Szablon planowania sprintu

Czy chcesz przygotować plan sprintu, który dokładnie odzwierciedla to, nad czym pracuje Twój zespół? Użyj naszego szablonu do priorytetyzowania zadań, zarządzania wydajnością zespołu i monitorowania pracy od początku do końca.

Użyj szablonu

Załóż konto, aby korzystać z tego szablonu.

ZINTEGROWANE FUNKCJE

project-view iconWidoki projektufield-add iconPola niestandardowereporting iconPulpity nawigacyjne raportowaniamail iconSkrzynka odbiorcza

Recommended apps

Ikona Jira Cloud
JIRA Cloud
Ikona GitHub
GitHub
GitLab
GitLab
Ikona Zoom
Zoom

Udostępnij
facebookx-twitterlinkedin

Planowanie sprintu pomaga zwinnym zespołom w priorytetyzacji swoich zadań oraz ustaleniu obowiązków w ramach projektów. Jednak przy braku przejrzystej metody śledzenia zadań i obciążenia zespołu, trudno jest mieć pewność, że planowana ilość pracy jest dostosowana do czasu. 

Może w tym pomóc szablon planowania sprintu. Zapewnia strukturę potrzebną do skutecznego zarządzania projektami Agile i upewnienia się, że zespół koncentruje się na ważnych zadaniach. 

[Interfejs użytkownika produktu] Projekt planów sprintów w Asanie (tablice)

Czym jest szablon planowania sprintu? 

Szablon planowania sprintu to gotowa struktura, która pomaga zespołom Agile planować i przeprowadzać sprinty. Nasz szablon zawiera wszystkie elementy, dzięki którym sprinty będą jak najbardziej wydajne, w tym priorytetyzowanie zadań, zarządzanie wydajnością zespołu i monitorowanie pracy od początku do końca. 

Szablon ten nie jest jednorazowym narzędziem. Zamiast tego należy korzystać z niego podczas sprintu – od wstępnej sesji planowania sprintu po jego końcową retrospekcję. Oznacza to, że proces planowania jest bezpośrednio połączony z pracą zespołu w jednym systemie dokumentacji, aby wszyscy byli na bieżąco z planowanymi, wykonywanymi i ukończonymi zadaniami.

Czym jest sprint?

Sprint to ustalony okres czasu, w którym zespół pracuje nad konkretnymi produktami końcowymi. Zwykle trwające dwa tygodnie sprinty są podstawowym elementem zwinnych metodyk zarządzania projektami, które są powszechnie stosowane przez zespoły produktowe, inżynieryjne lub programistyczne. Praca w sprintach daje zespołom możliwość iteracji i ciągłego doskonalenia swoich procesów – po zakończeniu sprintu zespół rejestruje i włącza wyciągnięte wnioski do następnego sprintu.

Jakie są korzyści z cyfrowego szablonu planowania sprintu?

Cyfrowy szablon jest przydatny w całym cyklu życia sprintu, a nie tylko podczas spotkań dotyczących jego planowania. Zapewnia centralne miejsce, w którym można monitorować elementy backlogu, przypisywać zadania, dostosowywać terminy i przesyłać aktualizacje do interesariuszy. Ponieważ wszystko odbywa się w jednym systemie dokumentacji, możesz uniknąć powielania pracy i upewnić się, że cały zespół ma te same informacje. 

Dzięki cyfrowemu szablonowi planowania sprintu możesz: 

 • Uzyskać ogólny przegląd wszystkich zadań zespołu, wraz ze statusem każdego produktu końcowego. 

 • Śledzić produkty końcowe na każdym etapie pracy – backlog, z priorytetem, w toku, opracowywane i ukończone. 

 • Użyć zadań szablonu do utworzenia standardu elementów backlogu i upewnienia się, że interesariusze udostępniają zespołowi prawidłowe informacje. 

 • Zwizualizować swój sprint na różne sposoby – w formie standardowej listy, tablicy Kanban, osi czasu lub kalendarza. 

 • Używać tagów niestandardowych oznaczonych kolorami do śledzenia kluczowych informacji, takich jak priorytet zadania, etap produktu oraz punkty historyjek.

 • Dołączać do zadań ważne dokumenty Google, obrazy, klipy wideo i inne pliki.

 • Komunikować się z zespołem i interesariuszami bezpośrednio w miejscu, w którym wykonywana jest praca. 

Jak korzystać z szablonu planowania sprintu?

Wydajne planowanie sprintu różni się w każdym zespole. Możliwość personalizacji szablonu pozwala dostosować go do potrzeb Twojego zespołu. Oto kilka sprawdzonych wskazówek, o których warto pamiętać podczas planowania sprintu: 

 • Zdefiniuj strukturę sprintu. Sama lista działań do wykonania nie wystarczy, aby dowiedzieć się, czy sprint postępuje zgodnie z planem. Użyj naszego szablonu planowania sprintu w widoku tablic w Asanie, aby wyświetlić swój projekt sprintu w formie tablicy Kanban. Pogrupuj zadania według etapu prac w odpowiednich kolumnach. Następnie, przeciągaj i upuszczaj zadania do kolejnych kolumn, w miarę jak będą przechodzić przez kolejne etapy.

 • Wyznacz odpowiedniego właściciela oraz termin realizacji dla każdego zadania. Planowanie pojemności zespołu polega w większości na określeniu, który członek zespołu może wykonać dane zadanie w określonym czasie. Aby skutecznie zaplanować harmonogram sprintu, przypisz do każdego zadania osobę odpowiedzialną oraz termin, jasno określając w ten sposób obowiązki. Jeśli jest to możliwe, wyjaśnij również ogólny cel sprintu w zadaniu lub projekcie.

 • Trzymaj wszystkie najważniejsze informacje pod ręką. Pomóż swojemu sprintowi zakończyć się sukcesem, śledząc wszystkie szczegóły dla każdego zadania za pomocą pól niestandardowych, takich jak priorytet i punkty historyjek. W ten sposób zyskasz pewność, że zespół koncentruje się na właściwych zadaniach.

 • Udostępniaj regularne aktualizacje. Plan sprintu pomoże Ci w sprawnej organizacji każdego spotkania – od inauguracji, przez stand-upy, aż po przegląd i retrospekcję sprintu. Z szablonem, każdy doskonale wie, gdzie znaleźć swoje zadania i może szybko podsumować postępy, bez tracenia czasu na wyszukiwanie informacji.

Zintegrowane funkcje

 • Widok tablicy. Widok tablicy to widok w stylu tablicy Kanban, który wyświetla dane projektu w kolumnach. Są one zazwyczaj uporządkowane według statusu (np. „Do zrobienia”, „W toku” i „Ukończone”), ale nagłówki można dostosować w zależności od wymagań projektu. W każdej z kolumn znajdują się karty z zadaniami, zawierające wiele ważnych informacji, np. tytuł zadania, datę wykonania i pola niestandardowe. Śledź pracę w miarę jej przechodzenia przez kolejne etapy i zyskaj łatwy wgląd w status projektu.

 • Pola niestandardowe. Pola niestandardowe to najlepszy sposób na tagowanie, sortowanie i filtrowanie pracy. Twórz unikalne pola niestandardowe dla dowolnej informacji, którą chcesz śledzić – od priorytetów i statusów po adresy e-mail i numery telefonów. Używaj ich do sortowania oraz planowania pracy. Dodatkowo pola niestandardowe mogą być używane w wielu zadaniach i projektach, zapewniając spójność w całej organizacji. 

 • Raportowanie. Funkcja raportowania w Asanie przekłada dane projektu na przystępne i łatwe do zrozumienia wykresy i diagramy. Tworząc raporty tam, gdzie wykonywana jest praca, możesz uniknąć powielania pracy i ograniczyć niepotrzebne przełączanie się między różnymi aplikacjami. A ponieważ cała praca Twojego zespołu znajduje się już w Asanie, możesz pobrać informacje z dowolnego projektu lub zespołu, aby uzyskać dokładny obraz tego, co się dzieje w jednym miejscu.

 • Skrzynka odbiorcza. Skrzynka odbiorcza to Twoje centrum dowodzenia w Asanie. Skrzynka odbiorcza będzie w czasie rzeczywistym informować o ważnych zmianach projektu i zadań, więc zawsze będziesz dysponować najnowszymi informacjami dotyczącymi projektu. Koordynuj pracę, komentuj zadania, odpowiadaj na prośby oraz wyświetlaj aktualizacje dotyczące projektu – wszystko to w jednym miejscu. 

Polecane aplikacje

 • Jira. Twórz interaktywne, połączone przepływy pracy pomiędzy zespołami technicznymi i biznesowymi, aby zapewnić lepszy wgląd w proces tworzenia produktów w czasie rzeczywistym – bez potrzeby wychodzenia z Asany. Usprawnij współpracę nad projektami oraz przekazywanie zadań. Szybko twórz zgłoszenia Jira bezpośrednio w Asanie, umożliwiając płynne przekazywanie zadań między zespołami biznesowymi i technicznymi. 

 • GitHub. Automatycznie synchronizuj aktualizacje statusu pull requestów z GitHub z zadaniami w Asanie. Śledź postęp pull requestów i usprawniaj współpracę międzyfunkcyjną pomiędzy zespołami technicznymi i nietechnicznymi, a wszystko to z poziomu Asany.

 • Zoom. Asana i Zoom łączą siły, aby pomóc zespołom poprawić produktywność i efektywność spotkań. Integracja Zoom + Asana ułatwia przygotowywanie się do spotkań, prowadzenie konwersacji, które można przekształcić w wykonalne działania oraz dostęp do informacji po zakończeniu rozmowy. Spotkania mają początek w Asanie, gdzie udostępnione agendy zawierają potrzebny kontekst. Podczas spotkania członkowie zespołu mogą łatwo tworzyć zadania bezpośrednio w Zoom, aby nie przeoczyć żadnych szczegółów i czynności do wykonania. Po zakończeniu spotkania, integracja Zoom + Asana automatycznie pobierze nagranie i transkrypcję ze spotkania w Zoom, dodając je do Asany i umożliwiając wszystkim współpracownikom oraz interesariuszom ich późniejsze przesłuchanie.

 • Slack. Przekształcaj pomysły, prośby i zlecenia oraz działania omawiane w aplikacji Slack w możliwe do wykonania zadania oraz komentarze w Asanie. Przekształcaj krótkie pytania oraz działania w zadania z osobami odpowiedzialnymi i datami wykonania. Z łatwością zapisuj działania, aby mieć pewność, że prośby i zadania do wykonania nie zgubią się w aplikacji Slack. 

Elementy sprintów, które możesz zaplanować z pomocą Asany

Nasz szablon planowania sprintu nadąży za Twoim zespołem Agile, bez względu na aktualny etap sprintu czy używaną metodologię Agile. Skorzystaj z naszego szablonu, aby osiągać cele sprintu na każdym z tych kluczowych etapów: 

Często zadawane pytania

Czym jest planowanie sprintu?

Planowanie sprintu, zwane również zwinnym planowaniem sprintu, umożliwia zespołom przyspieszenie pracy oraz szybsze tworzenie i wydawanie produktów. Ten sposób zarządzania projektami często stosowany jest przez zespoły produktowe lub inżynieryjne, które organizują swoją pracę w jedno- lub dwutygodniowych sprintach. Nasz szablon planowania sprintu ułatwia bezpośrednie połączenie procesu planowania z pracą zespołu w jednym systemie dokumentacji, aby wszyscy byli na bieżąco z planowanymi, wykonywanymi i ukończonymi zdaniami.

Zwiększ efektywność swojego szablonu

Szablon pomoże Ci postawić pierwsze kroki, a darmowy okres próbny Asany pozwoli Ci je kontynuować.

Załóż konto