Förbered teamet för framgång

Skapa en meningsfull och produktiv arbetsupplevelse för alla anställda genom att ge dem klarheten de behöver för att uppnå sina mål.

Asana hjälper dig och teamet att ...

Ta ansvar

Att dela en långsiktig vision och gemensamma mål motiverar anställda att arbeta mot samma syfte och visar hur deras dagliga arbetsuppgifter bidrar till helheten.

Främja ansvarstagandet

Att vara tydlig med vem som gör vad uppmuntrar anställda att fullfölja och hålla deadliner eftersom de vet att andra är beroende av deras arbete.

Skapa förtroende

Att organisera mål och arbete på ett ställe gör det enklare att kommunicera och agera. Det gör det lättare att ha öppna och stöttande arbetsrelationer vilket förbättrar samarbetet.

Läs mer om Asana
Företagsmål och milstolpar

Anslut arbetet till mål och milstolpar på ett ställe så att alla vet vilket arbete som är viktigast och kan se hur de bidrar till att nå dit.

Jobbförfrågningar

Centralisera alla jobbförfrågningar, standardisera leveransprocessen, prioritera och tilldela arbete – allt på ett ställe – för att hjälpa teamet att prestera bättre.

Introduktion av ny medarbetare

Skapa en introduktionsprocess för nya medarbetare för att få dem att känna sig välkomna och ge dem den information de behöver för att bli framgångsrika.

Mötesagendor

Håll ordning på dina möten och se till att alla förstår mötets syfte innan det börjar och vad nästa steg innebär vid mötets slut, tack vare tydliga mötesagendor.

Individuella möten

Fokusera på att ha givande samtal med dina medarbetare och bevaka åtgärdspunkter för att garantera uppföljning.

De bästa varumärkena i världen har förtroende för oss

Danone logo
Deloitte logo
Nasa logo
United Way of Salt Lake logo
General Electric logo
Us Aid logo
New York Times logo
Spotify logo
Asana Product Screenshot

Asana ger oss en tydlig bild av vårt arbete och vi har blivit mer disciplinerade i vårt beslutsfattande och har ökat volymen och produktionshastigheten. Hela vår kultur kretsar numera runt tydlighet, punktlighet och snabbhet. Skillnaden är anmärkningsvärd.

Mark Arnoldy, verkställande direktör, Possible

Se hur Asana kan fungera för ditt företag i dag

Se varför miljoner av människor använder Asana för att förbättra sitt arbete och sin arbetsprocess.