Szablon strategii wejścia na rynek

Jeśli wprowadzasz nowy produkt, odświeżasz istniejący albo dokonujesz ekspansji na nowy rynek, Twoja strategia wejścia na rynek na pewno ma wiele zmiennych elementów. Dla powodzenia planu niezbędna jest koordynacja zespołu. Szablony strategii wejścia na rynek realizują te i wiele innych zadań.

Utwórz własny szablon

INTEGRATED FEATURES

timeline iconOś czasumilestone iconKamienie milowedependency iconZależnościmultihome iconDodawanie zadań do wielu projektów

Recommended apps

Dropbox
Dropbox
Logo Google Workspace
Google Workspace
Logo Slack
Slack
Ikona Figma
Figma

Udostępnij
facebooktwitterlinkedin

Stworzenie strategii wejścia na rynek nie jest błahostką. Od zaplanowania premiery produktu, przez koordynację zespołów międzyfunkcyjnych po uzyskanie aprobaty interesariuszy, stworzenie struktury dla pomyślnego planu wiąże się z mnóstwem pracy – a wszystko to jeszcze przed rozpoczęciem projektu.

Co jeśli istnieje metoda standaryzacji procesu planowania wejścia na rynek, która umożliwi Tobie i Twojemu zespołowi szybsze przejście do faktycznej „strategii” podczas tworzenia strategii GTM? Jest to proste dzięki szablonowi strategii wejścia na rynek. 

[interfejs użytkownika produktu] Szablon strategii wejścia na rynek w Asanie (widok listy)

Czym jest strategia wejścia na rynek? 

Strategia wejścia na rynek (GTM), od ang. „go-to-market” (nazywana także planem wejścia na rynek), to krokowy plan działania wyznaczający sposób pomyślnego wprowadzenia nowego produktu lub rozszerzenia działalności na nowy rynek. Kilka innych powodów, dla których firma może potrzebować takich planów, to ponowne wprowadzenie istniejącego produktu, przetestowanie produktu na nowym rynku lub dotarcie do nowych klientów.

Pomyślny plan wejścia na rynek ułatwia firmie osiągnięcie sukcesu, ponieważ zapewnia, że premiera produktu lub ekspansja są przeprowadzane w odpowiednim czasie, z prawidłowym przekazem oraz trafiają do odpowiedniej grupy docelowej. Plany te dzielą się na etapy obejmujące każdy krok premiery produktu lub ekspansji, od badań i planowania po realizację i wprowadzenie na rynek. Mapy drogowe wejścia na rynek różnią się, ale zazwyczaj obejmują informacje na temat grupy docelowej, plan promocji oraz proces sprzedaży GTM. 

Brzmi to skomplikowanie? Owszem, ale na szczęście z pomocą przychodzą szablony strategii wejścia na rynek.  

Czym różni się strategia wejścia na rynek od planu marketingowego?

Choć są do siebie podobne, strategie GTM i plany marketingowe mają zupełnie inne przeznaczenie. Strategia GTM to krokowa mapa drogowa wspierająca określoną inicjatywę w danym czasie (taką jak wprowadzenie nowego produktu). 

Z drugiej strony plan marketingowy to szczegółowy plan określający sposób osiągnięcia wszystkich celów marketingowych. Plany marketingowe możesz sobie wyobrazić jako długoterminowe, ogólne strategie obejmujące wiele różnych celów marketingowych. 

Czym jest szablon strategii wejścia na rynek?

Koordynacja pracy międzyfunkcyjnej oraz bycie na bieżąco z aktualizacjami statusu mogą być ponad siły (i nawet spowodować pominięcie zadania lub dwóch). W takim przypadku z pomocą przychodzą szablony strategii GTM. 

Szablony strategii wejścia na rynek to szablonowa metoda tworzenia, organizacji i śledzenia strategii w czasie rzeczywistym. Po utworzeniu szablonu strategii GTM w narzędziu do zarządzania projektami możesz łatwo uzyskać ogólny ogląd planu, dostosować szablon do każdej premiery produktu oraz w razie potrzeby zmienić terminy. 

Co jednak jest najlepsze? Szablonów strategii GTM można używać wielokrotnie, więc możesz szybko powielić i dostosować je do innych przedsięwzięć. Zapomnij o czasie traconym na planowanie i skup się na pracy. 

Dlaczego potrzebujesz szablonu strategii wejścia na rynek?

Powiedzieliśmy to wcześniej i powiemy to jeszcze raz: wprowadzanie produktu na rynek ma wiele zmiennych elementów. Ponadto przed przejściem do sedna sprawy, czyli badania konkurencji, określenia głównego przekazu i zaplanowania premiery, należy rozpocząć projekt.

Szablony strategii GTM upraszczają wstępną pracę, zapewniając standard dla zadań związanych z rozpoczęciem i planowaniem, aby nie było konieczne zaczynanie od zera każdego wprowadzenia produktu na rynek. To nie wszystko. Inne zalety szablonów strategii GTM obejmują:

 • Łatwo podziel strategię na etapy

 • Koordynuj zespoły międzyfunkcyjne pod kątem celów premiery 

 • Śledź wizualnie pracę, gdy zespół będzie realizował zadania 

 • Szybko sprawdź nadchodzące inicjatywy 

 • Śledź postęp na interaktywnej osi czasu

 • Umożliwia zmianę terminów zgodnie ze zmieniającymi się priorytetami

 • Zapewnij terminowość każdego etapu planu wejścia na rynek 

 • Zobacz nadchodzące zadania w kilku widokach, takich jak osie czasu i tablice Kanban 

Jak stworzyć szablon strategii wejścia na rynek?

Po pierwsze, podczas tworzenia szablonu strategii wejścia na rynek pamiętaj, że tworzysz szablonową wersję, którą będzie można wykorzystać także dla przyszłych premier produktu. Szablon powinien obejmować inaugurację i proces planowania, a jednocześnie cechować się ogólnością, aby zapewnić jego przydatność dla premier z innymi celami. Poniżej przedstawiamy kilka szybkich kroków, które ułatwią rozpoczęcie:

 1. Sprawdź poprzednie premiery i określ typowe czynności i zadania, takie jak badanie konkurencji, planowanie przekazu i strategii pozyskania klientów.  

 2. Stwórz szablon na podstawie takich powtarzalnych etapów lub zadań.  

 3. Dostosuj i zaktualizuj szablon na podstawie zadań oraz terminów konkretnych premier produktów.

Po stworzeniu struktury ogólnego szablonu strategii wejścia na rynek możesz dostosować go na podstawie konkretnych wymagań premiery produktu. Zorganizuj pracę, korzystając z niestandardowych sekcji i tagów, takich jak:

 • Status i właściciel zadania

 • Odpowiednie daty wykonania

 • Zależności 

Zintegrowane funkcje

 • Widok osi czasu. Widok osi czasu to widok projektu w stylu wykresu Gantta, który wyświetla wszystkie zadania na poziomym wykresie słupkowym. Możesz nie tylko sprawdzić daty rozpoczęcia i zakończenia zadań, ale również zależności między nimi. Dzięki widokowi osi czasu możesz łatwo sprawdzić, jak wszystkie elementy Twojego planu łączą się ze sobą. Dodatkowo dzięki możliwości zobaczenia całej pracy w jednym miejscu możesz łatwo określić i rozwiązać konflikty zależności zanim zaistnieją, aby zapewnić terminową realizację celów.

 • Kamienie milowe. Kamienie milowe przedstawiają ważne punkty kontrolne projektu. Wyznaczając kamienie milowe na przestrzeni projektu, informujesz członków zespołu i interesariuszy projektu o postępach w realizacji celu. Wykorzystaj kamienie milowe jako okazję do świętowania małych zwycięstw na drodze do ogólnego celu projektu.

 • Zależności. Za pomocą zależności możesz oznaczyć zadanie jako oczekujące na inne zadanie. Sprawdź, czy Twoja praca nie blokuje innej osoby, aby odpowiednio ułożyć swoje zadania. Członkowie zespołów opartych na współpracy mogą łatwo sprawdzić zadania, na których wykonanie oczekują, oraz określić, kiedy zacznie się ich część pracy. Po ukończeniu pierwszego zadania osoba odpowiedzialna zostanie poinformowana o możliwości rozpoczęcia pracy nad jej zadaniem zależnym. Asana powiadomi Cię także, jeśli zmieni się termin wykonania zadania, od którego zależy Twoja praca, aby umożliwić Ci także zmianę daty wykonania zadania zależnego.

 • Dodawanie zadań do wielu projektów. Często praca opiera się na współpracy międzyfunkcyjnej, a zespoły muszą być w stanie efektywnie ze sobą współpracować. Jeśli jednak każdy dział korzysta z innych narzędzi i systemów, powstają silosy i opóźnienia. Asana sprawia, że śledzenie zadań i zarządzanie nimi w wielu projektach jest proste. Nie tylko ogranicza to powielanie wysiłków oraz zwiększa widoczność międzyfunkcyjną, ale również umożliwia zobaczenie zadań w kontekście, sprawdzenie kto i nad czym pracuje oraz połączenie zespołu i zadań. 

Polecane aplikacje

 • Dropbox. Dodawaj pliki bezpośrednio do zadań w Asanie za pomocą selektora plików Dropbox, zintegrowanego z okienkiem zadania w Asanie.

 • Google Workplace. Dodawaj pliki bezpośrednio do zadań w Asanie za pomocą selektora plików Google Workplace, zintegrowanego z okienkiem zadania w Asanie. Łatwo dołącz dowolny plik z „Mojego dysku” za pomocą kilku kliknięć.

 • Slack. Przekształcaj pomysły, prośby i zlecenia oraz działania omawiane w aplikacji Slack w możliwe do wykonania zadania oraz komentarze w Asanie. Przekształcaj krótkie pytania oraz działania w zadania z osobami odpowiedzialnymi i datami wykonania. Z łatwością zapisuj działania, aby mieć pewność, że prośby i zadania do wykonania nie zgubią się w aplikacji Slack.

 • Figma. Zespoły używają aplikacji Figma do tworzenia przepływów użytkowników, modeli szkieletowych, makiet interfejsu użytkownika, prototypów i nie tylko. Teraz możesz osadzić te projekty w Asanie, aby umożliwić zespołowi dostęp do najnowszych projektów graficznych w kontekście, wraz z powiązaną dokumentacją projektową. W przeciwieństwie do zrzutów ekranu, pliki osadzone na żywo aktualizują się w czasie rzeczywistym, odzwierciedlając zmiany wprowadzone w projekcie, dzięki czemu nie musisz tracić czasu na szukanie odpowiednich plików ani aktualizowanie obrazów.

Często zadawane pytania 

Jakie jest przeznaczenie szablonu strategii wejścia na rynek?

Szablon strategii wejścia na rynek przedstawia ogólne etapy całego planu – od planowania po realizację. Ponieważ szablony strategii GTM można powielać, przyspieszają one rozpoczęcie procesu planowania, co oszczędza czas potrzebny na przygotowanie strategii i umożliwia szybsze rozpoczęcie pracy.

Jakie są typowe zadania zawarte w szablonie strategii wejścia na rynek?

Szablony strategii wejścia na rynek składają się z różnych etapów i zadań różniących się zależnie od celu wprowadzenia produktu lub ekspansji. Jest kilka typowych zadań, które prawdopodobnie znajdziesz we wszystkich premierach produktu i które warto zawrzeć w szablonie strategii GTM. Obejmują one określenie przewagi konkurencyjnej, klientów docelowych i docelowego rynku, stworzenie profili klientów indywidualnych, przeprowadzenie badań potencjalnych klientów oraz problematycznych obszarów, a także opracowanie strategii cenowej i sprzedażowej. Zapewne warto także zbadać typową ścieżkę klienta oraz wybrać kanały marketingowe stosowane do promocji. Wreszcie pamiętaj o wybraniu wskaźników sukcesu i kluczowych wskaźników efektywności do śledzenia po wprowadzeniu produktu na rynek.

Jak stworzyć szablon planu wejścia na rynek?

Aby zacząć, przyjrzyj się wprowadzonym wcześniej produktom i sprawdź, jakie były wspólne obszary tych premier. Jakie schematy dostrzegasz? Czy są etapy lub zadania, które mają miejsce w każdej premierze (bez względu na jej cele)? Zapamiętaj te wspólne obszary, ponieważ będą one fundamentem Twojego szablonu strategii GTM. Po stworzeniu ogólnego szablonu możesz dostosować go do nadchodzącej premiery produktu, dzieląc swój plan GTM na etapy, tworząc w każdej sekcji wykonalne zadania oraz przypisując właściciela każdego zadania. Następnie śledź postępy i zmieniaj terminy na podstawie zmieniających się priorytetów. 

Jakie zespoły mogą skorzystać z szablonów strategii wejścia na rynek?

Szablon strategii GTM będzie przydatny dla każdego zespołu biorącego udział we wprowadzeniu produktu lub ekspansji na nowy rynek. Chociaż zespół zajmujący się marketingiem produktu może kierować ogólną strategią, inne zespoły pracujące nad wprowadzeniem produktu, takie jak zespół ds. marketingu marki, projektu WWW, mediów społecznościowych, SEO, PR i sprzedaży, skorzystają dzięki czytelnemu przedstawieniu ich obowiązków i terminów. Dodatkowo szablony strategii GTM zapewniają decydentom wgląd w oś czasu premiery produktu, dzięki czemu wszyscy mają bieżące informacje na temat postępu strategii. 

Czy szablon strategii wejścia na rynek skaluje się pod kątem firm o różnej wielkości i branż?

Oczywiście. Ponieważ szablony strategii wejścia na rynek można dostosowywać, mają zastosowanie w różnych modelach biznesowych i branżach. Jeśli masz małą firmę, które chce zaistnieć w nowej kategorii, albo przedsiębiorstwo wprowadzające na rynek kolejne przełomowe rozwiązanie, szablon strategii GTM pomoże Ci odnieść sukces, upraszczając proces planowania oraz koordynację zespołów międzyfunkcyjnych.  

Twórz szablony w Asanie

Dowiedz się, jak utworzyć spersonalizowany szablon w Asanie już dziś w ramach darmowego okresu próbnego planu Premium.

Rozpocznij pracę