Skrzynka odbiorcza

Skrzynka odbiorcza to Twoje centrum powiadomień w Asanie. Wyświetla ona aktualizacje dotyczące wszystkich projektówprojektów, których jesteś członkiem oraz zadańzadań, nad którymi współpracujeszwspółpracujesz lub które są do Ciebie przypisaneprzypisane w ramach danego obszaru roboczego lub organizacji.

jeśli odwiedzasz Asanę regularnie i nie chcesz otrzymywać powiadomień e-mail, możesz je wyłączyć i sprawdzać aktualizacje w zadaniach i projektach za pomocą Skrzynki odbiorczej.

dostęp do skrzynki odbiorczej

Aby uzyskać dostęp do Skrzynki odbiorczej:

Kliknij Skrzynka odbiorcza na pasku bocznym. Powiadomienia dla Twojej organizacji lub obszaru roboczego pojawią się w lewym okienkulewym okienku. Te najnowsze będą widoczne jako pierwsze. Aktywność ze Skrzynki odbiorczej zostanie wyświetlona w prawym okienku po kliknięciu powiadomienia.

Akcje z poziomu lewego okienka:

Po kliknięciu powiadomienia w lewym okienku pojawią się następujące opcje: Utwórz zadanie uzupełniające, Oznacz jako nieprzeczytane i Archiwizuj powiadomienie po najechaniu kursorem na odpowiedni symbol.

Wątki w Skrzynce odbiorczej można w razie potrzeby zwinąć lub rozwinąć.

lewe okienko

Przeczytane/nieprzeczytane:

Jeśli chcesz przeczytać wiadomość w Skrzynce odbiorczej później, możesz oznaczyć ją jako nieprzeczytaną. Możesz także oznaczać wiadomości jako przeczytane bez ich otwierania.

przeczytane/nieprzeczytane

kliknij tutaj, aby przejść bezpośrednio do Skrzynki odbiorczej w Asanie.  

pomarańczowa kropka wskazująca nowe powiadomienia

Nowe powiadomienia:

Gdy pojawi się nieprzeczytane powiadomienie, w Skrzynce odbiorczej na górnym pasku zostanie wyświetlona pomarańczowa kropka.

Obok nowych powiadomień w Skrzynce odbiorczej pojawi się niebieska kropka. Gdy w zadaniu w projekcie pojawi się nowa aktywność, zobaczysz dymek.

karta w Google Chrome

Zauważysz również czarną kropkę obok logo Asany na karcie przeglądarki.

Nowe powiadomienia

Niebieska kropka oznacza nowe powiadomienia.

Powiadomienia z nowymi komentarzami lub załącznikami będą miały dymek z liczbą nowych komentarzy lub załączników.

Nowe komentarze

Niebieski dymek oznacza nową, nieprzeczytaną aktywność.

Praca ze Skrzynką odbiorczą

Skrzynka odbiorcza posiada dwie zakładki: Aktywność i Archiwum.

Zakładka „Aktywność”

Zobaczysz powiadomienie w Skrzynce odbiorczej, gdy:

 • Ktoś przypiszeprzypisze Ci zadanie
 • Ktoś anuluje przypisanie zadania do Ciebie
 • Będzie zbliżać się data wykonania przypisanego do Ciebie zadania
 • Przypisane do Ciebie zadanie stanie się zaległe
 • Zmieni się data wykonaniadata wykonaniaData, do której należy wykonać zadanie lub podzadanie. przypisanego do Ciebie zadania
 • Do zadania, nad którym współpracujesz zostaną dodane nowe załącznikizałącznikiPlik, który został dodany do zadania lub konwersacji.
 • W zadaniu, nad którym współpracujesz zostanie opublikowany nowy komentarzkomentarz
 • Zadanie, nad którym współpracujesz zostanie oznaczone jako ukończoneukończoneOznaczyć zadanie jako ukończone poprzez kliknięcie w symbol znacznika wyboru.
 • Ktoś polubi zadanie utworzone przez Ciebie lub przypisane do Ciebie
 • Zadanie, w którym jesteś współpracownikiem zostanie scalone z innym zadaniem
 • Zostaniesz dodany jako współpracownik do zadania
 • Ktoś polubi Twój komentarzkomentarz
 • Ktoś polubi Twój załącznikzałącznikPlik, który został dodany do zadania lub konwersacji.
 • Ktoś polubi Twoje ukończenie zadania
 • Ktoś @wspomni Ciebie w opisie zadania
 • Zostanie utworzona konwersacjakonwersacjaKonwersacje są sposobem komunikacji pomiędzy użytkownikami Asany. Możesz rozpocząć konwersację w dowolnym projekcie lub zespole. w zespole, którego jesteś członkiem
 • Zostanie opublikowany komentarz w konwersacji w ramach zespołu lub projektu, w której bierzesz udział
 • Do projektu, którego jesteś członkiem zostaną dodane nowe zadania
 • Zostanie rozpoczęta konwersacjakonwersacjaKonwersacje są sposobem komunikacji pomiędzy użytkownikami Asany. Możesz rozpocząć konwersację w dowolnym projekcie lub zespole. w projekcie, którego jesteś członkiem
 • Zostanie zaktualizowany statusstatusFunkcja umożliwiająca przekazywanie członkom projektu aktualizacji na temat jego postępów. Status zawiera kolor (czerwony, żółty, zielony) oraz krótkie podsumowanie. projektu, którego jesteś członkiem
 • Zmieni się status zadania, na które czekasz

Skrzynka odbiorcza wyświetla tylko powiadomienia o akcjach i zmianach dokonanych przez inne osoby. Nie zobaczysz w niej powiadomień o akcjach wykonanych przez Ciebie.

Po przeczytaniu lub podjęciu akcji w związku z powiadomieniem w Skrzynce odbiorczej, możesz je zarchiwizować.

archiwizacja powiadomień w skrzynce odbiorczej

Aby zarchiwizować powiadomienie w Skrzynce odbiorczej:

Najedź kursorem na symbol powiadomienia w Skrzynce odbiorczej i kliknij Archiwizuj powiadomienie. Zarchiwizowane powiadomienie zostanie przeniesione do zakładki „Archiwum”.

Jeśli chcesz wyczyścić swoją Skrzynkę odbiorczą, możesz zarchiwizować wszystkie powiadomienia naraz. Zarchiwizowane powiadomienia ze Skrzynki odbiorczej zostaną wyczyszczone po 4 tygodniach.

archiwizacja wszystkich powiadomień w skrzynce odbiorczej

Aby zarchiwizować wszystkie powiadomienia w Skrzynce odbiorczej:

 1. Kliknij ikonę z trzema kropkami na górnym pasku.
 2. Kliknij Archiwizuj wszystkie.

możesz również przejść na dół skrzynki odbiorczej i kliknąć Archiwizuj wszystkie wiadomości.

Zakładka „Archiwum”

W zakładce tej znajdziesz wszystkie zarchiwizowane powiadomienia ze Skrzynki odbiorczej.

Jeśli chcesz zachować starsze powiadomienia, możesz przenieść je z powrotem do zakładki „Aktywność”.

zakładka archiwum

Przenoszenie zarchiwizowanych powiadomień z powrotem do Skrzynki odbiorczej:

Najedź kursorem na powiadomienie w Skrzynce odbiorczej i kliknij Przenieś do Skrzynki odbiorczej. Powiadomienie pojawi się ponownie w zakładce „Aktywność”.

Archiwizowanie powiadomień w Skrzynce odbiorczej

Możesz zarchiwizować wszystkie przeczytane powiadomienia, aby uporządkować Skrzynkę odbiorczą.

Co się dzieje z zarchiwizowanymi powiadomieniami?:

Jeśli zarchiwizujesz krytyczne powiadomienie w swojej Skrzynce odbiorczej w ciągu 30 sekund, nie otrzymasz powiadomienia e-mail. W przypadku innych powiadomień nie otrzymasz powiadomienia e-mail, jeśli zarchiwizujesz je w ciągu 60 minut.

Zgrupowane powiadomienia:

Jeśli w ciągu godziny otrzymasz wiele powiadomień, Asana zgrupuje je i wyśle ​​w jednej wiadomości e-mail.

Powiadomienia krytyczne, czyli takie, które dotyczą np. przypisania zadania i komentarzy do zadań, zawsze będą wysyłane osobno, ale aktualizacje dotyczące nowo utworzonych lub ukończonych zadań będą grupowane.

Komentarze do zadań i powiadomienia o przypisanych zadaniach nigdy nie są grupowane.

30-sekundowy próg otrzymywania powiadomień e-mail dotyczy tylko powiadomień krytycznych. Mniej ważne powiadomienia są wysyłane po 60 minutach.

Prawe okienko w Skrzynce odbiorczej

Możesz wykonywać akcje na zadaniach z dowolnej zakładki w Skrzynce odbiorczej.

prawe okienko w skrzynce odbiorczej

prawe okienkoprawe okienkoOkienko po prawej stronie wyświetla szczegóły dotyczące zadania lub konwersacji. zawsze pozostaje otwarte, pozwalając Ci łatwo zobaczyć, co się zmieniło i jaką czynność musisz wykonać.

Jeśli chcesz zobaczyć zadanie w kontekście projektu, do którego należy, kliknij nazwę projektu, a zostanie on załadowany w okienku głównymokienku głównym.

Wyświetlanie

Możesz wyświetlić swoją Skrzynkę odbiorczą w widoku rozwiniętym lub skondensowanym. Aby zobaczyć więcej zawartości podglądu w lewym okienku, kliknij przycisk „Rozwiń”. Aby zobaczyć mniej zawartości podglądu w lewym okienku, anuluj zaznaczenie przycisku Rozwiń.

wyświetlanie

Filtrowanie

Korzystając z paska narzędzi Skrzynki odbiorczej, możesz filtrować typ otrzymywanych powiadomień.

filtrowanie

Możesz filtrować powiadomienia według następujących opcji:

 1. Rozwiń
 2. Wszystkie
 3. Przypisane do mnie
 4. @Wzmianka
 5. Przypisane przeze mnie

Dostęp do ustawień powiadomień e-mail

Możesz łatwo uzyskać dostęp do ustawień powiadomień e-mail ze swojej Skrzynki odbiorczej.

powiadomienia email

Z zakładki „Powiadomienia” w Ustawieniach profilu znajdziesz opcję Powiadomienia e-mail, gdzie możesz wprowadzić preferowany adres e-mail dla powiadomień o aktualizacjach dotyczących aktywności i podsumowaniach, z możliwością włączenia, wyłączenia oraz wstrzymania powiadomień.

Przepraszamy, ale ta przeglądarka nie jest obsługiwana

Asana nie obsługuje aktualnie używanej przez Ciebie przeglądarki. Zarejestruj się, używając jednej z tych przeglądarek.

Wybierz język

Wybór języka spowoduje zmianę języka i/lub treści na stronie asana.com