Innehållskalender

Skapa en innehållskalender i Asana

Det finns några olika sätt att skapa din innehållskalender. För att komma igång snabbt:

  1. Använd vår mall för innehållskalender.
  2. Importera ett befintligt kalkylark som du för närvarande använder för att spåra innehållsarbete.

Komma åt alla Asana-mallar

GIF som visar hur man kommer åt alla mallar i Asana från +-knappen i det övre fältet

Om du är gratisanvändare, föredrar att bygga din egen innehållskalender från grunden eller vill få tips om bästa praxis för Asana-projekt kan du börja med dessa steg.

Tips för att hantera och arbeta med en innehållskalender

1. Visualisera allt innehållsarbete i en enda kalender (och på andra sätt)

När du hanterar en innehållskalender vill du förmodligen se den i en kalendervy. På så sätt kan du se hela ditt publiceringsschema på ett ställe och justera datum utan att använda ett separat verktyg. Kalendervyn sparar tid eftersom den fylls i med dina befintliga innehållsuppgifter med deadliner.

GIF om hur man använder kalendervyn i Asana och omplanerar i kalendern

I allmänhet ger projektvyer dig olika sätt att visualisera projektdata, allt från deadliner i en kalender till statusuppdateringar, eller att visa alla bilagor i ditt projekt.

SKÄRMBILD som visar alla olika vyer och flikar i Asana-projekt

2. Spara tid och undvik misstag genom att skapa en mall för vanliga innehållsprocesser

De flesta innehållsteam upprepar processer såsom redaktion- och granskningscykeln. I stället för att förlora tid genom att börja från början och eventuellt glömma steg eller lämna luckor kan du skapa malluppgifter som har beroenden.

  1. Skapa en ny uppgift i ditt innehållskalenderprojekt och ge den namnet ”MALL – kopiera mig för nytt innehåll”.
  2. Lägg till underuppgifter för alla saker du gör varje gång du skapar innehåll. Till exempel: skiss, första utkast, granskning, redigering, publicering, delning med försäljningsavdelningen, osv. Skapa underuppgifter genom att skriva Tab + s.
  3. Se till att intressenterna påbörjar sin del av arbetet vid rätt tidpunkt genom att lägga till uppgiftsberoenden. Klicka på ikonen ... och sedan på Markera som beroende av. De personer som tilldelas en uppgift får ett meddelande när uppgiften de väntar på är slutförd så att de kan börja utan att först behöva skicka frågor om arbetet snart är klart eller av misstag missa en överlämning.

SKÄRMBILD av hur man skapar ett uppgiftsberoende i Asana

3. Fånga in relevanta detaljer för kreativa sammanfattningar och genomför dem snabbare med hjälp av formulär

Kreativa sammanfattningar hjälper innehållsteam att samla in viktiga detaljer om uppdragets mål, målgrupp och krav, men de kan bromsa den kreativa processen om de inte fylls i ordentligt eller försvinner i ett dokument. Skapa i stället [ett formulär för kreativa sammanfattningar] (/guide/help/premium/forms) som är direkt kopplat till ditt innehållskalenderprojekt. På så sätt startar teamet redan från början med den information de behöver (formulerad på ett sätt som de förstår).

SKÄRMBILD av formulär för kreativ sammanfattning av kampanjprojekt skapat i Asana

Alla kan skicka in formulär – även om de inte använder Asana – om du skickar formulärlänken till dem. Inskickade formulär blir en uppgift i ditt innehållskalenderprojekt så att det kan prioriteras.

När du är redo att arbeta med det nya innehållet skapar du en kopia av uppgiften för innehållsmallen. Klistra sedan in de kreativa sammanfattningarna från formuläret i uppgiftsbeskrivningen.

4. Nå deadliner med tydligare granskningar och godkännanden

Att få tillgångar granskade och godkända kan ta längre tid än nödvändigt och kräva ständig kommunikation som bara leder till ofullständig feedback. I stället kan team använda regler och aviseringar för anpassade fält så att arbete blir klart för godkännande på ett tydligt och snabbt sätt:

GIF som visar arbetsflöde för godkännande med anpassade fält i Asana för att visa när arbete är klart eller redan godkänt

  1. Lägg till projektregler så att uppgifter samtidigt som de förlöper automatiskt tilldelas till rätt person, slutförs eller flyttas till andra projektavsnitt.
  2. Använd aviseringar för anpassade fält för att hålla intressenter informerade om förloppet. De får aviseringar om fälten uppdateras från till exempel ”Feedback behövs” till ”Godkänd”.
  3. Granskarna kan lämna feedback direkt på bilderna med kvalitetskontroll. Varje feedback skapar en genomförbar underuppgift så att skaparen kan spåra och implementera feedback om det behövs.

GIF av arbetsflödet för bildgranskning i Asana

5. Förhindra dubbelarbete genom att spåra innehållsuppgifter i fler än ett projekt

I vanliga fall är innehållet du skapar inte isolerat – kanske är det en del av en större kampanj eller ett arbete som ett annat team är beroende av. Utan Asana kan teamet kanske inte se det arbete som utförs i andra projekt eller initiativ, vilket kan leda till att arbetet utförs dubbelt eller att själva samordningen av arbetet blir tidskrävande.

GIF som visar hur man sprider ut en enskild uppgift i flera olika Asana-projekt för en innehållskalender och ett lanseringsprojekt

I stället kan du [lägga till uppgifter i flera projekt] (/guide/help/taks/fields#gl-multi-home) för att spara tid utan att du behöver kopiera arbete eller hantera det på olika ställen. Uppgiften förblir förstås densamma i alla projekt som du lägger till den i, så alla filer och kommentarer finns kvar och intressenterna ser dem i det sammanhang som är mest meningsfullt för dem.

Tips för att rapportera om arbetet med innehållskalendern och om förloppet

Om du vill veta hur du skapar rapporter för att analysera din innehållsproduktion kan du börja här.

För att få uppdateringar om innehåll som du publicerar och dess status kan du börja här.

Håll koll på hur det går för ditt innehåll så att du i tid kan upptäcka hinder eller arbete som riskerar att bli försenat

För att kunna publicera innehållet i tid måste redaktörerna försäkra sig om att arbetet fortskrider väl mot leveransdatumet. Genom att använda anpassade fält för ”innehållsfas”, ”prioritet” och ”godkännandefas” kan du sortera ditt projekt efter dessa kategorier för att kontrollera innehållet i olika faser och övervaka prioriteringar proaktivt.

SKÄRMBILD som visar resultat för avancerad sökning i Asana

  1. När du vill sortera ditt projekt klickar du på filtreringsikonen uppe till höger.
  2. Välj det anpassade fält som du vill sortera efter.

Om till exempel en blogguppgift med slutdatum i morgon är märkt som ”inte påbörjad” kan du @omnämna den som tilldelats uppgiften direkt från uppgiften för att se om slutdatumen behöver flyttas. Eller om en högprioriterad broschyr inte har godkänts ännu behöver du inte skicka ett panikmeddelande till alla och fråga om den är färdig för att tryckas.

Resurser för planering och hantering av en innehållskalender

Tar du lättare till dig information visuellt? Vill du se hur våra användare hanterar sina innehållskalendrar? Kolla in de här resurserna:

ResurserLänk
Mall för innehållskalenderAnvänd mall
VideohandledningSe hur man använder Asana
Kurs på begäranRegistrera dig för Asana Academy
FallstudierSe hur Discovery Digital Studios, Autodesk och Hubspot hanterar sina innehållskalendrar med Asana.
Anslut till community[Delta i en kommande utbildning] (https://events.asana.com) eller [starta en tråd på vårt communityforum] (https://forum.asana.com)
Blogg med tips för innehållskalendernLäs blogg
Tips för kalender för sociala medierLäs blogg

Att planera en innehållskalender i kalkylark och separata kalendrar gör det svårt att se slutdatum, veta hur det går för innehållet och hålla reda på filer. I stället kan teamen planera, hantera och arbeta med innehåll i ett och samma projekt så att det blir lättare att publicera arbete på högsta nivå.

Vi stöder tyvärr inte den här webbläsaren

Asana fungerar tyvärr inte med webbläsaren du använder. Använd i stället en av följande stödda webbläsare för att registrera dig.

Välj språk

När du väljer ett språk ändras språket och/eller innehållet på asana.com