Affärsplansmall för ideella verksamheter

Framgång sker inte bara – den planeras. Använd en affärsplansmall så att du kan fokusera mer på det arbete som är av stor vikt för din ideella verksamhets uppdrag.

Använd mall

Registrera dig för att använda den är mallen.

INTEGRERADE FUNKTIONER

project iconProjektproject-view iconProjektvyergoal iconMålfield-add iconAnpassade fält

Recommended apps

Slack-logotyp
Slack
Google Workspace-logotyp
Google Workspace
Microsoft ikon
OneDrive
Dropbox
Dropbox

Dela
facebookx-twitterlinkedin

Precis som alla andra företag förlitar sig ideella verksamheter på affärsplaner för att få finansiering och hålla sig till uppdraget. Men även om de ofta fungerar som en traditionell vinstdrivande organisation behöver ideella organisationer sina affärsplaner för att lyfta fram lite olika aspekter av sin verksamhet. Det är viktigt att kunna visa kontantutgifter om man är en ideell organisation, så att givare, styrelsemedlemmar och statliga myndigheter kan se att pengarna verkligen används för uppdraget. Här visar vi vad du ska inkludera i din egen anpassade mall för ideell verksamhet och hur du använder den för att föra ditt uppdrag framåt. 

[Produkt-användargränssnitt] Projekt för affärsplan för ideell verksamhet i Asana, kalkylarksliknande projektvy (lista)

Vad är en mall för en affärsplan för ideell verksamhet?

En affärsplansmall för ideell verksamhet ger en strategisk översikt över din verksamhet. Den omfattar all viktig information om din organisation, såsom styrelsen och ert kärnuppdrag. Använd din affärsplansmall för ideell verksamhet för att ge din personal, styrelsen, potentiella givare och statliga finansieringsorgan en överblick över ert uppdrag och era strategier.

Affärsplansmall för ideell verksamhet vs mall för strategisk planering

Affärsplansmallen för ideell verksamhet kommer att skilja sig något från mallen för strategisk planering. Den största skillnaden är att den förra är mer handlingsinriktad, medan den senare är avsiktligt mer generell. Du använder mallen för strategisk planering för att skapa en offentlig strategisk planering som visar din organisations övergripande metod för att fullfölja uppdraget, till exempel en övergripande strategi publicerad på din webbplats. 

Affärsplansmallar och mallar för strategisk planering har vissa avsnitt gemensamt, till exempel ditt kärnuppdrag. Affärsplansmallen bör dock också innehålla relevanta handlingsplaner, till exempel din insamlingsplan och marknadsföringsstrategi. Normalt delar du din affärsplan med interna och externa intressenter, men den är inte offentlig. Se affärsplanen för ideell verksamhet som en färdplan eller en övergripande verksamhetsplan – den talar om vad som för närvarande görs för att fullfölja uppdraget och vilka steg du tar för att nå ännu längre.

Gratis mall för strategisk planering för ideell verksamhet

Varför affärsplansmallar för ideella verksamheter är viktiga 

Ideella organisationer vet hur man gör mycket av litet – en affärsplansmall för ideella verksamheter beskriver hur. Det finns många fördelar med att skapa din egen, däribland:

 • Transparens. Synlighet är viktigt när man vill få givare och styrelseledamöter involverade. Ideella verksamheters affärsplaner visar upp det arbete som görs och varför andra borde bry sig.

 • Minska jobb om jobbet. Ideella verksamheter har inte alltid samma resurser som vinstdrivande företag. Därför är det så viktigt att dina anställda får mer tid för att arbeta med de uppgifter som har störst effekt – inte bara för verksamhetens resultat, utan också för det övergripande uppdraget. 

 • En central referenskälla. Som ideell organisation besvarar du ständigt förfrågningar och informerar om ekonomin, uppdraget och verksamhetsstrukturen. När den sammanställs med en programvara för projekthantering kan du skapa och dela din affärsplansmall för ideella verksamheter med vem som helst som frågar, utan något extra arbete från din sida.

Spara 50 % på Asana

Med Asana som partner kan du lägga mer resurser på ditt uppdrag. Asanas program för ideella organisationer hjälper dem att utföra mer av det viktigaste arbetet. Kvalificerade organisationer kan spara 50 % på ett ettårigt abonnemang och få tillgång till ett stort antal kostnadsfria Asana-resurser.

Läs mer

Skapa din affärsplansmall för ideell verksamhet

Din affärsplansmall för ideell verksamhet bör innehålla all relevant information om hur organisationen fungerar. Om du använder ett digitalt verktyg, som t.ex en programvara för projekthantering, bör du bifoga relevanta dokument och projekt. Mallen är i princip affärsplanen för din ideella verksamhet som du fyller i under planeringsprocessen. 

Se till att inkludera följande avsnitt när du går igenom din affärsplansmall för att få ut så mycket som möjligt av den.

Beskrivning av den ideella organisationen

Beskriv grunderna i organisationsstrukturen. Inkludera följande:

Vad vi gör

Lista alla objekt som är relaterade till vad ni gör som organisation, inklusive rapporter som visar resultat. Inkludera till exempel följande: 

 • Det största problemet vi löser.

 • Människor vi når.

 • Tidigare resultat.

 • Affärsmodell.

 • Mål.

Marknadsföringsplan

Det här är en plats för din marknadsföringsstrategi (metoderna du kommer att använda för att nå din målgrupp) och analyserna du använde för att skapa den strategin. Här kan du bifoga: 

 • Målmarknadsundersökning. 

 • Målgrupp och budskap i sociala medier. 

 • Marknadsanalys (inklusive en konkurrensanalys).

 • Din positionering (i de känsliga frågor som ditt uppdrag behandlar).

 • Utskicksplan.

Finansiell plan

Ideella verksamheter måste vara mycket tydliga med hur de spenderar pengar. Att vara transparent med dina finansiella rapporter skapar förtroende hos potentiella givare, så att du kan nå dina insamlingsmål och öka ekonomiska prognoser. Det här ska ingå i det avsnittet:

 • Budget.

 • Resultaträkning.

 • Finansieringsanalys.

 • Bidragshanteringsplan.

 • Insamlingsplan och prognoser.

Integrerade funktioner

 • Listvy. Listvyn är en rutnätsvy som gör det enkelt att se all information om ett projekt på ett ögonblick. Precis som en att göra-lista eller ett kalkylark visar listvyn alla uppgifter samtidigt, så att du kan se uppgifternas titlar och förfallodatum samt alla relevanta anpassade fält såsom prioritet, status med mera. Möjliggör enkelt samarbete genom att ge hela teamet insyn i vem som gör vad och när.

 • Mål. Mål i Asana kopplas direkt till det arbete du utför för att nå dem, vilket gör det enkelt för teammedlemmar att se vad de arbetar för. Mål är ofta separerade från arbetet som görs för att uppnå dem. Genom att koppla teamet och företagets mål till arbetet som krävs för att uppnå dem, får teammedlemmarna i realtid en inblick i hur deras arbete direkt bidrar till teamets och företagets framgång. På så sätt kan teammedlemmarna fatta bättre beslut. De kan vid behov identifiera de projekt som stödjer företagets strategi och prioritera de uppgifter som ger mätbara resultat.

 • Milstolpar. Milstolpar representerar viktiga projektkontrollpunkter. Genom att sätta upp milstolpar i hela projektet gör du det möjligt för teammedlemmar och projektintressenter att se hur du du närmar dig ditt mål. Använd milstolpar för att fira mindre framgångar på vägen mot det stora projektmålet.

 • Anpassade fält. Anpassade fält är det bästa sättet att tagga, sortera och filtrera arbete. Skapa unika anpassade fält för all information du behöver spåra, från prioritet och status till e-post eller telefonnummer. Använd anpassade fält för att sortera och schemalägga dina uppgifter så att du vet vad du ska arbeta med först. Dessutom kan du dela anpassade fält mellan olika uppgifter och projekt för att säkerställa enhetlighet i hela organisationen.

Rekommenderade appar

 • Google Workplace. Bifoga filer direkt till uppgifter i Asana med Google Workplace-filväljaren, som är inbyggd i uppgiftsfönstret i Asana. Bifoga enkelt My Drive-filer med bara några få klick.

 • OneDrive. Bifoga filer direkt till uppgifter i Asana med Microsoft OneDrive-filväljaren, som är inbyggd i uppgiftsfönstret i Asana. Bifoga enkelt filer från Word, Excel, PowerPoint och mycket mer.

 • Dropbox. Bifoga filer direkt till uppgifter i Asana med Dropbox-filväljaren, som är inbyggd i uppgiftsfönstret i Asana.

 • Slack. Omvandla idéer, arbetsförfrågningar och åtgärdspunkter från Slack till spårbara uppgifter och kommentarer i Asana. Gå från snabba frågor och åtgärdspunkter till uppgifter med tilldelade personer och slutdatum. Fånga enkelt upp arbete så att förfrågningar och att göra-punkter inte försvinner i Slack.

Vanliga frågor

Hur skriver man en affärsplansmall för ideell verksamhet?

Skapa först mallen med avsnitt för sammanfattning, uppdragsbeskrivning och syfte, marknadsföringsplaner och ekonomi. När du sedan är redo att skriva affärsplanen för din ideella verksamhet fyller du i informationen och anpassar den så att den passar din organisation.

Har ideella organisationer affärsplaner?

Ja, ideella verksamheter har ofta affärsplaner. Affärsplaner för ideella verksamheter ger en strukturerad översikt över era strategier och kan användas för att dela era resultat och mål med intressenter. Du behöver bara skapa din affärsplansmall en gång – sedan kan du återanvända den varje gång du behöver skapa en ny affärsplansmall för ideell verksamhet.

Hur hjälper affärsplaner för ideell verksamhet företag att engagera sig i ideella organisationer?

Affärsplaner för ideell verksamhet beskriver den inverkan din organisation har och visar eventuella utgifter som görs med de donerade pengarna. Ofta vill företag se siffrorna innan de bestämmer sig för att investera i en ideell verksamhet. En affärsplan för ideell verksamhet kan hjälpa dig att dela den informationen.

Vad bör finnas i en affärsplansmall för ideell verksamhet?

Inkludera all allmän information om din ideella organisation, plus genomförbara planer, såsom sammanfattning, uppdrag och syfte, marknadsföringsstrategi och finansiella planer.

Skapa mallar med Asana

Lär dig hur man skapar en anpassningsbar mall i Asana. Kom igång i dag.

Kom igång