[Zespoły] Cała firma (obraz główny)
Cała firma

Osiągaj imponujące wyniki

Koordynuj działania w oparciu o cele biznesowe, organizuj złożoną pracę między zespołami i szybko osiągaj wyniki.

Rozpocznij Poproś o prezentację

Zaufało nam już ponad milion zespołów

Dlaczego Asana?

Według IDC Asana zwiększa zadowolenie pracowników i przyspiesza procesy biznesowe.¹

[Zespoły] Marketing 54% (statystyka)

szybsza realizacja procesów biznesowych

[Zespoły] Marketing 41% (statystyka)

więcej projektów zrealizowanych na czas

[Zespoły] Marketing 72% (statystyka)

 wzrost zadowolenia pracowników

Usprawniaj przepływy pracy i szybciej osiągaj przychody

Dostosuj poszczególne zadania do priorytetów Twojej firmy i uprość współpracę międzyzespołową dzięki zautomatyzowanym przepływom pracy.

Popychaj pracę do przodu

Przejmij kontrolę nad swoją pracą, automatyzując nieefektywne procesy i bezproblemowo koordynując zadania międzyzespołowe.

Twórz lepsze przepływy pracy
[Zespoły] Cała firma - Zapomnij o niedotrzymanych terminach
Zapomnij o niedotrzymanych terminach

Z łatwością śledź swoją pracę na jednej platformie — niezależnie od jej złożoności.

Zobacz, jak wszystko układa się w całość
Połącz codziennie wykonywane zadania z wyższym celem

Pokaż, w jaki sposób poszczególne zadania przyczyniają się do realizacji celów całej firmy, aby zespoły mogły priorytetyzować pracę o dużym znaczeniu i osiągać wymierne wyniki.

Zwiększ efektywność swojej organizacji
[Zespoły] Cała firma - Śledź postępy w czasie rzeczywistym
Uzyskaj informacje o postępach w czasie rzeczywistym

Korzystaj z uniwersalnego raportowania, aby gromadzić informacje w czasie rzeczywistym i na ich podstawie danych realizować zadania na wszystkich poziomach organizacji.

Uzyskaj pełny wgląd w dane
[Zespoły] Cała firma - Połącz wszystkie narzędzia, z których korzystają Twoje zespoły
Połącz wszystkie narzędzia, z których korzystają Twoje zespoły

Zintegruj swoje ulubione aplikacje, od niezbędnych narzędzi komunikacyjnych, takich jak Gmail i Slack, po kombajny produktywności, takie jak Dysk Google i Dropbox.

Przeciwdziałaj przełączaniu kontekstu

Skróć o połowę czas realizacji

Według niezależnego badania przeprowadzonego przez Nucleus Research, organizacje korzystające z Asany mogą spodziewać się skrócenia czasu potrzebnego do ukończenia projektu o od 20 do 50 procent.

Przeczytaj raport

Przełam bariery w koordynacji i współpracy

Uprość procesy międzyfunkcyjne i ogranicz powtarzalną pracę, aby nadać priorytet zadaniom, które generują przychód.

[Zespoły] Cała firma - Zapisuj przepływy pracy w formie szablonów (ikona)

Zapisuj swoje przepływy pracy w formie szablonów

Korzystaj z gotowych szablonów i szybko rozpoczynaj podobne projekty.

Przeglądaj bibliotekę szablonów
[Zespoły] Cała firma - Monitoruj ważne inicjatywy (ikona)

Monitoruj ważne przedsięwzięcia

Śledź postępy w projektach i szczegółowe informacje dotyczące każdego z nich, aby wykrywać blokady i eliminować zagrożenia.

[Zespoły] Cała firma - Szybciej osiągaj rezultaty (ikona)

Osiągaj rezultaty szybciej

Zautomatyzuj czasochłonną pracę, taką jak przypisywanie zadań i wyznaczanie dat wykonania, i skup się na tym, co najważniejsze.

Chcieliśmy sprostać wyzwaniom związanym ze zwiększającą się liczebnością zespołów oraz z międzyfunkcyjnym charakterem współpracy między nimi. Dlatego zaczęliśmy szukać jednej platformy, na której każda osoba w organizacji mogłaby zarządzać swoją pracą, i która stworzyłaby jednolitą strukturę oraz usystematyzowany sposób rozpoczynania i realizacji projektów.
—David B.Starszy kierownik ds. projektów specjalnych, The Trevor Project
Przeczytaj studium przypadku
Korzystanie z Asany pozwoliło nam przekształcić projekty, które kiedyś wydawały się złożone i wymagające, w bezproblemową pracę wykonywaną wspólnie między działami.
—Caitlyn ShawMenedżer ds. marketingu konsumenckiego, Gear Patrol
Przeczytaj studium przypadku
Studium przypadku Asany – logo The Trevor Project

Połącz swoje ulubione narzędzia

Asana łączy się z ponad 260 integracjami o kluczowym znaczeniu dla biznesu, dzięki czemu możesz wykonywać całą pracę w jednym miejscu.

Zobacz wszystkie aplikacje
Uznawana za lidera przez ekspertów

Uznawana za lidera przez ekspertów

Często zadawane pytania

Czy mogę zacząć pracę w Asanie za darmo?

Wypróbuj Asanę za darmo przez 30 dni bez konieczności podawania danych karty kredytowej. Zacznij od darmowego okresu próbnego planu Business, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zalogować się do Asany.

Jakie są główne korzyści z korzystania z Asany przez organizacje międzyfunkcyjne?

Asana pomaga organizacjom międzyfunkcyjnym usprawniać wieloaspektową współpracę między zespołami na dużą skalę. Tworząc bardziej wydajne procesy, usuwając bariery w koordynacji i współpracy oraz łącząc poszczególne zadania z ogólnymi celami firmy, Asana pomaga organizacjom maksymalnie wykorzystywać czas i skupić się na pracy, która przynosi przychody. Zdaniem IDC¹ firmy korzystające z Asany szybciej przeprowadzają procesy biznesowe, realizują więcej projektów w terminie oraz mogą przeznaczyć więcej czasu na innowacje i działania kreatywne.

W jaki sposób Asana może mi pomóc w osiąganiu wyników biznesowych?

Asana łączy pracę poszczególnych zespołów z nadrzędnymi celami organizacji i strategią firmy. Dzięki połączeniu celów firmy z konkretnymi zadaniami, których wykonanie jest niezbędne do ich osiągnięcia, Asana pomaga wszystkim członkom organizacji zrozumieć wagę swojej pracy i nadać priorytet działaniom przynoszącym przychody.

W jaki sposób Asana może zwiększyć wydajność mojej organizacji?

Kluczowe funkcje Asany zostały zaprojektowane tak, aby pomóc ograniczyć powtarzalną pracę, skrócić czas poświęcany na koordynację działań oraz uprościć tworzenie procesów międzyfunkcyjnych, a w konsekwencji maksymalizować produktywność i priorytetyzować pracę o najistotniejszym znaczeniu.

Które z funkcji Asany są najbardziej przydatne w organizacjach międzyfunkcyjnych?

Asana pomaga organizacjom usprawniać procesy, zwiększać wydajność i priorytetyzować ważne zadania. Oto kilka funkcji, które to umożliwiają: 

 • Cele: zwiększ przejrzystość, popraw wydajność zespołu i priorytetyzuj najistotniejsze zadania, korzystając z celów. Dzięki temu członkowie zespołów zobaczą, w jaki sposób ich praca przekłada się na realizację nadrzędnych celów firmy.

 • Automatyzacja: skup się na pracy, która ma największe znaczenie. Twórz bardziej wydajne procesy i ogranicz ręczne czynności, automatyzując rutynowe zadania, takie jak ustawianie dat wykonania zadań i przypisywanie ich właścicieli. 

 • Szablony: skróć czas potrzebny na tworzenie procesów międzyfunkcyjnych od podstaw, wykorzystując gotowe szablony zaprojektowane z myślą o dostosowaniu ich do Twojego przepływu pracy. 

 • Portfolio: w jednym miejscu monitoruj wszystkie inicjatywy zespołu, od etapu tworzenia strategii po realizację.

 • Uniwersalne raportowanie: w czasie rzeczywistym otrzymuj ważne informacje dotyczące etapu, na jakim znajduje się praca, i na tej podstawie podejmuj stosowne działania.

 • Integracje: ogranicz przełączanie kontekstu i pracuj w jednym miejscu, korzystając z ponad 200 integracji.

Jakie integracje z aplikacjami zewnętrznymi mogą wesprzeć nasze zespoły?

Dzięki ponad 200 integracjom, Asana umożliwia połączenie z narzędziami, z których korzystasz na co dzień. W przypadku organizacji międzyfunkcyjnych narzędzia te mogą ograniczyć przełączanie kontekstu i usprawnić przepływy pracy. 

 • Aplikacje do komunikacji, takie jak Slack, Microsoft Teams, Gmail, Outlooki Zoom, umożliwiają zespołom przekształcanie konwersacji i wiadomości e-mail w wykonalne zadania w Asanie.

 • Aplikacje do udostępniania plików, takie jak Dysk Google, Box, OneDrivei Dropbox, umożliwiają dołączanie plików do zadań w Asanie i pozwalają zespołom na łatwe przechowywanie wszystkich ważnych informacji w miejscu, gdzie wykonywana jest praca.

Aplikacje specjalistyczne, takie jak Adobe Creative Cloud, Jira, Zapier, Zendeski Hubspot, gwarantują, że wszystkie zespoły, od IT po marketing i dział kreatywny, mogą w Asanie korzystać z potrzebnych im narzędzi.

Usprawnij pracę na dużą skalę z Asaną

RozpocznijPoproś o prezentację
 1. Biała Księga IDC, Sponsorowana przez Asanę, „Wartość biznesowa platformy Asana”, Dok. #US50642023, czerwiec 2023

 2. Więcej informacji o opinii na nasz temat w portalu G2

 3. Więcej informacji na temat przyznanej nam nagrody Gartner Peer Insights

 4. Więcej informacji na temat raportu „The Forrester Wave™: Narzędzia do zarządzania współpracą”, IV kwartał 2022 r.