowników. Połączenie celów zespołu i firmy z konkretnymi działaniami wspierającymi ich realizację umożliwia członkom zespołu zrozumienie, w jaki sposób ich praca przyczynia się do sukcesu zespołu i całej organizacji. W rezultacie, zespoły podejmują lepsze decyzje. W razie konieczności mogą określić projekty, które wspierają realizację strategii firmy i priorytetyzować pracę, która przynosi wymierne wyniki. 

 • Pola niestandardowe. Są one najlepszym sposobem na tagowanie, sortowanie i filtrowanie zadań. Twórz unikalne pola niestandardowe dla dowolnej informacji, którą chcesz śledzić – od priorytetów i statusów po adresy e-mail i numery telefonów. Używaj ich do sortowania oraz planowania pracy. Dodatkowo pola niestandardowe mogą być używane w wielu zadaniach i projektach, zapewniając spójność w całej organizacji. 

 • Zależności. Za pomocą zależności możesz oznaczyć zadanie jako oczekujące na inne zadanie. Sprawdź, czy Twoja praca nie blokuje innej osoby, aby odpowiednio ułożyć swoje zadania. Członkowie zespołów opartych na współpracy mogą łatwo sprawdzić zadania, na których wykonanie oczekują, oraz określić, kiedy zacznie się ich część pracy. Po ukończeniu pierwszego zadania osoba odpowiedzialna zostanie poinformowana o możliwości rozpoczęcia pracy nad jej zadaniem zależnym. Asana powiadomi Cię także, jeśli zmieni się termin wykonania zadania, od którego zależy Twoja praca, aby umożliwić Ci także zmianę daty wykonania zadania zależnego. 

Polecane aplikacje

 • Google Workplace. Dodawaj pliki bezpośrednio do zadań w Asanie za pomocą selektora plików Google Workplace, zintegrowanego z okienkiem zadania w Asanie. Łatwo dołącz dowolny plik z „Mojego dysku” za pomocą kilku kliknięć.

 • Dropbox. Dodawaj pliki bezpośrednio do zadań w Asanie za pomocą selektora plików Dropbox, zintegrowanego z okienkiem zadania w Asanie.

 • Slack. Przekształcaj pomysły, prośby i zlecenia oraz działania omawiane w aplikacji Slack w możliwe do wykonania zadania oraz komentarze w Asanie. Przekształcaj krótkie pytania oraz działania w zadania z osobami odpowiedzialnymi i datami wykonania. Z łatwością zapisuj działania, aby mieć pewność, że prośby i zadania do wykonania nie zgubią się w aplikacji Slack. 

 • OneDrive. Dodawaj pliki bezpośrednio do zadań w Asanie za pomocą selektora plików Microsoft OneDrive, zintegrowanego z okienkiem zadania w Asanie. Łatwo dołączaj pliki programów Word, Excel, PowerPoint i innych.

Często zadawane pytania

Z jakich kroków składa się proces planowania strategicznego?

Aby rozpocząć planowanie strategiczne z pomocą szablonu, wykonaj te cztery kroki: określ swoje aktualne położenie, opracuj strategię, utwórz plan oraz udostępnij go innym.

Tworzenie szablonów w Asanie

Dowiedz się, jak w Asanie utworzyć szablon z możliwością personalizacji. Rozpocznij już dziś.

Rozpocznij