Introduktion av ny medarbetare

Standardisera checklistan för nyanställda så att de snabbare kommer igång med arbetet, känner sig trygga i sin nya roll och mer engagerade.

Hjälp nya teamkollegor att komma igång med vår mall för introduktion av nyanställda.

Även om rekryteringsprocessen ofta är långvarig och ansträngande kan förberedelserna inför en ny anställds ankomst bli brådskande. Det är frestande att bara plocka ihop några dokument, men för att ge nya medarbetare rätt förutsättningar behövs en utförlig introduktion och mer samordning. Genom att effektivisera introduktionsprocessen och använda en [checklista för nyanställda] (/templates/for/other/new-hire-checklist), kan du se till att nyanställda får den information de behöver för att lyckas.

 • Standardisera introduktionsprocessen för nyanställda. Tänk om vi sa till dig att du kan få din nya medarbetare att känna sig välkommen – utan att behöva uppfinna hjulet på nytt varje gång? Vår mall för introduktion av nya medarbetare har en enhetlig plan som varje team kan anpassa efter sina behov.
 • Anpassa dig till tvärfunktionella intressenter. De bästa introduktionsprocesserna involverar flera avdelningar för att få den nya medarbetaren att känna sig som en del av teamet. Genom att centralisera arbetet på ett ställe kan du hålla reda på ansvarsområden, slutdatum och bilagor, samtidigt som du kan samordna ett bra tvärfunktionellt arbete.
 • Ge nya medarbetare möjligheten att lära sig i egen takt. Alla uppgifter behöver inte slutföras i en första checklista för introduktion. Istället för att trycka in hela introduktionsprocessen på den första dagen kan du ta dig tid för att ge ett varmt välkomnande med personliga samtal, och spåra det arbete som kan göras i Asana. Använd ditt projekt för introduktion av nya medarbetare för att ge den nya medarbetaren den information de behöver för att lyckas – utan att överösa dem med för mycket information den första dagen.
 • Om ditt företag har en [introduktionsprocess på distans] (https://blog.asana.com/2020/05/remote-onboarding/) är ett projekt för introduktion av nyanställda ett utmärkt sätt att fastställa kommunikationsnormer, ge den nyanställde ytterligare information och definiera förväntningar. Genom att lagra åtgärdspunkter och dokumentation i projektet kan ni ägna mer tid åt att lära känna varandra under introduktionssamtalen och etablera en bra arbetsrelation.
 • Skapa inkluderande gemenskaper från första dagen. Att skapa en [inkluderande gemenskap] (https://blog.asana.com/2020/05/building-inclusive-remote-culture/) är en viktig del av en bra introduktionsupplevelse (och även bra för de anställda). Det är också särskilt viktigt om du ska introducera distansanställda. I dokumentet för introduktion av nya medarbetare kan du inkludera information om alla resursgrupper för anställda som företaget erbjuder eller om hur de kan involveras i företagets gemenskap, så att de nya medarbetarna känner sig stöttade redan från dag ett.

Hur du förbereder dig inför att välkomna nyanställda med Asana

Introducerar du nya medarbetare i Asana för första gången?

Alla dina frågor, besvarade

 • Hur välkomnar man en nyanställd? Det finns inget rätt sätt att välkomna en nyanställd, men några viktiga saker att tänka på under introduktionsprocessen för nyanställda är: Hur mycket information ger du den anställde på en gång? Är det enkelt för dem att spara och återvända till informationen? Väger du upp deras introduktionsmöten med enskilda samtal och kaffepromenader så att de kan lära känna ditt team? Använd de här frågorna som vägledning för din välkomstprocess för nyanställda och få dem att känna sig som en del av teamet.
 • Vad är en checklista för nyanställda? En checklista för nyanställda är en samling av all den information som den nyanställde behöver göra eller lära sig under den första dagen eller veckorna i teamet. Med en checklista för nyanställda kan du se till att varje uppgift är genomförbar – utan att överväldiga den nyanställde med för mycket information den första dagen.
 • Vilka är introduktionsfaserna? Varje företag har sin egen unika introduktionsprocess, så dina introduktionsfaser kommer vara unika för ditt företag. I allmänhet har företagen dock en för-introduktionsfas som äger rum innan den nyanställdes första dag. Sedan finns fasen för acklimatisering, eller orientering, då den nyanställde anpassar sig till företaget. Därefter följer utbildningsfasen, då den nya medarbetaren gör sig hemmastadd och lär sig allt om sin roll. Slutligen kommer fasen för prestation eller utveckling, där den anställde är helt integrerad och bidrar utifrån sin roll.
 • Vad ingår i introduktionen för nyanställda? Projektet för introduktion av nya medarbetare bör innehålla en blandning av åtgärdsposter som medarbetaren behöver skriva under, läsa eller utföra. Det är också en bra plats för att inkludera dokumentation om företagets normer, förmåner, policyer och liknande. Se slutligen till att inkludera teamspecifika resurser som din nya medarbetare kan behöva.

Skapa enkelt en välkomnande och effektiv introduktionsupplevelse för både dig och din nya teamkollega. Kom igång med vår [mall för introduktion av nyanställda].(https://app.asana.com/-/product_templates?preview_template=new_employee_onboarding) i dag.

Använd mall

Relaterade resurser

 • Hur Dow Jones använder mallar för introduktion

  Se hur Dow Jones marknadsföringsteam introducerar Asana för alla nya medlemmar på deras första dag.

  Läs fallstudie
 • 6 tips för att introducera nya medarbetare

  Den första dagen är jätteviktig för dig och din nya medarbetare. Kom igång med de här sex tipsen.

  Läs fallstudie
 • Förbättra mallen med fler tips

  Vår mall hjälper dig att komma igång, men vår blogg är full av tips som hjälper dig att spara mer tid.

  Läs blogg
 • Asana Academy

  Utrusta nyanställda med allt de behöver för att lyckas med att komma in i företaget redan innan de anländer.

  Gå kurs
 • Hur Showpo introducerar varje ny medarbetare

  Se hur Showpo effektiviserade och förbättrade introduktionen av nya medarbetare med Asana.

  Läs fallstudie

Ge nya medarbetare rätt förutsättningar

Standardisera introduktionen av nya medarbetare med mallar i Asana Premium – så att nyanställda får en flygande start.