Var passar Asana in?

Din organisation använder förmodligen redan vissa samarbetsverktyg såsom fildelning, e-post och chattar. Även om de här verktygen är riktigt praktiska (vi använder dem också för vissa saker!) kan de i slutändan inte visa vem som gör vad och när. När du spårar ditt arbete i Asana samlas relevanta konversationer och dokument på ett ställe så att du kan arbeta i ett flöde i stället för att hoppa fram och tillbaka och leta efter utspridd och eventuellt otydlig information.

Var Asana passar in med andra samarbetsverktyg såsom Dropbox, Slack, Gmail, JIRA, Basecamp och fler

Lär dig mer om att använda Asana

Föredrar du en video? Titta på [Använda Asana](https://www.youtube.com/playlist?list=PLJFG93oi0wJDMccrrEbbZha0v64Jo63K8) för att få alla detaljerna.

E-post

 • E-postmeddelanden är inte genomförbara, hjälper inte team att definiera nästa steg och sprider ut den information du behöver – för att inte tala om hur ansträngande det är att hålla inkorgen städad och organiserad.
 • I Asana meddelas teamet automatiskt när du slutför, kommenterar eller ändrar status på en uppgift. Du kan på så sätt spendera mindre tid på att skriva e-postmeddelanden och mer tid på att få jobbet gjort.
 • Om du använder Gmail eller Outlook kan du prova Asana för Gmail-tillägget eller Outlook-appen för att omvandla e-postmeddelanden till genomförbara och spårbara uppgifter i Asana, utan att lämna din inkorg.
 • Vidarebefordra e-postmeddelanden till x@mail.asana.com för att omvandla dem till uppgifter. I Asana kommer arbetet att bli genomförbart, delbart och tilldelat med ett tydligt ansvar.
 • Arbetet organiseras automatiskt efter team, projekt och uppgifter vilket gör det lättare att hitta. Dessutom kan du med hjälp av specifika kriterier söka efter allt med avancerad sökning.

Fildelningsverktyg

 • Fildelningsverktyg underlättar samarbetet, men ibland kan dokument vara oorganiserade eller svåra att hitta, och eftersom dokumenten inte finns med i själva arbetet visar de fortfarande inte vem som gör vad och när.
 • Vi rekommenderar att du lägger till filer direkt i dina Asana-uppgifter för att snabbt hitta den senaste versionen och underlätta samarbetet.
 • Asana integrerar sömlöst med Google Drive, OneDrive, Dropbox och Box vilket gör det enkelt att lägga till bilagor i Asana från ett befintligt fildelningsverktyg.

Hur man lägger till filer i Asana från en dator eller från fildelningsvertyg

Chattar

 • Chattar är viktiga för att i realtid snabbt kunna prata om ett brådskande ämne, men de kan också vara distraherande, svåra att söka i och inte lätta att använda för att spåra arbete.
 • Använd konversationer i Asana för att prata om uppgifter eller projekt med dina teamkollegor. Konversationens historik är tillgänglig och sökbar, och slutdatum och tilldelade personer är tydliga.
 • Om din organisation använder Slack kan du använda en integrering för att dela information från både chattplattformen och Asana.

Delade kalendrar

 • Kalendrar skapas separat från ditt arbete vilket innebär att om något ändras, måste du uppdatera det på två olika platser för att förhindra att en av dem blir inaktuell eller felaktigt dokumenterad. Det är slöseri med tid!
 • I Asana skapas kalendrar automatiskt från vilka uppsättningar av uppgifter eller projekt som helst. När slutdatum ändras uppdateras uppgiften, projektlistan och kalendern. Det går även att redigera uppgifter direkt i kalendern och och sedan flytta dem för att uppdatera tidslinjerna.
 • Synkronisera valfri Asana-kalender till ditt favoritkalenderverktyg såsom Google Kalender, Outlook och Apple Kalender. När du är klar med synkroniseringen kan du komma direkt till Asana-uppgiften från din kalender.

Använda kalendervyn i Asana

Individuella att göra-listor och uppgiftshanteringsverktyg

 • Att göra-listor är bra för att skriva ner vad du arbetar med, men det betyder inte att de är synliga för dina medarbetare, eller att du har insyn i dina medarbetares listor.
 • I Asana kan du alltid se dina teamkollegors öppna uppgifter genom att klicka på deras avatar. Eftersom arbetet är organiserat i projekt och är sökbart och sammankopplat kan du se hur varje användares uppgifter relaterar till det övergripande målet.

Företagets sociala nätverk

 • På företagets sociala nätverk är konversationerna inte alltid inriktade på arbete och projekt. På grund av den stora spridningen av diskussioner kan det vara svårt att hitta det du behöver och veta hur du ska gå vidare.
 • I Asana samtalar man i samband med arbetet, direkt i uppgifter och projekt. Eftersom uppgiftsföljarna uppdateras via inkorgen är det enkelt att hålla alla informerade.

Teamspecifika projekthanterings- och produktivitetsverktyg

 • När varje team i företaget använder olika verktyg är det svårt att samarbeta tvärfunktionellt eftersom ingen har insyn i de andra teamens arbete.
 • Alla i ditt företag kan använda och dra nytta av Asana, vilket leder till bättre samarbete och produktivitet mellan team. Ju fler som använder Asana, desto effektivare blir verktyget. Över tid kan kan du hantera hela din verksamhet i Asana och göra dig av med uppdelningen mellan verktygen och teamen som använder dem.

Wikier eller referensdokument

 • När wikier eller dokument används för spara företagsinformation är de oftast underutnyttjade och uppdateras alltför sällan. Dessutom sparas de separat från arbetet.
 • Asana sparar automatiskt historiken för varje öppen uppgift. På så sätt är informationen alltid uppdaterad och lättillgänglig, och hänger ihop med arbetet. Med @omnämning kan du även hålla arbetet kopplat till referensmaterialet.

Anteckningsappar

 • Anteckningar i en textredigerare, ett dokument, en anteckningsbok eller på en klisterlapp är inte något dina teamkollegor har åtkomst till, de är svåra att hitta och är inte genomförbara.
 • I Asana kan du anteckna i en uppgift eller spara idéer i ett projekt så att alla i ditt team är informerade och kan referera till det senare.
 • Om du vill hålla dina anteckningar privata kan du alltid skapa en privat uppgift som bara är synlig för dig och som du snabbt kan komma åt tillsammans med ditt övriga arbete i Asana.

Att flytta dina dagliga arbetsflöden från andra verktyg till Asana är ett stort steg framåt för att spåra allt arbete på ett och samma ställe. Läs vidare för att ta reda på mer om att flytta dina teamspecifika arbetsflöden till Asana.

Vi stöder tyvärr inte den här webbläsaren

Asana fungerar tyvärr inte med webbläsaren du använder. Använd i stället en av följande stödda webbläsare för att registrera dig.

Välj språk

När du väljer ett språk ändras språket och/eller innehållet på asana.com