Szablon mapy drogowej produktu

Śledź i monitoruj za pomocą naszego szablonu mapy drogowej produktu przedsięwzięcia związane z produktem od jego opracowania po wprowadzenie na rynek.

Użyj szablonu

Załóż konto, aby korzystać z tego szablonu.

ZINTEGROWANE FUNKCJE

project-view iconWidoki projektugoal iconCeleproject iconProjektyfield-add iconPola niestandardowe

Recommended apps

Ikona Jira Cloud
JIRA Cloud
Ikona GitHub
GitHub
Ikona Figma
Figma
Logo aplikacji Lucidchart
Lucidchart

Udostępnij
facebookx-twitterlinkedin

Podczas podróży mapy drogowe ułatwiają określenie kierunku i śledzenie postępów na drodze do celu. Szablony mapy drogowej produktu robią to samo dla wprowadzania funkcji produktów organizacji na rynek.

Szablony mapy drogowej produktu umożliwiają uzyskanie ogólnego oglądu nadchodzących premier funkcji produktu, ułatwiając skoordynowanie zespołu, osiągnięcie kamieni milowych i skupienie się na ważnej pracy. Ponadto tworzą proces mapy drogowej do wielokrotnego użytku, aby umożliwić szybsze rozpoczęcie pracy. Nasz darmowy szablon mapy drogowej produktu zapewnia wszystko, czego potrzebujesz do przygotowania następnej mapy drogowej.

[Stary interfejs użytkownika produktu] Szablon mapy drogowej produktu w Asanie, widok w stylu arkusza kalkulacyjnego (lista)

Czym jest mapa drogowa produktu?

Mapa drogowa produktu to inaczej wizja wszystkich inicjatyw dotyczących produktu, jego funkcji i aktualizacji, które Twój zespół planuje wydać w określonym czasie. Dobra mapa drogowa produktu nadaje priorytet całościowym informacjom, jest określona w czasie oraz konkretna, umożliwiając sprawdzenie premier i ich terminów. Ponieważ mapy drogowe produktu umożliwiają menedżerom produktu i zespołom międzyfunkcyjnym szybkie sprawdzenie nadchodzących premier produktu, są doskonałym punktem wyjściowym dla przygotowania bardziej szczegółowych osi czasu premier. Określając, osoby odpowiedzialne w zespole za dane zadania, mapy drogowe ułatwiają także koordynowanie zespołu, dzięki czemu można mieć pewność, że wszystkie osoby osiągną cele i zrealizują swoje kamienie milowe.  

Czym jest szablon mapy drogowej produktu?

Szablon mapy drogowej produktu to zasób do wielokrotnego użytku, który przedstawia ważne informacje podstawowego procesu mapy produktu. Kopiując nasz darmowy szablon mapy drogowej produktu, możesz ustandaryzować proces wprowadzania produktu na rynek i pokierować zespół w stronę sukcesu. Oznacza to, że zawsze, kiedy potrzebujesz przygotować mapę drogową produktu – na przykład na początku każdego kwartału lub roku – możesz skopiować szablon i wypełnić go, aby mieć pewność, że zawrzesz w nim wszystkie potrzebne informacje.

Nasz szablon mapy drogowej produktu umożliwia także dokumentowanie ważnych elementów każdej premiery, takich jak jej oś czasu, priorytet, zakres lub wymagany wysiłek. 

Użyj szablonu

Jakie korzyści płyną z korzystania z szablonu mapy drogowej produktu?

Mapa drogowa produktu służy jako schemat premier funkcji produktu i przedsięwzięć zespołu. Korzystając z naszego darmowego szablonu mapy drogowej produktu możesz przygotować czytelne osie czasu i usprawnić pracę międzyfunkcyjną.

Szablony mapy drogowej produktu pomagają zespołowi, umożliwiając:

 • Połączenie wizji mapy drogowej produktu z pracą zespołu. 

 • Zapewnienie spójności informacji dotyczących premier oraz ich dat dla zespołu i interesariuszy. 

 • Organizowanie premier i przedsięwzięć według priorytetu, aby zespół mógł się skupić na ważnej pracy.

 • Śledzenie celów i kamieni milowych, aby zapewnić bieżącą aktualność mapy drogowej oraz terminowość jej realizacji.

 • Proste zmienianie priorytetów i terminów premier. 

 • Udostępnianie mapy drogowej produktu interesariuszom dla szybszego uzyskania poparcia. 

 • Wyświetlanie mapy drogowej w różnych widokach, np. w widoku osi czasu i kalendarza, aby śledzić postępy.

 • Uzyskanie szerszego oglądu procesu tworzenia mapy drogowej produktu, w tym w zakresie aktualizacji statusu i priorytetów. 

 • Organizowanie mapy drogowej według motywów, aby wszyscy mogli sprawdzić, jak każda premiera łączy się z celami firmy

 • Koordynowanie zespołów międzyfunkcyjnych pod kątem realizowanej pracy.

Jak korzystać z naszego darmowego szablonu mapy drogowej produktu

Nasz szablon mapy drogowej produktu oferuje zespołowi wgląd w osie czasu nadchodzących funkcji i premier produktu. Zawiera najważniejsze informacje dotyczące premiery, w tym:

 • Oś czasu premiery funkcji produktu, wskazująca, jakie funkcje zostaną wprowadzone w I, II, III i IV kwartale. 

 • Priorytet każdej funkcji, np. „niski”, „średni” lub „wysoki”.

 • Zakres lub nakład pracy wymagany do utworzenia każdej funkcji, np. „mały”, „średni” lub „duży”.

 • Status każdej premiery funkcji, np. „nierozpoczęta”, „w toku”, „dostarczona” i „wprowadzona”.

 • Cel firmy, w który wpisują się poszczególne funkcje. Na przykład, uruchomienie bardziej czytelnego menu nawigacyjnego może wpisywać się w osiągnięcie celu organizacji, jakim jest poprawa komfortu użytkownika.

Jeżeli zdecydujesz się skorzystać z naszego szablonu do utworzenia mapy drogowej konkretnego produktu, możesz go po prostu skopiować i zacząć wypełniać poszczególne sekcje.

Zintegrowane funkcje i aplikacje dla szablonu mapy drogowej produktu w Asanie

Zwiększ jeszcze bardziej skuteczność swojego szablonu mapy drogowej produktu, używając zintegrowanych funkcji Asany oraz polecanych aplikacji do zmniejszenia konieczności przełączania się między aplikacjami i wsparcia współpracy międzyfunkcyjnej. 

Zintegrowane funkcje

 1. Widok osi czasu. Widok osi czasu to widok projektu w stylu wykresu Gantta, który wyświetla wszystkie zadania na poziomym wykresie słupkowym. Możesz nie tylko sprawdzić daty rozpoczęcia i zakończenia zadań, ale również zależności między nimi. Dzięki widokowi osi czasu możesz łatwo sprawdzić, jak wszystkie elementy Twojego planu łączą się ze sobą. Dodatkowo widząc cały przegląd pracy w jednym miejscu, łatwo jest zidentyfikować i rozwiązać konflikty zależności jeszcze zanim one powstaną i zagwarantować osiągnięcie celów zgodnie z harmonogramem. 

 2. Cele. Cele w Asanie są połączone z pracą przyczyniającą się do ich realizacji, dzięki czemu członkowie zespołu zawsze wiedzą, do czego dążą. Często zdarza się, że cele są całkowicie odłączone od codziennych działań pracowników. Połączenie celów zespołu i firmy z konkretnymi działaniami wspierającymi ich realizację umożliwia członkom zespołu zrozumienie, w jaki sposób ich praca przyczynia się do sukcesu zespołu i całej organizacji. W rezultacie, zespoły podejmują lepsze decyzje. W razie konieczności mogą określić projekty, które wspierają realizację strategii firmy i priorytetyzować pracę, która przynosi wymierne wyniki. 

 3. Kamienie milowe. Kamienie milowe przedstawiają ważne punkty kontrolne projektu. Wyznaczając kamienie milowe na przestrzeni projektu, informujesz członków zespołu i interesariuszy projektu o postępach w realizacji celu. Wykorzystaj kamienie milowe jako okazję do świętowania małych zwycięstw na drodze do ogólnego celu projektu. 

 4. Pola niestandardowe. Pola niestandardowe to najlepszy sposób na tagowanie, sortowanie i filtrowanie pracy. Twórz unikalne pola niestandardowe dla dowolnej informacji, którą chcesz śledzić – od priorytetów i statusów po adresy e-mail i numery telefonów. Używaj ich do sortowania oraz planowania pracy. Dodatkowo pola niestandardowe mogą być używane w wielu zadaniach i projektach, zapewniając spójność w całej organizacji. 

Polecane aplikacje

 • GitHub. Automatycznie synchronizuj aktualizacje statusu pull requestów z GitHub z zadaniami w Asanie. Śledź postęp pull requestów i usprawniaj współpracę międzyfunkcyjną pomiędzy zespołami technicznymi i nietechnicznymi, a wszystko to z poziomu Asany.

 • Jira. Twórz interaktywne, połączone przepływy pracy pomiędzy zespołami technicznymi i biznesowymi, aby zapewnić lepszy wgląd w proces tworzenia produktów w czasie rzeczywistym – bez potrzeby wychodzenia z Asany. Usprawnij współpracę nad projektami oraz przekazywanie zadań. Szybko twórz zgłoszenia Jira bezpośrednio w Asanie, umożliwiając płynne przekazywanie zadań między zespołami biznesowymi i technicznymi. 

 • Figma. Zespoły używają aplikacji Figma do tworzenia przepływów użytkowników, modeli szkieletowych, makiet interfejsu użytkownika, prototypów i nie tylko. Teraz możesz osadzić te projekty w Asanie, aby umożliwić zespołowi dostęp do najnowszych projektów graficznych w kontekście, wraz z powiązaną dokumentacją projektową. W przeciwieństwie do zrzutów ekranu, pliki osadzone na żywo aktualizują się w czasie rzeczywistym, odzwierciedlając zmiany wprowadzone w projekcie, dzięki czemu nie musisz tracić czasu na szukanie odpowiednich plików ani aktualizowanie obrazów.

 • Lucidchart. Integracja Lucidchart + Asana umożliwia płynne osadzanie diagramów, schematów blokowych, map procesów i modeli szkieletowych bezpośrednio w Twoim projekcie w Asanie. Teraz możesz uzyskać ważny kontekst dotyczący projektów dokładnie tam, gdzie go potrzebujesz: w Asanie. Rezultat: zespoły mają łatwy dostęp do wszystkich najważniejszych informacji podczas pracy, bez konieczności przełączania się między aplikacjami.

Często zadawane pytania

Czym jest szablon mapy drogowej produktu?

Szablon mapy drogowej produktu to zasób do wielokrotnego użytku, za pomocą którego organizacje mogą ustandaryzować proces mapy drogowej produktu. Nasz darmowy, cyfrowy szablon mapy drogowej produktu ułatwia śledzenie przedsięwzięć związanych z produktem na przestrzeni różnych osi czasu – co obejmuje priorytet każdej premiery funkcji, związany z nią wysiłek, a także przedstawia, jak premiera jest związana z ogólnymi celami organizacji. 

Zwiększ efektywność swojego szablonu

Szablon pomoże Ci rozpocząć pracę, a Asana – pójść dalej.

Załóż konto