Strides mall för hantering av kundkonton

Mallen skapades av Stride

Stride-logotyp

Stride, ett företag som arbetar med bokföring, redovisning och strategisk rådgivning, använder Asana för att ge sina användare en förstklassig upplevelse. Använd deras mall för att centralisera kontohanteringen, spåra varje åtgärdspunkt och upprätthålla starka relationer med dina kunder.

Använd mall

Registrera dig för att använda den är mallen.

INTEGRERADE FUNKTIONER

project-view iconProjektvyerfield-add iconAnpassade fältautomation iconReglerreporting iconPaneler för rapportering

Recommended apps

Zoom-ikon
Zoom
Gmail ikon
Gmail
Microsoft Outlook ikon
Outlook
hubspot-logotyp
Hubspot

Dela
facebookx-twitterlinkedin

När du arbetar med kunder är det viktigt att erbjuda en bra kundupplevelse. När kunder litar på att ditt team följer upp och proaktivt löser deras problem kommer de tillbaka, om och om igen. 

Det är här Strides mall för hantering av kundkonton kommer in. Företaget, som arbetar med bokföring, redovisning och strategisk rådgivning, använder Asana för att spåra och hantera kundrelationer. På så sätt vet de alltid var de befinner sig med varje kund. Använd deras mall för att erbjuda en positiv kundupplevelse och se till att inga åtgärdspunkter glöms bort. 

Skärmbild för Strides mall för hantering av kundkonton

Varför använda Strides mall för hantering av kundkonton?

En mall för hantering av kundkonton är en återanvändbar struktur som hjälper dig att spåra, underhålla och förbättra kundrelationer. Den beskriver alla viktiga delar som teamet behöver ta hänsyn till när de arbetar med kunder, däribland hur man strukturerar kundmöten, registrerar åtgärdspunkter och planerar diskussionsämnen. Strides mall hjälper dig att dokumentera alla diskussioner och åtgärder som berör varje kund, så att du proaktivt kan tillgodose deras behov. 

Följa upp åtgärdspunkter

Uppföljning är viktigt för att skapa kundförtroende. Strides mall för hantering av kundkonton tillhandahåller ett system för att dokumentera och följa upp viktiga åtgärdspunkter, så att allt blir gjort i tid. Ställ in slutdatum, lägg till relevant information och tilldela uppgifter till ditt team för att effektivisera kontohanteringsprocessen.  

Upprätthåll ett dokumenteringssystem

När man arbetar med många kunder kan det vara svårt att erbjuda en personlig upplevelse till var och en. Strides mall för hantering av kundkonton löser det här problemet genom att tydligt visa var du står med varje kund, både vad ni har diskuterat och gjort tidigare samt aktuella uppgifter och allt som har planerats för framtiden. 

Standardisera teamprocesser

I stora team brukar alla göra saker och ting på lite olika sätt. Strides mall för hantering av kundkonton hjälper dig att upprätthålla kvaliteten i större skala genom att standardisera hur teamet arbetar med kunder. Dokumentera stegen för att komma igång med arbetet med nya kunder, definiera viktiga frågor att ställa under planeringsmöten och hur man förmedlar resultat för slutförda projekt. 

quotation mark
Med Asana vet vi alltid var vi befinner oss med varje kund, vilket gör att vi kan vara proaktiva i vår problemhantering. Tack vare detta har vi kunnat öka våra intäkter från förnyade kundkontrakt och möta kundernas behov proaktivt.”
Eric Page, VD, Stride Services

Så här använder du Strides mall för hantering av kundkonton

Varje företags process för hantering av kundkonton är annorlunda. Tänk på följande saker när du använder och anpassar Strides mall efter teamets specifika behov. 

 • Identifiera snabbt informationen som teamet behöver för att spåra innehåll. Vilka viktiga detaljer hjälper ditt team att förstå statusen för varje åtgärdspunkt? Du kan till exempel behöva se kategorin för varje diskussionsämne, oavsett om det är relaterat till budget, rapportering eller ett nytt initiativ. I Asana kan du skapa anpassade taggar med färger för att spåra den här informationen och ge en överblick över din kundrelation. 

 • Bestäm de viktigaste delarna i dina kundrelationer. Tänk på alla olika informationskategorier som du behöver spåra när du har att göra med en kund. Det kan till exempel omfatta punkter på mötesagendan, kundfrågor, uppföljningsuppgifter, framtida diskussionsämnen och kundmål. I Asana skapar du avsnitt i din mall för att stämma av med dessa kategorier och hålla allt organiserat. 

 • Skapa en lista med standardåtgärdspunkter för varje ny kund. När du introducerar en ny kund, vilka steg vill du att varje anställd ska ta? Fyll i det här i förväg som standardåtgärdspunkter i mallen, så att teamet får en tydlig översikt att följa. Du kan till exempel skapa standarduppgifter för ett kickoff-möte, frågeformulär för intag eller preliminär rapportering.

Integrerade funktioner

 • Listvy. Listvyn är en rutnätsvy som gör det enkelt att se all information om ett projekt på ett ögonblick. Precis som en att göra-lista eller ett kalkylark visar listvyn alla uppgifter samtidigt, så att du kan se uppgiftens titel och slutdatum samt alla relevanta anpassade fält såsom prioritet, status med mera. Möjliggör enkelt samarbete genom att ge hela teamet insyn i vem som gör vad och när.

 • Anpassade fält. Anpassade fält är det bästa sättet att tagga, sortera och filtrera arbete. Skapa unika anpassade fält för all information du behöver spåra, från prioritet och status till e-post eller telefonnummer. Använd anpassade fält för att sortera och schemalägga uppgifterna så att du vet vad du ska arbeta med först. Dessutom kan anpassade fält delas mellan olika uppgifter och projekt för att säkerställa enhetlighet i hela organisationen. 

 • Automatisering. Automatisera manuellt arbete så att ditt team lägger mindre tid på improduktivt arbete och mer tid på de uppgifter de anlitades för att göra. Regler i Asana fungerar utifrån utlösare och åtgärder – i huvudsak ”om X händer, gör Y”. Använd regler för att automatiskt tilldela arbete, justera slutdatum, ställa in anpassade fält, meddela intressenter och mycket mer. Allt från specifika automatiseringar till hela arbetsflöden – med hjälp av regler får teamet mer tid till att ägna sig åt kvalificerat och strategiskt arbete.

 • Paneler. Paneler är flikar på projektnivå med diagram och visualiseringar som låter dig få en snabb översiktsbild för hur det går för teamet. Anpassa panelens diagram så att du omedelbart kan identifiera potentiella problem i teamets arbete och därefter driva projektet framåt. Använd fliken Panel som en referenspunkt för att hitta information och få en snabb översikt över projektets framsteg. 

Rekommenderade appar

 • Zoom. Asana och Zoom samarbetar för att hjälpa teamen att ha mer målinriktade och fokuserade möten. Zoom + Asana-integreringen gör det enklare att förbereda möten, hålla genomförbara konversationer och komma åt information när samtalet är slut. Mötena börjar i Asana där gemensamma mötesagendor ger insyn i och sammanhang om vad som kommer att diskuteras. Under mötet kan teammedlemmarna snabbt skapa uppgifter i Zoom, så att detaljer och åtgärdspunkter inte går förlorade. När mötet är slut hämtar Zoom + Asana-integreringen transkriptioner och inspelningar från mötet till Asana, så att alla medarbetare och intressenter kan se dem vid behov.

 • Gmail. Med Asana för Gmail-integreringen kan du skapa Asana-uppgifter direkt från din Gmail-inkorg. Alla uppgifter du skapar från Gmail kommer automatiskt att inkludera sammanhanget från ditt e-postmeddelande, så att du aldrig missar något. Behöver du hänvisa till en Asana-uppgift när du skriver ett e-postmeddelande? I stället för att öppna Asana kan du använda Asana för Gmail-tillägget och helt enkelt söka efter uppgiften direkt från din Gmail-inkorg. 

 • Outlook. När åtgärdspunkter kommer in via e-post, till exempel när din byrå ber dig att granska arbete eller när en partner gör en förfrågan om designtillgångar, kan du nu skapa uppgifter för dem i Asana direkt från Outlook. Du kan sedan tilldela uppgiften till dig själv eller en teamkollega, ställa in ett slutdatum och lägga till den i ett projekt för att koppla den till annat relevant arbete. 

 • Hubspot. Skapa Asana-uppgifter automatiskt med hjälp av HubSpot Workflows. Med HubSpot Workflows kan du använda alla kunddata i HubSpot CRM för att skapa automatiserade processer. Med den här integreringen kan du smidigt föra över arbete mellan team, till exempel när affärer eller ärenden avslutas i HubSpot.

Vanliga frågor

Vad är skillnaden mellan en mall för hantering av kundkonton och en mall för strategisk kontoplanering?

En mall för hantering av kundkonton hjälper ditt team att spåra, underhålla och förbättra kundrelationer. Det är en plats för att dokumentera och följa upp åtgärdspunkter, kundfrågor och framtida mål.

En mall för strategisk kontoplanering är en mer specifik version av en mall för kontohantering. Den beskriver en stegvis handlingsplan för att förbättra din kunds verksamhet och hjälpa dem att fastställa och uppnå viktiga mål, milstolpar och KPI. Stegen i processen för strategisk kontoplanering omfattar att dokumentera en kontoöversikt, sätta upp mål, identifiera lösningar, implementera en handlingsplan, använda tekniker för ändringshantering och regelbundet granska planen för att säkerställa att arbetet är i fas.

Vilka typer av team kan använda Strides mall för hantering av kundkonton?

Alla team som hanterar kundrelationer kan dra nytta av den här mallen – inklusive (men inte begränsat till) team för kundframgång, kundlojalitet, nyckelkontohantering och försäljning. Att använda en standardiserad mall är särskilt användbart för stora organisationer med många anställda, eftersom det hjälper till att standardisera kundrelationer i stor skala. Men mindre team och nystartade företag kan också dra nytta av Strides mall. Genom att etablera tydliga processer tidigt blir det lättare att skala upp senare.

Vilka är fördelarna med en digital mall för hantering av kundkonton?

Statiska Excel-mallar blir snabbt föråldrade och erbjuder ingen möjlighet att samarbeta kring åtgärdspunkter. Med en projekthanteringsplattform kan du å andra sidan tilldela uppgifter, ställa in slutdatum och visa intressenter hur kundrelationerna utvecklas i realtid. Med ett enda system för att spåra alla kundrelationer kan ni skapa anpassade lösningar och se till att inget glöms bort.

Förbättra din mall

En mall hjälper dig att komma igång, men en kostnadsfri Asana-provperiod får dig att göra framsteg.

Registrera dig