Mall för redaktionell kalender

Hantera allt ditt kommande innehåll med Asanas redaktionella kalender. Håll koll på innehållets utveckling, plattform, typ och godkännandestatus på ett och samma ställe.

Använd mall

Registrera dig för att använda den är mallen.

INTEGRERADE FUNKTIONER

project-view iconProjektvyerfield-add iconAnpassade fältcheck-circle iconUppgifterproject iconProjekt

Recommended apps

Slack-logotyp
Slack
Gmail ikon
Gmail
Google Workspace logotyp
Google Workspace
Microsoft Outlook ikon
Outlook

Dela
facebookx-twitterlinkedin

Ditt företags innehåll är avgörande för att skapa en relation med kunderna. Det kan vara ett blogginlägg som positionerar er som ett ledande företag, ett nyhetsbrev som låter kunderna vet vad som händer härnäst eller ett inlägg i sociala medier som hjälper er att få kontakt med målgruppen. En stark redaktionell strategi är nyckeln till att etablera relationer. 

Men att följa upp allt innehåll som behöver skapas är ofta lättare sagt än gjort. Det är mycket som ska till för att genomföra en framgångsrik innehållsstrategi, från att hitta idéer till olika typer av innehåll, till att producera material för flera olika kanaler och samordna arbetet mellan olika team. 

Det är här Asanas mall för redaktionella kalendrar kan komma till hjälp. Vår mall är en återanvändbar kalender som du kan använda för att spåra alla blogginlägg, artiklar, videor och tillgångar som produceras. Genom att planera varje steg i processen – från idé till publicering – och tillhandahålla en visuell plats för samarbete mellan olika team, förenklar vår mall för redaktionella kalendrar innehållshanteringen.

[Produkt-användargränssnitt] Projekt för en redaktionell kalender i Asana (kalendervy)

Vad är en redaktionell kalender?

En redaktionell kalender – även kallad innehållskalender – är ett schema med alla blogginlägg, artiklar, videor och andra innehållsinitiativ som ditt företag planerar att publicera. En redaktionell kalender innehåller vanligtvis specifika detaljer för varje nytt innehåll, till exempel kanalen det ska läggas ut på och publiceringsdatumet. 

Redaktionella kalendrar tillhandahåller en överblick över kommande innehåll, vilket gör det enklare att hantera din innehållsstrategi. Med en plan för vilket innehåll som kommer härnäst kan du se till att du har en blandning av aktualiserade och nya artiklar på gång och planera för kommande helgdagar och evenemang. Eftersom redaktionella kalendrar innehåller information om slutdatum för uppgifter och tilldelade personer hålls innehållsproduktionen på rätt spår så att du kan vara säker på att publicera i tid.

Vad är en mall för redaktionella kalendrar?

Asanas mall för redaktionella kalendrar är en struktur som du kan kopiera och där du kan planera och spåra allt ditt innehåll. Vår redaktionella kalender ger dig insyn i vilka inlägg som är på gång och förenklar organiseringen, planeringen, schemaläggningen och publiceringen av innehåll. I mallen kan du använda valfria anpassade taggar för att spåra viktig information för varje inlägg, till exempel:

 • slutdatum för inlägget och relevanta tillgångar

 • den huvudsakliga kanalen

 • innehållets status (t.ex. ”inte påbörjat”, ”under granskning” eller ”redo att publiceras”)

 • typ av innehåll

 • godkännandestatus 

 • publiceringsdatum.

Använd mall

Fördelar med att använda Asanas mall för redaktionella kalendrar

Med Asanas mall för redaktionella kalendrar är det enkelt att planera kommande innehåll. Använd vår mall för följande:

 • Hantera allt innehåll på ett ställe så att du inte behöver söka igenom e-post, kalkylark eller dokument för att veta vad som kommer att publiceras och när.

 • Förenkla tvärfunktionellt samarbete genom att sammanföra teamen för sociala medier, PR och marknadsföring på ett ställe. 

 • Tilldela uppgifter för alla steg som behövs för att producera innehåll, såsom utkast, redigering, godkännande och publicering.

 • Ange deadliner för varje uppgift och skapa ett arbetsgångsschema som du kan visualisera i kalendervyn

 • Spåra enkelt innehållets status genom varje produktionsfas så att du snabbt kan se hur allt går.

 • Se till att ditt team är på det klara med de senaste ändringarna i innehållet genom att dela med dig av feedback direkt i kalenderuppgifterna.

 • Flytta snabbt slutdatum och deadliner när behoven och tidsplanen ändras. 

 • Organisera alla dina tillgångar där du jobbar med integrerade appar såsom Google Workplace och Dropbox

 • Använda anpassade fält för att organisera och med hjälp av färgkoder dela in viktig uppgiftsinformation såsom status, kanal och innehållstyp. 

 • Följa upp nya idéer för inlägg och hålla ett öga på publiceringsschemat för att se till att du alltid har tillräckligt med innehåll på gång. 

Exempel på kalendrar som du kan skapa med Asanas mallar

Vår grundläggande mall för redaktionella kalendrar kan fungera som grund för en mängd olika innehållskalendrar. Här är några exempel på kalendrar som du kan skapa med våra mallar som utgångspunkt: 

 • Kalendrar för huvudsakligt innehåll: visa allt kommande innehåll, från blogginlägg till nyhetsbrev och e-postutskick, i en central innehållskalender.

 • Bloggkalendrar: använd vår mall för redaktionella kalendrar för att skapa en specifik innehållskalender för blogginlägg. Aktivera anpassade taggar för att snabbt se vilka kategorier varje inlägg tillhör och samarbeta med ditt redaktions- och designteam på ett och samma ställe. 

 • Kalendrar för videoproduktion: skapa en kalender för videoproduktion för att spåra videoinnehållet från idékläckning till färdigställande. Skapa en översikt över videoproduktionens förlopp med hjälp av anpassade fält som är kopplade till varje steg i produktionen, såsom manus, redigering och marknadsföring. Spara även alla videotillgångar, t.ex. URL:er och manus, på samma ställe.

 • Kalendrar för e-postmarknadsföring: använd vår kalendermall för e-postmarknadsföring för att organisera och effektivisera arbetsflödet för din e-postmarknadsföring.

 • Innehållskalendrar för sociala medier: skapa en kalendermall för sociala medier för att hantera kommande inlägg på sociala medier i alla kanaler. 

Integrerade funktioner och rekommenderade appar för din mall för redaktionella kalendrar

Samla din teknikstack och förenkla samarbetet med integrerade funktioner och appar som minskar behovet av att växla mellan olika appar.

Integrerade funktioner

 1. Kalendervy. Kalendervyn är en projektvy där du kan se alla kommande och tidigare arbeten i ett kalenderformat. Du kan tydligt följa vad som görs och vilka deadliner som är förestående. Ge intressenterna möjlighet att se slutdatumen för varje uppgift och det planerade projektarbetet i stort. Klicka sedan på en uppgift för att visa mer information som till exempel anpassade fält, beroenden, underuppgifter och mycket mer.

 2. Underuppgifter. Ibland är en att göra-punkt för stor för att utgöras av en enda uppgift. Om en uppgift har fler än en medverkande, ett långt slutdatum eller intressenter som måste granska och godkänna innan publiceringen, kan du använda underuppgifter för att spåra det arbetet. Underuppgifter är ett effektivt sätt att fördela arbete och dela upp uppgifter i enskilda komponenter – samtidigt som du ser till att alla de mindre uppgifterna fortfarande är kopplade till det övergripande sammanhanget i den överordnade uppgiften. Dela upp uppgifter i mindre komponenter eller fånga upp de enskilda komponenterna i en process med flera steg med hjälp av underuppgifter. 

 3. Anpassade fält. Anpassade fält är det bästa sättet att tagga, sortera och filtrera arbete. Skapa unika anpassade fält för all information du behöver spåra, från prioritet och status till e-post eller telefonnummer. Använd anpassade fält för att sortera och schemalägga dina uppgifter så att du vet vad du ska arbeta med först. Dessutom kan du dela anpassade fält mellan olika uppgifter och projekt för att säkerställa enhetlighet i hela organisationen. 

 4. Lägga till uppgifter i flera projekt. Det ligger i arbetets natur att vara tvärfunktionellt, och team i olika avdelningar måste kunna samarbeta effektivt. Men om varje avdelning har sitt eget arkiveringssystem stannar arbetet av och isoleras. Asana gör det enkelt att spåra och hantera uppgifter i flera projekt. Det minskar inte bara dubbelarbete och ökar synligheten mellan team, det hjälper också ditt team att se uppgifter i ett sammanhang, visa vem som arbetar med vad och att hålla teamet och dina uppgifter anslutna.

Rekommenderade appar

 1. Slack. Omvandla idéer, arbetsförfrågningar och åtgärdspunkter från Slack till spårbara uppgifter och kommentarer i Asana. Gå från snabba frågor och åtgärdspunkter till uppgifter med tilldelade personer och slutdatum. Fånga enkelt upp arbete så att förfrågningar och att göra-punkter inte försvinner i Slack. 

 2. Google Workplace. Bifoga filer direkt till uppgifter i Asana med Google Workplace-filväljaren, som är inbyggd i uppgiftsfönstret i Asana. Bifoga enkelt My Drive-filer med bara några få klick.

 3. Gmail. Med Asana för Gmail-integreringen kan du skapa Asana-uppgifter direkt från din Gmail-inkorg. Alla uppgifter du skapar från Gmail kommer automatiskt att inkludera sammanhanget från ditt e-postmeddelande, så att du aldrig missar något. Behöver du kolla upp en Asana-uppgift när du skriver ett e-postmeddelande? I stället för att öppna Asana kan du använda Asana för Gmail-tillägget och helt enkelt söka efter uppgiften direkt från din Gmail-inkorg. 

 4. Outlook. När åtgärdspunkter kommer in via e-post, till exempel när din byrå ber dig att granska ett arbete eller när en partner gör en förfrågan om designtillgångar, kan du nu skapa uppgifter för dem i Asana direkt från Outlook. Du kan sedan tilldela uppgiften till dig själv eller en teamkollega, ställa in ett slutdatum och lägga till den i ett projekt, för att koppla den till annat relevant arbete.

Vanliga frågor

Vad är en mall för redaktionella kalendrar?

I grunden är en mall för redaktionella kalendrar en återanvändbar kalender som du kan använda för att organisera och schemalägga din plan för det innehåll som ska skapas. Asanas mall för redaktionella kalendrar hjälper dig att effektivisera och hantera innehållet eftersom den ger dig en plats där du kan hålla reda på viktig information om publikationer. 

Det är enkelt att använda vår mall för redaktionella kalendrar. Ladda bara ned vår fördefinierade mall och byt namn på den för att anpassa den till ditt företags redaktionella strategi. Sedan kan du skapa din egen kalender med information om innehållet såsom namn, det planerade publiceringsdatumet, innehållstyp, kanal och status. Du kan använda de förifyllda fälten eller skapa dina egna. 

Du ska ta med all viktig information som behövs för att spåra din kommande innehållsproduktion. När du fyller i mallen bör du tänka på vilka detaljer du behöver ta med för att hålla innehållsplanen i fas. Det kan handla om kanalen, status, typ av innehåll eller status för nödvändiga godkännanden. 

Du kan använda Asanas mall för redaktionella kalendrar som en utgångspunkt för alla typer av innehållskalendrar. Vår mall kan användas som en referens för en central redaktionell innehållskalender, eller så kan du ändra den för att skapa en specifik kalender som passar din typ av innehåll, som till exempel en bloggkalender eller en kalender för videoproduktion.  

Hämta mall

Förbättra dina redaktionella planer med Asanas kostnadsfria mall för redaktionella kalendrar.

Använd mall