Szablon tworzenia nowego produktu

Korzystając ze spersonalizowanego szablonu, ustandaryzuj proces tworzenia nowego produktu – od pomysłu do wprowadzenia na rynek. Współpracuj z zespołami międzyfunkcyjnymi, monitoruj proces tworzenia produktu i komunikuj się z interesariuszami. A wszystko to w jednym miejscu.

Utwórz własny szablon

Załóż konto, aby utworzyć własny szablon.

INTEGRATED FEATURES

project-view iconWidoki projektuproject iconProjekty

Recommended apps

Ikona Jira Cloud
JIRA Cloud
Ikona Miro
Miro
Ikona Figma
Figma
Ikona Loom
Loom

Udostępnij
facebooktwitterlinkedin

Tworzenie nowego produktu to złożony proces, który wymaga zaangażowania wielu zespołów oraz interesariuszy. Złożoność nie musi jednak oznaczać komplikacji. Usandaryzuj proces tworzenia nowych produktów i spraw, aby był on bardziej wydajny, spójny oraz pomyślny dzięki szablonowi.

Czym jest szablon tworzenia nowego produktu?

Szablon tworzenia nowego produktu to zasób do wielokrotnego użytku, który przedstawia proces rozwoju produktu. Za jego utworzenie i wykorzystanie często odpowiedzialny jest menedżer produktu, który jest liderem tego procesu.

Szablony pozwalają unikać niejasności i zredukować liczbę błędów popełnianych przez zespoły ds. rozwoju produktu. Dzięki nim, procesy stają się jednolite, a menedżer produktu może utworzyć standardowy zestaw kroków, których może przestrzegać każdy pracownik, niezależnie od zespołu, do którego należy. To z kolei ułatwia współpracę międzyfunkcyjną, która stanowi kluczowy element procesu tworzenia nowego produktu. Dzięki szablonom możesz dodać ważne kroki, takie jak otrzymanie informacji zwrotnych o najnowszym prototypie, jako część procesu, aby nigdy już nie zostały pominięte.

Krótko mówiąc, szablon tworzenia nowego produktu to sposób na ustandaryzowanie mapy drogowej tworzenia produktu, aby upewnić się, że produkty końcowe projektu są spójne dla wszystkich projektów i zespołów produktowych.

Czym jest tworzenie nowego produktu?

Jak nazwa wskazuje, tworzenie produktu to proces rozwoju nowego produktu. Obejmuje on cały cykl tworzenia produktu, od początkowej sesji burzy mózgów, aż po wprowadzenie produktu na rynek. Zazwyczaj zawiera on sześć kroków: 

 1. Zbieranie pomysłów

 2. Definiowanie produktu

 3. Tworzenie prototypu

 4. Projektowanie

 5. Testy

 6. Wprowadzenie produktu na rynek

Dlaczego warto korzystać z szablonu mapy drogowej tworzenia produktu

Premiera projektu to złożony i czasochłonny proces, szczególnie w dużych firmach. Korzystanie z cyfrowego szablonu tworzenia nowego produktu może pomóc członkom Twojego zespołu skoncentrować się na każdym zadaniu, aby nie poczuli się przeciążeni i nie stracili z oczu głównego celu projektu.

W Asanie możesz utworzyć cyfrowy szablon, który:

 • Umożliwia koordynację współpracy międzyfunkcyjnej: dzięki cyfrowym szablonom masz pewność, że nie przeoczysz żadnego zadania, włącznie z zadaniami międzyfunkcyjnymi. W ten sposób wszystkie ważne kroki zostaną wykonane, niezależnie od tego, którzy interesariusze są za nie odpowiedzialni i czy mają już doświadczenie w zakresie tworzenia nowego produktu. 

 • Zwiększa wydajność: standaryzacja procesu tworzenia nowego produktu za pomocą szablonu umożliwia usprawnienie prac i upewnienie się, że wszystkie ważne działania zostaną wykonane, nawet, jeśli za każdym razem jest za nie odpowiedzialna inna osoba. Pozwala to zredukować liczbę czynności okołozadaniowych, więc możesz skoncentrować się na tworzeniu nowego produktu, zamiast tworzyć listy priorytetów.

 • Modernizuje proces: często zdarza się, że procesy są skuteczne jedynie na tyle, na ile pozwalają na to narzędzia używane do ich wdrażania. Przygotowując szablon tworzenia nowego produktu za pomocą narzędzia do zarządzania pracą możesz połączyć integracje i przepływy pracy w jednym obszarze roboczym, do którego dostęp mają wszyscy interesariusze. Zamiast tracić czas na znalezienie i pobranie najnowszej wersji pliku z Figmy, możesz połączyć go bezpośrednio z projektem tworzenia nowego produktu.

 • Pozwala dostosować przepływ pracy: utwórz szablon w narzędziu do zarządzania projektami, aby dowolnie zmieniać widok (na przykład na tablicę Kanban, wykres Gantta lub listę) i sprawdzić, który z nich najlepiej odpowiada członkom Twojego zespołu. Dodaj do szablonu sekcje, które są dla Ciebie najważniejsze i pomiń zbędne kroki, które nie odnoszą się do Twojej firmy czy branży.

6 sekcji, które należy dodać do szablonu tworzenia nowego produktu

Szablon powinien odzwierciedlać proces tworzenia nowego produktu stosowany w Twoim zespole czy firmie. Z pewnością będzie on połączony z innymi przepływami pracy w powiązanych projektach. Jeśli Twoja firma to startup lub w przypadku, gdy proces nie jest jeszcze doprecyzowany, możesz ustrukturyzować swój szablon według sześciu etapów tworzenia nowego produktu.

Sześć etapów procesu tworzenia nowego produktu

Sekcja 1: zbieranie pomysłów

Na tym etapie przeprowadza się burze mózgów, uwalnia kreatywność i wyobraża się sobie, co można osiągnąć w ramach procesu tworzenia nowego produktu. Możesz dodać do tej sekcji burze mózgów, historyjki użytkowników lub backlog produktu, aby gromadzić wszystkie pomysły i przygotować strategię produktową. Pamiętaj, aby uwzględnić miejsce na wskaźniki dotyczące dopasowania produktu do rynku, które pomogą wybrać najbardziej obiecujące propozycje.

Sekcja 2: definiowanie produktu

W ramach tej sekcji określisz dokładny plan projektu. Do tej części szablonu dodaj analizę biznesową, zakres projektu oraz strategię marketingową do wdrożenia, kiedy nowe funkcje Twojego produktu będą gotowe do wprowadzenia na rynek.

Sekcja 3: tworzenie prototypu

Ta sekcja powinna obejmować przepływ pracy dotyczący tworzenia prototypu. Utwórz w szablonie przestrzeń na analizę wykonalności, przykłady zastosowania oraz wymagania związane z produktem, aby programiści mogli szybko i sprawnie rozpocząć pracę.

Sekcja 4: projektowanie

Podczas projektowania wizja produktu zostaje zrealizowana. Spraw, żeby ta część Twojego szablonu była inkluzywna, dzięki czemu interesariusze zawsze będą na bieżąco poinformowani o aktualizacjach i decyzjach. Jeśli jest to konieczne zaznacz, które zadania są zależne od innych inicjatyw, aby pomóc członkom zespołu przestrzegać terminów.

Sekcja 5: testy

Testowanie często staje się rygorystycznym procesem, który obejmuje osobne zespoły i zestaw zadań. Sekcja ta znajduje się jednak w Twoim szablonie, aby umożliwić wszystkim interesariuszom projektu dostęp do rezultatów testów.

Sekca 6: wprowadzenie produktu na rynek

Ostatnia część szablonu powinna koncentrować się na wprowadzeniu produktu na rynek oraz obejmować strategie i późniejsze retrospekcje.

Zintegrowane funkcje

 • Widok listy. Jest to widok w stylu siatki pozwalający uzyskać szybki wgląd we wszystkie informacje o projekcie. Podobnie jak lista rzeczy do zrobienia lub arkusz kalkulacyjny, widok listy wyświetla wszystkie zadania jednocześnie, dzięki czemu możesz nie tylko zobaczyć ich tytuły i daty wykonania, ale także wyświetlić odpowiednie pola niestandardowe, takie jak priorytet, status i inne. Zapewnij bezproblemową współpracę, dając zespołowi wgląd w to, kto zajmuje się jakim zadaniem i do kiedy ma je wykonać.

 • Widok tablicy. Widok tablicy to widok w stylu tablicy Kanban, który wyświetla dane projektu w kolumnach. Są one zazwyczaj uporządkowane według statusu (np. „Do zrobienia”, „W toku” i „Ukończone”), ale nagłówki można dostosować w zależności od wymagań projektu. W każdej z kolumn znajdują się karty z zadaniami, zawierające wiele ważnych informacji, np. tytuł zadania, datę wykonania i pola niestandardowe. Śledź pracę w miarę jej przechodzenia przez kolejne etapy i zyskaj łatwy wgląd w status projektu.

 • Widok osi czasu. Widok osi czasu to widok projektu w stylu wykresu Gantta, który wyświetla wszystkie zadania na poziomym wykresie słupkowym. Możesz nie tylko sprawdzić daty rozpoczęcia i zakończenia zadań, ale również zależności między nimi. Dzięki widokowi osi czasu możesz łatwo sprawdzić, jak wszystkie elementy Twojego planu łączą się ze sobą. Dodatkowo dzięki możliwości zobaczenia całej pracy w jednym miejscu możesz łatwo określić i rozwiązać konflikty zależności zanim zaistnieją, aby zapewnić terminową realizację celów.

 • Kamienie milowe. Kamienie milowe przedstawiają ważne punkty kontrolne projektu. Wyznaczając kamienie milowe na przestrzeni projektu, informujesz członków zespołu i interesariuszy projektu o postępach w realizacji celu. Wykorzystaj kamienie milowe jako okazję do świętowania małych zwycięstw na drodze do ogólnego celu projektu. 

Polecane aplikacje

 • Jira. Twórz interaktywne, połączone przepływy pracy pomiędzy zespołami technicznymi i biznesowymi, aby zapewnić lepszy wgląd w proces tworzenia produktów w czasie rzeczywistym – bez potrzeby wychodzenia z Asany. Usprawnij współpracę nad projektami oraz przekazywanie zadań. Szybko twórz zgłoszenia Jira bezpośrednio w Asanie, umożliwiając płynne przekazywanie zadań między zespołami biznesowymi i technicznymi.

 • Miro. Połącz Miro i Asanę, aby usprawnić przepływy pracy i zyskać pełny obraz statusu swoich projektów w jednym miejscu. Osadzaj tablice Miro w briefach projektów w Asanie, umożliwiając członkom zespołu interakcję, przeglądanie, komentowanie lub edytowanie bezpośrednio z poziomu Asany. Możesz też dołączyć istniejącą lub nową tablicę Miro do dowolnego zadania w Asanie, automatycznie zapraszając współpracowników zadania do przeglądania, komentowania lub edytowania tablicy.

 • Figma. Zespoły używają aplikacji Figma do tworzenia przepływów użytkowników, modeli szkieletowych, makiet interfejsu użytkownika, prototypów i nie tylko. Teraz możesz osadzić te projekty w Asanie, aby umożliwić zespołowi dostęp do najnowszych projektów graficznych w kontekście, wraz z powiązaną dokumentacją projektową. W przeciwieństwie do zrzutów ekranu, pliki osadzone na żywo aktualizują się w czasie rzeczywistym, odzwierciedlając zmiany wprowadzone w projekcie, dzięki czemu nie musisz tracić czasu na szukanie odpowiednich plików ani aktualizowanie obrazów.

 • Loom. Dzięki filmom Loom możesz nadać swoim projektom bardziej osobisty charakter, a także zapewnić zespołowi przejrzystość i dodatkowy kontekst. Możesz z łatwością osadzić filmy Loom, aby wyjaśnić swój projekt, określić oczekiwania i podkreślić kluczowe kamienie milowe. Za pośrednictwem wiadomości wideo Loom możesz omówić niuanse i przedstawić kontekst, umożliwiając zespołowi szybsze przystąpienie do pracy. I najlepsza część: Twój zespół może oglądać filmy bez wychodzenia z Asany.

Często zadawane pytania

Jak przygotować szablon tworzenia nowego produktu?

Twój cyfrowy szablon powinien obejmować sześć sekcji przepływu pracy tworzenia nowego produktu. Przykładowo, sekcja gromadzenia pomysłów, projektowania produktu i wprowadzenia produktu na rynek. Jeśli używasz oprogramowania do zarządzania projektami możesz zautomatyzować przepływ pracy dzięki zależnościom pomiędzy zadaniami, wskazać ważne kamienie milowe i komunikować się ze swoim zespołem bezpośrednio z poziomu szablonu.

Czy szablon tworzenia nowego produktu jest Ci potrzebny?

Tak! Jeśli jesteś częścią zespołu ds. rozwoju produktu, szablon to najlepszy sposób, aby rozpocząć pracę. Najpierw, utwórz szablon, który będzie odpowiadał Twojemu przepływowi pracy. Jeśli w Twoim zespole nie ma jeszcze stałego procesu, zalecamy utworzenie szablonu w oparciu o sześć sekcji procesu tworzenia nowego produktu. Dzięki temu, podczas tworzenia kolejnej funkcji swojego produktu możesz pominąć wszystkie powtarzające się kroki w procesie planowania i od razu zabrać się do pracy.

Kiedy należy używać szablonu tworzenia nowego produktu?

Szablon tworzenia nowego produktu sprawdza się najlepiej w przypadku powtarzalnych przepływów pracy. Jeśli w ramach tworzenia nowego produktu postępujesz zgodnie z tymi samymi krokami i procesami, możesz uporządkować je za pomocą szablonu. Ogranicza to czas spędzony na planowaniu przepływu pracy ponieważ możesz po prostu powielić swój szablon i rozpocząć działanie.

Twórz nowe produkty z łatwością dzięki Asanie

Powołaj swoje nowe produkty do życia dzięki szablonowi tworzenia nowego produktu. Organizuj pracę, aby przyspieszyć proces ich tworzenia i udoskonalić go.

Utwórz własny szablon