30-60-90-dagarsplan: Introducera nyanställda på ett enkelt sätt

Porträtt av medarbetare Caeleigh MacNeilCaeleigh MacNeil
11 april 2024
7 min. läsning
facebookx-twitterlinkedin
Bannerbild för artikeln 30-60-90-dagarsplan: introducera nyanställda på ett enkelt sätt
Visa mallar

Sammanfattning

En 30-60-90-dagarsplan beskriver de första 90 dagarna av en ny teammedlems anställning då den nyanställda bekantar sig med företagets policy, teamarbete och mål. Handlingsplanen hjälper dina teammedlemmar att bocka av viktiga punkter när de anpassar sig till sin nya arbetsmiljö. I den här artikeln beskriver vi de huvudsakliga delarna i en 30-60-90-dagarsplan och förklarar varför det är fördelaktigt att ha en sådan plan.

Det är allmänt känt att de första 90 dagarna på ett företag kan kännas skrämmande och det beror inte på någon enskild person eller ett enskilt program. Det är bara så att det är mycket som nya teammedlemmar måste lära sig i början såsom att använda olika verktyg, förstå teamets normer och justera sina egna förväntningar. När du ger nyanställda vägledning och klargör förväntningarna ger du dem möjlighet att komma igång från första dagen.

En 30-60-90-dagarsplan är en guide för nyanställda genom introduktionsprocessen. Handlingsplanen hjälper dina teammedlemmar att sätta upp mål som är möjliga att nå och bocka av viktiga punkter när de vänjer sig vid sin nya roll. I den här artikeln beskriver vi de huvudsakliga delarna i en 30-60-90-dagarsplan och förklarar varför det är fördelaktigt att ha en sådan plan.

Vad är en 30-60-90-dagarsplan?

En 30-60-90-dagarsplan beskriver de första 90 dagarna av en teammedlems nya jobb och gör den nyanställda bekant med företagets policy, teamarbete och inlärningsmål. Efter att ha läst 30-60-90-dagarsplanen bör en nyanställd förstå sina förväntade milstolpar och leveranser för de första 90 dagarna och även långsiktiga SMART-mål.

Vad är en 30-60-90-dagarsplan?

Referenspunkterna kan se ut så här:

 • 1–30 dagar: De första 30 dagarna innebär intensiv utbildning för arbetsrollen. Under den här tiden lär sig den nyanställde så mycket som möjligt om företagets policy, teamstruktur och ansvarsområden. 

 • 31–60 dagar: De kommande 30 dagarna av anställningen har den nyanställda möjlighet att omsätta lärdomarna i praktiken genom att ta sig an nya uppgifter. Det här är en viktig inlärningsperiod, men det finns också utrymme för misstag och utveckling under den här tiden. 

 • 61–90 dagar: Under den tredje månaden av anställningen har den nyanställda börjat behärska färdigheterna i sitt arbete, vilket innebär att arbetet med att uppnå de SMART-mål som sattes upp i 30-60-90-dagarsplanen kan påbörjas. Vid den här tidpunkten bör den nyanställda kunna uppfylla de förväntningar som du har fastställt. 

Syftet med en 30-60-90-dagarsplan är att se till att varje nyanställd känner sig välkommen till företaget och förstår sina ansvarsområden. En 30-60-90-dagarsplan kan ha liknande delar för alla nyanställda, såsom företagets policy och resurser, men många delar av planen är unika baserade på varje individs roll och ansvarsområden.

Gratis mall för introduktion av nyanställda

Vad bör nyanställda uppnå under de första 90 dagarna?

Under de första 90 dagarna bör nyanställda fokusera på att integreras i företagskulturen och behärska sin arbetsbeskrivning. Även om det finns tid under den här inledande perioden för nyanställda att hjälpa till med uppgifter utanför introduktionen bör de nya teammedlemmarnas huvudsakliga mål handla om grundläggande anpassning.

Här nedan följer några punkter som du kan be nyanställda att uppnå under de första 90 dagarna:

Du bör göra en prestationsmätning i slutet av de första 90 dagarna för att bedöma nyanställdas framsteg. Vid det tillfället kan du ge konstruktiv feedback om vad som har åstadkommits och hur den nyanställda kan fortsätta att förbättra sig i sin roll.

Skriva en 30-60-90-dagarsplan

Vanligtvis skriver du en 30-60-90-dagarsplan innan nyanställda börjar jobba eller direkt efter att jobbet har påbörjats. Vid den tidpunkten vet du förmodligen inte så mycket om den nyanställdas personlighet eller styrkor. I stället för att anpassa 30-60-90-dagarsplanen efter teammedlemmens personliga färdigheter kan du använda dina förväntningar på hur du vill att de ska utvecklas i sin nya roll för att skräddarsy varje plan. 

Skriva en 30-60-90-dagarsplan

Steg 1: Ställ frågor

När du har anställt en ny person kan du börja din 30-60-90-dagarsplan med att se till helheten och bedöma hur den nyanställda passar in i den bilden. Ställ dig själv alla frågor som du kommer att tänka på om arbetsrollen, introduktionsprocessen och teamet. Här nedan följer några frågor för att börja brainstorma:

 • Vilket behov hoppas du att den här personen ska fylla? 

 • Vilket specifikt problem vill du att personen ska lösa?

 • Vilken kunskap behöver den här personen för att lyckas?

 • Vilka är den nyanställdas dagliga ansvarsområden?

 • Hur kommer den nyanställda att delta i projektutvecklingen?

Slutligen kommer din 30-60-90-dagarsplan att ge din nyanställda en tydlig idé om hur de första tre månaderna kommer att se ut. Genom att tidigt besvara de här frågorna ger du den nya medarbetaren förutsättningar att lyckas och möjligheter att bygga upp sina färdigheter för rollen.

Steg 2: Definiera realistiska förväntningar

Din 30-60-90-dagarsplan är inte en lista över dagliga aktiviteter som den nyanställda kommer att arbeta med. Målet är snarare att ge den nya medarbetaren en översikt över sin funktion inom företaget. 

När du skapar din 30-60-90-dagarsplan bör du också tänka på att det har sina begränsningar vad en ny teammedlem kan göra och lära sig under de första månaderna av sin anställning. Även om du kanske har några brådskande behov att tillgodose så försök att inte lägga för mycket jobb på nyanställda för snabbt. 

Överväg vad en rimlig arbetsbelastning bör vara och minimera den arbetsbelastningen under åtminstone de första 30 dagarna. Räkna med en inlärningskurva. Om du sedan upptäcker att teammedlemmen kommer igång snabbt kan du tilldela mer arbete i lämplig mängd. 

Läs: Samarbete på arbetsplatsen: 11 sätt att öka teamets prestationer

Steg 3: Skapa SMART-mål

Enligt en studie från 2014 av BambooHR förlorar det genomsnittliga företaget en sjättedel av sina nyanställda varje månad under de tre första månaderna. Genom att direkt när de börjar i teamet ge de nyanställda SMART-mål, som är ett mätbart mål att arbeta mot, kan du öka andelen som stannar kvar. 

Det specifika mål som du sätter upp för den nyanställda beror på den roll och nivå som personen kommer att ha inom företaget. Kolla in några exempel på 90-dagars SMART-mål för olika tjänster här nedan:

 • Skribent: Publicera tre artiklar för en av våra kunder, vilket inkluderar att ta varje artikel genom hela publiceringsprocessen, från kvalitetskontroll till interna redigeringar, klientredigeringar och slutredigeringar. 

 • Kundsupport: Arbeta med teammedlemmar för att stänga 30 ärenden, vilket innefattar att lära sig det interna datasystemet och lösa en rad oväntade tekniska problem. 

 • Byrå: Samarbeta med intressenter för att skriva en kampanjartikel. Därefter marknadsföra artikeln för bloggare och lyckas få den publicerad på minst tre webbplatser som är relevanta för klienten.

Även om de nyanställdas första 90 dagar bör fokusera på att hjälpa dem att bli bekväma i sin nya roll kan man lägga till mätbara mål i handlingsplanen. På så sätt får de ett projekt att jobba med så att de inte känner att deras enda funktion är att följa andra. 

Prova Asana för projekthantering

Steg 4: Ge dem en mentor

En 30-60-90-dagarsplan plan är inte ett dokument som du överlämnar till din nya medarbetare och sedan bara skickar iväg personen för att utföra sina uppgifter. Dokumentet bör vara en referens för den nyanställda som sedan samarbetar med dig och andra teammedlemmar för att utföra sina uppgifter. 

När du skriver din plan bör du tilldela en mentor till de nyanställda som kan ge de råd och den vägledning som behövs. Den här personen kommer att vara deras guide under de första veckorna för eventuella frågor. En bra mentor kan hjälpa den nya medarbetaren att orientera sig så att den nya arbetsmiljön inte känns så överväldigande.

Se till att nya medarbetare får en mentor som inte är deras chef. På så sätt har de någon som de kan vända sig till med frågor om teamsynergi och teamnormer. En chef kan då fokusera på att ge vägledning om långsiktiga mål och bästa praxis för teamsamarbete.

Steg 5: Fastställ regelbundna uppföljningar

En viktig sak att komma ihåg när du skapar en 30-60-90-dagarsplan är att vara flexibel. Även om det känns som om planen beskriver exakt vad du hoppas att den nyanställda ska åstadkomma finns det ingen garanti för att de första 90 dagarna kommer att gå som förväntat. 

Ett annat team kan till exempel behöva hjälp av den nyanställda redan en vecka efter att anställningen har börjat, vilket kan få de SMART-mål som du ursprungligen hade satt upp att spåra ur. Det är också möjligt att den nyanställda lär sig långsammare eller snabbare än du förväntade dig. När du inser att planen är ett utkast och inte ett schema som ska följas till punkt och pricka kommer du att känna dig bättre över det arbete du har lagt ner på den.

Huvudsakliga delar i en 30-60-90-dagarsplan

Innehållet i en 30-60-90-dagarsplan är unikt för varje teammedlem som börjar i din organisation, men ramarna för planen bör se likadana ut. De huvudsakliga delarna i en 30-60-90-dagarsplan bör omfatta följande:

Huvudsakliga delar i en 30-60-90-dagarsplan
 • Företagets uppdrag: Beskriv kortfattat ditt företags uppdrag i början av 30-60-90-dagarsplanen för att ge den nyanställda en uppfattning om vad ditt företag står för. 

 • Riktlinjer: Riktlinjer kan inkludera information om din företagskultur och utveckla ditt företags kärnvärden. Riktlinjerna kan till exempel omfatta saker såsom: ”ställ frågor ... värdera relationer ... ha en laganda ... sätt hälsan först ...”

 • Möt teamet: I det här avsnittet kan du inkludera bilder och beskrivningar av de personer som din nya medarbetare kommer att arbeta tillsammans med. Det kan vara en bra referens när den nyanställde försöker lära sig namn och teamroller.  

 • Information inför första dagen: Det här är det enda avsnittet i 30-60-90-dagarsplanen som innehåller ett detaljerat schema för den nyanställda. Gör ditt bästa för att låta den nyanställda få veta vad som kan förväntas den första arbetsdagen, även om schemat kan komma att ändras. Inkludera information om inloggning eller hur man konfigurerar sin e-post och röstbrevlåda på telefonen. På så sätt slipper nyanställda känna sig vilsna och osäkra på vad de ska göra eller vart de ska gå. 

 • Högsta prioriteringar: I planens avsnitt om de högsta prioriteringarna bör du ge en översikt över nyanställdas ansvarsområden och de behov som du hoppas att de ska fylla i sin nya roll. 

 • SMART-mål: Som vi nämnde ovan bör de SMART-mål som du definierar i 30-60-90-dagarsplanen vara mätbara, jobbrelaterade mål som du hoppas att den nyanställda ska uppnå under de första 90 dagarna. 

 • Resurser: I avsnittet om resurser kan du ange länkar till företagets handbok, arbetsbeskrivningen, teamkatalogen och andra relevanta resurser. Lägg gärna till alla resurser i det här avsnittet som du tror att nya medarbetare kan ha nytta av när de bekantar sig med företaget och jobbet.

Använd den här beskrivningen för din 30-60-90-dagarsplan som ett ramverk för att skapa en plan som fungerar för varje nyanställd du introducerar.

Effektivisera introduktionsprocessen med jobbhanteringsverktyg

Om det handlar om ett arbete som är på plats kan det vara klokt att skriva ut din 30-60-90-dagarsplan och ge den till den nyanställde första arbetsdagen, men om du introducerar någon på distans behöver du dela din 30-60-90-dagarsplan online. Ett effektivt sätt att göra det är att använda en programvara för projekthantering. När du har delat planen kan du använda programvaran för att följa och övervaka teammedlemmens framsteg.

Med hjälp av en programvara för projekthantering kan du också effektivisera introduktionsprocessen med dagliga åtgärdspunkter. På så sätt kan den nyanställda smidigt övergå till en aktiv roll i teamet när de första 90 dagarna är avklarade. Kolla in vår kostnadsfria mall för introduktion av nyanställda för att ge din nya medarbetare förutsättningar för att lyckas.

Gratis mall för introduktion av nyanställda

Relaterade resurser

Artikel

Fler än 110 av de bästa frågorna för att bryta isen och bygga upp lagandan