Podzadania

Użyj podzadań, aby podzielić pracę nad zadaniem na mniejsze części lub rozdzielić ją między wiele osób. Podzadania są niezależnymi zadaniami z tymi samymi polami, co zadanie nadrzędne, ale są osadzone w ich obrębie.

Utwórz podzadanie

Aby utworzyć podzadanie:

 • Kliknij przycisk podzadania w prawym okienku.
 • Lub naciśnij skrót klawiszowy Tab+S po wybraniu zadania nadrzędnego.
 • Po utworzeniu jednego podzadania, wybierz je i naciśnij klawisz Enter, aby utworzyć kolejne.

Utwórz podzadanie

Szczegóły podzadania

Aby uzyskać dostęp do szczegółów podzadania i je zmodyfikować:

Kliknij ikonę dymku obok nazwy podzadania.

szczegóły podzadania

możesz tworzyć podzadania w obrębie innych podzadań, ale maksymalnie możesz utworzyć 5 poziomów podzadań.

W szczegółach podzadania zobaczysz te same opcje, co w przypadku zadania nadrzędnego, w tym możliwość utworzenia większej liczby podzadań.

szczegóły podzadania 2

Jak możesz zauważyć podczas wyświetlania szczegółów podzadania, nazwa zadania nadrzędnego jest widoczna nad nazwą podzadania. Kliknij nazwę zadania nadrzędnego u góry prawego okienkaprawego okienka, aby wrócić do szczegółów zadania nadrzędnego.

ukończenieukończenieOznaczyć zadanie jako ukończone poprzez kliknięcie w symbol znacznika wyboru. zadania nadrzędnego nie spowoduje ukończenia podzadań w jego obrębie; muszą one zostać niezależnie oznaczone jako ukończone i pozostaną wyszarzone po wykonaniu.

Wyświetlanie liczby podzadań w projektach

Zrzut ekranu widoku tablicy skoncentrowany na ikonie podzadań

Możesz w łatwy sposób rozpoznać, czy dane zadanie posiada podzadania przy użyciu różnych widoków i funkcji w Asanie, takich jak tablice, kalendarz lub obciążenie pracą. W tym celu poszukaj ikony liczby podzadań obok nazwy zadania.

Widok siatki podzadań

Widok siatki umożliwia zespołom projektowym wyświetlanie projektów w układzie umożliwiającym szybkie rozeznanie się w ilości pozostałej pracy do wykonania. Zespoły mogą zobaczyć migawkę osi czasu, ścieżki krytyczne, status zatwierdzenia, czas trwania zadań, kamienie milowe, zależności, podzadania i nie tylko.

Podzadania są również widoczne w widoku siatki i najlepiej używa się ich w przypadkach, gdy projekt jest realizowany na wielu poziomach.

widok siatki podzadań

Użytkownicy Asany mogą ustawić wartości pól, w tym pola niestandardowe w podzadaniach oraz zwijać i rozwijać podzadania, w zależności od stopnia szczegółowości, jaki chcą zobaczyć.

Podzielenie dużego projektu na mniejsze, łatwiejsze do wykonania części, przełoży się na większą wiarę użytkowników w jego sukces. Ta wizualna siatka wyświetlająca podzadania pomoże również zidentyfikować wąskie gardła, potencjalne problemy i obszary do poprawy.

Podzadania i przynależność do projektu

Możesz ręcznie dodać podzadanie do projektu jeśli chcesz, aby pojawiło się ono na liście zadań, osi czasu lub w kalendarzu projektu wraz z innymi zadaniami. Możesz również określić osobę odpowiedzialną, jako że podzadania nie dziedziczą jej z zadania nadrzędnego.

powiązania podzadań w projekcie

Aby połączyć projekt z podzadaniem:

 • Kliknij dymek czatu, aby otworzyć szczegóły podzadania.
 • Kliknij przycisk „Akcje zadania”.
 • Wybierz Dodaj do projektu z menu rozwijanego.
 • Wpisz nazwę projektu, do którego chcesz dodać podzadanie.

naciśnij skrót klawiszowy Tab+P, aby ustawić kursor w polu projektu podzadania.

projekt podzadania

Po dodaniu podzadania do projektu:

 1. Podzadanie pojawi się na liście zadań projektu.
 2. Nazwa projektu pojawi się w szczegółach podzadania.

podzadanie będzie również widoczne w widokach plików, postępu i kalendarza.  

Uprawnienia do podzadań

Podzadania są widoczne dla każdej osoby, która może wyświetlić zadanie nadrzędne. Dowiedz się więcej o uprawnieniach w sekcji uprawnieńuprawnień w Przewodniku.

jeśli chcesz dodać pola niestandardowe do podzadania, musisz najpierw ręcznie dodać podzadanie do projektu.

Przekształć zadania w podzadania

przekształć zadanie w podzadanie

Aby przekształcić zadanie w podzadanie:

 • Kliknij zadanie, które chcesz zmienić w zadanie nadrzędne, aby załadować jego szczegóły w prawym okienkuprawym okienku.
 • Kliknij i przeciągnij zadanie, które chcesz przekształcić do sekcji podzadań w otwartym prawym okienku nowego zadania nadrzędnego.

jeśli chcesz przekształcić zadanie w podzadanie, obydwa zadania muszą znajdować się na tej samej liście w okienku głównym (na liście projektów, tagów lub na liście „Moje zadania”).

Możesz również wykonać działanie odwrotne i przekształcić podzadanie w zadanie.

nie możesz przeciągnąć zadania nadrzędnego do jego własnych podzadań.

Usuń podzadania

usuń_podzadanie

Aby usunąć podzadanie:

 1. Kliknij podzadanie, które chcesz usunąć.
 2. Kliknij ikonę z trzema kropkami.
 3. Wybierz Usuń wybrane podzadanie.

Zagnieżdżone podzadania

Aby wyświetlić podzadania powiązane z zadaniami nadrzędnymi, kliknij ikonę czarnego trójkąta w widoku listy projektu.

zagnieżdżone podzadanie

aby wyświetlić zagnieżdżone podzadania, Twój projekt musi być posortowany według opcji brak.

Przepraszamy, ale ta przeglądarka nie jest obsługiwana

Asana nie obsługuje aktualnie używanej przez Ciebie przeglądarki. Zarejestruj się, używając jednej z tych przeglądarek.

Wybierz język

Wybór języka spowoduje zmianę języka i/lub treści na stronie asana.com