Twórz i zarządzaj tablicami Kanban za pomocą Asany

Wizualizuj postępy na wirtualnych tablicach Kanban i obserwuj, jak Twój zespół przenosi zadania z etapu „Do zrobienia” do „Zrobione”.

Asana Product Screenshot

Czym jest tablica Kanban?

Czy kojarzysz te tablice pełne karteczek samoprzylepnych z podpisami „Do zrobienia”, „W toku”, „Zrobione”? Wierz lub nie, ale tego systemu nie wymyślił Twój współpracownik. To tablica Kanban – wizualny sposób planowania projektów i przepływów pracy za pomocą kolumn i kart. Często stosowane w takich podejściach do zarządzania projektami, jak Scrum i Agile, tablice Kanban pomagają zespołom śledzić postępy oraz identyfikować przeszkody. Twórz je online w Asanie.

Dlaczego Asana

Dlaczego warto korzystać z tablic Kanban?

Planuj przepływy pracy

Stwórz przejrzysty proces i upewnij się, że zadania płynnie przechodzą od jednego etapu do drugiego.

Z łatwością wykrywaj wąskie gardła

Następnie, zoptymalizuj przepływ pracy, aby umożliwić zespołowi szybszą pracę.

Zobacz, na jakim etapie znajdują się prace

Dzięki wskazówkom wizualnym, członkowie zespołu widzą, którymi zadaniami można się zająć, a które z nich są już ukończone.

Zlecenia robocze

Przeglądaj i zarządzaj przychodzącymi zleceniami – od materiałów kreatywnych po poprawki błędów – i przypisuj je członkom zespołu.

Przepływy pracy

Aby stworzyć przejrzysty, linearny przepływ pracy, utwórz kolumnę dla każdego etapu i w miarę postępów przenoś zadania między kolumnami.

Mapy drogowe produktu

Stwórz mapę drogową dla swojego produktu i umieść każdą inicjatywę w odpowiedniej kolumnie, aby wszyscy w zespole wiedzieli kiedy i nad czym będą pracować.

InVision tworzy skuteczne kampanie marketingowe dzięki Tablicom

Zespół marketingowy InVision polega na tablicach Kanban w Asanie, aby realizować skuteczne kampanie. Pozwalają mu nie tylko śledzić wszystko na bieżąco, ale także ułatwiają zespołowi tworzenie i ciągłe udoskonalanie procesu przygotowywania i opracowywania kampanii, który jest dopasowany do jego potrzeb.

Dowiedz się więcej o tym, jak InVision wykorzystuje Tablice.

Zespoły ufają Asanie, aby osiągać swoje cele

Asana also has plans for discounted plans for nonprofits and free plans for students.

Stwórz swoją pierwszą tablicę Kanban w Asanie już dziś

Zobacz, dlaczego miliony osób korzystają z Asany, aby osiągać lepsze wyniki.