Szablon analizy kosztów i korzyści

Cyfrowe szablony analizy kosztów i korzyści to praktyczna struktura, która pozwala łatwo sprawdzić czy nowy projekt lub pomysł będzie rentowny. Dowiedz się, jak stworzyć swój własny szablon w Asanie w kilku prostych krokach.

Utwórz własny szablon

INTEGRATED FEATURES

automation iconAutomatyzacjalist iconWidok listygoal iconCelefield-add iconPola niestandardowe

Recommended apps

Ikona Microsoft Teams
Microsoft Teams
Ikona Salesforce
Salesforce
Logo Slack
Slack
Logo Google Workspace
Google Workspace

Udostępnij
facebooktwitterlinkedin

Podejmowanie decyzji wcale nie jest łatwe, zwłaszcza, jeśli mają one dalekosiężne konsekwencje i duży wpływ. W takich przypadkach czasem pojawiają się wątpliwości. Narzędzia oraz struktury takie, jak analiza korzyści i kosztów zostały zaprojektowane po to, aby pomóc sobie z nimi radzić.

Cyfrowa analiza korzyści i kosztów (ang. cost benefit analysis, CBA) przypomina listę wad i zalet, która ilustruje wszystkie korzyści wynikające z rozpoczęcia nowego projektu czy wprowadzenia w życie pomysłu lub strategii oraz ich koszt. Jednak w przeciwieństwie do papierowych list, szablon analizy korzyści i kosztów można ponownie wykorzystać, a w razie potrzeby – dostosować do wymagań konkretnego projektu, oszczędzając tym samym czas.

Czym jest szablon analizy kosztów i korzyści?

Szablon analizy kosztów i korzyści to narzędzie do podejmowania decyzji wykorzystywane na etapie planowania projektu w celu sprawdzenia, czy dany projekt warto wprowadzić w życie. Ten szablon pomaga zwizualizować całkowity koszt związany z realizacją projektu (włącznie z nieoczekiwanymi wydatkami) i porównać go z potencjalnymi korzyściami.

Szablon analizy kosztów i korzyści to punkt, od którego rozpoczyna się każdy pomysł na nowy projekt. Dzięki niemu możesz określić czy dany projekt jest wykonalny i zdecydować, czy warto go zrealizować. Wykorzystanie szablonu oszczędza czas potrzebny na każdorazowe tworzenie analizy od podstaw i pozwala wybrać najlepszy sposób działania w oparciu o proste kalkulacje.

Dlaczego należy używać szablonu analizy kosztów i korzyści

Nie musisz używać swojego szablonu dla każdego nowego projektu. Aby w pełni wykorzystać potencjał analizy kosztów i korzyści, stosuj ją:

Jak utworzyć szablon analizy kosztów i korzyści

W Twoim szablonie powinno znaleźć się miejsce na obliczenie kosztów, korzyści i zagrożeń, które pozwolą określić całkowitą wartość finansową projektu. Weź pod uwagę także ukryte korzyści i koszty, które mogą mieć wpływ na rentowność, na przykład rachunki za ogrzewanie biura w zimie.

Analizę kosztów i korzyści najprościej utworzyć za pomocą oprogramowania do zarządzania projektami. Umożliwi to:

 • Zapisanie szablonu i udostępnienie go wszystkim interesariuszom.

 • Skategoryzowanie każdego elementu jako bezpośredni lub pośredni koszt lub korzyść.

 • Przypisanie każdemu elementowi (włącznie z ukrytymi kosztami) wartości.

 • Automatyczne obliczenie progu rentowności i wskaźnika kosztów dla każdej analizy.

 • Śledzenie postępów analizy kosztów i korzyści przez konkretny okres.

Wkłady i rezultaty

W analizie kosztów i korzyści wkłady oznaczają koszty a rezultaty— korzyści.

Utwórz w szablonie sekcję dla każdej z tych kategorii. Aby określić całkowity koszt projektu, weź pod uwagę jego koszty bezpośrednie oraz pośrednie, a także zagrożenia. Przykładowo, jeśli pracujesz nad nowym oprogramowaniem, analiza powinna obejmować zarówno elementy fizyczne (komputery i członków zespołu), jak i potencjalne koszty, takie jak wyższe rachunki za Internet.

Inne przykłady wkładów:

 • Wynagrodzenie nowych członków zespołu

 • Płatne szkolenia lub oprogramowanie

 • Koszty produkcji

Inne przykłady rezultatów:

 • Zwiększenie produkcji o 10%

 • Większe zadowolenie klientów

 • Wzrost przychodów

Zwróć uwagę, że niektóre z wymienionych powyżej kosztów i korzyści nie są finansowe. W takich przypadkach najlepiej przypisać im wartość pieniężną. Przykładowo, większe zadowolenie klientów może spowodować zwiększenie sprzedaży. Spróbuj oszacować, o ile w danym okresie wzrośnie sprzedaż, jeśli Twój nowy projekt zwiększy zadowolenie klientów.

Kiedy należy użyć szablonu analizy kosztów i korzyści

Po utworzeniu szablonu możesz wykorzystać go za każdym razem, gdy chcesz przeprowadzić cyfrową analizę kosztów i korzyści. Najlepiej jednak zrobić to:

 • Przed rozpoczęciem realizacji projektu. 

 • Chcąc utworzyć opisu produktu lub poziomu usług dla klientów (na przykład cennika czy materiałów marketingowych).

 • W celu sprawdzenia, czy dostępne są zasoby potrzebne do realizacji projektu.

 • Aby udokumentować zysk z inwestycji.

Zintegrowane funkcje

 • Widok listy. Jest to widok w stylu siatki pozwalający uzyskać szybki wgląd we wszystkie informacje o projekcie. Podobnie jak lista rzeczy do zrobienia lub arkusz kalkulacyjny, widok listy wyświetla wszystkie zadania jednocześnie, dzięki czemu możesz nie tylko zobaczyć ich tytuły i daty wykonania, ale także wyświetlić odpowiednie pola niestandardowe, takie jak priorytet, status i inne. Zapewnij bezproblemową współpracę, dając zespołowi wgląd w to, kto zajmuje się jakim zadaniem i do kiedy ma je wykonać.

 • Cele. Cele w Asanie są połączone z pracą przyczyniającą się do ich realizacji, dzięki czemu członkowie zespołu zawsze wiedzą, do czego dążą. Często zdarza się, że cele są całkowicie odłączone od codziennych działań pracowników. Połączenie celów zespołu i firmy z konkretnymi działaniami wspierającymi ich realizację umożliwia członkom zespołu zrozumienie, w jaki sposób ich praca przyczynia się do sukcesu zespołu i całej organizacji. W rezultacie, zespoły podejmują lepsze decyzje. W razie konieczności mogą określić projekty, które wspierają realizację strategii firmy i priorytetyzować pracę, która przynosi wymierne wyniki.

 • Automatyzacja. Automatyzuj czynności ręczne, aby ograniczyć czas spędzony na bezproduktywnych zajęciach i umożliwić członkom zespołu skoncentrowanie się na pracy, do której zostali zatrudnieni. Reguły w Asanie działają w oparciu o wyzwalacze i akcje, co można wytłumaczyć jako „kiedy zdarzy się X, zrób Y”. Korzystaj z nich, aby automatycznie przypisywać zadania, ustawiać daty wykonania, dodawać pola niestandardowe, wysyłać powiadomienia do interesariuszy i więcej. Reguły umożliwiają członkom zespołu skoncentrowanie się na strategicznych działaniach wymagających konkretnych umiejętności.

 • Pola niestandardowe. Są one najlepszym sposobem na tagowanie, sortowanie i filtrowanie zadań. Twórz unikalne pola niestandardowe dla dowolnej informacji, którą chcesz śledzić – od priorytetów i statusów po adresy e-mail i numery telefonów. Używaj ich do sortowania oraz planowania pracy. Dodatkowo pola niestandardowe mogą być używane w wielu zadaniach i projektach, zapewniając spójność w całej organizacji.

Polecane aplikacje

 • Microsoft Teams. Dzięki integracji Microsoft Teams + Asana możesz wyszukiwać i udostępniać potrzebne informacje bez konieczności opuszczania aplikacji Teams. Z łatwością łącz swoje konwersacje w Teams z działaniami w Asanie – bez konieczności opuszczania aplikacji Teams. Możesz także tworzyć, przypisywać i wyświetlać zadania podczas spotkań w Teams bez konieczności przełączania się do przeglądarki.

 • Salesforce. Usuń wąskie gardła, umożliwiając zespołom sprzedaży, sukcesu i obsługi klienta bezpośrednią komunikację z zespołami wsparcia w Asanie. Udostępniaj załączniki i twórz wykonalne, możliwe do śledzenia zadania w zakresie działań przedsprzedażowych. Połącz swoje zespoły wdrożeniowe i serwisowe z zespołami wsparcia w Asanie korzystając z usługi Service Cloud, aby zapewnić klientom najlepsze doświadczenia.

 • Slack. Przekształcaj pomysły, prośby i zlecenia oraz działania omawiane w aplikacji Slack w możliwe do wykonania zadania oraz komentarze w Asanie. Przekształcaj krótkie pytania oraz działania w zadania z osobami odpowiedzialnymi i datami wykonania. Z łatwością zapisuj działania, aby mieć pewność, że prośby i zadania do wykonania nie zgubią się w aplikacji Slack.

 • Google Workplace. Dodawaj pliki bezpośrednio do zadań w Asanie za pomocą selektora plików Google Workplace, zintegrowanego z okienkiem zadania w Asanie. Łatwo dołącz dowolny plik z „Mojego dysku” za pomocą kilku kliknięć.

Często zadawane pytania

Czym jest szablon analizy kosztów i korzyści?

Szablon cyfrowej analizy kosztów i korzyści to szablon wielokrotnego użytku, który pozwala określić bezpośrednie i pośrednie koszty, korzyści oraz zagrożenia związane z potencjalnym projektem. Utworzenie go w oprogramowaniu do zarządzania projektami pozwala na łatwe dostosowywanie szablonu do potrzeb każdego nowego projektu.

Czym różni się analiza ryzyka od analizy kosztów i korzyści?

Analiza ryzyka koncentruje się na zagrożeniach charakterystycznych dla danego projektu, natomiast analiza kosztów i korzyści stanowi przegląd kosztów, ryzyka oraz korzyści związanych z projektem.

Czy analiza kosztów i korzyści jest mi potrzebna?

Analiza kosztów i korzyści pozwoli zaoszczędzić każdej osobie zajmującej się planowaniem lub zarządzaniem projektami niezliczone godziny na czynnościach administracyjnych. Po utworzeniu szablonu możesz łatwo wykorzystać go ponownie w każdym nowym projekcie.

Dlaczego warto korzystać z szablonu analizy kosztów i korzyści?

Szablon analizy kosztów i korzyści to ustrukturyzowany sposób na łatwiejsze podejmowanie decyzji. Przed zatwierdzeniem projektu użyj szablonu, aby przeanalizować jego wpływ na przepływy pieniężne i zdecyduj, czy warto wprowadzić go w życie.

Related templates

Szablon analizy kosztów i korzyści – obraz karty

Szablon analizy kosztów i korzyści

Cyfrowe szablony analizy kosztów i korzyści to praktyczna struktura, która pozwala łatwo sprawdzić czy nowy projekt lub pomysł będzie rentowny. Dowiedz się, jak stworzyć swój własny szablon w Asanie w kilku prostych krokach.

Create your template
Punch list template banner image

Punch list template

Creating a digital punch list template can help streamline the final bits of a project for your team. Here’s how to create one.

Marketing strategy template card image

Marketing strategy template

Plan goals, organize resources, and clarify strategy owners—all in one place—with our marketing strategy planning template.

All project management resources

Artykuł

Struktura zespołu: 10 wydajnych metod organizacji zespołu

Twórz szablony w Asanie

Przekonaj się, dlaczego miliony osób używają Asany, aby zwiększyć efektywność swojej pracy. Rozpocznij darmowy 30-dniowy okres próbny już dzisiaj.

Get started