Szablon do wyznaczania celów i kluczowych rezultatów (OKR-ów)

Wskaż zespołowi jasny kierunek działań oraz cel, do którego będzie mógł dążyć. Dowiedz się, w jaki sposób utworzyć szablon do wyznaczania OKR-ów w Asanie, aby ustandaryzować ten proces w całej organizacji.

Utwórz własny szablon

INTEGRATED FEATURES

milestone iconKamienie milowefield-add iconPola niestandardowemultihome iconDodawanie zadań do wielu projektówcalendar-star iconDaty rozpoczęcia

Recommended apps

Dropbox
Dropbox
Logo Google Workspace
Google Workspace
Ikona Microsoft
OneDrive
Ikona Microsoft Teams
Microsoft Teams

Udostępnij
facebooktwitterlinkedin

Cele wyznaczają kierunek działań i pomagają zespołom określić, które zadania powinny stanowić priorytet. Jednak zaledwie 26% pracowników umysłowych dokładnie rozumie, w jaki sposób ich praca przyczynia się do realizacji firmowych celów. Zbyt wiele zespołów wyznacza cele w narzędziu, z którego nie korzysta zbyt regularnie, co sprawia, że z czasem po prostu się o nich zapomina. Potrzebna jest struktura wyznaczania celów, którą można zapisać w miejscu, w którym wykonywana jest praca nad zadaniami. Dzięki temu, zamiast powoli odchodzić w niepamięć, cele mogą być systematycznie realizowane.

W tym celu świetnie sprawdza się szablon do wyznaczania celów i kluczowych rezultatów (ang. Objectives and Key Results, OKR).

[Interfejs użytkownika produktu] Przykład projektu firmowych celów i kamieni milowych (Listy)

Czym jest szablon do wyznaczania OKR-ów?

Szablon do wyznaczania OKR-ów to przewodnik, który pozwala wyznaczyć cele i kluczowe rezultaty dla całego zespołu. Ta metodologia wyznaczania celów umożliwia pracownikom określanie i śledzenie mierzalnych celów, posługując się następującą formułą:

 • Osiągnę [cel], co zmierzę za pomocą [kluczowy rezultat]

[Przeczytaj] Jak wyznaczać OKR-y

Zamiast tworzyć szablon od nowa na początku każdego kwartału, po prostu skopiuj szablon i wypełnij gotowe pola dla każdego celu i kluczowego rezultatu.

Szablon umożliwia także ustandaryzowanie procesu wyznaczania celów. Stanowi on mapę drogową, za każdym razem skłaniając do wykonywania tych samych kroków i zapisywania identycznych informacji. A kiedy wszyscy członkowie zespołu używają jednego szablonu, masz pewność, że każdy z nich wykonuje właściwe kroki i tworzy cele wysokiej jakości.

Korzyści z cyfrowego szablonu do wyznaczania OKR-ów

Jeśli chodzi o cele to najważniejszy jest sposób wprowadzania ich w życie. Celów nie wystarczy wyznaczyć – należy regularnie monitorować postępy w ich realizacji i udostępniać je wszystkim członkom zespołu. W przeciwieństwie do statycznych dokumentów i arkuszy w Excelu, cyfrowy szablon do wyznaczania OKR-ów znacznie ułatwia ich udostępnianie i śledzenie.

Tworząc szablon do wyznaczania celów i kluczowych rezultatów za pomocą narzędzia do zarządzania projektami sprawiasz, że cele znajdują się tam, gdzie wykonywana jest praca. Sprawia to, że są one widoczne i łatwo dostępne dla członków zespołu. Cele można połączyć z zadaniami, które przyczyniają się do ich realizacji, dzięki czemu każdy może śledzić postępy w czasie rzeczywistym. Co więcej, cyfrowy szablon bardzo łatwo jest wykorzystać ponownie, za każdym razem kiedy musisz wyznaczyć nowe cele na dany kwartał, półrocze czy rok.

Cyfrowy szablon do wyznaczania celów i kluczowych rezultatów pozwala:

 • Ustandaryzować proces wyznaczania celów dla całego zespołu lub firmy.

 • Tworzyć cele w narzędziu, w którym wykonywana jest praca, aby żaden z nich nie został pominięty.

 • Określić najważniejsze informacje, które powinien podać każdy członek zespołu (takie jak właściciel, oś czasu i status). 

 • Udostępnić cele kluczowym interesariuszom

 • Śledzić postępy w realizacji ważnych inicjatyw w czasie rzeczywistym. 

 • Łatwo aktualizować cele po zmianie terminów lub priorytetów. 

 • Dołączyć do notatek pliki, takie jak Arkusze czy Dokumenty Google, obrazy lub filmy.

 • Szybko tworzyć nowe cele dla każdego kwartału, półrocza lub roku. 

Jak utworzyć cyfrowy szablon do wyznaczania OKR-ów?

Jak sugeruje nazwa, skrót OKR obejmuje dwa ważne elementy: cele i kluczowe rezultaty. W Twoim szablonie musi znaleźć się miejsce na oba z nich: ogólne cele, które chcesz osiągnąć oraz mierzalne kluczowe rezultaty, dzięki którym zmierzysz postępy. Z jednym celem można połączyć kilka kluczowych rezultatów, więc najlepiej umieścić je bezpośrednio w szablonie, pod celem, z którym są związane. W tym celu utwórz sekcje dla każdego ogólnego celu, a następnie dodaj do nich kamienie milowe.

Kolejnym krokiem jest zapewnienie sposobu na sprawdzenie statusu każdego kluczowego rezultatu oraz postępów w jego realizacji. W tym celu najlepiej dodać dwa niestandardowe tagi: status rezultatu („Na czas”, „Zagrożony” czy „Osiągnięty”) oraz procentową wartość ukończenia. Na koniec dodaj kolejny niestandardowy tag, który będzie wskazywał ramy czasowe, w których planujesz osiągnięcie każdego z rezultatów.

Aby ułatwić członkom zespołu tworzenie kluczowych rezultatów, dodaj szczegółowe instrukcje do opisu każdego zadania w szablonie. W ten sposób proces wyznaczania kluczowych rezultatów i opisywania ich będzie jednolity.

Cyfrowy szablon do wyznaczania OKR-ów sprawdza się dobrze w przypadku pojedynczych zespołów. Jeśli jednak chcesz przenieść proces wyznaczania celów na nowy poziom, skorzystaj z funkcji „Cele” w Asanie. Funkcja „Cele” to narzędzie dla organizacji, które umożliwia określanie i śledzenie celów firmowych, a także komunikowanie się na ich temat.

Wyznaczaj i osiągaj cele z Asaną

Zintegrowane funkcje

 • Kamienie milowe. Kamienie milowe przedstawiają ważne punkty kontrolne projektu. Wyznaczając kamienie milowe na przestrzeni projektu, informujesz członków zespołu i interesariuszy projektu o postępach w realizacji celu. Wykorzystaj kamienie milowe jako okazję do świętowania małych zwycięstw na drodze do ogólnego celu projektu.

 • Pola niestandardowe. Są one najlepszym sposobem na tagowanie, sortowanie i filtrowanie zadań. Twórz unikalne pola niestandardowe dla dowolnej informacji, którą chcesz śledzić – od priorytetów i statusów po adresy e-mail i numery telefonów. Używaj ich do sortowania oraz planowania pracy. Dodatkowo pola niestandardowe mogą być używane w wielu zadaniach i projektach, zapewniając spójność w całej organizacji.

 • Dodawanie zadań do wielu projektów. Często praca opiera się na współpracy międzyfunkcyjnej, a zespoły muszą być w stanie efektywnie ze sobą współpracować. Jeśli jednak każdy dział korzysta z innych narzędzi i systemów, powstają silosy i opóźnienia. Asana sprawia, że śledzenie zadań i zarządzanie nimi w wielu projektach jest proste. Nie tylko ogranicza to powielanie wysiłków i zwiększa widoczność międzyfunkcyjną, ale również umożliwia zobaczenie zadań w kontekście, sprawdzenie kto i nad czym pracuje oraz połączenie zespołu i zadań.

 • Daty rozpoczęcia. Czasami oprócz daty wykonania zadania, chcesz również znać datę rozpoczęcia pracy nad nim. Godziny i daty rozpoczęcia dają członkom zespołu jasne wyobrażenie o tym, ile czasu powinno zająć wykonanie każdego zadania. Używając dat rozpoczęcia możesz skuteczniej zarządzać pracą, aby skoordynować działania zespołu i zapobiec wymykaniu się zależności spod kontroli. 

Polecane aplikacje

 • Dropbox. Dodawaj pliki bezpośrednio do zadań w Asanie za pomocą selektora plików Dropbox, zintegrowanego z okienkiem zadania w Asanie.

 • Google Workplace. Dodawaj pliki bezpośrednio do zadań w Asanie za pomocą selektora plików Google Workplace, zintegrowanego z okienkiem zadania w Asanie. Łatwo dołącz dowolny plik z „Mojego dysku” za pomocą kilku kliknięć.

 • OneDrive. Dodawaj pliki bezpośrednio do zadań w Asanie za pomocą selektora plików Microsoft OneDrive, zintegrowanego z okienkiem zadania w Asanie. Łatwo dołączaj pliki programów Word, Excel, PowerPoint i innych.

 • Microsoft Teams. Dzięki integracji Microsoft Teams + Asana możesz wyszukiwać i udostępniać potrzebne informacje bez konieczności opuszczania aplikacji Teams. Z łatwością łącz swoje konwersacje w Teams z działaniami w Asanie – bez konieczności opuszczania aplikacji Teams. Możesz także tworzyć, przypisywać i wyświetlać zadania podczas spotkań w Teams bez konieczności przełączania się do przeglądarki.

Często zadawane pytania

Jak często powinno się wyznaczać nowe cele?

Częstotliwość wyznaczania celów zależy od tego, jak szybko działa Twój zespół. W większości przypadków najlepiej sprawdzają się cele roczne, ale niektóre, bardziej dynamiczne firmy wolą cele półroczne, kwartalne czy nawet miesięczne. Wyznaczając cele długoterminowe nie zapomnij o regularnym śledzeniu postępów w ich realizacji.

Ile celów należy wyznaczyć?

Nie istnieją ścisłe reguły dotyczące tego, ile celów należy utworzyć, ale zazwyczaj najlepiej ograniczyć ich liczbę do dziesięciu. Im mniej celów wyznaczysz, tym łatwiej będzie skoncentrować się na ich realizacji.

Komu należy udostępnić szablon do wyznaczania OKR-ów?

Jako lider zespołu możesz udostępnić szablon wszystkim jego członkom, aby ustandaryzować proces wyznaczania celów i umożliwić im korzystanie z szablonu podczas ich realizacji. Dobrym pomysłem jest też przesłanie wypełnionego szablonu interesariuszom, aby poinformować ich o priorytetach Twojego zespołu oraz wskaźnikach używanych do określenia sukcesu.

Twórz szablony w Asanie

Dowiedz się, jak utworzyć spersonalizowany szablon w Asanie już dziś w ramach darmowego okresu próbnego planu Premium.

Rozpocznij pracę