Szablon planowania sprintu

Czy chcesz przygotować plan sprintu, który dokładnie odzwierciedla to, nad czym pracuje Twój zespół? Użyj naszego szablonu do priorytetyzowania zadań, zarządzania wydajnością zespołu i monitorowania pracy od początku do końca.

Użyj szablonu

Załóż konto, aby korzystać z tego szablonu.

INTEGRATED FEATURES

project-view iconWidoki projektufield-add iconPola niestandardowereporting iconPulpity nawigacyjne raportowaniamail iconSkrzynka odbiorcza

Recommended apps

Ikona Jira Cloud
JIRA Cloud
Ikona GitHub
GitHub
GitLab
GitLab
Ikona Zoom
Zoom

Udostępnij
facebooktwitterlinkedin

Planowanie sprintu pomaga zwinnym zespołom w priorytetyzacji swoich zadań oraz ustaleniu obowiązków w ramach projektów. Jednak przy braku przejrzystej metody śledzenia zadań i obciążenia zespołu, trudno jest mieć pewność, że planowana ilość pracy jest dostosowana do czasu. 

Może w tym pomóc szablon planowania sprintu. Zapewnia strukturę potrzebną do skutecznego zarządzania projektami Agile i upewnienia się, że zespół koncentruje się na ważnych zadaniach. 

[Interfejs użytkownika produktu] Projekt planów sprintów w Asanie (tablice)

Czym jest szablon planowania sprintu? 

Szablon planowania sprintu to gotowa struktura, która pomaga zespołom Agile planować i przeprowadzać sprinty. Nasz szablon zawiera wszystkie elementy, dzięki którym sprinty będą jak najbardziej wydajne, w tym priorytetyzowanie zadań, zarządzanie wydajnością zespołu i monitorowanie pracy od początku do końca. 

Szablon ten nie jest jednorazowym narzędziem. Zamiast tego należy korzystać z niego podczas sprintu – od wstępnej sesji planowania sprintu po jego końcową retrospekcję. Oznacza to, że proces planowania jest bezpośrednio połączony z pracą zespołu w jednym systemie dokumentacji, aby wszyscy byli na bieżąco z planowanymi, wykonywanymi i ukończonymi zadaniami.

Czym jest sprint?

Sprint to ustalony okres czasu, w którym zespół pracuje nad konkretnymi produktami końcowymi. Zwykle trwające dwa tygodnie sprinty są podstawowym elementem zwinnych metodyk zarządzania projektami, które są powszechnie stosowane przez zespoły produktowe, inżynieryjne lub programistyczne. Praca w sprintach daje zespołom możliwość iteracji i ciągłego doskonalenia swoich procesów – po zakończeniu sprintu zespół rejestruje i włącza wyciągnięte wnioski do następnego sprintu.

Jakie są korzyści z cyfrowego szablonu planowania sprintu?

Cyfrowy szablon jest przydatny w całym cyklu życia sprintu, a nie tylko podczas spotkań dotyczących jego planowania. Zapewnia centralne miejsce, w którym można monitorować elementy backlogu, przypisywać zadania, dostosowywać terminy i przesyłać aktualizacje do interesariuszy. Ponieważ wszystko odbywa się w jednym systemie dokumentacji, możesz uniknąć powielania pracy i upewnić się, że cały zespół ma te same informacje. 

Dzięki cyfrowemu szablonowi planowania sprintu możesz: 

 • Uzyskać ogólny przegląd wszystkich zadań zespołu, wraz ze statusem każdego produktu końcowego. 

 • Śledzić produkty końcowe na każdym etapie pracy – backlog, z priorytetem, w toku, opracowywane i ukończone. 

 • Użyć zadań szablonu do utworzenia standardu elementów backlogu i upewnienia się, że interesariusze udostępniają zespołowi prawidłowe informacje. 

 • Zwizualizować swój sprint na różne sposoby – w formie standardowej listy, tablicy Kanban, osi czasu lub kalendarza. 

 • Używać tagów niestandardowych oznaczonych kolorami do śledzenia kluczowych informacji, takich jak priorytet zadania, etap produktu oraz punkty historyjek.

 • Dołączać do zadań ważne dokumenty Google, obrazy, klipy wideo i inne pliki.

 • Komunikować się z zespołem i interesariuszami bezpośrednio w miejscu, w którym wykonywana jest praca. 

Jak korzystać z szablonu planowania sprintu?

Wydajne planowanie sprintu różni się w każdym zespole. Możliwość personalizacji szablonu pozwala dostosować go do potrzeb Twojego zespołu. Oto kilka sprawdzonych wskazówek, o których warto pamiętać podczas planowania sprintu: 

 • Zdefiniuj strukturę sprintu. Sama lista działań do wykonania nie wystarczy, aby dowiedzieć się, czy sprint postępuje zgodnie z planem. Użyj naszego szablonu planowania sprintu w widoku tablic w Asanie, aby wyświetlić swój projekt sprintu w formie tablicy Kanban. Pogrupuj zadania według etapu prac w odpowiednich kolumnach. Następnie, przeciągaj i upuszczaj zadania do kolejnych kolumn, w miarę jak będą przechodzić przez kolejne etapy.

 • Wyznacz odpowiedniego właściciela oraz termin realizacji dla każdego zadania. Planowanie pojemności zespołu polega w większości na określeniu, który członek zespołu może wykonać dane zadanie w określonym czasie. Aby skutecznie zaplanować harmonogram sprintu, przypisz do każdego zadania osobę odpowiedzialną oraz termin, jasno określając w ten sposób obowiązki. Jeśli jest to możliwe, wyjaśnij również ogólny cel sprintu w zadaniu lub projekcie.

 • Trzymaj wszystkie najważniejsze informacje pod ręką. Pomóż swojemu sprintowi zakończyć się sukcesem, śledząc wszystkie szczegóły dla każdego zadania za pomocą pól niestandardowych, takich jak priorytet i punkty historyjek. W ten sposób zyskasz pewność, że zespół koncentruje się na właściwych zadaniach.

 • Udostępniaj regularne aktualizacje. Plan sprintu pomoże Ci w sprawnej organizacji każdego spotkania – od inauguracji, przez stand-upy, aż po przegląd i retrospekcję sprintu. Z szablonem, każdy doskonale wie, gdzie znaleźć swoje zadania i może szybko podsumować postępy, bez tracenia czasu na wyszukiwanie informacji.

Zintegrowane funkcje

 • Widok tablicy. Widok tablicy to widok w stylu tablicy Kanban, który wyświetla dane projektu w kolumnach. Są one zazwyczaj uporządkowane według statusu (np. „Do zrobienia”, „W toku” i „Ukończone”), ale nagłówki można dostosować w zależności od wymagań projektu. W każdej z kolumn znajdują się karty z zadaniami, zawierające wiele ważnych informacji, np. tytuł zadania, datę wykonania i pola niestandardowe. Śledź pracę w miarę jej przechodzenia przez kolejne etapy i zyskaj łatwy wgląd w status projektu.

 • Pola niestandardowe. Pola niestandardowe to najlepszy sposób na tagowanie, sortowanie i filtrowanie pracy. Twórz unikalne pola niestandardowe dla dowolnej informacji, którą chcesz śledzić – od priorytetów i statusów po adresy e-mail i numery telefonów. Używaj ich do sortowania oraz planowania pracy. Dodatkowo pola niestandardowe mogą być używane w wielu zadaniach i projektach, zapewniając spójność w całej organizacji. 

 • Raportowanie. Funkcja raportowania w Asanie przekłada dane projektu na przystępne i łatwe do zrozumienia wykresy i diagramy. Tworząc raporty tam, gdzie wykonywana jest praca, możesz uniknąć powielania pracy i ograniczyć niepotrzebne przełączanie się między różnymi aplikacjami. A ponieważ cała praca Twojego zespołu znajduje się już w Asanie, możesz pobrać informacje z dowolnego projektu lub zespołu, aby uzyskać dokładny obraz tego, co się dzieje w jednym miejscu.

 • Skrzynka odbiorcza. Skrzynka odbiorcza to Twoje centrum dowodzenia w Asanie. Skrzynka odbiorcza będzie w czasie rzeczywistym informować o ważnych zmianach projektu i zadań, więc zawsze będziesz dysponować najnowszymi informacjami dotyczącymi projektu. Koordynuj pracę, komentuj zadania, odpowiadaj na prośby oraz wyświetlaj aktualizacje dotyczące projektu – wszystko to w jednym miejscu. 

Polecane aplikacje

 • Jira. Twórz interaktywne, połączone przepływy pracy pomiędzy zespołami technicznymi i biznesowymi, aby zapewnić lepszy wgląd w proces tworzenia produktów w czasie rzeczywistym – bez potrzeby wychodzenia z Asany. Usprawnij współpracę nad projektami oraz przekazywanie zadań. Szybko twórz zgłoszenia Jira bezpośrednio w Asanie, umożliwiając płynne przekazywanie zadań między zespołami biznesowymi i technicznymi. 

 • GitHub. Automatycznie synchronizuj aktualizacje statusu pull requestów z GitHub z zadaniami w Asanie. Śledź postęp pull requestów i usprawniaj współpracę międzyfunkcyjną pomiędzy zespołami technicznymi i nietechnicznymi, a wszystko to z poziomu Asany.

 • Zoom. Asana i Zoom łączą siły, aby pomóc zespołom poprawić produktywność i efektywność spotkań. Integracja Zoom + Asana ułatwia przygotowywanie się do spotkań, prowadzenie konwersacji, które można przekształcić w wykonalne działania oraz dostęp do informacji po zakończeniu rozmowy. Spotkania mają początek w Asanie, gdzie udostępnione agendy zawierają potrzebny kontekst. Podczas spotkania członkowie zespołu mogą łatwo tworzyć zadania bezpośrednio w Zoom, aby nie przeoczyć żadnych szczegółów i czynności do wykonania. Po zakończeniu spotkania, integracja Zoom + Asana automatycznie pobierze nagranie i transkrypcję ze spotkania w Zoom, dodając je do Asany i umożliwiając wszystkim współpracownikom oraz interesariuszom ich późniejsze przesłuchanie.

 • Slack. Przekształcaj pomysły, prośby i zlecenia oraz działania omawiane w aplikacji Slack w możliwe do wykonania zadania oraz komentarze w Asanie. Przekształcaj krótkie pytania oraz działania w zadania z osobami odpowiedzialnymi i datami wykonania. Z łatwością zapisuj działania, aby mieć pewność, że prośby i zadania do wykonania nie zgubią się w aplikacji Slack. 

Elementy sprintów, które możesz zaplanować z pomocą Asany

Nasz szablon planowania sprintu nadąży za Twoim zespołem Agile, bez względu na aktualny etap sprintu czy używaną metodologię Agile. Skorzystaj z naszego szablonu, aby osiągać cele sprintu na każdym z tych kluczowych etapów: 

Często zadawane pytania

Czym jest planowanie sprintu?

Planowanie sprintu, zwane również zwinnym planowaniem sprintu, umożliwia zespołom przyspieszenie pracy oraz szybsze tworzenie i wydawanie produktów. Ten sposób zarządzania projektami często stosowany jest przez zespoły produktowe lub inżynieryjne, które organizują swoją pracę w jedno- lub dwutygodniowych sprintach. Nasz szablon planowania sprintu ułatwia bezpośrednie połączenie procesu planowania z pracą zespołu w jednym systemie dokumentacji, aby wszyscy byli na bieżąco z planowanymi, wykonywanymi i ukończonymi zdaniami.

Jak zaplanować sprint w Scrumie?

Planowanie sprintu jest jednym z elementów ram postępowania Scrum, w ramach których zespół pracuje nad określonymi zadaniami w określonych przedziałach czasowych. Planowanie sprintu jest więc procesem polegającym na przygotowywaniu i śledzeniu prac realizowanych podczas sprintu. O prawidłowy przebieg sprintu dba Scrum Master. Po zakończeniu każdego sprintu odbywa się retrospekcja sprintu.

Jak ułatwić planowanie sprintu?

Planowanie sprintu może być stresujące, jeśli zespoły Agile nie mają uporządkowanej struktury ani sposobu na łatwe znalezienie, śledzenie i realizowanie swoich zadań w ramach sprintu. Dzięki narzędziu do zarządzania pracą, takiemu jak Asana, możesz łatwo śledzić postępy prac na każdym etapie sprintu. W efekcie wszystkie szczegóły są łatwo dostępne, zespół jest na bieżąco o wszystkim informowany, a zadania są realizowane.

Zwiększ efektywność swojego szablonu

Szablon pomoże Ci postawić pierwsze kroki, a darmowy okres próbny planu Asana Premium pozwoli Ci je kontynuować.

Zarejestruj się