Postęp projektu i aktualizacje statusu

Przegląd

Sekcja „Przegląd” zapewnia pełny obraz statusu projektu, nad którym właśnie pracujesz. Raporty o statusie ułatwiają tworzenie szczegółowych, powtarzalnych i praktycznych aktualizacji statusu oraz udostępnianie swojej pracy kluczowym interesariuszom.

gif przedstawiający sekcję przegląd

Migawka przeglądu projektu

Po kliknięciu zakładki Przegląd w projekcie zobaczysz migawkę aktualnego statusu postępu projektu.

status postępu

Z poziomu zakładki „Przegląd” możesz:

 1. Sprawdzić, czy projekt jest realizowany na czas, zagrożony lub opóźniony.
 2. Poprosić o aktualizację statusu.
 3. Zaktualizować status projektu.
 4. Wyświetlić lub zmienić role w projekcie, datę wykonania projektu lub zakres dat.
 5. Wysyłać wiadomości do członków zespołu.

Kamienie milowe, cele i kluczowe zasoby – omówienie

Z poziomu zakładki Przegląd możesz również zobaczyć kamienie milowe, cele i kluczowe zasoby powiązane z Twoim projektem.

omówienie kamieni milowych

Z poziomu zakładki „Przegląd” możesz:

 1. Wyświetlić lub dodać nowy kamień milowy za pomocą ikony +.
 2. Wyświetlić kluczowe zasoby związane z projektem.
 3. Wyświetlić cele wspierane przez ten projekt.

zobaczysz tylko te portfolio, do których masz dostęp. Portfolio są dostępne dla wszystkich klientów planu Business.

Ostatnie aktualizacje statusu

Z poziomu zakładki Przegląd możesz szybko przejrzeć historię aktualizacji statusu na wykresie punktowym.

wykres punktowy

Z poziomu zakładki „Przegląd” możesz:

 • przejrzeć ostatnie aktualizacje statusu na wykresie punktowym, który pokazuje luki i śledzi postępy.

Z poziomu zakładki „Pulpit nawigacyjny” możesz także uzyskać dostęp do wykresu wypalania, który pomaga śledzić tempo pracy zespołu w czasie oraz szybkość, z jaką wykonuje pracę. Dostosuj wykresy, aby zobaczyć ukończone oraz nieukończone zadania i nie tylko. Przeczytaj ten artykuł, aby dowiedzieć się, jak wyświetlić dane dotyczące ogólnej wydajności i postępu projektu lub uwypuklić ewentualne problemy.

Jak utworzyć aktualizację statusu

Każdy członek projektu może ustawić status, aby poinformować innych członków projektuczłonków projektu o postępach projektu.

Szablonowa struktura bloków pozwala na uwzględnienie w aktualizacji faktycznej pracy wykonywanej w Asanie wraz z dodatkowym kontekstem wyjaśniającym status pracy.

Tworzenie aktualizacji statusu

tworzenie aktualizacji statusu

Aby utworzyć nową aktualizację statusu:

 1. Kliknij ikonę Aktualizuj status w widoku postępu projektu.

dodawanie pól niestandardowych do aktualizacji statusu to funkcja Business.

ekran aktualizacji statusu

W oknie „Aktualizacja statusu” możesz:

 1. Dodać tytuł.
 2. Wypełnić dane dotyczące aktualizacji statusu, w tym postęp, nazwę projektu, właściciela projektu i daty projektu.
 3. Wybrać, które [pola niestandardowe]](https://asana.com/guide/help/premium/custom-fields) mają zostać uwzględnione w aktualizacji.
 4. Dodać nową sekcję.
 5. Dołączyć streszczenie.
 6. Określić następne kroki.
 7. Określić najważniejsze osiągnięcia od ostatniej aktualizacji.
 8. Przeciągnąć kluczowe dane do aktualizacji, aby zaprezentować swoje wyniki.
 9. Po stworzeniu aktualizacji, kliknij niebieski przycisk Opublikuj.

pamiętaj, że aby opublikować aktualizację statusu projektu, musisz najpierw wybrać status projektu: na czas, zagrożony lub opóźniony.

Dodawanie kluczowych danych do aktualizacji statusu

Możesz przeciągać i upuszczać kluczowe dane, takie jak ukończone kamienie milowe lub zaległe zadania do aktualizacji statusu, aby efektywnie zaprezentować w niej swoje wyniki. Dodanie tych danych zapewnia wizualny wgląd w ostatnie osiągnięcia lub potencjalne przeszkody w pracy Twojego zespołu.

Po dodaniu kluczowych danych i opublikowaniu aktualizacji statusu Asana zapamięta strukturę blokową oraz kolejność poszczególnych elementów dla kolejnych aktualizacji.

sortowanie kluczowych danych

możesz zmienić kolejność sekcji Podsumowanie, Co zostało osiągnięte oraz Następne kroki, używając metody przeciągnij i upuść.

Dodawanie wykresów do aktualizacji statusu

Możesz dodać wykresy do swojej aktualizacji statusu, aby przedstawić w niej wykonaną pracę w wizualny sposób.

wykresy

Przypomnienia o aktualizacji statusu

Właściciel każdego projektu otrzymuje cotygodniowe zadanie w każdy czwartek, aby zaktualizować status swojego projektu z terminem na piątek. Jeśli jesteś właścicielem projektu i nie chcesz otrzymywać tych przypomnień, możesz je wyłączyć.

wyłącz przypomnienia o aktualizacji statusu

Aby wyłączyć przypomnienia o aktualizacji statusu:

 1. Przejdź do widoku Aktualizacja statusu.
 2. Kliknij przełącznik Przypominaj mi o aktualizowaniu statusu w każdy piątek.

aktualizacje statusu pojawią się w sekcji „Przegląd” oraz w wiadomościach projektu.

Drukowanie lub usuwanie aktualizacji statusu

usuń status

Aby wydrukować lub usunąć aktualizację statusu:

 1. Kliknij ikonę z trzema kropkami obok aktualizacji statusu.
 2. Kliknij Drukuj aktualizację statusu lub Usuń aktualizację statusu.

możesz usunąć własny status projektu, ale nie status opublikowany przez inne osoby.

Uwaga na temat tworzenia migawek

Aktualizacje statusu zapewniają szczegółowy wgląd w status projektu w danym momencie w czasie. Publikując nowy status, otrzymujesz migawkę, która umożliwia przeglądanie między innymi nazwy projektu, pól niestandardowych, nazw zadań, dat wykonania i osób odpowiedzialnych.

Oznacza to, że jeśli nazwa zadania lub data wykonania ulegną zmianie po opublikowaniu, wygląd zadania w aktualizacji pozostanie taki sam, dzięki czemu można spojrzeć wstecz i uzyskać pełne informacje o statusie projektu w dowolnym momencie.

Prywatność

Każda osoba, która zostanie dodana jako współpracownik w aktualizacji statusu, będzie mogła zobaczyć całą zawartość raportu, nawet jeśli nie ma dostępu do projektu, który posłużył do jego przygotowania.

Umożliwi to współpracownikom przeglądanie szczegółów lub tekstu dowolnego zadania zawartego w raporcie. Jeśli jednak współpracownicy klikną zadanie, kamień milowy lub inny element w projekcie, do którego nie mają dostępu, zobaczą stronę, na której będą mogli wysłać prośbę o udzielenie im dostępu do tych elementów – w przeciwnym razie nie będą mogli uzyskać dostępu do danych źródłowych.

Przepraszamy, ale ta przeglądarka nie jest obsługiwana

Asana nie obsługuje aktualnie używanej przez Ciebie przeglądarki. Zarejestruj się, używając jednej z tych przeglądarek.

Wybierz język

Wybór języka spowoduje zmianę języka i/lub treści na stronie asana.com