Szablon agendy spotkania

Aby spotkania były produktywne i przebiegały sprawnie, konieczne jest nadanie im jasnej struktury i celu. Skorzystaj z naszego darmowego szablonu agendy spotkania, by ustandaryzować sposób prowadzenia spotkań i jasno określić zakres obowiązków, a w rezultacie usprawnić współpracę.

Użyj szablonu

Załóż konto, aby korzystać z tego szablonu.

ZINTEGROWANE FUNKCJE

project-view iconWidoki projektufield-add iconPola niestandardowecheck-circle iconZadaniaproject iconProjekty

Recommended apps

Ikona Zoom
Zoom
Ikona Clockwise
Clockwise
Ikona Microsoft Teams
Microsoft Teams
Ikona Vimeo
Vimeo

Udostępnij
facebookx-twitterlinkedin

Kiedy ostatnio po spotkaniu nurtowało Cię pytanie „Jaki miało ono sens?”. Jeżeli podobnie jak wielu pracowników, tracisz średnio trzy godziny tygodniowo na udziale w niepotrzebnych spotkaniach, to odpowiedź prawdopodobnie brzmi – o wiele za często. 

Niekonkretne i nieproduktywne spotkania mogą wydawać się nieodzowną częścią pracy biurowej, ale nie musi tak być. Jasne określenie celu spotkania, przedstawienie oczekiwań wobec członków zespołu oraz wyjaśnienie, kto, za co odpowiada, może przywrócić spotkaniom ich sens. I tutaj właśnie z pomocą przychodzi szablon agendy spotkania. 

[Interfejs użytkownika produktu] Szablon agendy spotkania w Asanie, widok w stylu arkusza kalkulacyjnego (lista)

Czym jest agenda spotkania?

Co do zasady agenda spotkania to zarys tematów, które mają zostać poruszone podczas określonego spotkania. Dobrze przygotowana agenda spotkania wpływa na jego efektywność, informując o jego celu i określając oczekiwania. Jasne wskazanie, którzy członkowie zespołu będą odpowiedzialni za poszczególne tematy, ustalenie priorytetów dla tematów spotkania oraz czasu przeznaczonego na dyskusję w każdym punkcie może utrzymać spotkanie na właściwych torach i sprawić, że osiągnie ono zakładany cel.

Czym jest szablon agendy spotkania?

Szablon agendy spotkania to zasób do wielokrotnego wykorzystania, który określa podstawowe elementy spotkania. Aby spotkanie było efektywne, musi mieć swój cel i jasno określać oczekiwania. Szablon agendy spotkania pomaga to osiągnąć, określając, jakiemu zagadnieniu spotkanie będzie poświęcone, przypisując role i obowiązki każdemu z członków zespołu oraz przydzielając zadania, które zostaną ustalone w trakcie spotkania. Na przykład, Twój szablon agendy spotkania może określać tematy do dyskusji, przypisywać poszczególne tematy członkom zespołu oraz wyznaczać ramy czasowe dla każdego tematu spotkania. 

Korzystając z naszego darmowego szablonu agendy spotkania, możesz zaoszczędzić sobie pracy związanej z przygotowywaniem agendy dla każdego spotkania i szybciej rozpocząć współpracę nad tym, co najważniejsze. Oprócz tego korzystanie z szablonu agendy spotkania na platformie do zarządzania pracą pozwala uporządkować informacje z poprzednich spotkań (takie jak nagrania i protokoły) w jednym, łatwo dostępnym miejscu. Korzystając z szablonu agendy spotkania, możesz:

 • Ustandaryzować sposób prowadzenia spotkań. 

 • Upewnić się, że wszyscy znają temat i cel spotkania oraz swoje obowiązki. 

 • Efektywnie wykorzystywać czas poświęcany na spotkania.  

 • Nadać spotkaniu odpowiedni kierunek i zagwarantować jego produktywność dzięki określeniu tematów i przedziałów czasowych oraz ustaleniu priorytetów dla tematów spotkania. 

 • Na bieżąco zapisywać działania do wykonania podczas spotkań i przypisywać je odpowiednim członkom zespołu. 

 • Koordynować całą pracę i współpracować w jednym, łatwo dostępnym miejscu.

Użyj szablonu

Rodzaje szablonów agendy spotkania

Nasz podstawowy szablon agendy spotkania sprawdza się w różnych scenariuszach – od jednorazowych spotkań po cotygodniowe zebrania zespołu. Jednak niektóre rodzaje spotkań mogą wymagać bardziej rozwiniętej struktury. Na przykład, spotkanie 1:1 z bezpośrednim podwładnym znacząco różni się od posiedzenia zarządu z udziałem zewnętrznych interesariuszy. 

Bez względu na to, jakiego rodzaju spotkania prowadzisz, prawdopodobnie mamy na to szablon. Zapoznaj się z dostępnymi typami szablonów agendy spotkania, aby znaleźć taki, który najlepiej spełnia Twoje wymagania.

 • Spotkania inaugurujące projekt: przeprowadź spotkanie inauguracyjne, aby zacząć dobrze projekt i upewnić się przed jego rozpoczęciem, że wszyscy mają te same informacje. Skorzystaj z tego szablonu spotkania inaugurującego projekt, aby zorganizować i ustandaryzować spotkania przed rozpoczęciem każdego projektu. 

 • Spotkania 1:1: szablon spotkania 1:1 pomoże Ci prowadzić udane spotkania 1:1. Pozwala planować tematy do omówienia i śledzić działania do wykonania oraz rozwój kariery. 

 • Zespołowe burze mózgów: generuj nowe pomysły i upewnij się, że żaden nie umknie Twojej uwadze dzięki szablonowi zespołowej burzy mózgów. Organizuj i śledź pomysły na bieżąco, a także przypisuj dalsze działania w formie zadań. 

 • Spotkania firmowe: usprawnij spotkania firmowe i upewnij się, że wszyscy pracownicy są na bieżąco dzięki szablonowi spotkania firmowego, który pomoże Ci zaplanować i zarządzać logistyką spotkań z menedżerami i podobnymi wydarzeniami. 

 • Spotkania zarządu: zwiększ efektywność spotkań zarządu, jasno określając cele i priorytety przy pomocy szablonu agendy spotkania zarządu

 • Spotkania dotyczące planowania sprintów: upewnij się, że wszyscy w Twoim zespole międzyfunkcyjnym są na bieżąco i utrzymuj sprinty na właściwych torach, korzystając z szablonu planowania sprintu

 • Spotkania stand-up: spotkania stand-up są świetnym sposobem na dzielenie się postępami, udostępnianie aktualizacji i upewnienie się, że projekt przebiega sprawnie. Usprawnij ten proces i wyeliminuj blokady, korzystając z szablonu spotkania stand-up

 • Spotkania po zakończeniu projektu: spotkanie po zakończeniu projektu ma na celu przeanalizowanie co poszło dobrze, a co należy poprawić w przyszłości. Wykorzystaj ten szablon procesu po zakończeniu projektu do stworzenia struktury spotkań organizowanych po zakończeniu każdego projektu. 

 • Spotkania zespołu sprzedaży: śledź sukcesy sprzedażowe, nadchodzące inicjatywy, aktualizacje dotyczące procesu sprzedaży i nie tylko, korzystając z szablonu spotkania zespołu sprzedaży. 

 • Spotkania dotyczące oceny wyników: usprawnij proces oceny pracowników, korzystając z szablonu spotkania dotyczącego oceny wyników, dzięki któremu łatwo przekształcisz informacje zwrotne w wykonalne działania.

Co powinien zawierać szablon agendy spotkania?

Podstawowy szablon agendy spotkania powinien zawierać elementy, które pomogą zdefiniować cele spotkania i zapewnić jego płynny przebieg, takie jak:

 • Sekcja „Przegląd spotkania”, zawierająca cele spotkania, osobę prowadzącą i uczestników.

 • Sekcja poświęcona proponowanym tematom, zawierająca tematy do omówienia i osoby odpowiedzialne.

 • Sekcja poświęcona działaniom do wykonania wynikającym ze spotkania wraz z osobami odpowiedzialnymi i datami wykonania. 

 • Sekcja „Materiały referencyjne” do przechowywania przydatnych materiałów, takich jak nagrania z poprzednich spotkań, pokazy slajdów i notatki ze spotkań. 

Jak korzystać z naszego darmowego szablonu agendy spotkania

Niezależnie od tego, czy skorzystasz z naszego darmowego szablonu agendy spotkania, czy utworzysz własny szablon, zacznij od zadania sobie następujących pytań:

 • Jaki jest cel spotkania? Co chcemy osiągnąć? 

 • Jakie decyzje zespół musi podjąć na spotkaniu? Jakie tematy będą omawiane i które z nich mają najwyższy priorytet? 

 • Kto będzie uczestniczył w spotkaniu? Jaka będzie jego rola i obowiązki?

 • Ile powinno trwać spotkanie? 

Gdy odpowiesz sobie na te pytania, po prostu skopiuj szablon agendy spotkania i wykonaj następujące kroki:

 1. Wypełnij sekcję „Przegląd spotkania”. Uwzględnij ważne informacje dotyczące spotkania, takie jak cel spotkania, osoba prowadząca i uczestnicy.

 2. Sporządź listę tematów do omówienia. W sekcji poświęconej proponowanym tematom wymień tematy, które planujesz poruszyć na spotkaniu. Upewnij się, że są zgodne z ogólnym celem spotkania i weź pod uwagę długość spotkania, aby były ono produktywne 

 3. Uporządkuj tematy według priorytetu, aby uczestnicy spotkania wiedzieli, które z nich należy poruszyć, a które można pominąć, gdyby zabrakło czasu. 

 4. Przypisz tematy do konkretnych uczestników. Po ustaleniu, które tematy muszą zostać omówione przypisz właściciela do każdego tematu, aby umożliwić członkom zespołu przygotowanie się do dyskusji.

 5. Przeznacz realistyczną ilość czasu na każdy temat. Oszacuj, ile czasu zajmie dyskusja i uwzględnij odpowiedni bufor czasowy. 

 6. Odpowiednio wcześnie wyślij agendę uczestnikom spotkania, aby mogli zaznajomić się z tematami spotkania i odpowiednio się przygotować. 

 7. Załącz przydatne materiały w sekcji „Materiały referencyjne”, np. wnioski z poprzedniego spotkania, dokumenty, nagrania itp. 

 8. Użyj agendy spotkania, aby śledzić działania wynikające ze spotkania, a także właścicieli poszczególnych zadań i daty wykonania, aby każdy uczestnik spotkania wiedział, za co jest odpowiedzialny i na kiedy musi to wykonać.

Integracje i aplikacje, które można wykorzystać w szablonie Asany

Zorganizuj całą swoją pracę w jednym miejscu, łącząc szablon agendy spotkania ze swoimi ulubionymi aplikacjami i korzystając z naszych wbudowanych funkcji.

Zintegrowane funkcje

 1. Widok listy. Jest to widok w stylu siatki pozwalający uzyskać szybki wgląd we wszystkie informacje o projekcie. Podobnie jak lista rzeczy do zrobienia lub arkusz kalkulacyjny, widok listy wyświetla wszystkie zadania jednocześnie, dzięki czemu możesz nie tylko zobaczyć ich tytuły i daty wykonania, ale także wyświetlić odpowiednie pola niestandardowe, takie jak priorytet, status i inne. Zapewnij bezproblemową współpracę, dając zespołowi wgląd w to, kto zajmuje się jakim zadaniem i do kiedy ma je wykonać.

 2. Pola niestandardowe. Są one najlepszym sposobem na tagowanie, sortowanie i filtrowanie zadań. Twórz unikalne pola niestandardowe dla dowolnej informacji, którą chcesz śledzić – od priorytetów i statusów po adresy e-mail i numery telefonów. Używaj ich do sortowania oraz planowania pracy. Dodatkowo pola niestandardowe mogą być używane w wielu zadaniach i projektach, zapewniając spójność w całej organizacji. 

 3. Podzadania. Czasami lista rzeczy do zrobienia jest zbyt długa, aby ująć ją w jednym zadaniu. Gdy zadanie ma więcej niż jednego współpracownika, odległą datę wykonania lub wymaga przeglądu i zatwierdzenia przez interesariuszy, z pomocą mogą przyjść podzadania. To świetny sposób na rozdzielenie pracy i podzielenie zadań na mniejsze części. Jednocześnie masz pewność, że wszystkie te mniejsze zadania są połączone z ogólnym kontekstem zadania nadrzędnego. Użyj podzadań. aby podzielić zadania na mniejsze części lub uchwycić poszczególne części wieloetapowego procesu. 

 4. Dodawanie zadań do wielu projektów. Często praca opiera się na współpracy międzyfunkcyjnej, a zespoły muszą być w stanie efektywnie ze sobą współpracować. Jeśli jednak każdy dział korzysta z innych narzędzi i systemów, powstają silosy i opóźnienia. Asana sprawia, że śledzenie zadań i zarządzanie nimi w wielu projektach jest proste. Nie tylko ogranicza to powielanie wysiłków oraz zwiększa widoczność międzyfunkcyjną, ale również umożliwia zobaczenie zadań w kontekście, sprawdzenie kto i nad czym pracuje oraz połączenie zespołu i zadań.

Polecane aplikacje

 1. Zoom. Asana i Zoom łączą siły, aby pomóc zespołom poprawić produktywność i efektywność spotkań. Integracja Zoom + Asana ułatwia przygotowywanie się do spotkań, prowadzenie konwersacji, które można przekształcić w możliwe do wykonania działania oraz dostęp do informacji po zakończeniu rozmowy. Spotkania mają początek w Asanie, gdzie udostępnione agendy zawierają potrzebny kontekst. Podczas spotkania członkowie zespołu łatwo mogą tworzyć zadania bezpośrednio w Zoom, aby nie przeoczyć żadnych szczegółów i czynności do wykonania. Po zakończeniu spotkania, integracja Zoom + Asana automatycznie pobierze nagranie i transkrypcję ze spotkania w Zoom, dodając je do Asany i umożliwiając wszystkim współpracownikom oraz interesariuszom ich późniejsze odsłuchanie.

 2. Clockwise. Dzięki integracji Clockwise + Asana możesz dodawać zadania w formie bloku czasu do swojego kalendarza Google. Integracja Clockwise + Asana umożliwia określenie czasu trwania zadań, terminu ich wykonania oraz tego, czy Clockwise może automatycznie zmienić ich termin. Dodaj zadania do kalendarza i znajdź czas na ich wykonanie.

 3. Microsoft Teams. Dzięki integracji Microsoft Teams + Asana możesz wyszukiwać i udostępniać potrzebne informacje bez konieczności opuszczania aplikacji Teams. Z łatwością łącz swoje konwersacje w Teams z działaniami w Asanie – bez konieczności opuszczania aplikacji Teams. Możesz także tworzyć, przypisywać i wyświetlać zadania podczas spotkań w Teams bez konieczności przełączania się do przeglądarki.

 4. Vimeo. Treści pisane są przejrzyste, ale brakuje w nich tonu głosu, emocji i ekspresji. Osadzając wiadomości Vimeo w Asanie możesz zapewnić swojemu zespołowi wszystkie informacje kontekstowe bez potrzeby organizowania kolejnego spotkania. Nagrywaj siebie, swój ekran lub siebie wraz z ekranem i osadzaj te filmy w zadaniach, projektach, wiadomościach i komentarzach, aby zapewnić przejrzysty przekaz i potrzebny kontekst. Asana automatycznie wygeneruje transkrypcję nagrania, dzięki czemu można szybko zapoznać się z jego treścią i wyszukać ważne informacje. Dziel się informacjami zwrotnymi, zadawaj pytania i przypisuj zadania – a wszystko to bez opuszczania Asany.

Często zadawane pytania

Jakie korzyści płyną z korzystania z szablonu agendy spotkania?

Szablon agendy spotkania pomaga sprecyzować tematy spotkania i zwiększyć jego produktywność. Określa cel spotkania i role uczestników w ramach spotkania. 

Twój szablon agendy spotkania powinien obejmować sekcję zawierającą tematy do omówienia, sekcję poświęconą działaniom do wykonania ustalonym podczas spotkania oraz sekcję zawierającą odniesienia do nagrań i protokołów z poprzednich spotkań. Dobry szablon agendy spotkania powinien również określać osoby przypisane do każdego tematu, a także nadany im priorytet oraz przedział czasu do ich omówienia. 

Świetnie przygotowana agenda spotkania powinna określać jego cel, informować członków zespołu o tym, czego mogą się spodziewać podczas spotkania, oraz dawać im wskazówki, jak się do niego przygotować. Aby dowiedzieć się, jak utworzyć taką agendę spotkania, zapoznaj się ze wskazówkami dotyczącymi przygotowywania efektywnej agendy spotkania.

Zwiększ efektywność spotkań

Zespoły, które planują swoje spotkania z pomocą Asany, oszczędzają czas i pamiętają o każdym szczególe. Przekonaj się o tym, rozpoczynając darmowy okres próbny.

Załóż konto