Mall för produktstrategier

Spåra och bevaka produktinitiativ från utveckling till lansering med hjälp av vår kostnadsfria mall för en produktöversikt.

Använd mall

Registrera dig för att använda den är mallen.

INTEGRERADE FUNKTIONER

project-view iconProjektvyergoal iconMålproject iconProjektfield-add iconAnpassade fält

Recommended apps

Jira Cloud ikon
JIRA Cloud
GitHub-ikon
GitHub
Figma-ikon
Figma
Lucidchart applogotyp
Lucidchart

Dela
facebookx-twitterlinkedin

En översikt är som en vägkarta – den hjälper dig att tydligt se vart du är på väg och om du är på rätt väg för att nå ditt slutmål. En mall för en produktöversikt gör detsamma när din organisation ska lansera produkter. 

En mall för en produktöversikt ger dig en bra överblick över kommande produktlanseringar och hjälper teamet att nå milstolpar och fokusera på viktigt arbete. Den gör det också möjligt att skapa en upprepningsbar process för produktöversikter så att du kan börja nya projekt snabbare. Vår kostnadsfria mall ger dig allt du behöver för att skapa din nästa produktöversikt.

[Gammalt produkt-användargränssnitt] Mall för en produktöversikt i Asana, kalkylarksliknande projektvy (lista)

Vad är en produktöversikt?

En produktöversikt är en övergripande beskrivning av din vision för produktinitiativ, funktioner och uppdateringar som teamet planerar att lansera under en viss tidsperiod. En bra produktöversikt prioriterar helhetsdetaljer och är tidsbunden och specifik, så att man kan se vad som ska lanseras och när. Eftersom produktöversikter gör det möjligt för produktchefer och tvärfunktionella team att snabbt få en överblick för kommande produktlanseringar är de en bra utgångspunkt för att utarbeta mer djupgående tidslinjer för lanseringar. Genom att klargöra vem i teamet som är ansvarig för vad hjälper produktöversikter också teammedlemmarna att anpassa sig till varandra, så att alla uppnår sina mål och milstolpar.   

Vad är en mall för en produktöversikt?

En mall för en produktöversikt är en återanvändbar resurs som beskriver de viktigaste detaljerna i processen för att skapa en produkt. Genom att använda vår kostnadsfria mall kan du standardisera produktlanseringen och ge teamet goda förutsättningar för att lyckas. Det innebär att varje gång du behöver skapa en produktöversikt – till exempel i början av varje kvartal eller år – kan du helt enkelt göra en kopia av mallen och fylla i den, så att du får med all nödvändig information.

Med vår mall för en produktöversikt kan du också dokumentera viktiga delar av varje lansering, såsom lanseringens tidslinje och prioritet samt hur mycket arbete som krävs som krävs. 

Använd mall

Vilka är fördelarna med att använda en mall för en produktöversikt?

En produktöversikt är en plan för hur teamet ska lansera nya produktfunktioner och initiativ. Genom att använda vår kostnadsfria mall kan du förtydliga tidslinjer och effektivisera det tvärfunktionella arbetet. 

En mall för en produktöversikt hjälper teamet genom att göra följande möjligt:

 • Koppla ihop din vision från produktöversikten med teamets arbete. 

 • Hålla teamet och intressenterna uppdaterade om vad som ska lanseras och när. 

 • Organisera lanseringar och initiativ efter prioritet så att teamet kan fokusera på sitt viktigaste arbete.

 • Spåra mål och milstolpar för att hålla produktöversikten i fas.

 • Ändra deadliner och prioriteter enkelt efter behov. 

 • Dela produktöversikten med intressenter för att få deras godkännande i ett tidigt skede. 

 • Visa översikten i olika vyer för att följa utvecklingen, till exempel i tidslinjen och kalendervyn.

 • Få en överblick över produktöversiktsprocessen, inklusive statusuppdateringar och prioriteter. 

 • Organisera översikten efter teman, så att alla kan se hur varje lansering anknyter till företagsmålen

 • Samordna tvärfunktionella team kring vilka uppgifter som ska utföras.

Så här använder du vår kostnadsfria mall för en produktöversikt

Med vår mall för en produktöversikt kan teamet se tidslinjerna för kommande produktfunktioner och lanseringar. Den innehåller den viktigaste lanseringsinformationen, inklusive följande:

 • Tidslinjen för lanseringar av produktfunktioner, såsom vilka funktioner som ska lanseras första, andra, tredje och fjärde kvartalet. 

 • Varje funktions prioritet, såsom ”låg”, ”medel” eller ”hög”.

 • Hur stor arbetsbörda som krävs för att skapa varje funktion, till exempel ”liten”, ”mellan” eller ”stor”.

 • Statusen för lanseringen av varje funktion, såsom ”ej påbörjad”, ”pågående”, ”levererad” och ”lanserad”.

 • Vilket företagsmål varje funktion är kopplad till. Till exempel kan lanseringen av en mer lättanvänd navigationsmeny vara kopplad till organisationens mål att förbättra användarupplevelsen.

När du är redo att använda vår mall är det bara att kopiera den och fylla i varje avsnitt för att skapa en specifik produktöversikt.

Integrerade funktioner och appar för din mall för en produktöversikt i Asana

Gör din mall för produktöversikter ännu effektivare genom att använda Asanas integrerade funktioner och rekommenderade appar som minskar byten mellan appar och underlättar samarbetet mellan olika team. 

Integrerade funktioner

 1. Tidslinevy. Tidslinjevyn är en Gantt-liknande projektvy som visar alla dina uppgifter i ett horisontellt stapeldiagram. Du kan inte bara se uppgifternas start- och slutdatum, utan också beroenden mellan uppgifter. Med tidslinjevyn kan du enkelt hålla koll på hur bitarna i din plan passar ihop. När du kan se allt arbete på ett och samma ställe är det dessutom lätt att identifiera och åtgärda beroendekonflikter innan de uppstår, så att ni kan nå alla mål i tid. 

 2. Mål. Mål i Asana kopplas direkt till det arbete du utför för att nå dem, vilket gör det enkelt för teammedlemmar att se vad de arbetar för. Mål är ofta separerade från arbetet som görs för att uppnå dem. Genom att koppla teamet och företagets mål till arbetet som krävs för att uppnå dem, får teammedlemmarna i realtid en inblick i hur deras arbete direkt bidrar till teamets och företagets framgång. På så sätt kan teammedlemmarna fatta bättre beslut. De kan vid behov identifiera de projekt som stödjer företagets strategi och prioritera de uppgifter som ger mätbara resultat. 

 3. Milstolpar. Milstolpar representerar viktiga projektkontrollpunkter. Genom att sätta upp milstolpar i hela projektet gör du det möjligt för teammedlemmar och projektintressenter att se hur du närmar dig ditt mål. Använd milstolpar för att fira små framgångar på vägen mot det stora projektmålet. 

 4. Anpassade fält. Anpassade fält är det bästa sättet att tagga, sortera och filtrera arbete. Skapa unika anpassade fält för all information du behöver spåra, från prioritet och status till e-post eller telefonnummer. Använd anpassade fält för att sortera och schemalägga dina uppgifter så att du vet vad du ska arbeta med först. Dessutom kan du dela anpassade fält mellan olika uppgifter och projekt för att säkerställa enhetlighet i hela organisationen. 

Rekommenderade appar

 • GitHub. Synkronisera automatisk statusuppdateringar för GitHub-pull-förfrågningar till Asana-uppgifter. Spåra förlopp för pull-förfrågningar och förbättra tvärfunktionellt samarbete med hjälp av Asana.

 • Jira. Skapa interaktiva, uppkopplade arbetsflöden mellan tekniska team och affärsteam för att ge alla bättre insyn i produktutvecklingsprocessen i realtid – allt utan att behöva lämna Asana. Effektivisera projektsamarbete och överlämningar. Skapa snabbt Jira-frågor från Asana så att arbete kan överföras sömlöst mellan affärs- och teknikteamen vid rätt tidpunkt. 

 • Figma. Team använder Figma för att skapa användarflöden, trådblock, simuleringar av användargränssnitt, prototyper och mycket mer. Du kan nu bädda in de olika designarbetena i Asana, så att ditt team kan referera till den senaste designen i rätt kontext, med tillhörande projektdokument. Till skillnad från skärmbilder visar live-inbäddningar i realtid de ändringar du gör i en designfil, vilket innebär att du inte behöver slösa tid på att hitta rätt filer och uppdatera bilder.

 • Lucidchart. Med Lucidcart + Asana-integreringen kan du sömlöst bädda in diagram, flödesscheman, processkartor och trådblock i ditt Asana-projekt. Viktig projektkontext finns nu precis där du behöver den: i Asana. Teamen får enkelt tillgång till all korrekt information när de arbetar – utan att växla mellan olika appar.

Vanliga frågor

Vad är en mall för en produktöversikt?

En mall för en produktöversikt är en återanvändbar resurs som organisationer kan använda för att standardisera produktöversiktsprocessen. Med vår kostnadsfria digitala mall är det enkelt att spåra produktinitiativ i olika tidslinjer – inklusive varje lanserings prioritet, hur mycket arbete lanseringen kräver och hur lanseringen är kopplad till organisationens övergripande mål. 

Förbättra din mall

En mall hjälper dig att komma igång, men Asana får dig att hålla igång över tid.

Registrera dig